پایان نامه درمورد زمان گذشته، امام صادق، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

نگاه به زوجه و همسر خویش را که شرع حلال کرده بر خود حرام میکنند، این گونه شروط، از جمله شروط مخالف با کتاب خدا و سنت هستند که الزام و التزام به چنین شروطی صحیح نبوده و باطل است. (بجنوردی،1319ق: ج3، صص 237-227)
5-4-1- دلیل بطلان شروط مخالف کتاب و سنت؛
برخی ازعلما، دلایلی را ارائه نموده اند که با استناد به این دلایل می توان به بطلان شروط مخالف کتاب پی برد:
الف) روایت؛
روایتی وجود دارد که راوی می گوید: «عن جعفر بن محمد(ع)، إنّه قال: «من تزوّجَ إمرأهً و شرطَ المقام بها فی أهلِها أو بلدٍ معلومٍ، فذلک جائزٌ لها و الشرطُ جایزٌ بین المسلمینَ ما لم یحلّ حراماً أو یحرّم حلالاً. (طبرسی، بی تا: ج13، حدیث854).امام صادق(ع) فرمودند: «کسی که زنی را به ازدواج خویش در آورد و شرط اقامت زن را در بین بستگان و یا شهر معلوم کند، این شرط برای هر دو نفر جایز است، و شرط در بین مسلمانان تا زمانی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام ننماید، جایز است.
روایات در این باب فراوان است، به طوری که شیخ انصاری و مرحوم بجنوردی در این مورد ادعای تواتر معنوی کرده اند. شیخ مرتضی انصاری نیز میفرماید: «فنقول أن الأخبار فی هذه المعنی مستفیضةٌ بل متواترةٌ معنی» (انصاری، 1372: ج3، ص8) و باز آمده است: «والدلیل علیه الأخبار المتضافرة بین ما هو مضمونه بطلانُ الشّرط المخالف الکتاب أو بطلانُ ما لیس فی کتاب الله أو ما کان سوی کتاب أو ما کان ممّا حَرّمَ حلالاً و أحَلَّ حراماً».
ب) اجماع؛
بر بطلان شرط مخالف کتاب و سنت، ادعای اجماع شده است. یعنی از زمان گذشته تا کنون بر این بوده که وفا کردن به شروط صحیحی که در ضمن عقد لازم انجام می گیرد، واجب است.
اشکال این دلیل، آن است که اولاً دلیل، اخص از مدعی است و ثانیاً در صورتی که مدارک معتبر از روایات وجود داشته باشد- همان گونه که در این قاعده وجود دارد- نوبت به اجماع نمی رسد و این از آن اجماعی نیست که در اصول حجیت دارد. (بجنوردی، 1319ق: ص228)
5-4-2- منظور از کتاب در شرط مخالف کتاب و سنت؛
در این مورد دو قول وارد شده است؛ قول اول، مبیّن این مطلب است که منظور از کتاب، همان «قرآن مجید» است و قول دوم می گوید: منظور ازکتاب، «مجموع احکامی است که خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش واجب کرده است»، هرچند این احکام به زبان رسول گرامی اسلام اعلام شده باشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص228)
دلیلی که قائلین به قول اول برای نظر خویش اقامه میکنند، همان لزوم اتباع از ظهور لفظ است، که میگویند لفظ کتاب، ظهور در همان قرآن مجید دارد.
در مقابل، قائلین به قول دوم، روایت بریره را دلیل بر ادعای خود دانسته اند، که در آنجا نقل شده که پیامبر اکرم(ص) ولایت تابع بر مملوک را باطل دانست و فرمود: «الولاءُ لمَن اعتَقَ» و بعد فرموده اند، که چه شده گروهی از افراد، شروطی را در ع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امام خمینی، ضمن عقد، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، مکان یابی، سلسله مراتبی