پایان نامه درمورد اوقات فراغت جوانان، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

(خياطي‌، کمکهاي اوليه‌، دفاع غيرنظامي‌) برنامه‌هاي آموزشي‌، ديني و فرهنگي91
2- انجمن نيکوکاران (جمعية البر و الاحسان‌)
يکي از مشکلات جامعه شيعه لبنان مسئله بيکاري و فقر بود به گونه‌اي که شيعيان همواره فقير و بيکار شمرده مي شدند. امام موسي صدر در راستاي مقابله با اين پديده شوم اجتماعي، انجمن فوق را تأسيس نمود. هدف اين کميسيون مبارزه با فقر و بيکاري و برانداختن تکدي‌گري از جامعه شيعيان لبنان بود. شعار جمعيت دو حديث بود. شيعتنا يموتون و لا يسئلون بالکف‌ّ، و لا تحل‌ّ الصدقه لمتحرف و لالذي قوّة سوي قوي‌؛92
3- مرکز تحقيقات اسلامي “معهد الدراسات الاسلاميه”
در کشور لبنان مليت ها و مذاهب گوناگون در کنار يکديگر گرد آمده و به زندگي مشترکي پرداخته‌اند. اين مليت ها و مذاهب گوناگون پيوسته با يکديگر در تماسند و در ميان آنان مباحث مختلفي رد و بدل مي شود.
امام موسي صدر با توجه به اين نکته دانشجويان را به تحقيق در مسائل اسلامي و شيعي تشويق نمود تا خردمندانه درباره مسائل اسلامي به تجزيه و تحليل پرداخته‌، نتايج تحقيقات خود را به جامعه اسلامي عرضه نمايند.
اين مرکز از کشورهاي آفريقايي و خاورميانه و خاور دور دانشجو مي‌پذيرفت و در همين راستا امام موسي صدر به کشورهاي مسلمان و غير مسلمان آفريقايي مسافرت نمود و در جهت مبادله دانشجو و مبلغ ديني با مسئولان آنجا مذاکراتي به عمل آورد. ايشان مکرراً مي گفتند: بر ما مسلمانان واجب است که قبل از آن که اين قاره به جهان مسيحيت يا دنياي کمونيسم بپيوندد به کمک آفريقاي تشنه و نيازمند اعتقاد بشتابيم‌.93
4- مرکز تفريحات سالم براي جوانان (هيئت الشباب المسلم‌) که باشگاهي بود در کنار درياي مديترانه براي اوقات فراغت جوانان مسلمان.
5- الندوة اللبنانيه؛
مؤسسه‌اي است فرهنگي که فلاسفه و دانشمندان بزرگ و رؤساي کشورهاي خاورميانه عربي در آن شرکت کرده‌، به بحث مي‌پرداختند و در سايه همين مجالس سازمان خدمات اجتماعي به نام (تحرک اجتماعي‌) پديد آمد که اين سازمان با همکاري مسيحيان و شيعيان لبنان اداره مي شد که علاوه بر احداث يک صد واحد بهداشتي درماني در سراسر لبنان و پخش داروهاي مورد نياز خدمات قابل توجهي نيز به مردم ارائه مي داد.94
6- تأسيس مجلس شيعيان لبنان؛
امام صدر پس از تلاش هاي فراوان و رايزني هاي بسيار در سال 1966م مجلسي را با عنوان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلي پايه‌گذاري کرد تا بدين وسيله شئون شيعيان را رهبري کرده‌، از حقوق ايشان دفاع نمايند. در تاريخ 23/5/1969 امام موسي صدر به عنوان نخستين رئيس مجلس اعلاي شيعيان برگزيده شد و بر طبق قانون تأسيس مجلس‌، مدت اين رياست 6 سال بود اما بعد نظر به اين که رياست مجلس طايفه هاي مذهبي مادام‌العمر مقرر گرديده بود، در تاريخ 29/3/1975م به اتفاق آراي هيئت رئيسه‌، رياست مجلس تا سن 65 سالگي به امام موسي صدر واگذار گرديد. امام موسي صدر در خطابه‌اي که در روز انتخاب خود به رياست مجلس ايراد نمود و همچنين در نخستين اعلاميه‌اي که در تاريخ 10/6/1969م صادر کرد برنامه‌هاي عملي خويش را براي تحقق اهداف مجلس اعلاي شيعه به شرح زير اعلام نمود:
1. تنظيم شئون طايفه‌اي شيعه و بهينه سازي هر چه بيشتر شئون اجتماعي و اقتصادي شيعيان‌
2. قيام و اقدام براي دستيابي به يک موقعيت کامل اسلامي‌، از نظر فکري‌، عملي و نيز از نظر مبارزه و جهاد
3. اقدام اساسي براي پيشگيري از تفرقه ميان مسلمانان و سعي بليغ‌، به منظور وصول به وحدت کامل
4. همکاري با همه طوايف مذهبي لبنان و کوشش براي حفظ وحدت کشور
5. توجه و ممارست نسبت به مسئوليتهاي ملي و وطني و صيانت از استقلال و آزادي لبنان و حفاظت از سرزمين و مرز و ثغور کشور
6. مبارزه‌اي پيگير با جهل و فقر و تخلفات و ستم اجتماعي و فساد اخلاقي‌
7. ياري و مساعدت و پشتيباني از مقاومت فلسطين و مشارکت با دولتهاي مترقي و برادران عرب به منظور آزادسازي سرزمينهاي غصب شده توسط رژيم اشغالگر قدس‌.95

فصل دوم: اديان و مذاهب و جريانات سياسي لبنان
کشور لبنان با وجود مساحت کم، داراي تعدد و تنوع مذاهب است، به طوري که بيش از 18 مذهب رسمي در لبنان وجود دارد که اين مذاهب با مسائل طايفه اي نيز پيوند تنگاتنگي دارد و تفکيک طوايف مختلف از يکديگر به واسطه نوع وابستگي ديني و مذهبي آن هاست. نقش اين مذاهب در لبنان به گونه اي است که حتي ساختار سياسي اين کشور از گذشته تا حال را نيز تحت تأثير قرار داده و تقسيم قدرت سياسي نيز براساس تعداد جمعيت طوايف مختلف بوده که تمايز آن ها براساس مذهب است.
در اين فصل اديان و احزاب لبنان در دو قسمت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
1- اديان و مذاهب لبنان
کشور لبنان با وجود مساحت کوچک و جمعيت نسبتا کم خود بيشترين مذاهب را در خود جاي داده است به گونه اي که لبنان از حيث تعدد و تنوع مذاهب يکي از متنوع ترين کشورهاي جهان به شمار مي رود. در لبنان 18 مذهب رسمي وجود دارد، از حدود 18 مذهب موجود در اين کشور ده هزار و چهارصد کيلومتر مربعي، 12 مذهب مسيحي و 5 مذهب إسلامي و يک مذهب يهودي وجود دارد.96
مذاهب إسلامي لبنان عبارتند از:
1-1- شيعه دوازده امامي؛
شيعيان که حضورشان از قرن سوم در لبنان قطعي است ابتدا در مناطق شمالي لبنان سکونت داشتند که به دنبال فتوحات صلاح الدين ايوبي و حاکميت فرمانروايان ايوبي از مناطق شمالي لبنان به مناطقي که اکنون نيز در آن سکونت دارند کوچيدند.97
امروزه شيعيان به طور عمده در جنوب لبنان (صور، نبطيه، مرجعيون، بنت جبيل،… ) و دره بقاع (بعلبك، هرمل،… ) و حاشيه جنوبي بيروت موسوم به ضاحيه ساكن مي‌باشند.
1-2- اهل سنت؛
اهل سنت که تا استعمار فرانسه و انگليس در جنگ جهاني اول در بيروت و طرابلس و شهرهاي ساحلي لبنان تحت حاکميت ترکان عثماني زندگي مي کردند و بعد از 1920م به صورت يک اقليت مذهبي تحت حمايت فرانسه در آمدند.98 اهل سنت امروزه به طور عمده در غرب بيروت، طرابلس، منطقه عكار، صيدا و اقليم خروب متمركز هستند. مفتي جمهوري لبنان مرجعيت ديني اهل سنت لبنان را بر عهده دارد و اکنون رهبري دارالإفتا را شيخ قباني بر عهده دارد.
1-3- دروزي؛
مذهب دروزي يا دروزيه مذهبي است که کمتر شناخته شده است و در واقع مذهبي است که در قرن پنجم از مذهب اسماعيليه منشعب شده اند. دروزي ها که اعتقادات پيچيده اي دارند نه تنها در لبنان بلکه در سوريه و فلسطين نيز وجود دارند و عمدتا مناطق کوهستاني را براي سکونت انتخاب مي کنند. دروزي ها اغلب در مناطق كوهستاني مناطق شوف، عاليه، بيت الدين، حاصبيا و راشيا ساكن هستند. تشکيلات دروزي ها تحت نظر شيخ عقل اداره مي شود که شيخ العقل نيز بالاترين منصب مذهبي در نزد دروزي هاست و مدينين دروزي در کليه امور خود به شيخ العقل مراجعه مي کنند.
1-4- علوي؛
علويان لبنان که اعتقادات خاصي دارند و حتي برخي اعياد مسيحيان را نيز جشن مي گيرند و عمدتا در طرابلس و وادي التين و جبال الظنين زندگي مي کنند. اين فرقه بعد از پيمان طائف 1990م از امتياز داشتن نماينده در پارلمان برخوردار شدند.99
1-5- اسماعيلي؛
اسماعيليان که از جمعيت کمي برخوردارند از سوي دولت لبنان به رسميت شناخته نشده اند و حتي مسائل خاص خود را در دستگاه هاي قضايي شيعيان يا اهل سنت پيگيري مي کنند.
مذاهب مسيحي عبارتند از ماروني، ارتدوکس، روم کاتوليک، ارمن، ارتدوکس، ارمن کاتوليک، سريان ارتدوکس، سريان کاتوليک، کلداني کاتوليک،لاتين، پروتستان و نسطوري و اخيرا فرقه قبطي هاي ارتدوکس لبنان به عنوان هجدهمين فرقه به رسميت شناخته شده اند100.
بر اساس آمارهاي غير رسمي، اكثريت طائفه‌اي به ترتيب با شيعيان (بيش از 35%)، اهل سنت (حدود 30%)، مسيحيان (حدود 25%)، موحدين دروز (5 تا 7%) و غيره مي باشد.
در بين مسيحيان ماروني ها اکثريت بزرگ مذاهب مسيحيت را تشکيل مي دهند و نام خود را از يک راهب که مارمارون نام داشت، گرفته اند مسيحيان ارتدوکس و کاتوليک يوناني که بعد از ماروني ها بزرگترين مذاهب مسيحيت هستند و ساير مذابه نيز در لبنان به فعاليت هاي مذهبي خود اشتغال دارند و بعضا از کليساهاي مستقل و کهني برخوردارند.101 عمدتاً در شرق بيروت و در مناطق متن شمالي، زحله، كسروان، جبيل، جونيه زندگي مي‌كنند.
در مورد پيروان اديان و مذاهب دو ويژگي مهم حائز اهميت است:
1. اين که پيروان اديان و مذاهب به دليل زندگي طولاني مدت در کنار يکديگر، همزيستي مسالمت آميز و تساهل و تسامح بالايي نسبت به يکديگر دارند.
2. اين که در عين حالي که پيروان اديان و مذاهب از زندگي مسالمت آميز در کنار يکديگر لذت مي برند و همديگر را به عنوان برادر مي شناسند ولي يک رقابت غير آشکار هم بين ايشان وجود دارد که در راستاي رسيدن به اهدافشان در تلاش هستند.
2- جريانات و احزاب سياسي لبنان
از ويژگي هاي لبنان ، آزادي سياسي و فعاليت هاي اجتماعي است که همين امر موجب شده است لبنان احزاب و گروه هاي مختلف با گرايش هاي سياسي متفاوتي را در خود جاي دهد. جريان شناسي سياسي لبنان از جهت گرايش هاي متفاوتي که دارد دشوار است. بسياري از احزاب بر حسب طوايف و مذاهب شکل گيري شده است و قانون اساسي اين کشور بر اساس موازنه اين احزاب و گروه ها شکل گرفته است. گردش قدرت ميان نيروهاي سياسي مطابق با قانون اين کشور از موازنه مذکور ناشي مي شود.
اين ويژگي لبنان از قبل از استقلال بر جاي مانده است. در سال 1923 ميلادي جامعه ملل، لبنان را رسماً تحت قيموميت فرانسه قرار داد، لبنان به همراه سوريه تا سال 1943 ميلادي تحت قيموميت فرانسه بود ولي در 22 نوامبر همان سال از قيموميت فرانسه خارج شده و به استقلال رسيد.
بعد از استقلال لبنان و سپري شدن جنگ شش روزه102 در سال ???? ميلادي، جنگ داخلي لبنان با حمله فالانژيست ها به يك اتومبيل حامل فلسطيني ها در منطقه عين‌الرمانه در سال 1975 ميلادي آغاز شد و تا اوايل سال 1990 ادامه داشت. اين جنگ داخلي، پانزده سال لبنان را شاهد درگيري هاي خونين بين طوائف لبناني کرد.
از سال 1975 ميلادي احزابي که فعاليت آشکار نداشتند به صورت آشکارا توانستند اعلام موجوديت کرده و فعاليت هاي خود را علني و آشکار نمايند.103
البته شايان ذکر است، با اين که برخي احزاب لبنان تا سال 1975م اعلام موجوديت و فعاليت آشکار نداشتند ولي جنگ داخلي لبنان در واقع محصول گرايش هاي سياسي و مذهبي اين احزاب و طوائف بود.104
طي سال هاي 1943- 1958 دو حزب سياسي در لبنان پايه گذاري شد: حزب سوسياليست ترقيخواه و حزب ملي گراهاي آزاد.105
جنگ داخلي لبنان و اشغال لبنان توسط ارتش اسرائيل، فعاليت احزاب سياسي لبنان را به اوج خود رساند. چرا که احزاب لبنان فعاليت هاي خود را متأثر از هجوم اسرائيل و جنگ و نزاع داخلي، در حوزه هاي سياسي و نظامي قوت بخشيدند و اقدام به تشکيل گروه ها و احزاب کردند. اين وضعيت بخصوص بعد از تأسيس حزب الکتائب و أحرار به وجود آمد.
بسياري از احزاب مسيحي لبنان متأثر از جنبش مقاومت فلسطين و نگراني از آينده لبنان شکل گرفتند. در اين بين حزب سازمان نيروهاي لبناني تشکيل شده و در مقابل آن جنبش ملي اعلام موجوديت کرد. در کنار سلطه جنبش ملي و سازمان نيروهاي لبناني بر مناقشات سياسي و نظامي، گروه ها و جمعيت هاي سياسي ديگر به وجود آمدند. احزاب تجمع إسلامي و حزب سوسيال دموکرات زير نظر برخي رهبران إسلامي از اين احزاب مي باشد.
در اين ميان برخي احزاب تندرو با گرايش فرقه اي به وجود آمدند که مي توان به حزب مرابطون و الجماع? الإسلامي? و حراس الأرز إشاره کرد. برخي احزاب نيز در گير و دار اوضاع لبنان، متأثر از انقلاب إسلامي ايران به وجود آمدند که جنبش أمل و حزب الله نمونه بارز آن است.
رسالت اين تحقيق تحليل و بررسي احزاب و گروه هاي سياسي اجتماعي لبنان نيست ولي به جهت ارتباط برخي ظرفيت ها و چالش هاي تقريب با جريانات و احزاب سياسي لبنان، گزارشي از احزاب و جريانات تاثيرگذار لبنان خواهيم داشت.
2-1- حزب سوري قومي اجتماعي106؛
اين حزب در دوران استعمار فرانسه، سال 1932م در لبنان به رهبري آنتوان سعاد? تأسيس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد زنان مسلمان، مشارکت زنان، نماز جماعت، سازمان ملل Next Entries پایان نامه درمورد حزب دموکرات