پایان نامه درمورد افغانستان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

نکرده اند و همواره پيروان مذهب و دين خود را به وحدت و تقريب مذهبي فراخوانده اند.
ولي واقعيت اين است که نبايد به ظرفيت هاي موجود تقريبي در لبنان بسنده کرد که دشمنان إسلام همواره در تلاش هستند که مسلمانان را در أقصي نقاط جهان إسلام از وحدت به دور سازند چرا که إتحاد مسلمانان به هيچ وجه منافع استعماري و استکباري غرب و در رأس آنها آمريکا و اسرائيل را تأمين نخواهد کرد. از اين جهت است که علما و انديشمندان و مؤمنين در جهان إسلام بايد روز به روز با تکيه بر ايمان و تقوي و تدبير منافع خود را در سايه قرآن و سنت شريف رسول خدا بيابند و راه هاي تقريبي و وحد آفرين را در جهان إسلام دنبال کنند که امروزه هر مشکلي گريبان گير جهان إسلام مي شود از تفرقه و نزاع بين مسلمانان ناشي مي شود. اگر در ميانمار مسلمانان کشته مي شوند و به جاي اينکه جنايتکاران اين کشتار در جوامع حقوق بشري، توبيخ و منزوي شوند؛ کانديداي جايزه نوبل مي شوند، دليلش را بايد در داخل جهان إسلام جستجو کرد. به عنوان مثال تا به حال در تاريخ کسي سراغ ندارد که يک مسيحي به نام دين و دين داري، در يک عمليات انتحاري عده اي از هم کيشان خود را در کليسا و در حال عبادت، به قتل برساند. ولي وضعيت اسفبار جهان إسلام از اين جا ناشي مي شود که به جاي اتحاد در برابر دشمنان قسم خورده قرآن که از هيچ فرصتي براي به حاشيه راندن إسلام دريغ نکرده و نمي کنند، عده اي مسلمان به جاي چاره انديشي براي خروج از مصرف گرايي جهان إسلام و ورود به عرصه توليد و تکنولوژي، با نبش اختلاف هاي تاريخي و پرداختن به مسائل حاشيه اي که دردي از جهان إسلام را نيز حل و فصل نمي کند، مي پردازند. فعاليت هاي تقريبي برخي رهبران جهان إسلام، همچون مرحوم بروجردي و شيخ شلتوت و أسد آبادي و امام خميني و إمام خامنه اي که همواره مسلمانان را به وحدت إسلامي فراخوانده اند را بايد ارج نهاده و جهان إسلام و مسلمانان را سر و ساماني بخشيد.
فصل اول: جمهوري إسلامي ايران و حزب الله
جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي إسلامي جايگاه ويژه اي دارد چرا که از حکومت بزرگ و إسلامي و مستقلي برخوردار است و از ابتداي تإسيس تا کنون همواره منادي وحدت إسلامي بين مسلمانان جهان بوده و خود را حامي مستضعفان جهان مي داند. يکي از بزرگترين فعاليت هاي جمهوري إسلامي ايران، آزادي قدس شريف و مسلمانان فلسطين است و موضوع فلسطين يکي از نقاط ارزشي و مشترک جهان إسلام است.
قبل از پيروزي انقلاب إسلامي ايران، عالمان شيعه و سني خالصانه در راه رسيدن مسلمانان به وحدت تلاش کردند و شايسته نيست تلاش هاي خالصانه ايشان به فراموشي سپرده شود. چه آنان که با نام تقريب مذاهب إسلامي و يا با نام وحدت إسلامي از هيچ تلاشي در اين راه فروگذار نبودند، کساني مثل سيد جمال الدين أسدآبادي و محمد عبده و کواکبي و رشيد رضا و شيخ شلتوت و شيخ قمي و سيد بروجردي و بسياري ديگر از انديشمندان و عالمان مسلمان که با تأسيس دارالتقريب مصر در اين راه قدم گذاشته و اجرشان عند الله محفوظ بوده و أمت إسلام مديون تلاش هاي ايشان است ولي پيروزي انقلاب إسلامي به رهبري امام خميني نقطه عطفي در تحقق وحدت إسلامي و تقريب مذاهب إسلامي بود به گونه اي که حتي مخالفان نظام جمهوري إسلامي نيز بر اين مطلب إذعان دارند.300
امام خميني يکي از عالمان تأثير گذار و بزرگ قرن بيستم ظهور کرد و آثار بزرگ و ماندگاري را در راه رسيدن مسلمانان به وحدت إسلامي از خود بر جاي گذاشت. با اينکه اکثريت مردم ايران شيعه هستند و اهل سنت در اقليت مي باشند ولي امام خميني با تأسيس حکومت إسلامي در ايران، حکومت ايران را حکومتي فرا مذهبي و إسلامي خواندند و مهم ترين هدف از تإسيس حکومت إسلامي را مبارزه با استکبار و ياري مسلمانان و مستضعفان جهان معرفي کردند. امام خميني اعتقاد داشتند که رسول گرامي اسلام به دنبال تحقق وحدت کلمه در جهان إسلام بودند و به اين جهت همواره در سخنانشان به کلمه توحيد و توحيد کلمه تأکيد داشتند. ايشان رهبران سياسي جهان إسلام و رئساي جمهور کشورهاي إسلامي و پادشاهان ممالک إسلامي را به وحدت دعوت مي کردند و از ايشان مي خواستند که اختلافات ناچيز مذاهب را کنار گذاشته و زير چتر إسلام جمع شوند.
امام خميني اولين رهبر يک دولت اسلامي است كه نداي وحدت مسلمانان را براي مقابله با دشمن مشترك سر دادند و بر أهميت و ضرورت وحدت تاكيد كردند و امروز نيز حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اين راه قرآني را ادامه مي دهند.
امام خميني مي فرمودند: برادران سني و شيعه واجب است از هر اختلافي پرهيز کنند چرا که هر اختلافي بين شيعه و سني به مصلحت کساني است که نه به شيعه اعتقادي دارند و نه به سنت و نه به هر مذهب ديگري از مذاهب إسلام، ما مسلمان اهل قرآن و قبله و توحيد هستيم و بايد تلاشمان براي قرآن و قبله و توحيد باشد.301
ايشان با تدبير و هوشياري سفارت دولت اسرائيل را در تهران به سفارت فلسطين تغيير دادند و آزادي قدس را در دستور کار سياست خارجي خود قرار دادند و آخرين جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهاني قدس ناميدند و ميلاد رسول گرامي إسلام را با اختلاف روايي شيعه و سني که از دهم تا هفدهم ربيع الأول است، را هفته وحدت نامگذاري کردند و اين مناسبت ها رنگ و بوي جهاني به خود گرفت و در جهان إسلام همه ساله در هفته وحدت إقدامات مهم و تأثيرگذاري در کشورهاي إسلامي با حضور عالمان و انديشمندان انجام مي شود.
امام خميني وحدت إسلامي را در دو چارچوب دنبال مي کردند که هر دو مکمل همديگرند: وحدت مسلمانان ايران و وحدت مسلمانان جهان؛ ايشان اين وحدت را قدرت جهان إسلام مي دانستند و اعتقاد داشتند که وحدت مي تواند با چالش هاي فراروي جهان إسلام مبارزه کند. در انديشه امام خميني وحدت إسلامي حکم ثانوي إسلامي نبوده بلکه وحدت را اصل اولي إسلام مي ديدند.302
بعد از رحلت امام خميني، رهبري انقلاب إسلامي ايران به امام خامنه اي رسيد و ايشان بعد از امام خميني، با انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رسالت ولايت فقيه را بر عهده گرفتند. رهبري ايران عوض شد و ولايت فقيه از شخصي به شخص ديگر منتقل شد ولي سياست هاي جمهوري إسلامي ايران همان آرمان امام خميني بود. امام خامنه اي هم چون امام خميني به أمت واحد إسلام و وحدت مسلمانان ايمان داشتند و از هيچ تلاشي براي تقريب مذاهب و وحدت إسلامي فروگذار نبودند. به تعبير ديگر فعاليت هاي تقريبي جمهوري إسلامي ايران بعد از امام خميني، مضاعف شده و جهان إسلام اين فعاليت ها را در إجلاس ها و نشست ها و مواضع و عملکرد هاي جمهوري إسلامي ايران شاهد بود.
امام خامنه اي در إجلاس کميته هماهنگي فعاليت هاي مشترک اسلامي 1998م که در تهران منعقد بود، خطاب به مهمانان اجلاس فرمودند: در خواست من از شما اين است که به جهان إسلام به ديده أمت واحد بنگريد، ما أمت واحدي هستيم و اين إسلام است که همه ما ايراني ها و عرب ها و پاکستاني ها و هندي ها را دور خود جمع کرده است.303
بزرگترين تأثيرگذاري جمهوري إسلامي ايران در لبنان دفاع از مقاومت إسلامي در راستاي آزاد سازي مناطق اشغالي لبنان از دست رژيم اشغالگري اسرائيل مي باشد و نطفه مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان که بزرگترين مرکز تقريبي در منطقه خاورنزديک مي باشد، در نيمه شعبان 1982م در تهران منعقد شده304 و اکنون به همه علماي شيعه و سني لبنان و حمايت هاي جمهوري إسلامي ايران اين مرکز بيش از 240 نفر عالم و انديشمند، عضو دارد که ظرفيت بزرگي براي تحقق تقريب مذاهب إسلامي به شمار مي رود.
از نظر مرکز تجمع علماي مسلمين، جمهوري إسلامي، دولت إسلامي به تمام معني است، به همين جهت اين مرکز مجري طرح هاي تقريبي جمهوري إسلامي ايران است و همواره به عهد و پيماني که با امام خميني داشت متعهد بود و بعد از رحلت امام خميني، و بعد از بيعت با امام خامنه اي، همواره بر بيعتشان با ايشان به عنوان ولي فقيه تعهد دارند و ايشان را ولي امر مسلمين جهان مي دانند.305
شيخ نعيم قاسم معاون دبير کل حزب الله در مورد تأثيرگذاري حزب الله بر وحدت إسلامي لبنان مي گويد: حزب الله لبنان نيز در راستاي برنامه هاي وحدت إسلامي جمهوري إسلامي ايران، براي رسيدن به وحدت اسلامي در تلاش است و اين تلاش ها ابتدا در احياي مراسمات اسلامي و ديني که در بين شيعه و سني عموميت دارد، صورت مي گيرد به صورتي که امت اسلامي را حول يک مساله جمع کرده و ايجاد الفت و مهر در بين اتباع مذاهب بکند، مثل مراسماتي که در ولادت رسول اکرم در لبنان احيا شد در اين مراسمات در راستاي دعوت امام خميني به هفته وحدت به جاي روز ولادت رسول خدا بود که از دهم ربيع تا هفدهم ربيع طبق اختلاف روايات در روز ولادت رسول خدا وجود دارد. از ديگر تلاش هاي حزب الله برگزاري نشست هاي اسلامي با حضور علماي شيعه و سني است که در خلال اين نشست ها آراي علما و انديشمندان شيعه و سني مطرح مي شود و همگان با آرا و انديشه هاي علماي شيعه و سني آشنا مي شوند و همچنين به رويکردهاي سياسي مشترکي با علماي اهل سنت در مقابله با چالش ها و مشکلات جامعه خصوصا در راستاي مقابله و مواجهه با دشمن صهيونيستي مي رسيم و در همين راستا ما با بسياري از علماي اهل سنت دوستي و معاهده هاي مشترکي داريم و تلاش ديگر حزب الله، از بين بردن هرگونه مساله يا قضيه اي است که به فتنه و تفرقه دام مي زند.306
معاون سيد حسن نصرالله مي گويد: حزب الله هيچ مناسبتي را براي معاهده سياسي با اهل سنت در مواضع مختلف ترک نکرده است به عنوان مثال بعد از ترور رفيق حريري، حزب الله به همراه حرکت أمل با جريان مستقبل و حزب تقدمي اشتراکي (حزب سوسياليست ترقيخواه) که همه از احزاب اسلامي هستند، معاهده سياسي بست. تلاش حزب الله بر اين بود که با اين قواي اسلامي ارتباطات وحدت آميزي براي رسيدن به نتايج مثبت در انتخابات و مسائل سياسي و ديگر مسائل مهم جامعه لبنان، داشته باشد. اکنون برنامه دائمي حزب الله همبستگي هميشگي با هر گروه و حزب سياسي با قطع نظر از مذهب و انتساب طائفه اي آنهاست، که با حزب الله در مسئله محوري مبارزه با اسرائيل و استقلال لبنان مشترک باشد، مي باشد.307
شيخ نعيم قاسم معتقد است: امروز همه لبناني ها و مردم عرب منطقه خوب مي دانند که حزب الله از داعيان وحدت اسلامي است که از هيچ تلاشي براي رسيدن به وحدت اسلامي دريغ نمي کند و با هرگونه فتنه گري که بر عليه وحدت باشد مقابله مي کند.308
شيخ نعيم قاسم فعاليت هاي حزب الله لبنان را در راستاي وحدت إسلامي چنين مي نويسند: برخي فعاليت هاي حزب الله در راستاي وحدت إسلامي به شرح ذيل است؛
1. پيمان دوجانبه حزب الله لبنان با حرکت هاي إسلامي مثل الجماع? الإسلامي? و حماس و جهاد إسلامي در لبنان و فلسطين.
2. عضويت فعال در اجلاس هاي إسلامي در راستاي مسائل مورد أهميت جهان إسلام.
3. مواضع محکم در برابر تجاوز آمريکا در کشور إسلامي افغانستان و عراق و تجاوز اسرائيل در فلسطين.
4. استفاده رسانه اي از شبکه المنار و راديو نور براي فعاليت مؤثر و مفيد در راستاي تقريب و وحدت إسلامي.
5. مشارکت در آموزش و پروش ديني و إسلامي و همکاري با دارالإفتا و دارالفتوي و جماعت إسلامي.
6. اجماع با برادران اهل سنت در انتخابات در قالب جريان وفاء مقاومت.
7. اعلام آمادگي براي هماهنگي و آموزش در راستاي مقاومت با همه مسلمانان در لبنان و فلسطين.
8. تمرکز و اهتمام بر ارتباط با حرکت إسلامي و شخصيت هاي ديني.
9. حمايت از مرکز تجمع علماي مسلمين براي اداي رسالت وحدت إسلامي.
10. اهتمام براي جلوگيري از تأثير امور سياسي و انتخاباتي در مسائل مذهبي.
11. ارتباط عميق با حرکت إسلامي در لبنان.
12. ديدارها و روابطي که در قالب ديدارهاي مذهبي و سياسي و ملي انجام مي شود.
13. دوري از مناقشه و نقد حرکت هاي إسلامي از طريق رسانه.
14. عدم موافقت با طرح حمايت از ايجاد سازمان سني از سوي حزب الله به جهت عدم تحريک عواطف اهل سنت.309

فصل دوم: مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان
علما و انديشمندان لبناني در راستاي تعميق وحدت بين مسلمانان و تقريب مذاهب إسلامي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امام صادق، علوم قرآن، دانشکده بهداشت، نهج البلاغه Next Entries پایان نامه درمورد إسلامي، علماي، فعاليت، مسلمين