پایان نامه درباره گاز طبیعی، بخش خانگی، قیمت تمام شده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

زغال، بار (براي كشتي هاي باري) نفت و. . . مي باشد. انرژيهاي جديد شامل خورشيد، بار (براي ماشينهاي بادي امروزي) هيدروژن، اتم و انرژي هسته اي هستند(سادات حسینی، 1388).
انرژي ستاره خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي مي‌باشد. طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعلام شده عمر اين انرژي بيش از ۱۴ ميليارد سال مي‌باشد. در هر ثانيه ۲/۴ ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي‌شود. با توجه به وزن خورشيد که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمين است. اين کره نوراني را مي‌توان به ‌عنوان منبع عظيم انرژي تجديد پذير تا ۵ ميليارد سال آينده به حساب آورد. سيستمهاي انرژي خورشيدي، فنآوريهاي جديدي هستند که براي تامين گرما، آب گرم، الکتريسيته و حتي سرمايش منازل مسکوني، مراکز تجاري و صنعتي بکار مي روند. فنآوري هاي حرارتي خورشيدي به دو بخش نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي و کاربردهاي غير نيروگاهي سيستمهاي خورشيدي تقسيم بندي مي شوند. انواع نيرو گاه هاي حرارتي خورشيدي را مي توان به صورت زير نام برد:
1-نيروگاه سهموي خطي1
2-نيروگاه دريافت کننده مرکزي2
3-نيروگاه ديش استرلينگ3
کاربردهاي غير نيروگاهي سيستم هاي خورشيدي بصورت زير مي باشد :
1– آبگرمکن‌هاي خورشيدي و حمام خورشيدي
2 – خانه‌هاي خورشيدي
3 – آب شيرين کن خورشيدي
4 – خشک کن خورشيدي
5 – اجاقهاي خورشيدي
6 – کوره خورشيدي
7 – گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي
ايران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابي در سال جزو بهترين کشورهاي دنيا در زمينه پتانسيل انرژي خورشيدي در جهان مي‌‌باشد. استفاده از انرژي خورشيدي يکي‌ از بهترين راه هاي برق رساني و توليد انرژي در مقايسه با ديگر مدل هاي انتقال انرژي به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزينه، حمل‌نقل، نگهداري و عوامل مشابه مي‌باشد بطور متوسط انرژي تابشي‌ خورشيد بر سطح سرزمين ايران حدود ۴. ۵ کيلو وات ساعت بر مترمربع است. بخش اعظم مصرف انرژي در ايران در بخش خانگي مصرف مي شود که با توجه به مطالعات انجام شده به طور متوسط هزينه انرژي خانواده هاي شهري معادل 2/2 درصد مجموع هزينه هاي خانوار مي باشد که گاز طبيعي 27 درصد اين مقدار را به خود اختصاص مي دهد. بنابرين در مورد ميزان و نحوه مصرف انرژي بايد تجديد نظر گردد يکي از عواقب مصرف گاز هاي طبيعي مشکلات زيست محيطي است که بخش خانگي عمومي و تجاري توليد کننده اصلي co2 در مناطق شهري مي باشد هزينه اي که بايد براي غلبه بر اثرات مخرب يک آلاينده صرف شود هزينه اجتماعي ناميده مي شود. براي مثال در ايران مجموع هزينه هاي اجتماعي گازهاي آلاينده و گلخانه اي در سال 1387 معادل 1/20 درصد توليد ناخالص ملي بوده است. مجموع اين مشکلات بخصوص در نواحي شهري باعث شده است که استفاده از مبدل هاي انرژي کارآمدتر مانند پيل هاي سوختي و منابع انرژي تجديد پذير مانند انرژي خورشيدي مورد استفاده قرار گر فت. استفاده از گرمايش خورشيدي براي تامين آبگرم مصرفي در ايران از طريق راه اندازي دو نوع سيستم آبگر مکن هاي خانگي خورشيدي و حمام هاي عمومي خورشيدي صورت گرفته است(صالحی و قدمیان، 1389).
آبگرمکن خورشيدي از طريق جذب انرژي خورشيد و تابش نور بر صفحات جاذب ( کلکتور)عمل مينمايد و راندمان گرمايشي آنها در فصول مختلف سال و بر حسب موقعيت هاي جغرافيايي هر شهر متفاوت مي باشد. اين محصول مي تواند در اقليم هاي مختلف و متفاوت تا 85 درصد انرژي مورد نياز آب گرم مصرف کنندگان را تامين نمايد. با توجه به مطالب گفته شده، در اين پژوهش آناليز فني اقتصادي و زيست محيطي استفاده از سيستم هاي آبگرمکن خورشيدي در ساختمان هاي مسکوني صورت خواهد گرفت.
بنابر اين مسئله اصلي اين پژوهش باتوجه به هدف اصلي پژوهش عبارتست از اينکه:
” آيا استفاده از انرژي خورشيدي در مقايسه با گاز طبيعي مقرون به صرفه مي باشد؟ “
اهميت و ضرورت تحقيق
يکي از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه ي پايدار، توسعه ي سيستم هاي انرژي کم هزينه، مطمئن و سازگار با محيط زيست است. بهبود راندمان مصرف انرژي و ديگر مواد اوليه و کاهش انتشار کربن، نقش مهمي در حرکت به سمت توسعه ي پايدار ايفا مي کند. نيل به اين اهداف، نياز به نوآوري در فن آوري هاي بخش انرژي و ظهور فن آوري هاي جديد سازگار با محيط زيست است. بر اساس آمارهاي به ثبت رسيده طي 30 سال گذشته احتياجات انرژي جهان به مقدار قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در سال 1960 مصرف انرژي جهان معادل 4Gtoe 3/3 بوده است. در سال 1990 اين رقم به Gtoe 8/8 بالغ گرديد، که داراي رشد متوسط سالانه 3/3 درصد مي باشد و در مجموع 166 در صد افزايش نشان مي دهد و در حال حاضر مصرف انرژي جهان Gtoe/year 10 بوده و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2020 به Gtoe/year 14 افزايش يابد. اين رقم نشان مي دهد که ميزان مصرف انرژي جهان در قرن آينده بالا مي باشد و از آنجائيکه در حال حاضر 77 درصد کل انرژي مصرفي جهان را سوخت هاي فسيلي تامين مي کنند اين سوال مهم مطرح مي شود که آيا منابع انرژي هاي فسيلي در قرنهاي آينده، جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تکامل و توسعه خواهند بود يا خير؟ روند افزايشي مصرف انرژي، محدود بودن منابع انرژي هاي فسيلي و آلاينده بودن آنها، توجه به انرژي هاي جايگزين (انرژي هاي نو) ضروري به نظر مي رسد. انرژي خورشيدي يکي از مهمترين انواع انرژي هاي نو است، اين انرژي به عنوان يک منبع انرژي تجديدپذير، يکي از مهمترين گزينه هاي جايگزين براي سوخت هاي فسيلي به شمار مي آيد که نگراني هاي بشر را در مورد پايان پذيري، افزايش آلودگي هاي ناشي از تبديل آن به انرژي هاي ديگر و. . . . . بر طرف کرده است(عتابی و همکاران 1390).
خوشبختانه کشور ما به دليل موقعيت ويژه ي جغرافيايي، توان بالايي در دريافت انرژي خورشيدي دارد، به طوري که ميانگين سالانه ي تابش خورشيدي در کشور 5 کيلو وات ساعت در روز برآورد شده که اين رقم در مقايسه با ديگر کشورها بسيار قابل ملاحظه است. بنابراين مي توان با استفاده از انرژي خورشيدي در مناطق مختلف کشور به ويژه مناطق آفتاب خيز جنوب، ضمن بهره مندي از اين انرژي رايگان و حفظ ذخاير فسيلي براي نسل هاي آينده، آلودگي هاي زيست محيطي را کاهش داده و زمينه را براي رسيدن به توسعه ي پايدار فراهم آورد. در اين باره، صرفه جوييهاي حاصل شده در بلند مدت (صرفه جويي در مصرف سوخت و صرفه جويي حاصل از کاهش آلودگي) مي تواند شرکت هاي صنعتي را در تخصيص بهينه ي منابع محدود خود در تامين انرژي ياري رساند.
اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي)
هدف کلي
با توجه به اين که انرژي در زندگي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند و انرژي هاي تجديد نا پذير از جمله سوخت هاي فسيلي، زغال، گاز هاي طبيعي رو به کاهش است و اثرات مخرب زيست محيطي نيز دارد استفاده از انرژي هاي نو (تجديد پذير ) از جمله انرژي خورشيدي در حال حاضر بهترين گزينه براي جايگزيني انرژي هاي تجديد نا پذير مي باشد. پس اهداف اين تحقيق موارد زير را مي توان نام برد:
بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدي در مقايسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وري انرژي
محاسبه قيمت تمام شده استفاده از انرژي خورشيدي در بخش خانگي
مقايسه بهاي تمام شده انرژي خورشيدي با گاز طبيعي
در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران ذكر شود
نتايج اين تحقيق ميتواند براي وزارت نيرو، شرکتهاي خصوصي و دولتي و خانوارها مورد استفاده قرار گيرد.
مطالعه در زمينه انرژي هاي نو

اهداف آرماني:
جايگزيني انرژي خورشيدي با گازهاي طبيعي موجب کاهش هزينه هاي انرژي مشتريان مي گردد. همچنين از انتشار آلاينده ها تا حدودي جلوگيري مي شود و با توجه به اين که انرژي هاي تجديد ناپذير رو به کاهش است اين اقدام باعث مي شود که نسل هاي آينده با بحران کمبود انرژي مواجه نشوند.
1-5- سؤالات تحقيق
آيا قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي کمتر است؟
آيا جايگزيني انرژي خورشيدي با گاز هاي طبيعي در بخش خانگي مقرون به صرفه مي باشد؟
1-6- فرضيه‏هاي تحقيق
قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي کمتر است
جايگزين کردن انرژي خورشيدي با گاز طبيعي در بخش خانگي مقرون به صرفه مي باشد.
1- 7- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وري انرژي می باشد. قلمرو مکاني پژوهش، شامل خانوارهاي 4 و 5 نفره در شهرستان شيراز مي باشد. قلمرو زماني پژوهش نيز سال 1393 مي باشد

1-8- روش تحقيق
روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي – توصيفي- کاربردي است. به منظور انجام اين پژوهش به روش اسنادي، اقدام به گردآوري اطلاعاتي همچون ميزان مصرف آبگرم روزانه به ازاي هر نفر در كشور، متوسط دماي ورودي و خروجي به آبگرمكن و بهاي انرژي مصرفي بعد از حذف يارانه هاي دولتي از كتب، نشريات و سايت هاي اينترنتي شد. سپس اقدام به كسب اطلاعات در مورد خصوصيات آبگرمكن خورشيدي گرديد. در مرحله بعد، تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور از نظر موانع، مسائل و مزاياي بكارگيري آبگرمكن خورشيدي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه اين گام منجر به شناخت بهتر موضوع و مسائل موجود در راه استفاده از اين فناوري گرديد. مچنين فرمول ها و روابط رياضي مورد نياز براي محاسبه ميزان انرژي مصرفي به ازاي هر نفر، از اين تحقيقات استخراج شد.
1-8-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
کشور ما مناطق گوناگونی دارد که میزان تابش خورشید در سال بالاتر از 250 روز می باشد به همین خاطر می توان این مناطق را مد نظر قرار داد. البته در کشورهای پیشرفته دنیا میزان تابش از این تعداد روز کمتر می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای 4 یا 5 نفره شهرستان شیراز می باشد که از نقاط مختلف شهر به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
1-8-2- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها بر این روشها پایه گذاری شده است که عبارتند از :
قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري)5
قيمت گذاري بر پايه ميزان كار اجتماعي6
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق (براساس بهاي تمام شده)7
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل8
1-9- خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد برای این منظور ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی بررسی شد. سپس اهداف کلی و آرمانی تحقیق توضیح داده شد. در ادامه سوالات و فرضیه های تحقیق که شامل مقایسه قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي و بررسی جايگزين کردن انرژي خورشيدي با گاز طبيعي در بخش خانگي می باشد. در انتهای فصل نیز قلمرو پژوهش و روش تحقیق توضیح داده شد

مقدمه
کشور ايران از منابع قابل توجه طبيعي و انساني براي مدرنيزه کردن عرضه انرژي و انتقال به يك سيستم پايدار انرژي برخوردار مي‌باشد. همچنين، ايران از فرصت‌هاي بي‌شمار در رابطه با استفاده از منابع غني انرژي هاي تجديدپذير نظير شرايط مناسب براي بکارگيري سودآور انرژي باد، فرصت‌هاي بسيار خوب در زمينه توسعه نيروي برق‌آبي و زمينه‌اي ايده‌آل براي استفاده از انرژي خورشيدي برخوردار است. البته هر گونه تغييري در سيستم انرژي، نيازمند بررسي شفاف و دقيق مشکلات و کمبودها مي باشد. يارانه هاي کلان کنوني براي کنترل قيمت انرژي، از ايجاد و توسعه بازاري مساعد براي تکنولوژي‌هاي مرتبط با کارآيي انرژي و منابع انرژي‌هاي تجديد پذير جلوگيري مي‌نمايد. با توجه به شرايط مذكور و بر اساس مطالعه موردي انرژي حرارتي خورشيدي، پيشنهاداتي در زمينه تنظيم قيمت سوخت‌هاي فسيلي و برق در سطح ملي با قيمت‌هاي بازار جهاني، کاهش يارانه‌هاي کنوني در يک فرآيند بلند مدت، و تعريف اقدامات آتي و حمايت مالي از توسعه بکارگيري انرژ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قیمت تمام شده، آبگرمکن خورشیدی، انرژی خورشیدی، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، منابع محدود، برنامه سوم توسعه