پایان نامه درمورد حالي، …، ساعة

دانلود پایان نامه ارشد

وکليسا

و شب و روز عزادار شدند ).
گردبادها و عاطفه ها شروع به قيام کردند .

و مرگ گاهي در حال دور زدن و گاهي دزديدن است .

و کلنگي جاودان در خاک فرو مي رود تا آنها را به قلب سنگي زمين باز گرداند .

روزي ، که بر عصرهاي سپري شده گذشته بود ، فرياد بر آورد : آيا تا کنون روزي همانند من بر مردم

گذشته است ؟!

و روزي ، به اوپاسخ مي دهد : ” بله در حالي که من راوي حاکم ستمگرتفتيش هستم ،

امور عجيب و غريبي مشاهده کردم .

که براي تو مصيبتها و دردها است .

ومن هيچ ستمي را شبيه آن نديدم ، پس از کسي غير از من بپرس و ببين چقدر آن را زشت مي شمارد .

* * *

و از روزي ، که در بندش بسته و اسير بود ، پرسيدم و او در حالي که تاريخ شاهد راستي سخنش بود جواب

داد :

به برده هاي سفيد و سياه نگاه کن ، هرکس بخواهد آنها را با پولش در زمره ملک خود در مي آورد .

انساني که خريد و فروش مي شود ، رها شد .

و زمان به قهقري رفت ( به عقب بازگشت ) ، در آنچه که من مي بينم .

و از آن کسي که برده داري و و فروشش را منع مي کرد شنيدم در ميان آزادگان فرياد مي زند ، چه کسي

مي خرد ؟! …

شاعر از ساعتهاي سه گانه با سخن از نبرد و فداکاري سخن مي گويد و جايگاه قهرمانان را با

تعابير زيبايش جاودانه مي کند ، و از آنها لوحهايي سنگي و زيبا مي سازد که از درد و اندوه

سخن مي گويند ، اندوهي که هيبت و ترس آن روز نحس را در خاطره ها زنده نگه مي دارد .

الساعة الأولي

أنا ساعة النفس الأبيّة الفضلُ لي بالأسبقية

أنا بکرُ ساعاتٍ ثلاثٍ کلها رمزُ الحميّة
بنتُ القضيّةِ إنّ لي أثراً جليلاً في القضيّة

أثرَ السيوفِ المشرفيّة وَ الرِّماحِ الزاغبيّة

أودعتُ في مُهجِ الشبيبةِ نفحة َ الرُّوحِ الوفيّة

لابُدَّ مِن يومٍ لهُم يَسقي العدَي کأسَ المنيّة

قسماً بروح ِ ( فؤاد ) تصعد ُ من جوانحِهِ زکيّة

تأتي السماءَ حفية فتحلّ َ جنَّتَها العليّة …

****************

الساعة الثانية

أنا ساعة الرجل العتيدِ أنا ساعة بأسِ الشديدِ

أنا ساعة موتِ المُشرَّف کُلَّ ذي فعلٍ مَجيد

بَطلي يُحطِّم قيدَه – رمزاً لتحطيم ِ القيودِ

زاحمتُ مَن قبلي لأسبقَها إلي شرَفِ الخلودِ …

قسماً بروحِ ( محمدٍ ) تلقي الرَّدي حُلوَ الورودِ

قسماً بأمِّکَ عند َ موتِکََ وَ هيَ تهتفَ بالنَّشيدِ

وَتري العزاءَ عَن ابنها في صيته الحسن البعـيدِ

ما نالَ مَن خدمَ البلادَ أجلَّ مِن أجرِ الشهيدِ
****************

الساعة الثالثة

أنا ساعة الرّجل الصبورِ أنا ساعة القلبِ الکبيـرِ

رمزُ الثباتِ إلي النّهاية في الخطير ِ مِن الأمور

بَطلي أشدّ علي لقاءِ الموتِ مِن صُمِّ الصخور…

قسماً بروحِک يا ( عطاء ) وَ جنّةِ الملِکِ القدير

وَ صغارِکَ الأشبالِ تبکي اللّيث بالدّمع الغزير

ما أنقذَ الوطَنَ المفدّي غيرُ صبّارٍ جسـور( همان ، ص 281)

من ساعت نفسي با عزتم در حالي که فضيلت من در سبقت جستنم است.

من اولين ساعتهاي سه گانه ام ، ساعتهايي که همه رمز جوانمردي و مردانگي هستند .

من دختر قضيه فلسطينم ، و من اثري بزرگ بر انتفاضه دارم .

اثر شمشيرهاي تيز مشرفي و نيزه هاي کرک دار و از پر پوشيده .

من در دلهاي جوان رايحه روح وفاداري را به وديعه گذاشتم .

و ناگذير بايستي برايشان روزي باشد که در آن روز دشمن جام مرگ را بنوشد .

سوگند به روح فؤاد که از اندام پاکش جدا شده و اوج گرفت .

آسمان را در آغوش گرفت و در بهشت برگزيدگان فرود آمد . …

****************

من ساعت مردي سر سختم ، من ساعت خشم شديدم .

من ساعت مرگي هستم که هر صاحب عمل نيکي را ارج مي نهد .

قهرمان من بندش را پاره مي کند که رمزي باشد براي دريدن قيدها و بندها . ( در توضيح اين بيت بايد گفت :

اعدام در حق سه شهيد نام برده به ترتيب در سه ساعت متوالي ابتدا فؤاد و بعد محمد وسپس عطاء اجرا شد ،

در حالي که مقرر شده بود عطاء نفر دوم و محمد نفر سوم باشد ولي محمد بند خود را به هنگام اعدام دوستش

پاره کرد و خود طناب دار را به جاي ايشان در گردن آويخت .)

با آنکه پيشاپيش من بود رقابت ورزيدم تا براي به دست آوردن شرافت ابدي از او پيشي بگيرم .

سوگند به روح محمد که مرگ را چون طراوت گلها در آغوش گرفت .

سوگند به فريادهاي ترانه وار مادرت به هنگام مرگ تو .

و سوگند به او که تسلي مرگ پسرش را در بلندي شهرت ابدي او مي بيند .

هرکس که به کشور خدمت مي کند بهتر و برتر از اجر شهيد پاداشي نمي گيرد .

******************

من ساعت مرد صبورم ، من ساعت قلب بزرگم .
رمز پايداري امور مهم و خطرناکم تا نهايت .

قهرمان من در ديدار مرگ استوارتر از صخره سخت بود .

سوگند به روحت اي ( عطاء ) و سوگند به فردوس خداوند قادر .

و سوگند به شير بچه هايت که با اشکهاي فراوان بر شيري قوي مي گريند.

وطن که جانم به قربانش باد را جز کسي که بس صبور و شجاع است ، نجات نمي دهد .

ابراهيم درپايان قصيده با احساس لطيف وشاعرانه ، تسليم شدن دربرابر قضاي الهي را امري

واجب مي داند .

الخاتمة

أجسادُهم في تربة الأوطان أرواحُهم في جنّة الرّ ضوانِ

وَ هناکَ لا شکوَي مِن الطغيان وَ هناک فيضُ العفوِ وَ الغفران

لا ترجُ عفواً مِن سواه هوَ الإله

وَ هوَ الّذي مَلکَت يداه ُ کُلَّ جاه

جَبَروته فوقُ الذينَ يغرّهم جبروتهم في برِّهم وَ الأبحرِ( همان ، ص

284 )

جسم هايشان در خاک وطن و روحهايشان در بهشت رضوان قرار دارد .

و آنجا شکايتي از سرکشي و نافرماني نيست ، و آنجا جريان سيل عفو و بخشش است .

اميد بخشش از غير او نداشته باش ، او پروردگار است .

و اوست که هر جاه و مقامي در حيطه قدرت وي است .

عظمت وقدرت او برتر از قدرت کساني است که در دريا و خشکي آنها را فريفته است .

ابراهيم در روز چهلم شهادت اين سه جوان با سرودن قصيده ” الشهيد ” که شعري حماسي اما

عاري ازگريه وزاري بود، بارديگرياد وخاطره آنها راجاودان ساخت .( فدوي ط،2005م،ص50)

الشهيد

عبس الخطبُ فابتسِم وَ طغي الهولُ فاقتحِـم

رابطُ الجأش وَالنهي ثابتُ القلبِ وَ القـدم

لَم يُبال الأذي وََ لم يَثنِهِ طارِيءُ الألم

نفسُهُ طوعُ هِمَّةٍ وَجَمَت دونَها الهمَم …

* * *

سارَ في منهج العُلي يطرُقُ الخُلدَ مَنزلا

لا يُبالي ، مُکبّلا نالَهُ أم مُجَدَّلا

فهو رهنٌ بما عزم …

* * *

لا تقل أينَ جسمُه وَ اسمُهُ في فـم الزمَـن

إنّه کوکبُ الهدَي لاحَ في غيهَبِ المحَـن

أرسلَ النّورَ في العيونِ ، فما تعرِفُ الوسَـن

وَ رَمي النارَ في القلوبِ ، فما تعرِفُ الضَّغَـن

أيُّ وَجهٍ تهلّلا يَرِدُ الموتَ مُقبِـلا

صَعَّدَ الرّوحَ مُرسلا لَحنَهُ يُنشِدُ المـلا

أنا لِلّه و الوطن ( ابراهـيم ط. ، 2005م ، ص271)

بلا و سختي عبوس شد پس تو لبخند بزن ، ترس و خوف طغيان کرد پس تو خطر کن .

آرام و دلير ، ثابت قدم با قلبي استوار .

به اذيت و رنج توجه نمي کند و دردهاي نا به هنگام او را خم نمي کنند .

او فرمانبردار همتي است که همتهاي زيادي در مقابلش شرمگين شدند .

* * *

در راه بزرگي گام برداشت و درِ منزل جاودانگي را مي کوبد .
برايش مهم نيست ، که در غلّ و زنجير آن را به دست بياورد يا افتاده بر خاک .

او در گرو آن چيزي است که اراده کرده است .

* * *

از کجايي جسمش نپرس در حالي که نامش بر زبان زمانه جاري است .

او ستاره هدايت است که در تاريکي محنت درخشيد .

نور را در حالي که با خواب و چرت بيگانه است به چشمها عرضه داشت .

و آتش را در قلبها انداخت در حالي که کينه را نمي شناختند .

* * *

کدامين چهره اينگونه شادمان مي شود وقتي که با روي باز وارد آبشخور مرگ مي شود .

روح را اوج مي دهد در حالي که جهانيان ، آن را همچون سرودي مي خوانند .

من از آن خداوند و وطنم هستم .

ابراهيم صداي زنگ خطر فراگيري را که در طول جريان فروش زمينها شکل مي گرفت ، به

صدا در آورد و شرّ دامنگيري که همه را دربرمي گرفت با سرودن قصيده ” إلي بائعي البلاد”

گوشزد کرد :

باعوا البلادَ إلي أعدائِهم طمَعاً بالمال ِ لکنّما أوطانَهم باعُوا

قَد يُعذَرون لوأنّ الجوعَ أرغمَهم وَ اللهِ ما عطشوُا يوماً وَلا جاعُوا

وَ بُلغةُ العارِ عِندَ الجوعِ تلفِظها نفسٌ لها عن قبولِ العار ِ ردّاعُ

تلک البلادُ إذا قُلتَ:إسمُها”وطن” لا يفهمون ، وَ دون الفهمِ أطماعُ

* * *

أعداؤنا ، مُنذُ أن کانوا (صيارفة) وَنحنُ ،منذ هَبطنا الأرضَ (زرّاعُ)

يا بائعَ الأرض ِ لَم تحفِل بِعاقبةٍ وَ لا تعَلَّمتَ أنَّ الخصمَ خدّاعُ

وَ غرَّکَ الذهبُ اللماعُ تُحرِزُهُ إنّ السّرابَ کما تدريه لمّاعُ

فکِّر بموتِکَ في أرضٍ نشأتَ بها وَ اترُک لِقبرِکَ أرضاً طولُها باعُ ( همان ،
ص292 )

کشور را به دشمنان به خاطر طمع مال فروختند ، در حقيقت وطنشان را فروختند .

اگر گرسنگي آنها را ناچار و ناگزير از اين کار کرده است پس آنها معذورند ، ولي سوگند به خداوند که آنها

يک روز گرسنگي و تشنگي نکشيدند .

انساني که لکه عار وننگ را نمي پذيرد از قبول آن در حال گرسنگي هم امتناع مي کند .

اگر درباره آن کشور مي پرسي ، اسمش وطن است و آنها نمي فهمند و دليل اين نفهمي ايشان حرص و طمع

است .

* *

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ظلم و ستم Next Entries پایان نامه درمورد ...، !!، "