پایان نامه درمورد اقتصاد کسب و کار، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

کارکنان را کاهش مي‌دهد.
حمايت‌هاي مالي
– «اصلاح قانون ارتقاي کسب و کارهاي کوچک در دسامبر 1998، سقف مسئوليت بانک تضمين کسب و کار کوچک از 450 ميليون دلار به 700 ميليون دلار افزايش يافت.براي بانک OHT؛ 230 ميليون دلار نيز تصويب نمود.
– سقف اعتبار براي يک وام از 650 هزار دلار به 1600 هزار دلار رسيده است.
– ايجاد «سود سهام اوراق بهادار» براي افزايش سرمايه‌‌گذاري در کسب و کارهاي کوچک توسط بانک Burges
– اصلاح قانون «ماليات ارث و هديه» در سال 2000 براي کسب و کارها
– اجراي برنامه بورس براي فرشتگان کسب و کار در سال 1996
– اجراي برنامه تامين مالي اوليه به منظور کمک به اجراي کسب و کارهاي جديد و گسترش کسب و کارهاي موجود. اين برنامه هر سال 15-10 کسب و کار با فنّاوري بالا را از بيش از 200 درخواست انتخاب کرده آنها را تامين مالي مي‌نمايد.
– اکثر پروژه‌ها از زمينه‌هاي فنّاورانه بالا، نظير ميکرو الکترونيک، فنّاوري اطّلاعات، زيستفنّاوري و علم مواد انتخاب شده‌اند.
حمايت‌هاي نوآوري
– افزايش فعاليت کسب و کارهاي کوچک در نوآوري
– اجراي برنامه «ارتقاي نوآوري و استفاده از فنّاوري 23» در سال 1997، اين برنامه فعاليت‌هايي را پوشش مي‌دهد که شامل کمک به کسب و کارهاي کوچک هايي است که نياز به تغيير و نوآوري دارند و براي آنها روش‌هاي جديد را براي نوآوري فرآيندها توسعه مي‌دهد.
– اختصاص يک «تخفيف تحقيقاتي» براي هزينه‌هاي توسعه يا بهبود ابداعاتي که از نظر اقتصادي ملي با ارزش هستند. (براي اين تخفيف بايد يک گواهي‌نامه از طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصادي مورد تاييد قرار گيرد).
– اجراي «برنامه KPLUS» به منظور بهبود همکاري‌هاي مشترک ميان دنياي علم و دنياي کسب و کار و کاربرد تحقيق در مقياس رقابت بين‌المللي، مراکز مهارتي (تاکنون ده مرکز) ايجاد شده‌اند و براي يک دوره محدود، تحت يک روش انتخاب رقابتي براساس معيارهاي کيفي، شرکت را حمايت مي‌کنند.
– اجراي برنامه «شروع بهره‌برداري از ثبت اختراع در Tesma» (بازاريابي فنّاوري اتريش) در سال 1997، Tesma نتايج تحقيق و توسعه ي انجام شده توسط دانشگاه‌هاي اتريشي را از طريق مجوز يا فروش ثبت اختراع‌ها يا دانش‌ فني به کسب و کارها و افراد خصوصي ارايه مي‌دهد.
بهبود ديدگاه خدمات حمايتي
– برنامه « شبکه شرکت‌هاي جوان24 با هدف ارتقاي کسب و کار از طريق اتاق بازرگاني و صنعت وين براي ارايه خدمات مجازي به ايجاد کنندگان شرکت‌ها و کارآفرينان جوان ايجاد شد. اين شبکه در حال حاضر اطّلاعات زيادي را روي اينترنت ارايه مي‌دهد.
– برنامه پايگاه داده «EU-Info-Broker» در دسامبر 1997 توسط مرکز اطّلاعات اروپا با حمايت مالي قابل ملاحظه از طرف وزارت فدرال امور اقتصادي اتريش توسعه يافت.
– اين برنامه به «راه‌اندازي بطور شريکي» به تحقيقاتي براي شرکاء در محدوده خدمات يا تامين مالي کمک مي‌نمايد.
بهبود امور دولتي
– قانون «ياري راه‌اندازي کسب و کارها 25 تحت قانون رفورم ماليات 2000 تصويب شد. اين قانون معافيت از انواع ماليات، حق‌الزحمه، باطل کردن تمبر، ماليات انتقال مستقيم، ماليات‌هاي سرمايه‌گذاري سرمايه براي راه‌اندازي کسب و کارها را فراهم مي‌کند.
– قانون «آمار ترتيبي فدرال» که از اول ژانويه 1998 به اجرا درآمده است، بسياري از تعهدات گزارش‌دهي براي کسب و کارها را که کمتر از 20 کارمند را دارند را معاف کرده است.
– پروژه «روش‌هايي براي ايجاد يک کسب و کار در مرجعيت محلي» راه‌هاي بهبود روش‌هاي اداري مورد نيازي را که بايد در هنگام تاسيس يک کسب و کار در دفاتر مرجعيت محلي انجام شود توسعه داده است. (مدت زمان ثبت و ايجاد شرکت کاهش پيدا کرده است).
– مرکز «WIFI Benchmarking Center» اساساً مستندسازي، اطّلاعات و سمينارهايي در مورد شاخص سازي و کمک‌هايي براي طراحي و اجراي اين نوع پروژه‌ها ارايه مي‌دهد.
بهبود استخدام و شرايط کاري
– اصلاح «قانون زمان کاري» که بيشتر از قبل زمان کاري را انعطاف‌پذير کرده است.
– از ژانويه 1999، کارفرمايان با بيش از 50 کارمند،‌ مي‌توانند تعهدات و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه ايمني و بهداشت شغلي در محل کار به طور مجاني با استفاده از «مراکز پيشگيري که توسط شرکت‌هاي بيمه حوادث» احداث شده را اجرا کنند.
حمايت از کارآفرينان جوان از طريق آموزش و مشاوره
حمايت از کارآفرينان جوان تحت برنامه ملي استخدام در اتريش (در فصل «توسعه روحيه کارآفريني» مجموعه‌اي از اقدامات تشريح شده است. مانند اصلاح قانون اجراي فعاليت‌هاي کسب و کار صنعتي و تجاري، تسهيل دسترسي به بازار بورس و براي کسب و کارهاي کوچک ، ايجاد يک صندوق فرشتگان کسب و کار، تقويت ايده کارآفريني در تمامي سطوح و..)
– براي کارآفرينان جوان موارد زيادي از طرح‌ها و برنامه‌ها وجود دارد که توسط ايالت‌ها و بخش‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، يا ساير موسسات ايجاد شده است که بعضي از آنها عبارتند از:
– شروع به کارهاي خاص
– مشاوره و راهنمايي
– چک ليست‌ها، کتابچه‌هاي راهنما و سمينارهاي اطّلاعاتي
در سطح ايالتي سه دسته از اقدامات براي کارآفرينان جوان انجام مي‌شود:
1- برنامه‌هاي حمايتي براي کارآفرينان جوان که به صورت کمک‌هاي مالي تسهيلات را در اختيار آنها قرار مي‌دهد اين تسهيلات براي راه‌اندازي شرکت مي‌باشد.
2- برنامه‌هاي تامين مالي براي حمايت از راه‌اندازي کسب و کارها در زمينه فنّاوري‌هاي جديد با مهارت‌هاي فني برجسته که هزينه‌هايي براي متخصصين خارجي و… را به صورت کمک‌هاي مالي پرداخت مي‌کنند.
3- طرح پس‌انداز براي موسسان که به موجب آن مي‌توان حق بيمه براي راه‌اندازي کسب و کار را به صورت مالي و اعتبارات سرمايه‌گذاري طلب نمود. براي مثال اتاق بازرگاني وين «واحد مشاوره کارآفرينان جوان» را ايجاد نموده که خدمات زير را ارايه مي‌دهد:
– «شانس خود را امتحان کنيد» براي افرادي که قصد دارند يک کسب و کار را شروع کنند. شانس موفقيت ايده کسب و کار توسط مشاورين واجد صلاحيت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين واحد يک مشاور مناسب را انتخاب مي‌کند و هزينه‌هاي يک مشاوره 4 ساعته را پرداخت مي‌نمايد.
– اطّلاعات مکتوب مانند «کتاب راهنما براي موسسين» را ارايه مي‌دهد.
– در «مشاوره معطوف به مشکلات کارآفرينان جوان» کارآفرينان جوان از مشاوره در زمينه‌هاي اقتصاد کسب و کار، سوالات سازماني يا مربوط به بازار در سال‌هاي اول و دوم فعاليت‌هاي کسب و کار خود برخوردار مي‌شوند. اين واحد مشاور را انتخاب مي‌کند. 75 درصد حق‌الزحمه مشاور توسط اتاق بازرگاني پرداخت مي‌شود.
– در «مربيگري کارآفرين جوان» راه حل‌هايي براي مشکلات مربوط به برنامه‌ريزي، کنترل، تامين مالي، حسابداري هزينه، رهبري و بازاريابي توسط يک مربي با تجربه ارايه مي‌شود. 75 درصد از حق‌الزحمه مشاوره توسط اتاق بازرگاني پرداخت مي‌شود (براي حداکثر 48 ساعت مشاوره در طي دو سال).
در مطالعه سال 1997، انواع دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي مورد نياز کارآفرينان جوان مشخص گرديد.
– دوره‌هاي آموزشي به ترتيب اولويت عبارتند از:
دانش‌ کاربرد محصول، آموزش فروش، قوانين و ماليات، حسابداري هزينه
دانش فني، نيروي انساني، محيط زيست
توسعه سازماني، 900ISO
– زمينه‌هاي مورد نياز کارآفرينان جوان جهت مشاوره عبارتند از:
قوانين، ماليات، تامين مالي، کنترل، حسابداري هزينه
سازمان، ساختار، فنّاوري
ISO 900 تجزيه و تحليل علمي و…
2- برنامه رقابتي «ايده تا کسب و کار»
هدف اين برنامه انتقال فنّاوري نو و حمايت از ايده‌هاي نو و انتقال آن به بازار مي‌باشد اين برنامه از سال 2000 شروع شده است، ميزان حمايت مالي اين برنامه حدود 4 ميليون دلار مي‌باشد.
3- تاسيس «مرکز A+B»
هدف از اين مرکز، افزودن دائمي تعداد دانشگاه‌ها به بحث کسب و کار، بالا بردن کيفيت و امکان موفقيت در ايجاد کسب و کار،‌ توسعه توان ايجاد موسسات از طرف دانشگاه‌ها و مدارس عالي خارج از دانشگاه، بهبود مسير تحقيقات براي ايجاد شرکت، حمايت از انتقال فنّاوري، استفاده از روش‌هاي مختلف آموزشي، تدريس بيشتر رشته کارآفريني در دانشکده‌هاي مهندسي و بازرگاني است. اين مرکز داراي دو شريک همکار مي‌باشد. يکي از دانشگاهياني که در امر کارآفريني و نوآوري فعال مي‌باشند و ديگري محقق خارج از دانشگاه که از صنعت حمايت مي‌کند. در اين مرکز ده مورد نوآوري در حال انجام باشد و اين مرکز از سال 2001 شروع به کار نموده و تحت نظر يکي از وزراي فدرال اتريش مي‌باشد.
فرد کارآفريني (کسي که ايده فکر نو دارد) جهت تشويق به کارآفريني حداکثر مي‌تواند دو سال در اين مرکز بماند و هزينه‌هاي مشخصي براي يک و نيم سال متوسط وام بدون بهره تامين خواهد شد.
4- بنياد کارآفريني کافمن
بنياد اوينگ ماريون کافمن در راستاي تقويت کارآفريني در سراسر آمريکا و ارتقاي آموزش‌هاي جوانان و کودکان با همکاري هم‌پيمانان خود فعاليت مي‌کند. اين بنياد فعاليتها و تلاش‌هاي خود را بر دو محور اصلي متمرکز ساخته‌است: کارآفريني و آموزش.
همچنين ايجاد جامعه‌اي جهاني که در آن کارآفرينان ابزار و اطلاعات موردنياز را در اختيار داشته باشند، از ديگر اهداف اين مرکز است. در بنياد کافمن ارتقاي کارآفريني در تمامي سطوح مدنظر بوده و به همين منظور رهبران و محققان صاحب‌نام آن درصدد بالابردن سطح شناخت افراد از تأثير عوامل اقتصادي بر کارآفريني هستند و سعي دارند برنامه‌هاي تأييد شده‌اي را در راستاي بالابردن مهارتها و توانايي‌هاي کارآفريني اجرا نمايند.
در بخش آموزش ،اهداف والايي در جهت بهبود سطح آموزش آکادميک کودکان و نوجوانان طرح‌ريزي شده ‌است. در اين راستا تمامي برنامه‌هاي اصلي که مورد سرمايه گذاري قرار گرفته‌اند، با ديدي منتقدانه جهت يافتن بهترين راههاي بهبود شرايط و تجديدنظر بر منابع، ارزيابي مي‌شوند. از سويي تلاشهايي که به گسترش اقدامات نوآورانه براي بهبود سطح آموزش آکادميک دانش‌آموزان مرکز مرتبط هستند، از طريق انکوباتور منطقه کنزاس‌سيتي پيگيري مي‌شوند.
فلسفه وجودي
هدف بنيانگذاران اين مرکز خطرپذيري و جستجوي فرصتهايي است که تفاوتهاي شگرفي در زندگي افراد ايجاد خواهدکرد. در اين مرکز که تحقيق و تفکر اساس آن محسوب مي‌شود، بر ايده‌هاي تأکيد مي‌شود که طرز تلقي افراد را درمورد کارآفريني تغيير مي‌دهد و کودکان را براي دست‌يابي به تحصيلات آکادميک ياري مي‌دهد.
مأموريت و رويکردهاي اجرايي
کمک به افراد در جهت کسب استقلال اقتصادي از طريق گسترش موفقيتهاي تحصيلي و کارآفرينانه و ثابت قدم ماندن در پيگيري اهداف اوليه اوينگ کافمن، بنيانگذار اين مرکز، حاصل مي‌شود. در پي تحقق اهداف مرکز، اصول ذيل از اهم فعاليتهاي آن قرار باشند:
تشخيص فرصتهايي که مي‌توان از طريق پيگيري ايده‌ها، سرمايه مرکز و همچنين فعاليت افراد آن به برخي اهداف از پيش‌ تعيين‌شده به نفع جامعه دست يافت.
 گسترش برنامه‌هاي تحقيق محور و نوآورانه که به ارائه راه‌حلهاي پايدار و عملي منجر مي‌شود.
 تبديل منطقه کانزاس‌سيتي به يک انکوباتور قابل‌دسترس که امکان بررسي و آزمايش بسياري از رويکردها پيش از اجرا در آن فراهم باشد.
 همکاري با ديگر مراکز با در اختيار گذاشتن منابع و قابليتهاي موجود بدون وابسته ساختن آنها. ( دفتر امور توسعه کارآفرینی ، 1386)
2-2-21-وضعيت شاخص‌هاي كارآفريني در ايران
با عضويت ايران در كنوانسيون ديده‌بان جهاني كارآفريني انجام برنامه پژوهشي در كشور با متولي‌گري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران آغاز گرديده است . هدف از اين برنامه پژوهشي ارزيابي و سنجش شاخص‌هاي كارآفريني در دنياست كه هر ساله به صورت همزمان در 42 كشورعضو اجرا مي‌شود كه بر اين اساس 16 شاخص ديده‌بان جهاني كارآفريني در كشورهاي عضو محاسبه و امكان مقايسه هر كشور با ساير كشورهاي عضو فراهم مي‌شود.
شاخص كارآفريني نوپا يكي از مهمترين شاخص‌ها در اين حوزه است . بر اين اساس ميزان افراد بالغ 18 تا 64ساله‌اي كه درصدد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فرهنگ کار، دانش آموختگان، توسعه کارآفرینی Next Entries پایان نامه درمورد پروانه ثبت اختراع، آموزش مهارت، فرهنگ کار