پایان نامه درباره ژئومورفولوژی، مورفولوژی، طرح تفصیلی، خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات محله ای و ناحیه ای.
6- فقدان انسجام فضائی و پراکندگی شدید بافت های منطقه.
7- عدم کفایت و ضعف زیرساخت های منطقه.
8- ضعف شدید استخوان بندی و فقدان هویت و سیمای نامطلوب شهری در سطح منطقه.
9- وجود آلودگی های زیست محیطی و وجود آلاینده های غیرمجاز در مجاورت بافت های مسکونی.
10- عدم تناسب تقسیمات داخلی منطقه (نواحی و محلات).
11- فقدان پوشش کامل طرح تفصیلی برای اراضی واقع در محدوده قانونی که منجر به گسستگی و عدم انسجام بافت منطقه گردیده است. بطوریکه بازار آهن فروشان شادآباد، مساحتی در حدود 71 هکتاری را به خود اختصاص داده است. در حقیقت اقدام طرح تفصیلی منجر به شکل گیری نقش تجاری در منطقه شده است و مشکلات متعددی را برای منطقه به وجود آورده است. شایان ذکر است که این انتقال بعد از تصویب طرح ساماندهی تهران در سال 1371 صورت گرفته است و علی رغم اینکه طرح ساماندهی محل کنونی بازار آهن فروشان را به عنوان مرکز خدمات منطقه ای مطرح می نمایند، به علت عدم ابلاغ طرح ساماندهی به شهرداری ها، در عمل مرکز هندسی منطقه به کاربری تجاری اختصاص می یابد و فعالیت پایه منطقه را در زمینه تجاری به وجود می آورد. در حال حاضر نیز هرگونه اقدام برای خروج بازار آهن فروشان با توجه به هزینه های سنگین اقتصادی امکان پذیر نمی باشد و صرفاً با لحاظ تمهیداتی می توان عملکرد سوء این فعالیت را در منطقه کاهش داد (گزارش الگوی توسعه منطقه 18، 1384: 5).

3-5- پتانسیل های منطقه
1- وجود اراضی وسیع (بایر، انبارها، کارگاهها و صنایع مزاحم) در سطح منطقه و امکان بکارگیری آنها در جهت تعدیل تراکم جمعیتی مناطق مسکونی، رفع کمبودهای خدماتی و استقرار خدمات فرامنطقه ای مناسب و بهینه.
2- وجود باغات و اراضی کشاورزی در محدوده و حریم و همجواری با کمربند سبز تهران و وجود هوای بالنسبه پاک تر از سایر مناطق جنوبی تهران.
3- وجود اراضی وسیع در حریم منطقه 18 که بالغ بر 32700 هکتار (327 کیلومتر مربع) می باشد. اراضی واقع در حریم منطقه 18 دروازه گسترش شهر تهران و یکی از مهمترین منابع تأمین کننده اراضی بلافصل برای شهر تهران می باشد که به لحاظ هموار بودن، شیب عمومی مناسب، برخورداری از شبکه ارتباطی مناسب (بزرگراه آزادگان، محور ساوه، بزرگراه ساوه و بزرگراه سعیدآباد شهریار) و خدمات زیربنائی موجود (شبکه برق فشار قوی، منابع آبهای زیرزمینی و سایر تجهیزات زیربنائی)، مجاورت با محور توسعه تهران به طرف غرب (مناطق 21 و 22) از پتانسیل بسیار بالائی برای تحولات کالبدی، استقرار جمعیت و ساخت و ساز برخوردار می باشد. لذا کنترل و نظارت دقیق بر این محدوده بسیار حائز اهمیت خواهد بود (همان، 6).

جدول 3-2- فهرست و مشخصات محلات 16 گانه منطقه 18
ردیف
ناحیه
محلات اصلی
مساحت
(کیلومتر مربع)
حدود جغرافیایی محله

شمال
جنوب
شرق
غرب
1
1
تولید دارو
0.744
45 متری زرند
بلوار معلم
آیت اله سعیدی
خ تختی
2

حسینی-فردوس
1.505
45 متری زرند
بلوار معلم
خ تختی
بهار (افتخاری)
3

بهداشت
1.095
بلوار معلم
خ طالقانی
آیت اله سعیدی
شهدای دانش آموز
4

ولیعصر شمالی
0.991
خ طالقانی
خ یاران
آیت اله سعیدی
شهدای دانش آموز
5
2
ولیعصر جنوبی
1.459
خ یاران
خط راه آهن-اهواز
آیت اله سعیدی
معصومی، شیرودی، نامدار، یاسر
6

محله صادقیه
0.313
خط راه آهن تهران-اهواز
آیت اله سعیدی
معصومی، شیرودی، نامدار، یاسر
آزادگان و الغدیر
7

رجائی
4.763
اکبر حسینی
سعیدی
خ حیدری جنوبی و خ شیرودی
خ سجاد و ولدخانی
8
3
صاحب الزمان
3.041
بلوار معلم
اکبر حسینی
شهدای دانش آموز
بلوار الغدیر
9

یافت آباد شمالی
1.514
خ شهید مهتدی
خ زندیه و خ رحمان لک
الغدیر شمالی
بزرگراه آزادگان
10

یافت آباد جنوبی
1.715
خ زندیه و خ رحمان لک
بزرگراه آزادگان
بلوار الغدیر جنوبی
بزرگراه آزادگان
11

شهرک امام خمینی
1.822
بزرگراه فتح
بلوار معلم
بهار (افتخاری)
الغدیر شمالی
12

شمس آباد
0.528
خ شهید بروجردی
شهید مهتدی
الغدیر شمالی
خ علی پور
13
4
شادآباد
2.428
خ شهید بروجردی
شهید مهتدی
خ علی پور و صاحب الزمان
مسیل کن
14

17 شهریور
4.057
بزرگراه فتح
خ شهید بروجردی
الغدیر شمالی
مسیل کن
15
5
خلیج فارس شمالی
8.143
بزرگراه فتح
خ ابوسعید
مسیل کن
بزرگراه آزادگان
16

خلیج فارس جنوبی
3.17
خ ابوسعید
بزرگراه آزادگان
مسیل کن
بزرگراه آزادگان
مأخذ: وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir و سالنامه آماری شهر تهران، 1390: 37-36

3-6- خصوصیات اقلیمی و مسیلهای منطقه 18
منطقه 18 در دشتهاي جنوبي تهران گسترش يافته و با اختلاف ارتفاعي كه با كوههاي البرز دارد باعث پيدايش جريانات هوايي محلي بين كوه و دشت مي‌ شود. نوع آب وهواي منطقه نيمه صحرايي است و اختلاف دماي متوسط اين منطقه بين 15 تا 20 درجه سانتي‌گراد مي ‌باشد. تعداد روزهائيكه دماي اين منطقه در طول سال بيش از 40 درجه مي‌باشد بين 5 تا 7 روز است كه در قسمت جنوبي ‌تر اين منطقه يعني هواي قم در طول سال 10 تا 20 روز دماي هوا بالاي 40 درجه است.
هواي منطقه 18 در اوايل فروردين ماه رو به گرمي مي‌گذارد و با فرا رسيدن ارديبهشت افزايش حرارت روزانه سرعت بيشتري مي ‌يابد. به طوري كه در اواخر اين ماه غلبه گرما كاملاً محسوس است و بيشترين دماي سال در ماه مرداد است و پس از نيمه شهريور هوا به تدريج خنك مي ‌شود. ميزان بارش اين منطقه بين 170 تا 220 ميلي‌ متر متغير است و بيشترين ميزان بارش در ماههاي آذر و دي است. در تمام تابستان هوا خشك و بدون بارندگي است. جريان عمومي هوا در اين منطقه بادهاي باران‌ زاي غربي مي ‌باشد. امتداد اين جريانات با جهت كلي كوههاي البرز تقريباً موازي است و تأثير كوههاي مزبور به عنوان عامل كاهش دهنده سرعت باد در دره‌ هاي كوهپايه ‌اي جنوبي ظاهر مي‌ شود. پيشروي دامنه‌هاي جنوبي ارتفاعات شرق كرج سبب انحراف بادهاي سطحي به سوي منطقه 18 مي‌گردد و سرعت نسبي باد را در اين منطقه افزايش می ‌دهد (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
در منطقه 18 عمدتاً شیب طبیعی از سمت شمال به طرف جنوب و جنوب غربی بوده و نقشه توپوگرافی منطقه خود موید این مطلب است و در حال حاضر شبکه فاضلاب در منطقه وجود نداشته و جریان آبهای سطح الارضی در شعب مذکور از طریق مسیلهای طبیعی موجود و کانالهای ایجاد شده انجام می گیرد. وضعیت و اطلاعات مربوط به مسیلهای موجود در منطقه به شرح ذیل می باشد.
1- رودخانه کن به طول 11 کیلومتر مبداء از مسیر بزرگراه فتح انتهای مسیر بزرگراه آیت اله سعیدی
2- نهر فیروز بهرام به طول 22 کیلومتر، مبداء از مسیر شهرک سعادتیه انتهای مسیر بزرگراه تهران-ساوه
3- رودخانه چیتگر (زرنان) به طول 6 کیلومتر، مبداء از مسیر بزرگراه فتح انتهای مسیر شهرک مهدیه
4- رودخانه پرنان به طول 10 کیلومتر، مبداء از مسیر شهرک پرنان انتهای مسیر شهرک احمدآباد مستوفی
5- رودخانه کرج به طول 13 کیلومتر، مبداء از مسیر شهرک امین آباد انتهای مسیر بزرگراه تهران-ساوه
6- رودخانه بادامک به طول یک کیلومتر، مبداء از مسیر شهرک امین آباد انتهای مسیر تقاطع رودخانه کرج
7- رودخانه باباسلمان به طول 12 کیلومتر، مبداء مسیر شهرک باباسلمان انتهای مسیر بزرگراه تهران-ساوه
8- رودخانه شادچای به طول 6.5 کیلومتر، مبداء از مسیر شهرک رضی آباد بالا انتهای مسیر شهرک دینار آباد
از مسیلهای ذکر شده به جز رودخانه شادچای بقیه رودخانه ها فصلی و به جز موارد 3 و 4 بقیه بحران ساز بوده و می بایستی تدابیر خاص حفاظتی شهر برای آنان پیش بینی گردد (برنامه عمرانی پنجساله 86-82 منطقه 18، 1381: 12).

3-7- خصوصیات ژئومورفولوژی منطقه 18
3-7-1- ژئومورفولوژی اقلیمی
جهت كلي جريان رودها در سطح كل استان تهران از شمال به جنوب و از شرق به غرب مي ‌باشد. به دليل عدم وجود رودخانه مهم در سطح منطقه 18 تأثيرات ژئومورفولوژيكي رودخانه در اين منطقه قابل پيگيري نمي ‌باشد. جهت جريان آبهاي زيرزميني از شمال به طرف جنوب و جنوب‌ شرق مي ‌باشد كه از توپوگرافي دشت و نواحي تغذيه خود تبعيت مي‌كند، سرعت آبهاي زيرزميني منطقه 18 در مقايسه با ساير نقاط شمالي شهر تهران كمتر است (به دليل شيب كم اين منطقه و تأثير آن بر طبقات زمين ‌ساختي زيرزمين) و بعلت دانه ريز بودن آبرفت و رسي شدن خاكها غيرقابل نفوذ شده و سطح آب زيرزميني به سطح زمين نزديك مي ‌شود. بالا آمدن آب زيرزميني در منطقه 18 بعنوان يكي از عوامل مؤثر در تخريب ساختمانها از محدوديتهاي برنامه‌ريزي تلقي مي‌گردد. همچنين بيلان آب در منطقه 18 بعلت تغذيه سفره‌هاي زيرزميني از فاضلاب شهري باعث بالا رفتن سطح ايسايي سفره‌هاي آبي مي ‌شود. بالا بودن سطح ايستايي سفره‌ هاي آبي زيرزميني در استحكام عناصر كالبدي شهر مستقيماً تأثير منفي مي‌گذارد و بسياري از عوامل ديگر از جمله نكات منفي بالا بودن سطح آب زيرزميني براي منطقه 18 قابل شمارش است (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
3-7-2- ژئومورفولوژی ساختمانی
منطقه 18 از لحاظ ساختماني و تشكيلات زمين‌ شناسي جوان است و در طي دوره‌ هاي ميوسن‌ ـ پلي اوسن شكل نهايي آن ظاهر شده است. تغييرات زمين ‌شناسي از نظر مورفولوژيكي كه امروزه ملاحظه مي‌كنيم بيشتر از آغاز دوران چهارم زمين ‌شناسي يعني از حدود 5/1 ميليون سال پيش تا عصر حاضر مربوط مي ‌شود.
منطقه 18 از نظر توپوگرافي بر روي نواحي دشتي در ارتفاعات 900 تا 1500 متري قرار دارد كه با شيب ملايمي از شمال به جنوب (2 درصد) و از غرب به شرق در قسمت جنوب‌ شرقي شهر تهران گسترش يافته است. شيب منطقه 18 از حوالي انقلاب تا انتهاي محدوده اين منطقه 2 درصد است كه در مقايسه با قسمتهاي شمالي بسيار پايين مي‌باشد.
جنس خاكهاي منطقه 18 از خاكهاي آهكي و رسي با بافت بسيار ريز پوشيده شده است و از اراضي حاصلخيز كشاورزي مي‌باشد.
گسلهاي متعددي در سطح شهر تهران وجود دارند. دو گسل اصلي اين شهر عبارتند از گسل شمالي در جهت شرقي و غربي و گسله جنوبي نيز در امتداد شرقي غربي كه در حوالي كرج اين دو گسل به همديگر متصل مي‌شوند و كل سطح شهر تهران را بصورت جزيره‌ اي جدا از ساير تشكيلات زمين ساختي درمي ‌آورند. منطقه 18 بر روي خط اصلي گسل جنوبي كه از كهريزك عبور كرده و پس از گذشتن از دشت ورامين و در حاشيه جنوبي ارتفاعات كوه سرخ به طرف دشت تهران امتداد مي ‌يابد و از منطقه 18 عبور مي كند و پس از منطقه 18 در حوالي كرج به گسل شمال تهران متصل مي ‌شود. علاوه بر گسل اصلي در منطقه 18، گسلهاي متعدد ديگري در جهات مختلف امتداد دارند. بطوريكه 616/5 كيلومترمربع از منطقه 18 در محدوده حريم گسلها قرار دارند كه يكي از موانع عمده توسعه شهري در اين محدوده مي ‌باشند (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).

3-8- خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه 18
3-8-1- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی
3-8-1-1- روند تحولات جمعیت منطقه 18
از ویژگیهای جمعیتی این منطقه در طی دهه 1360 مهاجر پذیری گسترده، از شهرستان های تهران، همچون اسلامشهر و رباط کریم و برخی از استان های غربی کشور می باشد که سبب رشد سریع جمعیت و به وجود آمدن اجتماعات خودرو در منطقه گردیده است. این مهاجرت گسترده، ناشی از کشش منطقه و جاذبه هائی همچون قیمت ارزان تر مسکن و نزدیکی به مراکز صنعتی منطقه، واقع در شمال آن می باشد اما در طی دهه 1370، این نرخ مهاجرت کاهش یافته و رشد جمعیت در آن متعادل تر می گردد (فرخی، 1388: 97). این منطقه در سرشماری سال 1355، 211606 نفر جمعیت، سال 1365، 296430 نفر ، سال 1375، 298600 نفر ، سال 1385، 317110 نفر و در سرشماری سال 1390، جمعیت منطقه به 391368 نفر رسیده است.
جدول 3-3- جمعیت و نرخ رشد منطقه 18 طی دوره های 1390-1355
سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کیفیت زندگی، فرامنطقه ای، حمل و نقل، استان مرکزی Next Entries پایان نامه درباره گروه های عمده فعالیت، حمل و نقل، خرده فروشی، مدیریت پسماند