پایان نامه درمورد امام صادق، علوم قرآن، دانشکده بهداشت، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

العالمين – بيروت (خواهران) 264
اين مؤسسه زير نظر واحد فرهنگي حزب الله فعاليت مي کند و 18 شعبه در سراسر لبنان دارد. اهداف اين معهد شناخت معارف إسلام و مطالعات أخلاق و عقيده و سيره امامان مي باشد. بيشتر طلبه هاي اين مؤسسه را مادران و کساني که ترک تحصيل کرده اند، تشکيل مي دهد. يکي از شعبه هاي بيروت اين مؤسسه در مسجد القائم مي باشد.
1-35- حوزه علميه أنصار – جبل عامل (برادران) 265
سومين مدرسه علميه اي که سيد نسيم عطوي تأسيس کرد، امروزه تمام مراحل حوزوي در اين مدرسه تدريس مي شود. علاوه بر درس و بحث هاي حوزوي و بحث خارج، اين مدرسه در قالب إعزام مبلغ به سوريه و برخي أماکن شيعي فعاليت مي کند.266 فارغ التحصيلان اين مدرسه در عرصه اجتماعي و علمي فعاليت زيادي دارند.
1-36- موسسه شرعي جعفري – مرکبا 267جبل عامل (برادران) 268
اين مدرسه از مدارسي است که سيد نسيم عطوي در منطقه مرزي جنوب موسوم به مرکبا در سال 1972م تأسيس کرد و در سال 1984م به منطقه انصار منتقل شد. از اين حوزه اطلاعات دقيق و مشخصي وجود ندارد.
1-37- موسسه شهيد اول – سُحمر 269بقاع غربي (برادران) 270
اين مدرسه شعبه مؤسسه شهيد أول بيروت مي باشد. اين مؤسسه توسط شيخ القاضي أسدالله حرشي با هماهنگي علامه محمدمهدي شمس الدين تأسيس شد. مدرسه شهيد أول در شهر سحمر بقاع غربي از سال 1982م به سبب اشغالگري نيروهاي اسرائيلي به ساختمان ديگري انتقال يافت. اين مدرسه تا سال 1991م فعاليت داشت ولي بعد از آن محل مدرسه به کتابخانه عمومي و سالن اجتماعات تبديل شد.271
1-38- موسسه شهيد اول – بيروت (برادران) 272
اين مؤسسه در سال 1979م توسط علامه محمدمهدي شمس الدين که رئيس مجلس أعلاي شيعيان لبنان بود در منطقه غبيري بيروت تأسيس شد که از مهم ترين مدارس علميه آن زمان بوده و حدود 70 نفر طلبه داشته است.273
اکنون فعاليت اين مدرسه به شدت ضعيف است و اين مدرسه دليل روشني است بر ارتباط فعاليت مدارس شيعي لبنان با مؤسسين آن، که مدرسه در نبود مؤسس قعاليت هاي خود را از دست مي دهد و چه بسا بسته مي شود.
1-39- موسسه علوم ديني امام صادق – خرب? السلم 274جبل عامل (برادران) 275
اين مؤسسه توسط سيد عبدالمحسن فضل الله که يکي از علماي بنام جبل عامل بود، با وجود اشغالگري هاي منطقه تأسيس شد و بزرگاني در عرصه علم، ارزاني جامعه کرده و شهدايي را تقديم إسلام نموده است. حوزه علميه امام صادق در دو سطح مقدمات و سطوح فعاليت داشت که از سال 1988م در اثر نا أمني هاي منطقه از فعاليت باز ماند. اين حوزه در زمان فعاليتش تأثيرات مهمي در آگاهي ديني و بصيرت فرهنگي منطقه داشته است.
1-40- موسسه مطالعات إسلامي – صور (برادران)276
اين مدرسه در سال 1967م بعد از سفرهاي إمام موسي صدر به برخي کشورهاي آفريقايي تأسيس شد و از طلبه هاي آفريقايي پذيرش داشته و علاوه بر دروس فقه و اصول و منطق و قرآن و حديث که در حوزه هاي علميه لبنان معمول است، دروس خطابه و ادبيات عرب و نهج البلاغه و تجويد نيز تدريس مي شد. اين مدرسه بعد از ربوده شده إمام موسي صدر در سال 1978م رو به ضعف نهاد.277
اين حوزه سومين حوزه علميه معاصر لبنان مي باشد و امتياز اين حوزه، إهتمام به تبليغ مکتب اهل بيت در عرصه بين الملل و إهتمام به دروس و روش هاي آموزشي دانشگاهي مي باشد که جرقه تأسيس دانشگاه إسلامي لبنان از اين حوزه زده شده است.

2- مدارس و حوزه هاي علميه اهل سنت لبنان
مدارس و حوزه هاي علميه اهل سنت لبنان که به صورت رسمي فعاليت داشته و مدرک علمي ارائه دهد بسيار اندک بوده و ساير مدارس و مؤسسات ديني که به صورت غير رسمي فعاليت دارند، بيش از آن که عنوان مدرسه و حوزه علميه بر آنها صدق کند، عنوان مؤسسه تبليغي فرهنگي صادق است.278 مراکز علمي اهل سنت که در راستاي علوم ديني به طور رسمي فعاليت دارند به شرح ذيل مي باشد:
2-1- دانشگاه إمام أوزاعي بيروت279
دانشگاه امام اوزاعي مرکز علمي آموزشي اهل سنت است که در حوزه علوم اسلامي فعال است و مديريت آن در اختيار اهل سنت لبنان مي باشد و در برخي از کشورهاي عربي شعبه هايي دارد. اين دانشگاه در رشته معارف اسلامي در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري فعاليت دارد . زبان آموزشي در اين دانشگاه عربي و در معدود موارد انگليسي و فرانسوي را نيز مي پذيرد.
مواد درسي اين دانشگاه، مجموعه اي از مواد دروس اسلامي است که در حوزه هاي علميه اهل سنت تدريس مي شود.
طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: چهار سال است و در آن دانشجو بايد در کنار درس ،تحقيقاتي را به اساتيد تحويل دهد.
2. دوره کارشناسي ارشد: دوره بيش از دو سال است و در سال اول مواد درسي را بايد گذراند و در سال دوم چند عنوان تحقيق به دانشجو داده مي شود و بعد از تاييد اين تحقيقات دانشجو بايد با تصويب موضوع براي تهيه پايان نامه اقدام کند.
3. دوره دکتري: دوره دکتري در اين دانشگاه، پژوهش محور بوده و دانشجويان آن با تصويب موضوع براي رساله بعد از دو سال از گذشت تاريخ تاييد موضوع حق دفاع پيدا مي کنند اما اگر دوره کارشناسي ارشد را در دانشگاه ديگري گذرانده باشد بايد به عنوان پيش نياز در سال اول مواد درسي اي را بگذراند و در سال دوم چند عنوان تحقيق به دانشجو داده مي شود و بعد از تاييد اين تحقيقات دانشجو بايد با تصويب موضوع براي تهيه اقدام کند بعد از دو سال از گذشت تاريخ تاييد موضوع حق دفاع پيدا مي کنند.
2-2- دانشگاه الجنان – طرابلس280
فتحي محمد عناية معروف به فتحي يكن که در سال 1933م در طرابلس لبنان به دنيا آمد. وي که نماينده سابق در پارلمان بود و رياست جبهة العمل الإسلامي را بر عهده داشت، با همکاري همسرش دانشگاه الجنان طرالبس را تأسيس نمود.
دانشگاه الجنان يکي از مراکز علمي و آموزشي لبنان است که در سال 1964م به عنوان يکي از مدارس علميه شروع به کار کرده و از سال 1999م فعاليت هاي خود را در قالب يک دانشگاه آمزوش عالي و به صورت رسمي ادامه داده است که سطوح کارشناسي و ارشد و دکتري در دانشکده هاي ذيل تدريس مي شود:
1. دانشکده آداب و علوم إنساني
2. دانشکده کار
3. دانشکده رسانه
4. دانشکده بهداشت
5. دانشکده آموزش و پرورش. 281
اين دانشگاه در طرابلس يکي از شهرهاي شمال لبنان واقع شده است ولي طلاب از سراسر لبنان براي تحصيل در اين دانشگاه حضور مي يابند. 282
2-3- معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية – بيروت
اين مؤسسه علمي با نام کلية الدعوة الإسلامية در سال 1989م در زماني که جامعه لبنان نياز به رشد علمي و آموزش ديني داشت با حمايت ميشل عون تأسيس شد. رئيس اين مؤسسه معتقد است: جنگ در لبنان آثار منفي و زيان باري بر لبنان داشت ولي ما در صدد جبران اين خسارت إجتماعي با يک نهضت علمي و إجتماعي علي الخصوص در مسايل ديني بوديم که جامعه لبنان از مرحله حزب گرايي به سوي نظم اجتماعي و علمي پيش برود.
انديشه تأسيس اين مؤسسه از سوي مفتي سوريه مرحوم شيخ محمد کفتارو مطرح شد و با همکاري کلية الدعوة الإسلامية در سوريه و ليبي به مرحله عملياتي رسيد.283
اين مؤسسه إبتدا در منزل کوچکي با سه اتاق در منطقه مصيطبة با مديريت شيخ عبدالناصر الجبري شروع به کار کرد تا اين که با خريد زميني با مساحت بزرگ و با تأئيد وزارت آموزش عالي لبنان با سه دانشکده علوم إسلامي و دانشکده آداب و علوم انساني و دانشکده مديريت و اطلاعات ادامه کار داد.284
دانشکده علوم إسلامي در سه رشته تفسير و علوم قرآن و حديث و علوم حديثي و فقه و اصول و تبليغ و اصول دين دردو مقطع کارشناسي ارشد و دکتري فعاليت دارد. اين مؤسسه با دانشکده دعوت إسلامي ليبي و سوريه همکاري دارد و دو شعبه در آفريقا و لندن دارد. 285
2-4- دانشکده الشريعة الإسلامية در بيروت286
دانشکده الدعوة الإسلامية در سال 1982م به دست مفتي اهل سنت شهيد شيخ حسن خالد تأسيس شد و در سال 1990م با پيگيري مفتي شيخ محمد رشيد القباني طي توافق نامه اي با جامعة الأزهر مصر، فعاليت علمي آموزشي اين دانشکده رسميت يافت. اين دانشکده در سال 1991م شعبه اي براي خواهران طلبه تأسيس نمود.
هدف اين دانشکده إسلامي تربيت مبلغي است که راه حق را با استدلال بشناسد تا بتواند در سايه علم و عمل به هدف و آرمان دين خود که همان اعتلاي اسلام است، برسد. 287
آمار فارغ التحصيلان اين مرکز ديني در رشته هاي الفقه المقارن، أصول الفقه و الدراسات الإسلامية به شرح ذيل است:
1. فارغ التحصيلي بيش از 477 دانشجو از بين خواهران و برادران در مقطع کارشناسي.
2. فارغ التحصيلي بيش از 36 دانشجو از بين خواهران و برادران در مقطع کارشناسي ارشد.
3. فارغ التحصيلي بيش از 22 دانشجو از بين خواهران و برادران در مقطع دکتري.
مواد درسي که در اين دانشکده تدريس مي شود عبارت است از:
1. زبان عربي
2. قرآن كريم
3. زبان انگليسي
4. ترجمه و تعريب
5. درآمدي بر قانون
6. درآمدي بر شريعت
7. علوم حديث
8. فقه السيره
9. أصول فقه
10. علوم قرآن
11. فقه عبادات
12. فقه معاوضات
13. فقه أحوال شخصي
14. فقه جنايات
15. تفسير آيات الأحكام
16. شرح أحاديث الأحكام
17. حديث تحليلي
18. انديشه إسلامي
19. آزادي هاي عمومي و حقوق إنسان
20. اقتصاد
21. درآمدي بر جامعه شناسي. 288

2-5- دانشگاه طرابلس289
اين دانشگاه مؤسسه اي علمي آموزشي در مقطح تحصيلات تکميلي مي باشد که در سال 1982م توسط جمعيت إصلاح إسلامي در منطقه زيتون شهر طرابلس تأسيس شده است و کرسي هاي تدريس اين مؤسسه بر عهده جمعي از انديشمندان و صاحب نظران مي باشد.290
اين دانشگاه مشتمل بر سه دانشکده است که عبارتند از:
1. دانشکده مطالعات إسلامي
2. دانشکده ادبيات و علوم انساني
3. دانشکده مديريت291
2-6- مؤسسه بين المللي انديشه إسلامي292
اين مؤسسه با برنامه آموزشي آکادميک در راستاي اهتمام طلاب علوم ديني به تحصيلات تکميلي و مسائل انديشه إسلامي و بيداري إسلامي در بيروت تأسيس شده است. 293
دروس اين مؤسسه از سوي اساتيد خبره و ممتاز با روش هاي پيشرفته ارائه مي شود، مثلا سخنراني هاي اساتيد ضبط مي شود که طلبه بتواند به آن مراجعه کرده و هر گونه که بخواهد درس را دوباره گوش فرا دهد. طلبه ها در طول تحصيل از تسهيلات آموزشي بهره مند هستند و در کنار تحصيل از فعاليت هاي فرهنگي و فکري استفاده مي کنند. 294
برنامه آموزشي طلاب در اين مؤسسه از حيث مواد درسي، پربار و از حيث مدرک، معتبر مي باشد و در دو سطح کارشناسي ارشد و دکتري مي باشد. 295
2-7- مدرسه الراوفد ـ بقاع غربي
اين مدرسه از شعبه هاي کلية الدعوة الإسلامية در لبنان است که در سال 1986م در بقاع غربي توسط شيخ عبدالناصر الجبري با همکاري مرکز توسعه إسلامي تأسيس شده است.296
2-8- معهد صيدا للتعليم الشرعي
اين مدرسه علميه از شعبه هاي کلية الدعوة الإسلامية است که توسط شيخ عبدالناصر الجبري با همکاري مرکز توسعه إسلامي در صيدا تأسيس شده است.297
2-9- معهد بيروت الشرعي
اين مدرسه از شعبه هاي کلية الدعوة الإسلامية در لبنان است که توسط شيخ عبدالناصر الجبري با همکاري مرکز توسعه إسلامي در بيروت تأسيس شده است و مخصوص خواهران مي باشد.298
2-10- معهد بلال بن رباح للعلوم الشرعية ـ بعلبك.
اين مؤسسه در بعلبک بوده و مخصوص خواهران پناهنده فلسطيني مي باشد که دوره آموزشي آن 6 ترم مي باشد299 و با همکاري مرکز توسعه إسلامي تأسيس شده است.

بخش سوم: ظرفيت هاي تقريب در لبنان؛
لبنان از ظرفيت هاي خاصي براي تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلامي برخوردار است. اين سرزمين از ديرباز مهد اديان و مذاهب بوده و مردم لبنان با زندگي در کنار اديان و مذاهب مختلف، به اين اصل رسيده اند که زندگي با پيروان ديگر اديان و مذاهب، اگر از روي صلح و دوستي نباشد، جامعه لبنان را دچار مشکلات خواهد کرد که جبران ناهنجاري هاي ناشي از آن دامن همه مذاهب و اديان را خواهد گرفت.
علما و انديشمندان نيز در رأس اين فکر و انديشه بزرگ تقريبي از هيچ فرصتي براي تقويت زندگي مسالمت آميز و وحدت گونه دريغ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله Next Entries پایان نامه درمورد افغانستان، حقوق بشر