پایان نامه درمورد اقدامات متقابل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

به لبنان شروع کرد و در سال 1967 مجلس اعلاي شيعيان را به عنوان نهادي ديني رسمي بنيان نهاد و آيت الله محمد مهدي شمس الدين از شخصيت هاي تأثيرگذار در شکل گيري حزب الله بود. ايشان نايب رئيس مجلس إسلامي اعلاي شيعيان بودند. از شخصيت هاي مذهبي ديگر که در برپايي و ايجاد زمينه هاي تشکيل حزب الله لبنان نقش مؤثر و مثبتي داشت، آيت الله سيد محمد حسين فضل الله بود. فعاليت هاي سياسي وي پس از تجاوز اسرائيل به خاک لبنان در اظهارات و خطبه هايش تجلي يافت و مورد توجه جدي قرار گرفت.
در فضاي ملتهب لبنان، انقلاب إسلامي ايران به رهبري امام خميني در سال 1979 به پيروزي رسيد و هم زمان با انقلاب إسلامي، تجاوز اسرائيل به لبنان آغاز شد.
براي تحقق اهداف “تشکيل حزبي بر اساس إسلام و مقاومت در برابر اسرائيل و حاکميت ولي فقيه” نمايندگان گروه هاي اصلي إسلامي، پس از تدوين طرح نهايي، نه نفر را نمايندگان خود برگزيدند. تجمع علماي بقاع، کميته هاي إسلامي و جنبش امل إسلامي هر يک سه نماينده در اين جمع داشتند. اين گروه طرح نهايي خود را که به “سند9” معروف شد و متضمن اهداف ياد شده بود، به امام خميني تقديم کردند که مورد موافقت ايشان قرار گرفت و در نتيجه با نظر موافق ولي فقيه، مشروعيت يافت.146
پس از آن، گروه هاي إسلامي موافق سند ياد شده، تصميم به انحلال ساختارهاي تشکيلاتي موجود خود گرفتند و تشکل واحد و جديد را ايجاد کردند که بعدها حزب الله نام گرفت. امام خميني به سپاه پاسداران انقلاب إسلامي دستور داد که در رويارويي با اسرائيل غاصب، از راه آموزش نظامي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم به حمايت حزب الله بشتابد.147
در جريان مبارزات انتخاباتي سال 1992، با توجه به شرايط جديد و نيازهاي حياتي لبنان، نامزدهاي انتخاباتي حزب الله، با نامزدهاي جنبش امل، حزب کمونيست، حزب قومي سوري و حزب بعث، در يک فهرست ائتلافي، در کنار يکديگر قرار گرفتند. نتيجه تصميم حضور فعالانه حزب الله لبنان در انتخابات پارلماني 1992، پيروزي چشمگير اين حزب در انتخابات مذکور و حضور هشت نماينده شيعه و چهار نماينده از ساير طوايف مذهبي لبنان بود که هم پيمان حزب الله بودند. حزب الله همچنين موفقيت هاي خود را در انتخابات 1996 نيز تکرار کرد و پس از عقب نشيني اسرائيل از خاک لبنان در خرداد سال 1379، به صورت قدرت اول شيعه، در مبارزات انتخاباتي سال 2000 شرکت کرد.148
اعضاي اين حزب در پارلمان عبارتند از: محمد فنيش، محمد رعد، نزيه منصور، ابراهيم بيان، ابراهيم أمين السيد، عبدالله قيصر، حسين الحاج حسن، عمار موسوي و ربيع? کيروز.149
مؤلفه هاي تأثير پذيري حزب الله از انقلاب ايران؛
1. ولايت فقيه و رهبري امام خميني
2. محوريت روحانيت در عمل سياسي
3. ادبيات سياسي و روش هاي تبليغاتي
4. نمادگرايي شيعه
از نظر ساختاري حزب الله توسط يک شوراي عالي سرپرستي مي شود که متشکل از 17 عضو است که دبير کل و معاون دبير کل حزب الله را اعضاي شوراي عالي منصوب مي کنند.150 هم اکنون دبير کل حزب الله برعهده سيد حسن نصر الله است و معاون ايشان شيخ نعيم قاسم مي باشد.
2-13- جنبش أمل (أفواج المقاوم? اللبناني?-امل)151؛
جنبش أمَل يکي از دو حزب عمده شيعه در لبنان است. اين جنبش در سال ???? ميلادي توسط امام موسي صدر پايه‌گذاري شد. جنبش امل يکي از طرف‌هاي درگير در جنگ داخلي لبنان بود. هم اکنون نبيه بري دبيرکل جنبش امل است.152
جنبش امل عنوان سازماني است که امام موسي صدر آن را رهبري مي کرد. امام موسي صدر با تأسيس اين جنبش در صدد بود از طائفه شيعه و حقوق لبناني ها و وحدت آنها را دفاع کند. او بر اين باور بود که شيعيان به لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي در طول دوره هاي پيشين محروم بوده و بر خلاف ديگر طائفه هاي لبنان، فاقد مرجعيت ديني مخصوص به خود است.
جنبش امل موفق شد همه شيعيان را از جنوب و بقاع و ديگر مناطق لبنان جذب کند.
اين جنبش ابتدا در جنوب لبنان به رهبري امام موسي صدر و با همکاري شهيد مصطفي چمران و شهيد خليل جرادي و شهيد صادر کفل، با فعاليت سياسي پايه گذاري شد. کادر رهبري نخستين دفتر سياسي اين جنبش با نام هايي چون دکتر حسين کنعان، دکتر علي الحسن، نبيه بري، جمال منصور، حسين الحسيني، شيخ محمد يعقوب، عباس بدرالدين، احمد اسماعيل، رفيق شرف، سرگرد عباس مکي، سرگرد عاکف حيدر، جعفر شرف الدين شکل گرفت.153
جنبش امل در جريان جنگ داخلي لبنان فعاليت نظامي خود را شروع کرد و در بحران جنگ داخلي به صورت دفاعي شرکت کرد.
جنبش امل و حزب الله در اثر پاره اي مناقشات خود را در برابر هم قرار داده و به درگيري هاي مسلحانه در بيروت و ضاحيه آن تن دادند، اين درگيري ها به محض آن که اندکي فروکش مي کرد مجددا و به صورت خونين تر از سر گرفته مي شد دو طرف يکديگر را متهم به شروع اين درگيري ها مي کردند اين وضع تا حدودي روي سازمان تشکيلاتي جنبش امل و پايگاه اجتماعي آن تاثير منفي گذارد. در نتيجه اين جنبش تعدادي از کادرهاي سياسي و نظامي خود را از دست داد.154
جنبش امل در مبارزات انتخاباتي سال 1996 ميلادي کرسي هاي فراواني از حوزه هاي جنوب لبنان و بيروت را به دست آورد، نبيه بري رهبر اين جنبش رياست فراکسيون پارلماني وسيعي عهده دار است وي همچنين رياست پارلمان لبنان را به عهده دارد. جنبش امل در کابينه دولت رفيق حريري عضويت داشت و نيز در دولت هاي سابق يعني دوره عمر کرامي، رشيد الصلح و ديگر روساي کابينه هاي دولت لبنان مشارکت داشت.155
2-14- جماعت إسلامي156 ؛
جماعت إسلامي، يکي از شاخه‌هاي اخوان المسلمين است در سال 1964ميلادي به طور رسمي فعاليت خود را در لبنان آغاز کرد. فتحي يکن اولين دبير کل اين جماعت بود که هدف از تاسيس آن تبليغ إسلام، مقابله با تمدن غربي و جامعه سازي إسلامي و تلاش براي بازگشت به اصول اصيل إسلامي بود.157
اين جماعت به تدريج وارد فعاليت هاي سياسي شد بطوري که در سال 1972 اولين نماينده وابسته به جماعت إسلامي لبنان وارد پارلمان اين کشور شد. در جريان جنگ هاي داخلي لبنان در سال 1975 جماعت إسلامي لبنان گروه شبه نظامي موسوم به مجاهدين تشکيل داد تا از مناطق طرابلس، بيروت و صيدا حمايت کند.158
اين جماعت به جدايي دين از سياست معتقد نيست و بر اين باور است فعاليت هاي سياسي که در راستاي دفاع از حقوق مردم و بر طرف کردن ظلمي از آنان باشد عبادت محسوب مي شود. اين حزب در عرصه سياسي اين کشور حضور فعالي دارد و بعد از ترور رفيق حريري سياست اعتدال را ميان دو جناح اصلي لبنان يعني 14 مارس و 8 مارس در پيش گرفت.159
جماعت إسلامي روابط بسيار نزديکي با حزب الله و برخي گروه هاي إسلامي دارد.160
جماعت إسلامي راديو هاي محلي در کشور هاي مهاجرپذير بويژه در برخي شهرهاي اروپايي اذان و احاديث ديني پخش مي کنند. جماعت إسلامي چند نهاد را تأسيس را کرده يا آن را تحت پوشش دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
1. مجله الأمان
2. مدارس الإيمان
3. روزنامه الشهاب.161
2-15- جنبش توحيد إسلامي162؛
جنبش توحيد إسلامي که سابقا با نام رهبر اين جنبش شيخ سعيد شعبان در سراسر لبنان و جهان شناخت مي شد، جنبش سني مذهب است که در سال 1982 ميلادي تشکيل شد. اين جنبش تمايل زيادي به همزيستي مسالمت آميز با ديگر مذاهب و به ويژه شيعيان داشته و روحيه وهابي ستيزي در ميان اعضاي اين جنبش و بويژه رهبران بلند پايه جنبش به خوبي مشاهده مي شود.163
جنبش توحيد إسلامي، جهاد مسلحانه عليه دشمن و شهادت براي آزادي را واجب دانسته و معتقد است که کليه کشورهاي إسلامي بايد نيروهاي خود را براي آزادي فلسطين بسيج نمايند تا مبارزه با اين دشمن صيهوني به شکست نينجامد.164
سمت رياست جنبش توحيد إسلامي پس از درگذشت شيخ سعيد شعبان، به دبير کلي تغيير يافت و پس از شيخ شعبان، شيخ ماهر حمود، به دبير کلي اين جنبش انتخاب شد که بعدها دبير کلي اين جنبش به بلال شعبان فرزند سعيد شعبان رسيد. شيخ بلال شعبان انقلاب إسلامي ايران را انقلاب طلم ستيز مي داند.165
2-16- حزب نجاده؛
حزب نجاده در سال 1936 تأسيس شد و در سال 1954 پس از استقلال رسمي لبنان اجازه فعاليت رسمي يافت. وحدت کلمه و صفوف جوانان و بالا بردن آگاهي‌هاي ناسيوناليستي آنان از جمله اصول اين حزب به شمار مي‌رود.166
برنامه حزب نجاده در لبنان در شعارهاي زير خلاصه مي شد:
1. پاسداري از استقلال لبنان به صورت همه جانبه و مؤثر
2. دعوت به سرشماري جمعيت ساکن لبنان
3. تصويب خدمت وظيفه اجباري.167
فعاليت اين حزب در حال حاضر بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و رئيس آن در مناسبت هاي مختلف شرکت مي کند.168
2-17- حزب کتائب (فالانژ)
حزب کتائب در سال 1936م به صورت يک باشگاه ورزشي به رهبري پير جميل تأسيس شد. اين حزب يک حزب دست راستي داراي دو جنبه مذهبي و نژادي ماروني است.169
حزب کتائب در جريان استقلال لبنان به همراه حزب نجاده فعاليت داشتند. 170
حزب کتائب با نام قبلي حزب فالانژ لبنان، يکي حزب دست راستي تندرو در کشور لبنان است. اگر چه حزب فالانژ لبنان به طور رسمي يک حزب سکولار است، اما به مسيحيان ماروني منتسب است و براي حفظ منافع مسيحيان ماروني در لبنان فعاليت مي کند. حزب فالانژ لبنان يکي از بازيگران اصلي در طول جنگ داخلي لبنان بود که از سال ???? تا ???? ميلادي در لبنان جريان داشت که نهايتاً با اخراج سازمان آزادي بخش فلسطين از لبنان پايان يافت.171
حزب فالاتژ لبنان در سال ???? ميلادي، توسط پير جميل بنيان گذاشته شد. شعار اين حزب “خدا، ميهن و خانواده” بود.172
در فرودين سال ???? ميلادي، چند تن از اعضاي مسلح عضو سازمان آزادي بخش فلسطين به روي کليسايي در شرق بيروت آتش گشودند تا پير جميل موسس حزب فالانژ لبنان را در آنجا ترور کنند. او از سوء قصد جان سالم به در برد، ولي اين سوء قصد باعث مجموعه‌اي از اقدامات متقابل شد که در نهايت به جنگ داخلي ?? ساله در لبنان منجر شد.173
حزب کتائب در انتخابات 1996 ميلادي شرکت کرد، اما نامزدهاي اين حزب موفق به کسب آراي مردم نشدند. دکتر جرج سعاد? رهبر اين حزب موفق شد در ميان نامزدهاي اين حزب بالاترين رأي را به دست آورد و دليل آن اين بود که وي در ليست عمر کرامي از شمال لبنان عضويت داشت.174
2-18- حزب ملي گرايان آزاد175؛
حزب ملي گرايان آزاد از سوي کاميل شمعون رئيس جمهور اسبق لبنان و در پي رويدادهاي 1958 ميلادي تأسيس شد. از مهمترين اصول اين حزب مي توان به بندهاي زير اشاره کرد:
1. عضويت لبنان در خانواده کشورهاي عربي
2. عضويت لبنان در سازمان ملل متحد
3. پايبندي به سنتهاي تاريخي لبناني.176
در انتخابات 1996 ميلادي اين حزب با صدور بيانيه اي خواستار تحريم انتخابات شد و از لبناني ها خواست در انتخابات شرکت نکنند و اين انتخابات را يک دام توصيف کرد. ولي اين حزب در انتخابات در انتخابات شهرداري ها در سال 1998ميلادي شرکت کرد و دوري شمعون به عنوان نامزد اين حزب براي رياست شهرداري منطقه ديرالقمر معرفي شد که به پيروزي رسيد.177
2-19- حزب فراکسيون ملي178؛
اين حزب همواره از فعاليت در حوزه نظامي کنار بوده و مخالفتش نيز در جنگ داخلي لبنان با دو حزب کتائب و ملي گرايان آزاد از اين روي بوده است.179
مي توان گفت تاريخ اين حزب همواره حول مخالفت دائم اما معتدل در چارچوب قواعد بازي دموکراتيک لبنان دور مي زد. رئيس شوراي عالي اين حزب دکتر سليم سلهب و نائب رئيس آن امين عثمان مي باشد.180
2-20- حزب وعد؛
پس از وقوع ناآرامي ها در 13 اکتبر 1990م مه بر عليه ميشل عون صورت گرفت، ايلي حبيقه در منطقه حازميه بيروت اين حزب را تأسيس کرده و اين حزب را ملي و سکولار و دموکراتيک معرفي نمود.
اين حزب از ابتداي تأسيس بر دشمني با سوريه و هر آنچه رنگ عربي إسلامي داشت تأکيد مي ورزيد و در مقابل توجه خاصي به رابطه با اسرائيل داشت و بر تأسيس دولت اسرائيل تأکيد مي ورزيد.181
اهداف اين حزب عبارت است از:
1. تعلق ملي مردم لبنان به وطن مقدم بر هرگونه تعلق خارجي و گروهي و شخصي است.
2. دموکراسي بايد به عنوان پايه و اساس موجوديت لبنان شناخته شود.
3. تحقق شکوفايي اقتصادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حزب دموکرات Next Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله، حزب دموکرات، امام صادق