پایان نامه درمورد حقوق بشر، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

محسوب می شود.

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی
اسناد بین المللی از آن جهت دارای این وصف هستند که امکان عضویت در آن برای تمام دولت ها آزاد است یا به جهت ماهیت تأسیس آنها مانند این که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد به تصویب رسیده می تواند نسبت به تمام اعضای سازمان ملل متحد اعمال گردد و لذا دایره اعمال و اجرای این اسناد بسیار گسترده است. بر خلاف اسناد منطقه­ای که عضویت در آنها تنها برای دولت هایی که در آن منطقه جغرافیایی یا سیاسی یا سازمانی خاص واقع شده اند امکان پذیر است و اسناد با ماهیت تأسیسی خاص مصوب نهادهای مقنن این گونه نظام ها هم تنها دولت های محدودی که در آنها واقع شده اند را می توانند ملزم به رعایت استانداردهای خود نمایند. به این ترتیب گرچه دولت های عضو اسناد منطقه ای می توانند عضو اسناد بین المللی هم باشند، اما لزوماً هر عضو اسناد بین المللی نمی تواند عضو اسناد منطقه ای باشد بلکه تنها برخی از دولت های عضو اسناد بین المللی که در هر منطقه خاص واقع شده اند می توانند هم زمان دو گونه عضویت را تجربه نمایند. در واقع نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی عموم و خصوص من وجه است. این نکته نیز در خصوص رشد و توسعه اسناد منطقه ای و منطقه گرایی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در خور توجه است که چنین اموری منافاتی با وحدت و جهانشمولی حقوق بشر ندارد، زیرا حقوق بشر فارغ از نژاد، رنگ، عقیده و … به همگان تعلق دارد و تفاوت میان قواعد منطقه ای و بین المللی بیشتر تفاوت صوری محسوب می­شود.

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر :
اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر اسناد بین المللی حقوق بشر متعدد و متنوع بوده و ضرورتی به ذکر تمامی آنها نیست لذا مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر را می توان به این شرح برشمرد:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (1950) معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981) ، منشور اجتماعی اروپا (1996) ، اعلامیه ای درباره حقوق بشر در اسلام (1990) یا اعلامیه قاهره، منشور عرب درباره حقوق بشر (1994)، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (1948). هر یک از این اسناد دارای نقش و جایگاه ویژه ای در ترویج، توسعه و ارتقای حقوق بشر و استانداردهای مربوطه و حمایت از حقوق و آزادی های افراد در سطح منطقه ای که به آن تعلق دارند، می باشند. برخی از اسناد مزبور ضمن شناسایی حقوق و آزادی های اساسی، سازوکارهایی هم جهت نظارت و تضمین اجرای استانداردهای مربوطه مقرر نموده اند.
نگاهی اجمالی به محتوای اسناد منطقه ای بیانگر آن است که این اسناد نیز نظیر اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را به طور مشابه مورد شناسایی قرار داده اند و گاه به گونه ای یکسان سازوکارهایی جهت تضمین اجرا و مراعات حقوق ماهوی مقرر نموده اند.
به این ترتیب مشخص می شود گرچه اسناد منطقه ای عمدتاً حقوق بنیادین بشری را مشابه اسناد بین المللی شناسایی نمودند اما تفاوت هایی هم در تدوین برخی اسناد منطقه ای با اسناد بین المللی و حتی میان اسناد مناطق مختلف مشاهده می شود.

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا
(United States Declaration of Independence ) :
بیانیه‌ای بود که در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب کنگره قاره‌ای رسید. این اعلامیه، استقلال سیزده مستعمره‌نشین را که در حال جنگ با بریتانیای کبیر بودند بیان می‌دارد و به صراحت از تصمیم این مستعمره‌نشین‌ها به جدایی از امپراتوری بریتانیا سخن می‌گوید. هدف این اعلامیه که عمدتاً توسط توماس جفرسون نگاشته شده بود، توضیح رسمی این واقعیت به جهانیان بود که چرا تقریباً یک سال پس از آغاز جنگ‌های انقلاب آمریکا، کنگره این کشور در ۲ ژوئیه رأی به استقلال از بریتانیا داد. همه ساله چهارم ژوئیه ( سالروز تأیید متن و عبارت‌بندی اعلامیه توسط کنگره) به عنوان روز استقلال آمریکا جشن گرفته می‌شود.
پس از تأیید متن اعلامیه در ۴ ژوئیه، کنگره اعلامیه استقلال را به طرق مخلتفی منتشر کرد. در ابتدا تعدادی نسخه از آن را به چاپ رساند که به صورت گسترده توزیع شدند و برای عموم مردم خوانده شدند. مشهورترین نسخه اعلامیه استقلال، رونوشت امضاشده‌ای است که اغلب به عنوان اعلامیه استقلال در نظر گرفته می‌شود و در دفتر ملی بایگانی آمریکا در واشینگتن دی‌ سی به نمایش گذارده شده‌است. اگرچه عبارت‌بندی متن اعلامیه در چهارم ژوئیه به تصویب کنگره رسید، در تاریخ امضا شدنش اختلافاتی وجود دارد. اغلب مورخین اذعان دارند که اعلامیه تقریباً یک ماه پس از تصویبش، در ۲ اوت ۱۷۷۶ به امضای نمایندگان دومین کنگره قاره‌ای رسید و نه در ۴ ژوئیه و به آن شکلی که عموم مردم می‌پندارند.
منابع و تفاسیر اعلامیه استقلال، موضوع بسیاری از تحقیقات علمی بوده‌است. اعلامیه دلیل استقلال‌خواهی ایالات متحده از بریتانیای کبیر را نارضایتی مستعمره‌نشینان از پادشاهی جورج سوم توجیه می‌کند و حقوق مسلم معینی، از قبیل حق انقلاب را مطالبه می‌کند. پس از آنکه اعلامیه وظیفه اصلی‌اش را که اعلام استقلال ایالات متحده به جهانیان بود انجام داد، از کانون توجه‌ها دور شد. لیکن اهمیت اعلامیه با مرور زمان اندک اندک افزایش پیدا کرد، به خصوص جمله دوم آن که نوعی بیان کلی از حقوق بشر است.
« ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان حقوق سلب‌ناشدنی معینی به آن‌ها اعطا کرده‌است، که حق زندگی، آزادی، و جست‌وجوی خوشبختی از جمله آن‌هاست ».این عبارت اغلب برای احقاق حقوق گروه‌های به حاشیه رانده‌شده استفاده می‌شود و در نظر بسیاری، آرمانی است که ایالات متحده برای رسیدن به آن باید به سختی کوشش کند.

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 :
اعلامیه سند اساسی انقلاب 1789 فرانسه است که به حقوق فرد و جمعی تمام طبقات اشاره دارد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی، از منظر اعلامیه فرانسه حقوق انسان جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی است. مفاهیم مندرج در اعلامیه برگرفته از اصول فلسفی و سیاسی عصر روشنگری، چون فردگرایی، قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا بود.به طوری که نه تنها شهروندان فرانسوی،‌که بدون استثناء تمام انسانها را نیز در بر می‌گیرد با وجود آن وضعیت زنان و بردگان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد.
نویسنده اولیه اعلامیه استقلال آمریکا ( توماس جفرسون 1776 ) در آن زمان در فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با اعضای مجلس موسسان در خصوص اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مکاتبه می‌کرد. تا جایی که بسیاری از موارد مندرج در اعلامیه فرانسه ملهم از اعلامیه استقلال آمریکا است.اعلامیه،‌حقوق فردی و جمعی برای تمام انسانها در نظر می‌گیرد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر است.اعلامیه شروعی برای سایر اسناد حقوق بشر بین المللی است.
گفتار سوم- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (1950) معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
این كنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را كه توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌كند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا كرده است و به گونه‌ای شده كه حتی در برخی از جهات كنوانسیون مذكور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد.
مراد از كنوانسیون اروپایی حقوق بشر كه گاهی از آن به اختصار با نام كنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»است كه از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
كنوانسیون مذكور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمكراسی و حاكمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به كار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واكنش و عكس العمل در قبال نقضهای خطرناك، جدی و فاحش حقوق بشر بود كه در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری كه در راستای تدوین این سند صورت گرفت، كنوانسیون مذكور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد. سند مذكور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است كه حقوق و آزادیهای متعددی را پوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی كه سند مذكور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه از تدوین این كنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفكیك قرار نگرفت.تدوین كنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویكردهای خاصی بود كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده بود.
یكی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است كه حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته كه به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این كنوانیسون به نهادهای استراسبورگ13 ارایه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوق و آزادی هایی را به این شرح به رسمیت شناخته است: حق حیات (ماده 2)، ممنوعیت شکنجه (ماده3)، ممنوعیت برده داری و کار اجباری (ماده 4)، حق بر آزادی و امنیت (ماده5)، حق بردادرسی عادلانه (ماده 6)، ممنوعیت اعمال مجازات بدون قانون (ماده7)، حق محترم بودن حریم خصوصی و زندگی خانوادگی (ماده8)، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده9)، حق آزادی بیان (ماده10)، آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن­ها (ماده11)، حق ازدواج (ماده12)، حق دسترسی به محاکم (ماده 13)، ممنوعیت تبعیض (ماده 14) و … در بخش دوم سند مزبور از ماده 19 به بعد هم دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است.

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شكل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حركت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا كرد چنین حركتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف انسان اشاره نمود كه چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است( سيد محمد قاري سيد فاطمي،1382،ص189-188) ، كه در 22 نوامبر 1969 در كنفرانسی دیپلماتیك بین كشورهای آمریكایی كه در سن‌خوزه14 كاستاریكا تشكیل شده بود تصویب و در معرض امضای كشورهای آمریكایی گذاشته شد و در 18 ژوئیه 1978 نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط 11 كشور بوده كه در ماده 74 كنوانسیون آمریكایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1969) و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) دارد، اما با این حال تفاوت‌های متعددی را می‌توان میان این اسناد چه از لحاظ شكلی و چه ماهوی برشمرد. بارزترین وجهه مشترك بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعكاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.
هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریكا لاتین از متن این معاهده استنباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی Next Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری