پایان نامه درمورد تحمل ابهام، عصر اطلاعات، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل وارد بازار شوند، حمايت کنند. در کشورهاي جنوب شرقي آسيا ۹۵% کل بنيادهاي اقتصادي و صنعتي کشورها را اين شرکت ها تشکيل داده و به عنوان رکن اساسي در اقتصاد و اشتغال اين کشورها تاثيرگذارند. (آذري ، 1388)
2-2-13-آموزش کارآفريني در دانشگاه ها
در پرداختن به امر آموزش کارآفريني در دانشگاه‌ها بايد به چهار هدف کلي توجه داشت:
▪ اول انگيزهٔ کارآفريني,
▪ دوم ويژگي‌ها,
▪ سوم مهارت‌ها
▪ چهارم حمايت از کارآفرينان
در مورد انگيزه بايد کاري کرد تا فرد به موضوع کارآفريني علاقه‌مند شود و کارآفريني را به عنوان يک گزينهٔ شغلي مهم و موفق در نظر بگيرد. افراد براي کارآفرين شدن انگيزه‌هاي مختلفي دارند از جمله: ميل به کسب ثروت, استقلال‌طلبي (اينکه فرد بخواهد خودش رئيس خودش باشد و بر سرنوشت خويش کنترل داشته باشد), ميل به ساختن چيزي نو, نياز به موفقيت‌ يا توفيق‌طلبي (تمايل به انجام کار در استانداردهاي عالي جهت موفقيت در موقعيت‌هاي رقابتي)، انگيزه‌هاي ملي (توسعه کشور)، انگيزه‌هاي مذهبي (اينکه کار و توليد را نوعي عبادت بداند و يا خود را در قبال ساير انسان‌ها مسؤول بداند) و …
براي رسيدن به اين هدف مي‌توان سه کار انجام داد:
۱) آموزش براي ايجاد انگيزه,
۲) ترويج فرهنگ کارآفريني به منظور ايجاد انگيزهٔ کارآفريني
۳) پژوهش در اين زمينه.
البته لازم به ذکر است که نقش آموزش در اين قسمت بسيار کمرنگ و بر عکس ترويج بسيار پررنگ‌تر و مهم مي‌باشد. آموزش اين امر بايد از سنين کودکي آغاز شود زيرا با افزايش سن نقش آموزش در ايجادانگيزه کمرنگ‌تر مي‌شود.در مورد ويژگي‌ها بايد گفت که يک فرد کارآفرين ويژگي‌هاي مختلفي دارد که برخي از مهمترين آنها عبارتند از: خلاقيت, نوآوري, ريسک‌پذيري, فرصت‌شناسي, مرکز کنترل دروني, تحمل ابهام و …. (احمدپور دارياني ، 1388 )
خلاقيت عبارت است از بکارگيري توانائي‌هاي ذهني براي ايجاد يک فکر و انديشهٔ نو و نوآوري عبارت است از عملي و کاربردي ساختن افکار و انديشه‌هاي نو ناشي از خلاقيت. به عبارت ديگر در خلاقيت اطلاعات جديد به دست مي‌آيد و در نوآوري آن اطلاعات به صورت‌هاي گوناگون در بازار عرضه مي‌شود. در واقع نوآوري به نوعي پيامد و نتيجهٔ خلاقيت مي‌باشد.
ريسک‌پذيري يا تمايل به مخاطره‌پذيري عبارت است از پذيرش مخاطره‌هاي معتدل که مي‌توانند از طريق تلاش‌هاي شخصي مهار شوند. عموماً مردم عادي, فردکارآفرين را عاشق مخاطره مي‌دانند, در حالي که چنين نيست و کارآفرين شخصي است ميانه‌رو که حساب شده مخاطره مي‌کند و در واقع داراي ريسک منطقي است. در مورد مرکز کنترل دروني بايد گفت که کارآفرينان موفق, به خود ايمان دارند و موفقيت يا شکست را به سرنوشت, اقبال و يا نيروهاي مشابه نسبت نمي‌دهند. به عقيده آنها شکست‌ها و پيشرفت‌ها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملکردهايشان مؤثر مي‌دانند.(همان منبع)
قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرش عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي, توانايي ادامهٔ حيات با دانش ناقص دربارهٔ محيط و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل بي‌انکه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا خير. براي پرورش اين ويژگي‌ها بايد از زمان کودکي فرد اقدام کرد چون بهترين سن براي پرورش اين ويژگي‌ها سنين کودکي مي‌باشد. البته اين بدان معني نمي‌باشد که پرورش اين ويژگي‌ها در زمان بزرگسالي (و دانشجويي)غير ممکن است.
براي رسيدن به اين هدف نيز مي‌توان از همان سه راهکار استفاده کرد. يعني آموزش اين ويژگي‌ها, ترويج اين ويژگي‌ها و پرورش در زمينهٔ اين ويژگي‌ها بايد توجه داشت که در اين مرحله نقش ترويج کمرنگ‌تر مي‌باشد و ترويج بايد بيشتر در بين خانواده‌ها و يا مدارس (به عنوان مثال از طريق صدا و سيما) صورت گيرد. تا به ويژه خانواده‌ها با اين الگو به پرورش و تربيت فرزندانشان بپردازند.
در مورد مهارت‌ها بايد گفت که کارآفرينان نياز به مهارت‌هاي بسياري دارند از جمله: مهارت‌هاي مديريتي, آشنايي با اصول اقتصاد و صادرات و واردات, ماليات, بيمه, گمرک, بازاريابي, آشنايي با اصول تاسيس يک شرکت و مقررات حقوقي مرتبط با آن, نوشتن طرح تجاري12, کارگروهي13, شناخت بازار و ….
براي رسيدن به اين هدف نيز مي‌توان از همان سه راهکار استفاده کرد. يعني آموزش اين مهارت‌ها, ترويج اين مهارت‌ها و پژوهش در زمينهٔ اين مهارت‌ها. لازم به ذکر است که نقش آموزش در اين زمينه بسيار مهم و اساسي است و برعکس نقش ترويج در اين زمينه کمرنگ مي‌باشد.
بايد در نظر داشت که در هر سه اين اهداف, پژوهش در خدمت آموزش و ترويج مي‌باشد.( همان منبع)
2-2-14-مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني
امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. اين دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود مي آورند. فردي که از بازراهاي مختلف و قيمت اجناس در آن بازراها اطلاع داشته باشد يا از گذشته و آينده بازار باخبر باشد، تصميمات بهتري را براي رسيدن به سود بيشتر مي تواند بگيرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتي، جنبه ديگري دارد که به دانش منتهي مي شود و در مکانيزم تصميم گيري و انجام بهتر آن اثر مي گذارد. ارتباطات نيز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده اي متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد مي کند.
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعاليت کارآفريني هستند. کارآفريني در انزوا و بدون حمايت نهادها، سازمان ها و انسان ها امکان پذير نيست. کارآفريني مستلزم کشف يک نياز اجتماعي است. و کشف نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهاي آن و بافت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن وابسته مي باشد. در شناسايي نياز هر فعاليت کارآفرينانه، ايده پرداز يا تئوريسين مي بايست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه حل هايي براي رفع آن نياز، در نقاط ديگري از دنيا ارائه شده است. بنابراين اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت کارآفريني است.
فناوري اطلاعات و در رأس آن اينترنت شرايط تازه اي را پديد آورده است که در آن توليدکنندگان، تامين کنندگان، فروشندگان و مشتريان، و تقريباً همه عوامل دست اندرکار يک چرخه اقتصادي قادرند در يک فضاي مجازي مشترک با يکديگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اينترنت تئوري ها و نظريات جديدي را به ميان آورده است که يکي از آنها اشتغال پيوسته است.
در اين نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رايانه اي انجام مي دهد و حاصل کار را (که مي تواند محصولي مانند يک نرم افزار يا خدمتي نظير کاوش باشد) از طريق اينترنت در اختيار کارفرما يا مشتريان قرار مي دهد. جالب تر آنکه دريافت دستمزد يا پرداخت مبالغ نيز با استفاده از اينترنت و از طريق مجاري اعتباري اينترنتي نظير حسابهاي اينترنتي و کارتهاي اعتباري صورت مي گيرد. مجموعه اين فعاليت ها و تعاملات در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونيک ناميده مي شود، قابل بررسي است. (موسوي ، 1382)
در حقيقت تجارت الکترونيکي يکي از نمودها و کاربردهاي ويژه فناوري اطلاعات است و هم اکنون حجم وسيعي از تعاملات بازرگاني در کشورهاي پيشرفته به شيوه الکترونيکي صورت مي پذيرد. بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده، تجارت الکترونيکي آمريکا طي سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۶/۱ هزار ميليارد دلار بوده است که پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۶ به ۱/۷ هزار ميليارد دلار برسد. تجارت الکترونيکي مالزي در سال ۲۰۰۲، ۷/۱۳ ميليارد دلار بود که پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۱۵۸ ميليارد دلار خواهد رسيد. بديهي است که رسيدن به چنين حجم هاي دلاري در تجارت الکترونيکي بر اساس برنامه ريزي و استفاده از فرصتهاي تجاري امکانپذير خواهد بود.
شرکت هايي مانند ياهو ، اي بي و آمازون14 و ديگران در مدت کوتاهي توانسته اند ارزش بسياري را کسب نمايند. آمارها نشان مي دهد که در طي ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخي از اين شرکت ها بيش از ۲۰۰ برابر شده است. کارآفريني در اينترنت به اين موارد خلاصه نمي شود و موارد بسياري خصوصاً در زمينه نرم افزارهاي مبتني بر شبکه و همچنين محتويات شبکه وجود دارد. کارآفريني در شيوه هاي جذب مشتريان اينترنتي، بازاريابي اينترنتي، همکاري ها و شبکه هاي مجازي، واقعيت مجازي، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگي کارآفريني در عصر اطلاعات را نشان مي دهند. (شهيدي ، 1382)
اينترنت شبکه اي مجازي است که تا حد زيادي مستقل از محل مي باشد. اين شبکه بازاري بدون مرز است که مي توان به راحتي در آن تجارت نمود. براي اين منظور مي بايست افراد کارآفرين با ايده هايي نو، شرکت هايي اينترنتي را تاسيس کنند و پس از مدتي که ارزش فوق العاده اي يافتند آنها را بفروشند.
گسترش روز افزون اينترنت در عرصه هاي گوناگون خدمات که بر مبناي پيدايش نيازهاي جديد صورت مي گيرد، سبب شده است تا هر روز افراد بيشتري جذب اين بازار کار مجازي شوند و شانس خود را در يافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات، سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در همه کشورها بر آن شده اند تا معرفي محصولات و خدمات خود را در بستر اينترنت انجام دهند، از اين رو اولين نيازي که فرا روي آنها قرار مي گيرد؛ مراجعه به افرادي است که از دانش و مهارت کافي براي انجام چنين فعاليت هايي برخوردار باشند. طبيعي است که امروز نمي توان مؤسسه اي را عاري از متخصصان فناوري اطلاعات يافت. ورود رايانه و فناوري هاي مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعاملات اينترنتي سبب شده است که بازاري دائمي براي متخصصان فناوري اطلاعات به وجود آيد. بنا براين فناوري اطلاعات به عنوان يک پديده به نوبه خود سبب کارآفريني در حوزه هاي مختلف گرديده است.

2-2-15- ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در کارآفريني
فناوري اطلاعات با برخورداري از ويژگي ها و قابليت هاي مختلف توانسته است انعطاف پذيري شايان توجهي را در زمينه کارآفريني از خود نشان دهد. همين ويژگي ها سبب افزايش کارايي اين فناوري در امر کارآفريني و ايجاد اشتغال شده اند. در يک نگاه کلي مي توان به برخي از اين ويژگي ها اشاره نمود:
▪ افزايش سرعت :محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتيجه بهره وري را افزايش مي دهد. فناوري اطلاعات امکان جستجو و دستيابي سريع به اطلاعات را نيز فراهم مي کند.
▪ افزايش دقت :در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام کار متغير است؛ درحاليکه فناوري اطلاعات دقتي بالا و ثابت را تامين و تضمين مي کند. در انواع فعاليت هاي پردازشي و محاسباتي دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.
▪ کاهش اندازه فيزيکي مخازن اطلاعات :با توسعه فناوري اطلاعات و بکارگيري آن ديگر لزومي به حمل و نگهداري حجم زيادي از کتاب هاي مرجع تخصصي وجود ندارد. به راحتي مي توان در هر ديسک فشرده اطلاعات چندين کتاب را ذخيره نموده و يا آنکه منابع مورد نياز را از طريق شبکه هاي رايانه اي دريافت نمود.
▪ رفع برخي از فسادهاي اداري :استفاده از فناوري اطلاعات شفافيت در انجام کارها را افزايش مي دهد و بسياري از واسطه ها را حذف مي کند. اين دو مزيت کليدي منجر به رفع برخي از فسادهاي اداري خصوصاً در سطوح پايين مي شوند.
▪ ايجاد امکان کار تمام وقت :به کمک فناوري اطلاعات بسياري از استعلام ها و مراجعات افراد و غيره از طريق شبکه هاي کامپيوتري و به صورت خودکار انجام مي گيرد. بنابراين مي توان به صورت بيست و چهار ساعته از آن بهره گرفت.
▪ ايجاد امکان همکاري از راه دور :مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ويدئو کنفرانس و همچنين سيستم هاي همکاريEDIو غيره نمونه هايي از کاربردهاي فناوري اطلاعات در اين زمينه هستند.
▪ کاهش هزينه هاي سيستم يا سازمان :با توجه به موارد فوق به خصوص افزايش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر مي شود و انجام کار تمام وقت، بهره وري سيستم افزايش مي يابد و در نتيجه باعث کاهش مقدار زيادي از هزينه ها مي گردد. (استيونسون15 و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد انکوباتورها Next Entries پایان نامه درمورد فرهنگ کار، شکاف اطلاعات، آموزش از دور