پایان نامه درمورد افکار عمومی، رادیو و تلویزیون، دگرگونی ارزشی، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر مخاطبان در اولویت قرار می‌گیرد. در این پژوهش صد رأی‌دهنده که تا زمان انجام پژوهش یادشده هنوز در انتخاب کاندید مورد نظر خود مردد بودند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. این دو محقق ابتدا موضوعاتی را که از نظر رأی‌دهندگان از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار بود مشخص نمودند. سپس با توجه به محتوای رسانه‌ها، موضوعاتی را که از نظر رسانه‌ها مهم بود و در اولویت قرار داشت استخراج کردند. در مرحله بعد به مقایسه این دو دسته موضوعات پرداختند و دریافتند که ترتیب اهمیت و اولویت موضوعات در میان رأی‌دهندگان و رسانه‌ها یکسان است. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که برنارد کوهن در سال 1968 اظهار داشته بود: رسانه‌ها به مردم نمی‌گویند به چه فکر کنند، بلکه وقتی مخاطبان اخبار را می‌شنوند چرا تصور می‌کنند برخی از آن‌ها مهم‌تر از بقیه هستند؟ این نظریه چنین توضیح می‌دهد که اگر موضوع بخصوصی از نظر زمان (در رادیو و تلویزیون) و یا در مکان (در روزنامه و مجله) در موقعیت‌های برجسته‌ای نشان داده شود، افکار عمومی به این نتیجه خواهد رسید که آن‌ها خبرهای مهم و برجسته‌ای هستند (دفلورودنیس،639:1387).
هدف آن‌ها انتشار اطلاعات نیست بلکه ارائه بهترین تفسیر در مورد حادثه‌ای است که اتفاق افتاده است. این تئوری بیان می‌دارد: آن‌ها که محتوای گزارش‌های خبری را تعیین می‌کنند با به‌کارگیری تعدادی از معیارها تصمیم می‌گیرند که چه چیزی ارزش خبری دارد. آن‌ها به‌خوبی متوجه این نکته هستند که محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد. فقط گزارش‌ها که بسیار مهم تشخیص داده می‌شود و یا آن‌ها که مخاطبان انبوه به آن‌ها علاقه‌مند خواهد بود در اولویت قرار خواهند گرفت (دفلورودنیس،1368: 482-483).
مخاطب، در این نظریه پویا است اما مسئولیت جهت‌دهی به افکار عمومی با رسانه‌هاست. برجستگی مسائل تغییرات رفتاری به دنبال ندارد اما باعث تغییرات شناختی (اطلاعات) در فرد می‌شود.
دو مفروضه‌ای که اساس و بنیاد اکثر پژوهش‌ها در مورد نظریه برجسته‌سازی را تشکیل می‌دهند بدین قرارند:
1- رسانه‌ها واقعیت را منعکس نمی‌کنند بلکه واقعیت را دست‌کاری کرده و به آن شکل تازه‌ای می‌دهند.
2- تمرکز رسانه‌ها بر تعداد خاصی از مسائل و موضوعات باعث می‌شود تا آن مسائل و موضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه کنند و در اولویت قرار گیرند.
بعدها پژوهشگران سه سطح برای عمل برجسته‌سازی در رسانه‌ها مطرح ساختند:
1- سطح اول برجسته‌سازی: در این سطح رسانه‌ها به مخاطبان می‌گویند به چه فکر می‌کنند.
2- سطح دوم برجسته‌سازی: در این سطح رسانه‌ها به مردم می‌گویند در مورد موضوعی خاص چگونه فکر کنند.
3- برجسته‌سازی میان رسانه‌ای: مثال بارز این نوع برجسته‌سازی تأثیر اینترنت بر رسانه‌های سنتی است.
تبلیغات سیاسی، مباحثات، مناظرات و مبارزات انتخاباتی، اخبار تجاری، تأثیر و نفوذ اقتصاد و تجارت بر سیاست‌های دولت، نظام‌های حقوقی و محاکمات، نقش و تأثیر گروه‌ها در کنترل مخاطبان و افکار عمومی، روابط عمومی، حوزه‌های کاربرد این نظریه هستند.
(2-3-2) نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت به‌عنوان نظریه کمکی
نظریه تغییر ارزش‌ها مربوط به رونالد اینگلهارت است. مهم‌ترین تلاش در جهت ارائه یک نظریه منسجم تغییر ارزش‌ها مربوط به رونالد اینگلهارت است. او در سه دهه گذشته نظریه‌ای درباره تغییر ارزشی پیشنهاد کرده که بر اساس آن به تغییر ارزش‌ها در مراحل مختلف مدرنیزاسیون معتقد است. صنعتی شدن باعث تغییر ارزش‌های سنتی به ارزش‌های سکولار- عقلانی می‌شود. با افزایش جوامع فرا صنعتی تغییر فرهنگی شروع به حرکت در جهت دیگری می‌کند. در این مرحله تغییر ارزش‌های سنتی به عقلانی آهسته‌تر می‌شود، درحالی‌که تغییر از ارزش‌های بقا به ارزش‌های خود اظهاری افزایش می‌یابد. این تغییر به آهستگی در طول انتقال از جوامع پیش از صنعتی به جوامع صنعتی در حال حرکت بود، اما هنگامی‌که جوامع صنعتی به سمت فرا صنعتی حرکت نمودند به روند مسلط تبدیل گردید (اینگلهارت و ولزل 2007:20).
(2-3-3) جمعبندي و نقد چارچوب نظري پژوهش
به‌طور خلاصه این نظریه معتقد است: رسانه‌ها در انتقال پیام نوعی اولویت یا برجسته‌سازی به وجود می‌آورند. رسانه‌ها اگرچه شاید نمی‌توانند تعیین کنند که مخاطب چگونه فکر می‌کند اما می‌تواند مشخص کند که به چه فکر می‌کند. در واقع مسئولیت جهت‌دهی به افکار مخاطب با رسانه است؛ یعنی تأکید موضوع در رسانه باعث برجسته شدن آن در ذهن مخاطب می‌شود.
(2-4) فرضیههای تحقیق
(2-4-1) فرضیه كلي:
بین تماشای ماهواره و دینداری رابطه وجود دارد.
(2-4-2) فرضیههاي جزئي:
1- به نظر می‌رسد بین سن و ارتباط با ماهواره و تأثیر بر دینداری رابطه وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد بین تحصیلات افراد و ارتباط با ماهواره و تأثیر بر دینداری رابطه وجود دارد.
3- به نظر می‌رسد بین جنسیت، ارتباط با ماهواره و تأثیر بر دینداری رابطه وجود دارد.

(2-5) مدل نظري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مراسم مذهبی، رسانه‌های جمعی، اختلاف نسلی، رادیو و تلویزیون Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مفصل زانو، سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، روش پژوهش