پایان نامه درمورد إسلامي، علماي، فعاليت، مسلمين

دانلود پایان نامه ارشد

براي مقابله با دشمن صهيونيستي، قدم هاي مؤثر و مثمر ثمري برداشته اند که در رأس اين فعاليت ها تأسيس مرکز تجمع علماي مسلمين است که از بدو تأسيس تا کنون با عضويت بيش از 240 نفر از علما و انديشمندان شيعه و سني، فعاليت دارد و در حقيقت با إتخاذ تدابير هوشمندانه و مدبرانه، وحدت إسلامي را قوت بخشيده و با هرگونه فتنه مذهبي مقابله کرده است.
در شرايطي که رژيم اسرائيل در سال 1982م به جنوب لبنان هجوم آورده و شهرهاي جنوب را اشغال کرده بود، علماي شيعه و سني لبنان بر ضرورت مقابله با اين اشغالگري تأکيد کرده و تنها راه مقابله را در اتحاد مسلمانان ديدند براي همين امر در 1982م مصادف با نيمه شعبان 1402ه.ق با تلاش علماي مسلمان اعم از شيعه و سني، مرکز تجمع علماي مسلمين را تأسيس کردند تا علاوه بر تقويت وحدت مسلمانان لبنان، طلايه دار مقابله را دشمن صهيونيستي اسرائيل باشند. اولين دستاورد بزرگ مرکز تجمع علماي مسلمين، آزادسازي صيدا در سال 1985م بود که در اين راه شهدايي را نيز تقديم إسلام کرده است که بارزترين ايشان شهيد شيخ راغب حرب مي باشد.
اين مرکز بزرگ ترين مؤسسه اي است که در منطقه در راستاي وحدت مسلمانان و تقريب مذاهب إسلامي فعاليت دارد. طبق أساس نامه اين مرکز اهداف تأسيس مرکز بدين شرح است:
1. مبارزه با استکبار و مقاومت در برابر هر گونه اشغالگري سرزمين هاي إسلامي
2. جهاني کردن مقاومت إسلامي در برابر اشغالگري اسرائيل و نابودي اسرائيل و آزادسازي قدس شريف
3. تلاش براي وحدت جامعه إسلامي در لبنان
4. جبران کمبودهاي فرهنگي مسلمانان با برنامه ريزي هاي علمي و فرهنگي
5. موضع گيري هاي مناسب که براي مسلمانان أهميت داشته و به مصالح جامعه إسلامي مي باشد
6. تلاش براي تربيت عالمان رباني که شايسته تبليغ کلمه توحيد و رهبري جهادي مسلمانان را داشته باشد310
مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان تا کنون فعاليت هاي مؤثر و مفيدي را براي اتحاد مسلمانان لبنان و جلوگيري از فتنه هاي مذهبي و طائفه اي به انجام رسانده است که در طول ساليان متمادي و خصوصاً در دوران جنگ هاي داخلي لبنان، نياز به چنين فعاليت هاي مؤثري براي جلوگيري از نزاعات و بحران هاي اجتماعي نياز مبرم بود و اکنون که به برکت تدبير عالمان رباني إسلام در منطقه، شاهد رشد و فعاليت اين مرکز هستيم بايد با تمام توان از اين مرکز حمايت و پشتيباني کرد.
بارزترين فعاليت هاي مرکز تجمع علماي مسلمين از بدو تأسيس تا کنون عبارت است از:
1. مقابله با پيمان 17 مايو 1983م و مذاکرات ناقوره که پيمان مذکور را از بين برد.
2. موضع گيري هاي رسانه اي و سياسي دربرابر دستگيري يا ترور علماي إسلام به دست دشمن صهيونسيتي.
3. مبارزه با نظام أمين جميل مبني بر تخريب مسجد رسول اعظم و مسجد هرش و خانه هاي مهاجرين.
4. مقابله با ظلمي که نظام إداري أمين جميل در حق فلسطينيان روا مي داشت.
5. محکوم کردن نقش نيروهاي چند مليتي در لبنان.
6. بسيج همگاني براي حمايت از مقاومت إسلامي در برابر دشمن اسرائيلي.
7. محکومين فتنه هاي داخلي.
8. تلاش براي حل مشکل مخيمات در بيروت و جنوب با ميانجيگري جمهوري إسلامي ايران.
9. مقابله با مشکلات اقتصادي و وضعيت زندگي مسلمانان و محرومان لبنان.
10. آگاه سازي مسلمانان لبنان در حرکت هاي إسلامي و اوضاع منطقه.
11. إحياي مناسبت هاي عمومي مثل: هفته وحدت، ماه رمضان، روز قدس، عاشورا.
12. برپايي راهپيمايي ها در مناسبت هاي مختلف.
علاوه بر فعاليت هاي فوق الذکر در عرصه اجتماعي سياسي ديني، مرکز تجمع علماي مسلمين از تأثير رسانه در جامعه غافل نبوده و فعاليت هاي فرهنگي و رسانه اي نيز انجام مي دهد که فعاليت هاي رسانه اي فرهنگي مرکز تجمع علماي مسلمين را مي توان اين گونه جمع بندي کرد:
1. مجله وحدت إسلامي که تا کنون 188 شماره منتشر کرده است که شمارگان آن در 13 جلد کتاب جمع آوري شده است.
2. هفته نامه فرهنگي براي تحليل وقائع و اخبار لبنان و جهان.
3. انتشار مجله الترجم? که هر ماه دو شماره منتشر مي شود و به موضع گيري هاي مهم اشاره کرده و نظرات جهان غرب و برخي مطالعات سياسي را منعکس مي کند.
4. برپايي جشن ها و نمايشگاه ها در مناسبت هاي مختلف.
5. اردوهاي علمي فرهنگي به کشورهاي إسلامي و اروپايي و واتيکان.
6. شرکت در اجلاس هاي داخل لبنان و بين المللي.
7. برپايي نشست هايي در لبنان با موضوعات: حج و وحدت إسلامي، حمايت از انتفاضه فلسطين.
8. انتشار بيانيه ها و منشورات.
9. انتشار آزمايشي مجله مطالعات استراتژيک.
مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان بعد از پيروزي مقاومت إسلامي در سال 2000م فعاليت هاي خود را سازماندهي شده تر از قبل ادامه داد. فعاليت هاي تجمع، در چهار هئيت سازمان دهي شد که هئيت ها به شرح ذيل مي باشد:
1. هئيت أمناي تجمع علماي مسلمين که چهار نفر عضو دارد.
2. رئيس هيئت أمنا جناب آقاي قاضي شيخ احمد الزين
3. مسئول دبير خانه جناب آقاي شيخ علي حازم
4. عضو هئيت أمنا جناب آقاي شيخ مصطفي ملص
5. عضو هئيت أمنا جناب آقاي سيد عباس علي موسوي
6. هئيت اداره تجمع علماي مسلمين که شش نفر عضو دارد.
7. رئيس اداره، شيخ حسان عبدالله
8. نائب رئيس، شيخ عبدالناصر الجبري
9. مسئول روابط داخل لبنان، شيخ حسين غبريس
10. مسئول روابط بين المللي، شيخ ماهر مزهر
11. مسئول رسانه اي و فرهنگي، شيخ محمد عمرو
12. مسئول دبير خانه، شيخ زهير جعيد
هئيت مرکزي تجمع علماي مسلمين که شصت عضو دارد و در جلسات هفتگي ديدار و ملاقات دارند و هئيت عمومي تجمع علماي مسلمين که بيش از 200 عضو دارد و ماهانه جلسه ديدار و ملاقات دارند.
مرکز تجمع علماي مسلمين در راستاي تحقق وحدت إسلامي و تقريب مذاهب إسلامي در لبنان انتشار کتاب و مقالات را در دستور کار خود دارد و تا کنون ده ها کتاب و مجله و مقاله در اين باره به چاپ رسانده است. مهم ترين کتاب هاي اين مرکز عبارت است از:
1. کتاب الوحدة الإسلامي? – دور و تحديات
2. الفتن? المذهبي? – أسباب و آليات المواجه?
3. قراء? في العقل الإسرائيلي
4. القدرات النووي? الإسرائيلي?
5. الوحد? الإسلامي? في مواجه? فتن? التکفير
6. الشعب الفلسطيني – الواقع و المستقبل
7. السن? و الشيع? مسلمون
8. الحج علي المذاهب الخمس?
9. مؤتمر الحج
10. الإصاب? في مختصر فقه اهل البيت(عليه السلام) و الصحاب?(رضي الله عنهم)
11. الوحد? الإسلامي? في رحاب الحج و حيا? الإمام الصادق
12. دور الحواضر و الحرکات الإسلامي? في الوحد? الإسلامي?
13. دور الجمهوري? الإسلامي? الإيراني? في الوحد? الإسلامي?
14. مرکز تجمع العلماء المسلمين في لبنان – تجرب? و نموذج
اين مرکز براي تقويت ارتباط علما و انديشمندان مسلمان، ديدارها و نشست هايي با رهبران سياسي و ديني داشته است که بسيار حائز اهميت بوده و تلاشي ستودني در راستاي تقريب مذاهب إسلامي مي باشد. ديدار با مقام معظم رهبري، يادگار امام راحل سيد أحمد خميني(ره)، رئيس جمهور سابق لبنان ايمل لحود، رئيس جمهور لبنان ميشل سليمان، رئيس جمهور ايران، رئيس جمهور سوريه، دبير کل حزب الله لبنان سيد حسن نصر الله، مفتي دارالإفتا اهل سنت لبنان شيخ محمد رشيد قباني، رئيس پارلمان لبنان و رهبر جنبش أمل نبيه بري، از جمله اين ديدارهاست.
از ارزنده ترين فعاليت هاي مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان احداث مساجد وحدت در مناطق مختلف لبنان است. مسجد الوحد? الإسلامي? در حار? الناعم?، مسجد السيد? مريم در صيدا و مسجد الوحد? الإسلامي? در بابلي? از مساجدي هستند که توسط اين مرکز بنا شده اند.
مرکز تجمع علماي مسلمين براي عضوگيري شرايطي لحاظ کرده است مثل التزام به شئونات ديني و عالم بودن شخص به حدي که بتواند ارشاد ديني قابل قبول داشته باشد، ولي انتساب به مذهب خاصي را از شرايط عضويت لحاظ نکرده است حتي عضويت دروزيان لبنان نيز کارشناسي شده و إمکان دارد.311
با اين که اين مرکز ظرفيت عظيمي براي رسيدن به وحدت و تقريب را دارد و تا کنون فعاليت هاي مؤثر و مفيدي ارائه کرده است ولي همان گونه که اعضاي مرکزي اين مرکز نيز اذعان مي کنند،312 دشمنان إسلام از خارج جهان إسلام و جريان هاي تکفيري در داخل جهان إسلام با در دست داشتن إمکانات بيشتر براي ايجاد تفرقه در تلاش هستند و بايد از هر فرصتي استفاده کرد تا فعاليت هاي چندين ساله اين مرکز و ساير علماي بزرگ إسلام به ثمر نشسته و دشمنان خارجي و داخلي إسلام به أهداف شوم و غير ديني خود نرسند.
براي تقويت وحدت إسلامي در لبنان لازم به نظر مي رسد اين مرکز توسط مراجع و حوزه هاي علميه نجف و قم تأييد و تقويت شود و موانعي که بر سر راه فعاليت هاي تقريبي اين مرکز ايجاد مي شود، با بسيج همگاني علماي مسلمان کنار زده شود. چنان که در فلسفه تإسيس اين مرکز نيز اشاره شد، تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان با تأسيس و فعاليت اين مرکز پاسخ داده شد و مقاومت إسلامي لبنان مرهون فعاليت هاي وحدوي و تقريبي اين مرکز مي باشد.
علاوه بر دستاورد بزرگ اين مرکز در بيرون راندن متجاوزين صهيونيستي از لبنان، بسياري از توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان و بدخواهان إسلام در لبنان، با هوشياري علماي مسلمان لبناني و تدبير مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان، خنثي شده اند. به عنوان مثال شامگاه يکشنبه 17 مارس 2013م، دو طلبه اهل سنت در بيروت مورد هجوم چند جوان قرار گرفته و به بيمارستان منتقل شدند که در پي اين حادثه آشوب و فتنه اي در لبنان در شرف وقوع بود چرا که اين تهاجم توسط برخي رسانه ها به شيعيان لبناني انتساب مي شد، ولي با تدبير مرکز تجمع علماي مسلمين و هوشياري علماي شيعه و سني، آتش اين فتنه خنثي شده و مسئله از طريق قانوني و شرعي پيگيري شد.
بزرگترين و مهم ترين ظرفيتي که لبنان در عرصه تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلامي وجود دارد، مرکز تجمع علماي مسلمين مي باشد. ظرفيت تقريبي اين مرکز قابل قياس با ساير ظرفيت هاي تقريبي نيست چرا که اين مرکز با عضويت قريب به دويست و پنجاه نفر از بزرگان علم و ادب شيعه و سني، مي تواند ساير ظرفيت هاي تقريبي را در جامعه إسلامي لبنان شکوفا کرده و اگر آسيبي متوجه وحدت إسلامي در لبنان است يا به فرصت تقريبي تبديل کند و يا از ميان بردارد.
لازم است علماي مسلمان با الگوگيري از اين مرکز در لبنان، در ساير کشورهاي إسلامي به تأسيس مراکز مشابه نمايند که فتنه هاي دشمنان و بدخواهان إسلام در کشورهاي إسلامي خنثي شود و مسلمانان کشورهاي إسلامي در محيطي سالم و إسلامي قدم در راه قرآن نهاده و به آرمان رسول خدا که عزت و شرف إسلام بود نزديک شوند.

فصل سوم: اعتقادات کلامي و فتاواي علماي شيعه و سني
مشترکات اعتقادي و فقهي، مهم ترين محور وحدت بين مذاهب اسلامي مي باشد. به هر اندازه مشترکات مذاهب إسلامي بيشتر تبيين شود، جهان إسلام به تقريب مذاهب إسلامي نزديک تر مي شود. چرا که هر چه مشترکات بين دو شخص بيشتر باشد، أهميت تعامل بيشتر درک خواهد شد. بين مذاهب إسلامي مشترکات بسياري وجود دارد و بدين جهت است که وحدت و تقريب بين مذاهب أهميت دارد.
هر مذهبي از مذاهب إسلامي اعم از شيعه دوازده امامي و مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زيدي و أباضي، تلاش گسترده اي براي رسيده به حق داشته اند و بر حسب برداشت خود از قرآن و سنت رسول خدا اجتهاد کرده اند، هم چنان که صحابه رسول خدا بعد از وفات رسول خدا از قرآن وسنت اجتهاد کردند و در موضوع واحدي به احکام متفاوتي دست يافتند ولي هيچ گاه با يکديگر نزاع نکردند و اجتهادات هر يک را مقدس مي شمردند و احترام مي گذاشتند.
با وجود تمام اختلافاتي که از اجتهاد و استنباط ناشي مي شود مشترکات فراواني براي جمع مذاهب وجود دارد که هر يک از عالمان بيداردل و دورانديش و مخلص براي روشن شدن اين مشترکات و هم چنين براي معذور دانستن پيروان مذاهب تلاش کردند.
شيخ ماهر حمود313 از علماي اهل سنت صيدا در لبنان، مشترکات مسلمانان را اين گونه دسته بندي کرده است:
1. ايمان به خداي واحد
2. ايمان به نبوت و خاتميت حضرت رسول الله
3. ايمان به روز معاد و رستاخيز و ميزان و حساب و بهشت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد افغانستان، حقوق بشر Next Entries پایان نامه درمورد مسجد الحرام، امام صادق