پایان نامه درمورد بیمارستان، بیمارستان ها، حمایت عاطفی، دادگاه کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

حکایت از ارتباط پیچیده مسائل فرهنگی با سوختگی را نشان میداد.
مستندات
بر اساس گزارشهای ثبت شده همه ساله تعدادی به دلیل آتشبازی یا ساخت نارنجکها و فشفشههای دستساز غیر استاندارد در مراسم آتش بازی چهارشنبه آخر سال دچار آسیبهای سوختگی میشوند(79).
«وقتی آدم کارش میافته توی این دادگاهها، میبینه که برای سوختگی فلانجا تافلانجا اینقدر دیه کامل….خوب اصلا اینها دیگه با پول قابل قیاس نبود. مثلا فکر کنید یکی اصلا زیبایی اش رو از دست داده بود، زندگی اش رو …جونی اش رو.. حالا این ها با پول قابل قیاس نبود که این جوری، اینقدر دیه !… اون حکمهای ناعادلانه …خوب اینها خیلی ناراحت کننده بود. یعنی در کنار اون سختیهای بیماری، قوانینی که داشتیم اونها هم آدم رو از یک طرف دیگه ناراحت می کرد(ش1)».
یادآور: احساس بیعدالتی
نگاه جنسیتی و بحث دیه و مسائل قانونی برای زنانی که توسط همسرانشان دچار معلولیت در زیبایی شده بودند، حکایت از شرایط سیاسی در زمینه حاضراست که میتواند نتایج ناگواری بر روح و روان قربانیان بگذارد. این فشارها گاه آنچنان جنجال برانگیز میشود که دامنهی آن به مسائل سیاسی و حتی بحثهای مورد علاقه خارج از مرزها کشیده خواهد شد.

بیوگرافی
«خواستگار اسیدپاش خانم (الف) از زندان آزاد شد» این خبری بود که درصدر مهم‌ترین خبرهای روزنامه‌ها قرار گرفت و حادثه‌نویسان را به تکاپو انداخت تا علت آزادی جوانی را که چندین سال قبل، زیبایی و بینایی را ازدختری بی‌گناه گرفته بود جویا شوند جوان اسیدپاش پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به حبس، تبعید و پرداخت دیه محکوم شده بود اما در حالی از زندان ازاد شد که قربانی میگوید «هنوز دیه‌اش را دریافت نکرده است و به این حکم اعتراض دارد»(80).
یادآور: مثلث فقر، ناآگاهی، ریسک تندرستی
وضع بد اقتصادی نه تنها زمینه ساز سوختگی است، بلکه به دلیل ناتوانی پرداخت هزینههای بالای درمان سوختگی، در کنار ناآگاهی طبقات اجتماعی پایین جامعه بر معلولیتها و عوارض ناشی از سوختگی میافزاید. به طور مثال استفاده از منابع گرمازای غیر استاندارد به دلیل برخوردار نبودن از شرایط مناسب رفاهی یکی از دلایل شایع برای سوختگی است.
« پدر نداشتم، مادرم هم پیر بود خواهر و برادرانم کم سواد. با اون همه زخم هایی که هنوز خوب نشده بود اوردنم خونه و برای پانسمان می بردن بابا باغی، برای همین بعد از یک مدت گوشت اضافه دراورد، 16 بار عمل جراحی شدم. الان بعد از 30 سال مجددا عمل شدم(ش2)».

ماتریکسخود/ خود بیرونی/ مراحل گذر
عوامل مرتبط با زمان و مکان از ویژگیهای این زیر طبقه بود. صرف نظر از هریک از شرایط ذکر شده که زمینه ساز سوختگی حادثهای یا عمدی هستند، نقطه مشترک تجارب همهی مشارکتکنندگان این بود که آنها در فرایند بازگشت به جامعه مسیر مشابهی را از موقعیت حادثه، بیمارستان، منزل، اجتماع و جامعه طی کرده بودند. سرعت عبور از این مراحل بر حسب عوامل موقعیتی و ویژگیهای دموگرافیک در فرد متفاوت بود. این بخش از زمینه جزو لاینفک فرآیند بازگشت مبتلایان سوختگی به جامعه است.
یادآور: موقعیت حادثه؛ سوختگی در یک لحظه
تجربه سوختن برحسب شدت آسیب، درمرحله اول تهدیدی هولناک، سریع وغیر قابل پیش بینی است که مشارکتکنندگان را با پاسخهای غیر ارادی و فیزیولوژیک مواجهه میسازد. دراین مرحله، ترسناک و غیرقابل پیشبینی بودن حادثه فرصت هرگونه اقدام آگاهانه را از افراد گرفته و لذا اطرافیان را جهت نجات جان بیمار به واکنشهای سریع روانی – حرکتی وادار میکند
«مامانم توی حیاط چراغ نفتی رو روشن کرده بود تا آب گرم کنه، منهم با فاصلهی نیم متر ایستاده بودم. شعلههای آتش به من رسید، دستهام و صورتم سوخت، من دویدم در حالی که جیغ میزدم ایوای سوختم، ایوای سوختم، مامانم اومد آتش رو خاموش کرد و لباسهام رو در آورد،بعد من رو اوردن بیمارستان(ش6)».
«بعد از حادثه بعضیها گفتند زنگ بزنیم 115 ولی اونجا ماشین اومد و هر کدام از ما را با یک ماشین آوردند توی بیمارستان شهر(س)، اونجا هم یکسری آزمایشات انجام دادند، من ریهام خونریزی کرده بود،CT اسکن و اینها انجام دادند. بعد وقتی دیدند نمی تونند کاری انجام دهند اعزام کردندشهر(ج). ما تقریبا ظهر اسیب دیده بودیم، شب رسیدیم به این شهر اونجا هم هیچکاری واسمون نکردند. نه روز اونجا بودم، توی این نه روز هیچ کاری نکردند. فقط یک دکتر اومدبالای سر من اون هم متخصص داخلی بود، مال ریه بود. دوبار از من CT اسکن گرفت یک لوله توی ریهام گذاشت و همون کارهای قبلی، هی میگفتم زخم پام، میگفتند مشکلی نداره، بعد از 9 روز این ها ما رو مرخص کردند، گفتم چی شد؟ پام! من پام تکون نمی خوره ، درد داره، گفتند نه پات خوبه…اونها گفتند برو خونه با پماد چرب کن خودش خوب میشه بعد از 20 روز دیدم پام خوب نمیشه مراجعه کردم به شهر(ه) که مرکز تخصصی سوختگی است.اونجا هم اتاق خالی نبود و مجبور شدم توی بخش ترمیمی رو زمین بخوابم ولی خوب پام جراحی و پانسمان میشد(ش4-سوختگی ناشی از برق گرفتگی)».
یادآور: مواجهه با مصدوم و تلاش برای نجات زندگی
با ورود مصدومین به بیمارستان، آنها تحت عنوان بیمار مبتلا به سوختگی وارد مرحله دیگری یعنی بستری در بیمارستان، میشدند. تجارب مشارکتکنندگان از ساختار و شرایط سیستم پیش بیمارستانی و بویژه مراکز درمانی عمومی حاکی از نارضایتی آنها از این مراکز بود. کار عمده پزشکی و پرستاری در این مراکز نجات جان بیمار و درمان خطرات اورژانسی بود. تعدادی از آنها به دلیل عوارض بعدی ناشی از زخمهای سوختگی که در این مراکز مورد توجه قرار نگرفته بود شخصا برای ادامه درمان به بیمارستان های تخصصی مراجعه کرده بودند. وضعیت ساختار بخش های تخصصی سوختگی هم خالی از عیب نبود. به طور مثال کمبود تخت، نرسیدن به بیمار، کم توجهی به بیمار بویژه درد آنها، بد رفتاری با همراهان و فضا و جو دلگیر و غمانگیز بخش و سرویسهای نامناسب از تجارب مشارکتکنندگان بود. هرچند که تجارب مثبتی از رفتار دلسوزانه و مهربان پرستاران نیز وجود داشت. همچنین تجارب چندین ساله محقق در این مراکز حاکی از انجام اقدامات پزشکی و پرستاری زیادی برای بهبود زخمها و و اعمال جراحی ترمیمی و موفق سوختگی در نجات جان بیماران است. با این وجود تعدادی از بیماران برای ادامه درمان و یا به امید بهبودی بیشتر بدشکلیهای بجامانده با توصیه پرسنل پزشکی یا سایر منابع اطلاعاتی دیگر به مراکز فوق تخصصی سوختگی و ترمیمی در پایتخت مراجعه کرده بودند .
یادآور: گذر از درد جسمی به رنج روحی
با ترخیص از بیمارستان و ورود به منزل مشارکتکنندگان وارد مرحلهی دیگری از گذر میشدند.
«توی بیمارستان یک جور سخت بود، زخمها و درد غیر قابل تحمل. من همیشه فکر می کردم اگر از بیمارستان مرخص بشم خوب میشم. ولی وقتی اومدم خونه دیدم نه بابا حالا یک عالمه مونده که برگردم به وضع قبل …توی بیمارستان مشکلات جسمی و درد سخت بود، توی خونه ارتباط داشتن با محیطی که حالا با شرایط وضعیت جدید می خواد (ش1)».
یادآور: حمایت زمینه ساز بازگشت به جمع و جامعه
ترکیبی از ویژگیهای مثبت شخصیتی، روحی، روانی و معنوی در قالب حمایتهای خانوادگی و اجتماعی زمینه سازمرحلهی گذر از منزل به سوی جمع و اجتماع هستند.
«بعد که اومدیم خونه، خواهرهانم تقسیم کار کرده بودند…بعد از هر بار که فیزیوتراپ مییومد، زخم دستهام حسابی خونریزی میکرد، ملافههام همیشه خونی میشد.خواهر بزرگترم میبرد آنها را میشست تا مادرم زیاد ناراحت نشه هرکسی یک جوری همکاری میکرد.درسته من خودم آدم محکمی هستم ولی اطرافیان هم خیلی مهم هستند. فرض کنید اگه من کسی رو نداشتم که اینقدر حمایتم کنه، مراقبت کنه، حمایت عاطفی بکنه، امید بده شاید نمی تونستم واقعاً برگردم(ش1)».
یادآور: تداوم زندگی با داغ سوختگی
برای تعدادی از بیماران رنج ناشی از سوختگی در تمامی مراحل زندگی آنها را همراهی مینماید.
«از اون زمان سوختگی خیلی گذشته، چندین بار رفتم زیر تیغ جراحی، حالا زخمهام خیلی بهتره ولی اون روز های پر درد و رنج و عذاب از یادم نمی ره، هیچوقت هم یادم نخواهد رفت درسته کمتر اذیتم میکنه ولی تا آخر عمر این داغ با منه(ش4)».

ماتریکسخود/ آسیب سوختگی
قدرت آسیبزایی و ماهیت تهاجمی سوختگی از ویژگیهای این زیر طبقه بود. شرایط مرحله حادثه، نظیر زمان، مکان، مدت تماس، عامل سوزانده ؛ نحوه انتقال و اقدامات کمکی که بلافاصله بعد از حادثه صورت میگرفت تعیین کنندهی نتایج مرحلهی بعد از حادثه بود. بطور مثال در مصدومینی که به علت برق گرفتگی و سقوط از بلندی، دچار آسیب شده بودند، مدت تماس بیشتری در معرض عامل سوزاننده بودند، در محل حادثه یا انتقال به بیمارستان معطل شده بودند و به مراکز درمانی غیر تخصصی سوختگی اعزام شده بودند(نظیر آنچه برای مشارکت کنننده 5و 1 روی داده بود)، ابعاد و دامنهی تهدید و آشفتگی ناشی از آسیب سوختگی بیشتر بود
یادآور: سوختگی، شلیکی به سوی حلقهی سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی، پنداشتی یک انسان.
در مرحلهی اول حادثه، این شلیک مخرب، جسم مصدومین را مورد تخریب قرار میدهد. سپس با ورود آنها به منزل ترکشهای آن به سلامت روحی، روانی و معنوی مددجویان آزار میرساند. زمانی که قربانیان خود را برای ورود به جمع آماده میکنند، داغی که بر بدن آنها بر جای نهاده، پنداشت آنها از خود را فرو میریزد و زمینه لازم برای فروپاشی یک انسان را فراهم میسازد. تحلیل زمینه در قالب مقوله ماتریکس خود در دیاگرام 1-4 نشان داده شده است.
«سوختگی همه چیز آدم رو میگیره، زیبایت رو، جوانییت رو، اصلاً زندگی رو خراب میکنه(ش1)».
«الان من دیگه اون آدم قبل نیستم، عقدهای هستم، افسردهام(ش6)»
«مشکلات همه پله پله است. اول تو بیمارستان درد کشیدن، وقتی میری بیرون و خونه توی خونواده، بعد هم که اگه خوب بشی که می خواهی بری توی اجتماع و جمع بالاخره انتظارداری همونطور که قبل بودی باشه ولی متأسفانه اونطوری نیستی که! بعضی ها قبول می کنن اما بعضیها ناراحت میشن، از دیگران دوری میکنن، یا اصلاً از خونه بیرون نمیرن (ش9)».
دیاگرام1-4
ماتریکسخود، تحلیلی از ماتریکس وضعیت/پیامد فرد مبتلا به سوختگی
تحلیل برای فرآیند(عمل/احساسات/تعاملات)
فرآیند بازگشت مبتلایان به سوختگی به جامعه در قالب مقولات دغدغهی اصلی (گسیختگیخود)، استراتژی (مکانیابی) و پیامد(تعادل) شرح داده میشود.

گسیختگی خود
این مقوله بر اساس دو زیر طبقهی الف) تهدید و ب) آشفتگی استخراج گردید. یافتههای حاصل نشان داد که تهدید سوختگی با ایجاد آشفتگی در ابعاد مختلف وجودی افراد مبتلا؛ همچنین میانجیگری «ماتریکسخود» آنها را در مسیر بازگشت به جامعه با پدیدهای به نام «گسیختگیخود» رو برو میسازد. پدیدهای که با وقفه در روند معمول زندگی و عدم توانایی سازماندهی دنیای فردی، بینفردی و بیرونی مربوط به خود مشخص میشود(جدول2-4). مشارکت کنندهای در خصوص ناتوانی در کنترل و مدیریت دنیای فردی خود چنین بیان کرد:
«درد زخمها و پانسمان قابل تحمل نبود گریه میکردم، گاهی داد میزدم. …جاهای سالم رو هم پوستش رو کندند تا زخم های سوخته را به پوشانند… آنقدر ناتوان بودم که حتی برای خوردن و تکان خوردن در تخت نیاز به کمک دیگران داشتم (ش1)»
مشارکت کنندهی دیگری در مورد کنترل بر دنیای بین فردی و بیرونی خود چنین گفت:
« سوختگی همه چیزم رو خراب کرد.. هیجی نشدم، عقب ماندم. اون کسی رو که میخواستم با هاش ازدواج نکردم. این هم شغلم نمیشد!(اشاره به شغل کمک بهیاری است که فرد از آن ناراضی است) برای همین توی محل کار زود عصبی میشوم و سر دیگران خالی میکنم(ش6)».
مستأصل شدن در تصمیمگیری برای درمان، آیندهای نامعلوم، عدمتوانایی دربرگردان شرایط به قبل، عدم توانایی در پیشگیری از بدشکلیها، تجارب دیگری از احساس عدم کنترل برشرایط و سازماندهی دنیای خود بود. مشارکتکنندگان عدم توانایی کنترل بر دنیای خود را چنین شرح دادند:
«درد آنقدر شدید بود که هیچ چیز حتی مسکن ها هم اثر نداشت (ش9)».
«نمی دونم چرا این اتفاق افتاد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد درون مایه، عوامل فرهنگی، شرایط احساسی، بازگشت به خویش Next Entries پایان نامه درمورد بیمارستان، جنس مخالف، روابط شخصی، فیزیولوژی