پایان نامه درمورد خاورمیانه، صهیونیستی، دریای خزر

دانلود پایان نامه ارشد

می‌آورد.
از دیگر از اهداف اقتصادی اسرائیل، تأمین بخشی از نیازهای استراتژیک یعنی نفتی مورد نیاز خود از طریق خط لولة باکو- تفلیس- جیهان که با امتداد این خط به بندر جیهان در کنار دریای مدیترانه اسرائیل با احداث یک خط لولة زیر گذر از دریا و با حمل نفت توسط نفتکش‌ها، این منابع را به بندر حیفا واشدود هدایت خواهد کرد.
3-9-3. دلایل حضور اسرائیل در آذربایجان از بعد سیاسی
– بهره‌گیری از یهودیان این جوامع
– ترس از دسترسی دشمنان اسرائیل در خاورمیانه به سلاح‌ها و فن‌آوری هسته‌ای، به طوری که موساد و سیا به دقت حرکات متخصصان انرژی هسته‌ای دولت‌های منطقه را زیر نظر دارد.
– سرنوشت یهودیان منطقة آسیای مرکزی و قفقاز. یکی از انگیزه‌های سیاسی اسرائیل برای برقراری روابط با کشورهای منطقه، ایجاد شبکة لازم در این کشورها برای خارج کردن یهودیان از این منطقه در شرایط اضطراری می باشد.
-تلاش برای جلب همکاری جمهور‌های منطقه در مجامع بین‌المللی. در این زمینه جلب حمایت کشورهای منطقه در سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش فشار علیه اسرائیل و رفع بحران مشروعیت بین المللی آن، جلوگیری از تشکیل جبهة ضد اسرائیلی در منطقه، گسترش سطح تماس با کشورهای اسلامی و تأمین مواضع دیپلماتیک یکنواخت کشورهای منطقه در مورد مناقشة اعراب و اسرائیل و فرآیند صلح خاورمیانه، از انگیزه‌های دیگر اسرائیل می‌باشد.
-ترویج تفکرات صهیونیستی. اسرائیل با بهره گیری از اقلیت یهودی در این جمهور‌ی‌ها از آنان به عنوان اهرم نفوذ خود در جهت تامین منافعش استفاده می‌کند.
– تحکیم بیش‌تر روابط با امریکا. روابط آمریکا و اسرائیل که از دید برخی از صاحب نظران انتظار می‌رفت با حذف رقیب دوران جنگ سرد (شوروی) از نطر نظامی و سیاسی زیر سوال رود، نه تنها خللی وارد نیامد، بلکه با شکل گیری روابط اسرائیل با جمهوری‌های منطقة قفقاز و پیش گیری طرح خاورمیانة بزرگ، اهمیت اسرائیل برای آمریکا به عنوان متحد استراتژیک قوت بیشتری یافته است. (فضلی، 1377: 36)
از اهداف سیاسی بسیار مهم اسرائیل در آذربایجان لابی‌سازی می‌باشد، که در این فرآیند مراحل زیرانجام شده است.
الف) سازماندهی یهودیان داخل جمهوری‌آذربایجان؛
ب) متشکل کردن یهودیان با اصالت آ ذربایجانی که به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند؛
ج) ایجاد ‌پیوند میان آن‌ها و به تبع تشکیل سازمانی بزرگ‌تر.
طی تلاش‌های سال‌های گذشته، رژیم اسرائیل موفق گردید تا یهودیان آذربایجانی مهاجر به سرزمین‌های اشغالی را درقالب مجمع جهانی اسرائیل – آذربایجان سازماندهی کرده و زمینة عملیاتی یک سلسله اقدامات و برنامه‌‌های دیگر را در آذربایجان فراهم سازد. این امر از سوی جابن یود آبراموف نمایندة یهودی پارلمان آذربایجان مبنی بر ایجاد همکاری میان جمعیت‌های آذربایجانی ترک با جمعیت‌های یهودی وبا حمایت کمیتة دولتی امور آذربایجانی‌های دنیا مطرح گردید.
یک هدف از تلاش برای ارتباط با جمهوری‌های تازه استقلال یافته جلوگیری از ورود دولت‌های عربی- ایرانی در این جمهوری‌های جدید بوده است، اما هدف اصلی پیش گیری از تهدید بنیاد گرایی اسلامی بوده‌است.
4-9-3. ابزارهای گسترش نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان
اسرائیل با توجه به نزدیکی جمهوری آذربایجان به ایران نگاهی استراتژیک به توسعه حوزة نفوذ و گسترش روابط باجمهوری آذربایجان داشته و این امر را با برنامة دقیق و فارغ از تبلیغات در حال پیشروی دارد. این در حالی است که روند فزایندة گسترش حضور رژیم صهیونیستی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی جمهوری‌آذربایجان رفته رفته ابعاد جدیدی می‌یابد.
5-9-3. ابزارهای اسرائیل در آذربایجان
1) بهره‌برداری از یهودیان آذربایجان به عنوان جامعه‌ای که می‌توان به وسیلة آن‌ها در نهاد‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آذربایجان نفوذ کرد تا یهودیان به عنوان حافطان منافع اسرائیل در آن کشور فعالیت کنند. روزنامة ینی آذربایجان وابسته به ارکان حاکمیت، چاپ باکو مورخ 2/2/1383 طی اعلام خبری با عنوان مراسم یادبود 6 میلیون یهودی کشته شده در جنگ جهانی دوم، به مراسمی اشاره می‌کند که توسط مرکز فرهنگی سفارت اسرائیل با حضور مقامات رسمی و روسای جوامع یهودی آذربایجان و خارج از آن کشور به سخنرانی سفیر اسرائیل برگزار شد. که در این مراسم متن پیام “الهام علی‌اف” به ملت یهود نیز قرائت شد؛
2) استفاده از تهدید‌های مشترک دوجانبه و چندجانبه و توسل به ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی، به عنوان مثال بزرگ نمایی تهدید ایران و اسلام گرایی در آذربایجان و منطقه؛
3) به کار گیری ابزارها و شیوه‌های فرهنگی، برگزاری فستیوال فیلم در باکو و هم‌چنین برپایی نمایشگاه‌های کتاب برای کودکان و بزرگسالان به مناسبت‌های مختلف. برگزاری تورهای بازدید از اسرائیل توسط آژانس سخونت و وابستة فرهنگی اسرائیل در باکو با هزینه های سفارت اسرائیل جهت آشنایی جوانان آذربایجانی با صنعت، پیشرفت؛
4) بهره‌گیری از اختلافات داخلی جمهوری‌های سابق شوروی، مانند اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان ابزاری جهت توسعة نفوذ خود در این کشورها؛
5) بهره‌برداری از احساسات قومی وملی‌گرایی. برای مثال در سال 1992 که ابوالفضل ایلچی بیگ با تمایلات و گرایش‌های ضد ایرانی، رهبری جبهة خلق آذربایجان را در دست داشت از حمایت های بی‌دریغ اسرائیل برخوردار شد. اسرائیل با برانگیختن وتشدید احساسات ملی‌گرایانه در جمهوری‌آذربایجان سعی در گسترش و تعمیق این جریان و بازداشتن حضور ایران در این جمهوری دارد.
طی کنفرانسی که در سال 1995 از سوی ملی‌گرایان آذربایجانی تحت عنوان ایران و مسئلة جمهوری آذربایجان در دانشگاه باکو برگزار شده بود، “برندا شامز” از دانشگاه تل آویو طی سخنانی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری آذربایجان سیاست خصمانه و ستیزه جویانه‌ای دارد، چراکه مقامات ایران وجود دولتی مستقل چون جمهوری‌آذربایجان را برای خود خطری بالقوه می‌داند، وی در ادامه افزود وضعیت قومیت‌های ایران بسیار پایین است و سطح زندگی آن‌ها به خصوص ترک‌ها بسیار پایین است و اتحاد آذربایجان شمالی و جنوبی می‌تواند کارگشای مشکل آن‌ها باشد. زبان مادری 30 میلیون ترک در ایران به جهت حاکمیت شوونیست فارس در ایران رشدی نکرده است». (مومنی، 1384: 28)
6) جذب نخبگان اقتصادی و سیاسی این کشور: می‌توان به کمک‌ها و مساعدت‌های مالی این رژیم چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، به برخی احزاب و روزنامه نگاران این کشور اشاره کرد. وظیفة این جراید نزدیک کردن مقامات کشور و افکار عمومی مردم آذربایجان به اسرائیل است، و از سوی دیگر این احزاب و گروه‌ها وظیفة تبلیغات ضد ایرانی واسلامی را در جمهوری‌آذربایجان برعهده دارند.
7) بهره‌برداری از عوامل و عناصر کشورهایی نظیر ترکیه و امریکا: اسرائیل جهت تحکیم موقعیتش در جمهوری آذربایجان از امکانات و توانمندی‌های آمریکا و ترکیه نیز سود می‌برد، اسرائیل جهت حفظ امنیت سرمایه‌های خود در جمهوری آذربایجان و عدم ایجاد حساسیت در داخل جمهوری و کشورهای همسایه سعی نموده تا برخی از فعالیت‌ها و کالاهای صارداتی‌اش را ا پوشش و علامت کشور های ترکیه ای به آذربایجان صادر کند.
8) بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی اسرائیل در راستای بازسازی اقتصاد داخلی و استفاده از نفوذ اسرائیل در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، برای جلب توجه کشور آذربایجان، به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به این کشور می‌باشد.
6-9-3. اهداف آذربایجان از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل
در منطقة اورآسیا آذربایجان از روابط گرم‌تری با اسرائیل برخوردار است. این وضعیت به دلیل این‌که آذربایجان یک کشور مسلمان می‌باشد، موجب تعجب بسیاری گردیده‌است. هرچند براساس قانون اساسی جمهوری‌آذربایجان این کشور یک کشور سکولار می‌باشد اما حساسیت‌های مسلمانان نسبت به رژیم اسرائیل باعث شد تا دولت جمهوری‌آذربایجان بدون هیچ گونه تبلیغاتی به روابط خود با اسرائیل ادامه دهد، باز نکردن سفارت‌خانه در تل آویو نشان‌گر حساسیت‌های موجود می‌باشد.
علل و عواملی که باعث گسترش روابط آذربایجان با اسرائیل شده را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: اولین موضوع شاید مربوط به بحران قره‌باغ باشد. آذربایجان درگیر منازعه قره‌باغ با ارمنستان می‌باشد، دو کشوربین سال‌های 1994-1992 بر سر این منطقه به جنگ با یک‌دیگرپرداختند و در نتیجة این جنگ تقریبا 20 درصد از سرزمین‌های مقدس آذربایجان تحت اشغال و تصرف رژیم غاصب و تجاوزگر ارمنستان درآمده است. براساس منابع آذربایجانی در اثر جنگ حدود یک میلیون نفر آذربایجانی از قره باغ و سرزمین‌های اشغالی فرار کردند، اسرائیل در این منازعه از طرف آذربایجانی حمایت کرده است.
براساس گزارش هفته‌نامة عربی زبان الوسط که درلندن منتشر می‌شود در طول این جنگ اسرائیل موشک‌های استینگرا30 به آذربایجان می‌داده ‌است. از زمان پایان جنگ، مذاکرات بین دو طرف زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان گروه مینسک در جریان است، که نتیجه‌ای نداشته است. این درحالی است که ایران‌ و روسیه بطور سنتی ازارمنستان حمایت‌می‌کنند . بطور مثال از آوریل 1992 ایران گاز طبیعی و سوخت ارمنستان را تأمین کرده است که کمک زیادی به تقویت فعالیت‌های نظامی ارمنستان کرده است. از سوی دیگر، روسیه بین سال‌های 1996-1993 جنگ افزار نظامی به ارزش 1 میلیون دلار به ارمنستان داده‌است؛ روسیه موشک های زمین به هوا کراگ31 بین دسامبر 1998 تا فوریه 199، 10 جنگندة میگ، 29 سامانة ضد موشکی اس 300 را به ارمنستان تحویل داده است. (murinson, 2005:18)
عامل دیگر در گسترش روابط آذربایجان با اسرائیل کشمکش با ایران می باشد، ایران و آذربایجان در طول تاریخ به لحاظ مذهبی( هردوکشور شیعه می‌باشند) با یک دیگر ارتباط داشته‌اند. با این وجود آذربایجان صدور انقلاب اسلامی از سوی ایران را یک تهدید علیه خود می‌داند. البته نباید تبلیغات آمریکا و صهیونیست‌های را دراین تلقی بی تاثیر دانست.
از سوی دیگر مسئلة رژیم حقوقی دریای خزر از دیگر موارد اختلافی است. واقدامات جمهوری آذربایجان در اکتشاف دریای خزر حتی با واکنش نظامی ایران مواجه شده‌است، از جمله در 23 ژوئیه 2001 ناو جنگی ایران به کشتی‌های اکتشافی آذربایجانی نسبت به عقب نشینی از منطقة مورد منازعه هشدار دادند. از زمانی که الهام علی اف در اکتبر 2003 رئیس جمهور جمهوری‌آذربایجان شده است به اقدامات نظامی برای ارعاب این کشور دست زده‌است.
در مجموع می‌توان گفت ایران و ارمنستان آذربایجان را جزئی از محور استراتژیک که شامل ترکیه، اسرائیل و گرجستان می‌باشد می‌دانند، تهران خواستار قطع و گسستگی این محور می باشد. (salivan, 2009: 5)
تلقی دولت جمهوری‌آذربایجان از اسرائیل به عنوان یک جامعة سرمشق و به عنوان کشوری کوچک اما از نظر سیاسی و اقتصادی قوی و در عین حال دمکراتیک و غیردینی برای مقامات جمهوری‌آذربایجان امید بخش بوده است.
در دیداری که نتانیاهو نخست‌وزیر وقت اسرائیل از باکو داشت به بیان اشتراکات دولت اسرائیل و جمهوری‌آذربایجان پرداخته و خواهان آن شد که روابط دو کشور مانند روابط با کشورهایی مانند مصر، ترکیه، اردن باشد که نمونه‌ای از روابط مسالمت آمیز یهودی با یک کشور مسلمان است.
از طرف دیگر استراتژی آذربایجان در نزدیکی به اسرائیل به نیازهای ذاتی این کشور باز می‌گردد. این کشور پس از استقلال از یک ضعف اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد، و برای فائق آمدن به این مشکلات دنبال راه‌حل‌هایی بود. ترکیه به عنوان متحد استراتژیک آذربایجان که شعار یک ملت دو دولت را بیان می‌کنند به عنوان یک واسطه عمل نموده و با هموار کردن زمینه‌های همکاری اسرائیل و آذربایجان علاوه بر کسب رضایت آذربایجانی‌ها رضایت اسرائیلی‌ها را نیز بدست آورد.
بطور کلی اهداف مقام‌های آذربایجانی از نزدیکی به اسرائیل به شرح زیر است.
الف) ایجاد ارتباط با آمریکا و کشورهای اروپائی از طریق اسرائیل؛
ب)

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد پرونده شخصیت، حقوق کیفری، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد طبيعت، طبيعي، سازههاي