پایان نامه درمورد حزب دموکرات

دانلود پایان نامه ارشد

شد.107
اين حزب با ادعاي مقابله با طائفه گرايي و فرقه گرايي به وجود آمد و از وجود اديان مختلف در لبنان استفاده نمود، و به سوي رابطه اي دعوت نمود که تمام مميزات و جدايي ها را ميان مردم لغو مي نمايد.
ديدگاه هاي حزب:
1. جدايي دين از دولت
2. منع نمودن رجال دين از دخالت در امور سياسي، قضايي و قومي
3. دور کردن موانع ميان طائفه ها و مذاهب مختلف
4. لغو نمودن اقطاع و تنظيم اقتصاد قومي بر اساس توليد، انصاف کارگر و حفظ مصلحت ملت و دولت
5. آماده کردن يک لشکر قومي که در تثبيت مسير ملت و وطن ارزش بالفعل داشته باشد.108
در حال حاضر رهبري اين حزب را آنتوان أبو حيدر بر عهده دارد و اسعد حردان در کابينه دولت لبنان به نمايندگي از اين جناح عضويت دارد و نمايندگان اين حزب در پارلمان کنوني لبنان عبارتند از:
1. أسعد حردان،
2. آنتوان حتي،
3. غسان الأشقر
4. غسان مطر.109
2-2- سازمان حزب بعث عربي در لبنان110؛
تأسيس حزب بعث عربي سوسياليستي به سال 1947م بر مي گردد. آرمان حزب بر اساس مليّت عربي استوار بوده و از احزاب چپ گراي لبنان و از شاخه هاي حزب بعث سوريه محسوب مي شود. در پي تشديد اختلافات سوريه و عراق در سال 1961م، اين حزب به دو گروه حامي عراق و حامي سوريه تقسيم شد که گروه حامي سوريه با نام بعث عربي سوسياليستي شناخته شد. قبل از ورود نيروهاي سوري به لبنان در سال 1976م اين حزب نقش زيادي در سطوح سياسي و نظامي لبنان به عهده نداشت؛ ولي بعد از اين تاريخ به دنبال گسترش نقش احزاب چپ و ملي، نقش اين حزب هم افزايش يافت. به رغم آن که حزب موردنظر از شاخه هاي حزب بعث سوريه مي باشد حمايت و هم پيماني سوريه با آن بسيار کمتر از ساير احزاب چپ گرا يا راست گراي لبنان مي باشد.111
اين حزب بعدها از سوي عبداللّه الامين، دبيرکل آن، به سازمان حزب بعث مشهور شد تا از اين طريق از اشتباه گرفتن آن با حزب بعث طرفدار عراق، پرهيز شود. از سال 1991م عاصم قانصوه به جاي عبداللّه الامين به عنوان دبيرکل اين حزب انتخاب شده است.112
در حال حاضر غازي سيف الدين دبير کل شاخه کشوري حزب بعث لبنان را بر عهده دارد. اين حزب در پارلمان کنوني لبنان دو نماينده دارد که عبارتند از عاصم قانصوه و عبدالرحمن عبدالرحمن.113
مجله الرأي? از سوي اين حزب در حال انتشار است. اين حزب با سازمان هاي فلسطيني مخالف سازمان فتح ارتباط تنگاتنگ دارد و با حزب الله لبنان رابطه خوبي داشته و دعوت حزب الله براي تهيه راهکار سياسي براي نيروهاي ملي و إسلامي پشتيباني کرد.114
2-3- قوات لبناني؛115
قوات لبناني مولود حزب کتائب مي باشد. يکي از دلائل به وجود آمدن حزب قوات اللبناني از ميان حزب کتائب شد، عيارت است از رشد تفکر خطر فلسطيني بر عليه مسيحيان و لبنانيان بود و اتفاقات سال هاي 1967م تا 1975م شاهد بر اين مدعاست. 116
اين حزب در سال 1976م تأسيس شد و بشير جميل به رياست آن منصوب شد. اين حزب پيشرفت هاي قابل توجهي به دست آورد و رياست جمهوري بشير جميل نيز در اين پيشرفت ها بي تأثير نبود، که البته با ترور وي در سال 1982م اين حزب ضربه سختي را متحمل شد. ترور بشير جميل در وقوع جنايت صبرا و شتيلا در همان سال مؤثر بود. 117
بعد از اين که امين جميل که از سوي پارلمان به رياست جمهوري لبنان انتخاب شده بود در سال 1985م خاک لبنان را ترک کرده و به فرانسه رفت، سمير جعجع سعي کرد اوضاع داخلي حزب را سامان بخشيده و با تأسيس دو مرکز نظامي به نام هاي مرکز آموزش افسران و مرکز آموزش سربازان، حزب قوات را به يک حزب نظامي و ارتش منظم تبديل کرد. وي هم چنين با کم شدن ارزش ليره لبنان در پي مشکلات اقتصادي در سال 1987م، مؤسسه همبستگي اجتماعي را تأسيس کرد که هم اکنون نيز اين مؤسسه با داشتن بيش از 20 مرکز در مناطق مختلف مسيحي لبنان کمکهاي متنوعي را به مسيحيان ارائه مي دهد.118
دکتر توفيق هندي119 موفقيت هاي قوات لبناني را چنين بازگو مي کند:
در سطح سياسي: بيداري نسبت به وضعيت مسيحيان لبنان و رهبري جديد حزب را فراهم آورده ايم.
در سطح امنيتي: تأمين امنيت کامل بيروت شرقي را به دست آورده ايم.
در سطح اقتصادي: اوضاع بيروت شرقي را سامان بخشيده ايم و با تأسيس همبستگي اجتماعي در امور خيريه فعاليت داريم. 120
حزب قوات لبنان اکنون توسط دولت لبنان منحل شده است و رهبر آن سمير جعجع مدتي در زندان بوده است.121
2-4- حزب المستقبل؛122
حزب المستقبل يک تشکيلات سياسي است که توسط رفيق حريري، رئيس جمهور وقت لبنان تأسيس شد و بعد از ترور مؤسس در سال 2005م رهبري حزب به فرزند وي سعد الدين حريري رسيد. اين حزب از هم پيمانان حزب الکتائب و القوات اللبنانية مي باشد.
أهداف حزب به شرح ذيل است:
1. آزادي و استقلال لبنان تأمين شود
2. حاکميت دموکراسي پارلماني مبتني بر احترام آزادي بيان و رأي باشد
3. مردم صاحبان قدرت و حاکميت لبنان باشند
4. از ميان برداشتن اختلافات سياسي و اتحاد و همدلي احزاب و مردم لبنان.123
رهبران اين حزب عبارتند از:
1. سعد الدين رفيق حريري
2. نادر مصطفى الحريري
3. سليم عبد الرحيم دياب
4. سمير فؤاد ضومط
5. عبد الغني عبد اللطيف كبارة
6. فادي فوزي فواز
7. آرا كيغام سيسريان
8. غطاس سمعان خوري
نماينده اين حزب در دولت لبنان بر عهده سليم عبد الرحيم دياب مي باشد. 124
اين حزب فعاليت هايي در زمينه هاي آموزشي و پزشکي و ورزشي دارد که با حمايت از دانشجويان در مقاطع تحصيلات تکميلي و افتتاح مراکز درماني و باشگاه هاي ورزشي تبليغات گسترده اي را در لبنان و برخي کشورهاي جهان به انجام مي رساند.
2-5- حزب سلفي؛125
اين حزب در سال 1976م با ادعاي تبعيت از کتاب و سنت در لبنان توسط شيخ الشهال تأسيس شد. اهداف تأسيس حزب، رسيدن به روش إسلامي اهل سنت با پيروي از ائمه و بزرگان سلف مي باشد. 126
روابط شيخ الشهال مؤسس حزب و مفتي کشور عربستان سعودي آقاي بن باز بسيار گرم و صميمي بود که اين روابط در توسعه و تحکيم حزب التيار السلفي در لبنان مؤثر بوده است. در سال هاي 1998م و 1999م فشارهاي اقتصادي متوجه اين حزب بود و تا سال 2005م اين فشارها فعاليت هاي اين حزب را تحت الشعاع قرار داده بود که مساعدت مسلمانان اهل سنت داخل و خارج لبنان اين فشارها را کنترل و کاهش داد. اکنون اين حزب با در دست داشتن راديو و رسانه فعاليت هاي گسترده اي را در لبنان انجام مي دهد.127
فعاليت هاي اين حزب بر خلاف سياست هاي کلي حزب الله مي باشد و يکي از چالش هاي پيش روي حزب الله و فعاليت هاي تقريبي به شمار مي رود. شيخ الشهال در بحران اخير سوريه مقاومت إسلامي و دفاع حزب الله از حکومت سوريه که خط مقدم مقاومت إسلامي محسوب مي شود را محکوم کرد و خواستار عدم حمايت حزب الله از حکومت سوريه شد.
2-6- حزب الوطني الحر ؛128
انديشه تأسيس حزب الوطني الحر در سال 1990م بعد از تبعيد ميشل عون به پاريس به وجود آمد که بعد از حرکت هاي مخفيانه شهري به مرحله رشد رسيد و در سال 2005م بعد از بازگشت ميشل عون به لبنان به صورت رسمي اعلام موجوديت کرد.129
اين حزب بعد از خروج نظاميان سوريه از لبنان با حزب المرده و حزب الله پيمان سياسي بست که اين پيمان سياسي حمايت مطقه اي از حزب الله محسوب مي شود.130
2-7- حزب المردة؛131
حزب مردة يک حزب سياسي مي باشد که در سال 1968م به رهبري طوني فرنجيه تأسيس شد. وي در جريان جنگ هاي داخلي به دست سمير جعجع کشته شد. رهبري اين حزب اکنون بر عهده سليمان فرنجيه است. وي از مسيحيان کاتوليک است و رابطه خوبي با ايران دارد.
اين حزب تا پيمان طائف فعاليت هاي نظامي داشت به طوري که در خلال سال هاي (1968-1969) و (1975-1976) و (1978 – 1991) حضور جدي و مؤثر نظامي در جنگ داخلي و اشغالگري اسرائيل داشت ولي بعد از پيمان طائف سلاح خود را بر زمين گذاشته و به عنوان يک حزب سياسي به فعاليت هاي سياسي اجتماعي روي آورد. بعد از ترور رفيق حريري در انتخابات پارلماني سال 2005م نتوانست موفقيتي به دست آورد ولي در انتخابات 2009م سه نماينده از اين حزب پيروز انتخابات شدند. 132
حزب المرده هم پيمان حزب الله ، حزب أمل (نبيه بري) ، تيار الوطني الحر (ميشل عون)، ارمني ها، علوي ها و دو حزب از دورزي ها است.
2-8- حزب دموکراتيک عرب133؛
حزب دموکراتيک عرب از سوي مجموعه اي از نيروهاي منطقه شمال، بقاع و بيروت که از نقش سوريه در لبنان و نيز نظام سياسي حزب بعث حمايت مي کنند، تأسيس شد.134
اين حزب، تنها حزبي است که نمايندگي طايفه کوچک علوي در لبنان را دارد. فعاليت آن در طرابلس (در شمال لبنان) متمرکز است و درگيري هاي شديدي در گذشته ميان اين حزب با گروه اهل سنت، موسوم به مقاومت مردمي طرابلس (مقاومة الشعبية الطرابلسيّة) به وقوع پيوست که منجر به تقسيم شهر به دو منطقه مردمي علويين و اهل سنت شده است. با ورود ارتش سوريه به اين شهر، مواضع حزب مذکور قوي تر شد، رهبري حزب دموکراتيک عربي به عهده علي عيد است و معاونش سهيل حماده مي باشد. اين حزب بيشتر در طرابلس فعال بوده و تأثير سياسي و نظامي قابل توجهي در سطح لبنان ندارد.135
2-9- جمعيت کميته ها و روابط مردمي136؛
اين جمعيت در سال 1975 ميلادي به عنوان نتيجه گردهمايي مجموعه اي از جمعيت هاي مردمي با باتکار عمل تعدادي از جوانان بعثي تأسيس شد. اين جمعيت در جنگ عليه نيروهاي حزب کتائب (فالانژ) و نيروهاي لبناني پيش از اشغال لبنان توسط اسرائيل در سال 1982 ميلادي مشارکت داشتند.137
در پي اشغال لبنان توسط اسرائيل، اين جمعيت به مواضع سوريه در لبنان نزديک شد و در جريان جنگ عليه اردوگاه هاي فلسطيني موضع انتقادي به خود گرفت و با صدور بيانيه ها و انجام ديدارها با رهبران جنبش أمل، اين موضع خود را بيان مي کرد.138
اين جمعيت از جمعيت هايي است که در زمينه تبليغات و اتخاذ موضع در برابر رويدادهاي سياسي فعال بوده و خود را موظف مي بيند که در برابر تحولات جاري کشور، بيانيه صادر کند. در حال حاضر معن بشور رياست اين جمعيت را بر عهده دارد.139
2-10- حزب إتحاد سوسياليستي عرب140؛
إتحاد سوسياليسيتي عرب در لبنان از آغاز دهه هفتاد دستخوش تغييرات فراواني شد. از تشکيلات واحد که به إتحاد سوسياليستي عرب در مصر وابسته بود تا ايجاد تشکيلات انشعابي در جريان جنگ داخلي لبنان و سپس انشعاب هاي گوناگون در شکل تشکيلات متعدد. همه اين تحولات از اختلافات دروني ناشي مي شد.141
تأسيس إتحاد سوسياليستي عرب به آغاز دهه 70 بر مي گردد ولي ظهور اين حزب پس از انشعاب اواخر در سال 1975 ميلادي صورت گرفت. إتحاد سوسياليستي عرب روابط بسيار نزديکي با حزب بعث سوريه و حزب الله لبنان دارد. در حال حاضر کوشش هايي به منظور وحدت و همبستگي بين اختلافات دروني اين حزب صورت مي گيرد و دکتر اسعد دياب رهبري اين کوشش را بر عهده دارد.142
2-11- إتحاد سوسياليستي عرب (تشکيلات ناصريستها)143؛
اين سازمان يکي از گروه هاي انشعابي إتحاد سوسياليستي عرب به شمار مي رود. منير الصياد رهبري اين سازمان را بر عهده دارد. اين سازمان از سوي جنبش فتح پشتيباني مي شد و قبل از 1982 ميلادي در صحنه ظاهر شده و دفاتر خود را در بيروت و ساير شهر هاي لبنان افتتاح کرد ولي بعد از تجاوز اسرائيل به لبنان دچار رکود شد. منير الصياد در جريان جنگ اردوگاه ها و وقوع جنگ العلمين ميان حزب سوسياليست ترقيخواه به رهبري وليد جنبلاط و جنبش أمل به رهبري نبيه بري، نقش مهمي در آرام سازي اوضاع ايفا کرد.144
در حال حاضر اين سازمان با برخي احزاب ملي و إسلامي و برخي گروه هاي فلسطيني نظير جنبش فتح “انتفاض?” و شوراي انقلابي و ديگر گروه هاي فلسطيني روابط بسيار نزديکي دارد. منير الصياد در جريانات مبارزات انتخاباتي سال 1992 ميلادي شرکت کرد اما موفق به کسب آراي مردم نشد. اين سازمان در برخي مناطق بيروت حضور دارند و از پايگاه هاي اجتماعي برخوردارند.145
2-12- حزب الله؛
جنبش انقلابي حزب الله لبنان، يکي از معروف ترين و تأثيرگذارترين گروه هاي إسلام گرا، در دهه هشتاد ميلادي در جهان عرب ظهور کرد.
امام موسي صدر که حرکت سياسي و اجتماعي را بعد از بازگشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اوقات فراغت جوانان، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه درمورد اقدامات متقابل، سازمان ملل