پایان نامه درباره پرخاشگری، ایالات متحده، حالات خلقی، رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه ارشد

می‏پوشید تا انواع مشکلات زندگی شما را معین می‏کنند. مهارت‏های شما و تجاربی که زندگی شما را شکل می‏دهند در مقیاس وسیعی به وسیله محیط شما تعیین شده‏اند. ( محمودی، 1392: 81)
اگرچه اطلاعات کمی در حمایت از این دیدگاه افراطی وجود دارد اما مشخص شده است که آب و هوا اثرات قابل پیش‏بینی بر رفتار انسان دارد. ساموس و موس (1976) گزارش می‏کنند که ساکنان نواحی که در آنجا بادهای گرم و خشک می‏وزد مستعد افسردگی، روان رنجوری، درد، بی‏قراری و حتی تصادفات رانندگی هستند. پژوهش‏ها در سوئیس و استرائیل نشان می‏دهند که ممکن است این ارتباط درست باشد (موس، 1964؛ ریم120، 1975). هم‏چنین تغییرات در فشار هوا با تغییر در نرخ خودکشی (دیگون و بلاک121، 1966؛ سنبورن122، کیسی و نیسواندر123، 1970) و بدرفتاری در مدرسه مرتبط بوده است (اولیسینس124، 1972؛ راسل و برنال125، 1977).
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی الکتریسیته جو بر رفتار و احساسات انسان اثر می‏گذارد. تعداد یون‏های موجود در هوا در یک منطقه خاص، الکتریسیته جو را تعیین می‏کند. یون‏ها ذرات باردار مثبت یا منفی هستند که به هنگام دو نیم شدن مولکول‏های هوا به وسیله درخشش خورشید، باد و سایر رویدادهای جوی شکل یافته‏اند. برای مدت زمان درازی روان‏شناسان باور داشتند الکتریسیته موجود در هوا ممکن است با تغییرات رفتار اجتماعی انسان مرتبط باشد؛ داده‏های آرشیوی تأیید می‏نمایند که خودکشی‏ها، تصادفات و جنایات با افزایش بار جو، بیشتر می‏شوند (میوچر و آنگهیوئر126، 1961؛ سالمان127 و همکاران، 1974؛ بارون و برن128، 1987).
اخیراً پژوهش‏هایی به رهبری روان‏شناسی به نام رابرت ای بارون صورت گرفته که در آن از ابزاری استفاده شده است که می‏تواند به شکل مصنوعی الکتریسیته جوی را برای مطالعه اثرات رفتاری تجزیه یونی در آزمایشگاه تولید کند. این مطالعات نشان دادند که سطوح بالای یون‏های مثبت بر خلق و سطح برانگیختگی تأثیر گذاشته است (چری و هاوکینشایر129، 1981) و یون‏های منفی نیز بر گستره وسیعی از رفتارها اثر گذارده‏اند، شاید به خاطر آن که آنها برانگیختگی را بالا برده و سپس رفتارها یا احساساتی را که در آن لحظه حضور داشته‏اند، شدت بخشیده‏اند (بارون، 1987). در واقع افزایش تراکم یون‏های منفی هر چیزی را که در حال وقوع است، اعم از خوشایند یا ناخوشایند، شدت می‏بخشد. بنابراین بارون و همکارانش دریافته‏اند که تجزیه یون‏های منفی حالات خلقی را شدت می‏بخشد (بارون، راسل و آرمس130، 1985). بر حافظه اثر می‏گذارد (بارون، 1987) و رفتار پرخاشگرانه افرادی را که مستعد این نوع رفتار هستند، افزایش می‏دهد (بارون، راسل و آرمس، 1985). بارون در یکی از جدیدترین مطالعاتش (1987) دختران دانشجوی دوره کارشناسی را با شخص دیگری که از قبل او را دوست داشتند یا از او متنفر بودند روبه‏رو کرد. بارون دریافت که این احساسات به هنگام بالا بودن بار منفی یون‏ها شدیدتر ظاهر می‏شوند.

4-2-2-2- دما

گرما یا سرمای شدید سطوح برانگیختگی را تغییر می‏دهند و باعث ناراحتی می‏شوند. سرما چابکی دستان و حساسیت لمسی را کاهش و زمان واکنش را افزایش می‏دهد. جای تعجب نیست که هم گرما و هم سرما عملکرد در تکالیف مختلف مثل تایپ کردن یا راندن خودرو را مختل می‏سازد (بل131، 1981، 1982؛ بل و گرین132، 1982؛ باک و مک آلپین133، 1981؛ فوکس134، 1967؛ پرووینس135، 1958؛ ویون136، 1974). رابطه میان دما و انجام تکلیف بسیار پیچیده و جزئیات آن هنوز در هاله‏ای از ابهام است. بخشی از این پیچیدگی به خاطر تأثیر سایر عوامل مثل رطوبت، تغییرات هوایی سطح انطباق و نوع تکلیف است.
مشخص گردیده است که دمای بالا بر سلامتی (بل و گرین، 1982؛ فولک137، 1974) و رفتارهای اجتماعی مثل پرخاشگری و جذب شدن به دیگران اثر می‏گذارد (بارون، 1978؛ بل و بارون، 1977؛ کانینگهام138، 1979). اکثر این پژوهش‏ها با دمای محدود به اطراف سروکار داشته‏اند که اشاره به دمای هوای محیط بلافصل (نزدیک) دارد. دمای مؤثر به ادراک فرد از دمای اطرافش گفته می‏شود و به شدت تحت تأثیر رطوبت هوا است. به طور کلی به نظر می‏رسد رطوبت بالا دمای هوا را از آنچه که هست گرم‏تر نشان می‏دهد. رطوبت همبستگی منفی با توانمندی و حالات خلقی مثبت دارد (هووارث و هافمن139، 1984؛ سندرز و بریزولارا140، 1982). از آنجایی که گرمای حاصل از وسایل گرمایشی، موتور خودروها و کارخانه‏ها دمای شهرها را از 10 تا 20 درجه بالاتر از محیط اطراف می‏برند (فیشر141، بل و بام142، 1984)، و چون گفته شده که سلامتی و مسائل اجتماعی با دمای بالای موجود در شهرها مرتبطند، اکثر پژوهش‏های این حوزه بر تأثیرات دمای بالا بر شهرنشینان متمرکز بوده‏اند، موج گرما در شهرهای آمریکای شمالی با افزایش نرخ مرگ و میر ارتباط دارد (باچلی، ون بروگن و تراپی143، 1972؛ اچالی144 و باچلی، 1970؛ اسچامان145، 1972)، و تأثیرات درازمدت فشار گرما می‏تواند دارای گستره‏ای از مشکلات مثل خستگی، سردردها، بی‏قراری، بی‏حالی تا دلیریوم، حملات قلبی و کوما باشد. روتن146، شاتس و استاندرز147 (1990) دریافتند که عابران پیاده در هوای گرم و سرد تندتر از هوای معتدل راه می‏روند.
رفتارهای اجتماعی مختلف تحت تأثیر دما قرار گرفته‏اند. اندرسون (1987) از منابع آرشیوی شهرهای ایالات متحده داده‏هایی را در مورد نرخ قتل، تجاوز، زورگیری، دزدی، سرقت از منازل و دزدی خودرو جمع‏آوری نمود. او تأیید کرد که با بالا رفتن دما بزهکاری و جنایت افزایش می‏یابند اما رفتارهای معمولی این چنین نیستند. آزمودنی‏هایی که در آزمایشگاه در معرض هوای خیلی گرم قرار گرفته بودند حتی بعد از آزمایش کمتر به دیگران کمک می‏کردند (پیج148، 1978)، و مطالعات میدانی نیز نشان می‏دهند دمای شدید در زمستان و تابستان باعث می‏شود مردم کمتر به دیگران کمک کنند (کانینگهام، 1979). دمای بالا باعث می‏شود توجه ما نسبت به دیگران کاهش یابد، به ویژه زمانی که گرما با همراه شلوغی باشد (گریفیت، 1970، گریفیت و ویچ149، 1971).
شاید پیچیده‏ترین رابطه، رابطه میان گرما و پرخاشگری است. در خلال سال‏های 1960 آشوب‏ها و شورش‏های شهری که در طی تابستان در اکثر شهرهای ایالات متحده رخ داد جمله «زنده باد تابستان داغ» را بر سر زبان‏ها انداخته بود. این جمله بیانگر آن باور است که هوای داغ باعث رفتار پرخاشگرانه در مردم شده و میزان رخداد بزهکاری وابستگی بالایی به دما دارد. هست این باور نیرو محرکه پژوهش‏های آزمایشگاهی بود که طراحی شدند تا رابطه میان دما و پرخاشگری را مشخص سازند. اکثر این مطالعات آزمودنی‏ها را در موقعیتی مصنوعی قرار می‏دادند به طوری که آنها می‏توانستند نسبت به شخص دیگر با پرخاشگری رفتار کنند. اغلب آنها از فرآیند ضربه الکتریکی دروغین150 استفاده کرده‏اند که در آن آزمودنی‏ها فکر می‏کنند به شخص دیگری ضربه الکتریکی وارد می‏نمایند (باس، 1961). تعداد و شدت ضربه‏ها متغیر وابسته و دما، میزان پرخاشگری و سایر عواملی که دستکاری شده بودند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بارون و برن (1987) در یک بازنگری از پژوهش‏های آزمایشگاهی نتیجه‏گیری نمودند که نتایج از وجود یک رابطه U برعکس حمایت می‏کنند که در آن پرخاشگری همراه با دما تا یک نقطه افزایش می‏یابد و سپس اگر دما بالا رفت، پرخاشگری پایین می‏آید (بارون و بل، 1975، 1976؛ بل و بارون، 1976، 1981؛ پالامارک و رول151، 1979).
با این وجود نتایج پژوهش‏های آزمایشگاهی مغایر با نتایج مطالعات میدانی اخیر است که به شدت از یک رابطه خطی حمایت می‏کنند مبنی بر آن که افزایش دما همیشه با افزایش وقوع رفتارهای بزهکارانه‏ای مثل قتل، تجاوز و ضرب و شتم همراه است (اندرسون، 1987، 1989؛ اندرسون و اندرسون، 1984؛ دفرونزو152، 1984؛ کاتون153، 1986؛ کنریک و مک فارلین154، 1986؛ هریس و استدلر155، 1988). در این مطالعه نواحی گرمتر زمین و سال‏ها، فصل‏ها، ماه‏ها و روزهای گرمتر همه با رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری همراه بوده‏اند (اندرسون، 1989). حتی یک مطالعه نشان داد که در هوای گرم پرتاب کننده توپ بیسبال پرخاشگرانه‏تر عمل می‏کند. رابطه‏ای مثبت و معنی‏دار بین دما و تعداد دفعات زد و خورد بازیکنان بیسبال در لیگ بازی‏ها وجود دارد (ریفمن156، لاریک157، فین158، 1991). علی‏رغم این نتایج میدانی بل و فوسکو159 (1989) عقیده دارند که الگوی منحنی خطی صحیح است و عوامل متعددی مثل زمان روز که می‏تواند ماهیت رابطه دما پرخاشگری را مختل سازد، در این مطالعات کنترل نشده است. در اینجا تنها نتیجه‏ای را که می‏توان گرفت آن است که قطعاً رابطه‏ای میان هوای گرم و پرخاشگری وجود دارد. هنوز زود است که بگوییم دقیقاً ماهیت آن رابطه چیست.
این بحث بر اثرات هوای داغ تمرکز داشته زیرا پژوهش‏های بسیار کمی در مورد اثرات هوای سرد انجام پذیرفته است و تقریباً همه آنها بر انجام تکلیف تأکید داشته‏اند. اگر چه مطالعات معدودی نشان می‏دهند هوای سرد پرخاشگری را افزایش (بل و بارون، 1977) و رفتار کمک‏بخش را کاهش می‏دهد (بنت160، رافرتی161، کانیوز و اسمیت162، 1983، کانینگهام، 1979)، ولی آنقدر پژوهش در زمینه کم است که حتی نمی‏توان در مورد اثرات هوای سرد بر رفتار اجتماعی به نتایجی مقدماتی دست یافت.

4-2-2-3- نور

در سرتاسر تاریخ مردم باور داشته‏اند که نور خورشید می‏تواند به کاهش احساسات خستگی و افسردگی کمک کند. در واقع پژوهش‏های اخیر تأیید کرده‏اند که نور خورشید همانند نور درخشان مصنوعی تأثیرات ضدافسردگی بر مردمی دارد که از اختلالات افسردگی رنج می‏برند (کریپکه163، گیلین164، مالانسی165، ریسچ و جانوکس166، 1987؛ کریپکه، ریسچ و جانوسکی، 1983؛ روزنتال و بلهار167، 1989؛ ور168، 1999) به نظر می‏رسد برای افرادی که از اختلال خلقی فصلی (SAD)169 رنج می‏برند قرار گرفتن در معرض نور طبیعی مفید باشد. این اختلال شکلی از افسردگی است که در پاییز و زمستان، یعنی زمانی که ساعات روز کم است، بیشتر رخ می‏دهد. روزنتال و همکارانش (1984) از افرادی که از SAD رنج می‏برند با عنوان «حریصان نور» یاد می‏کنند. افراد حریص به نور اضافه وزن دارند، زیاد می‏خوابند، از لحاظ اجتماعی کناره‏گیری می‏کنند و عموماً در طی زمستان انرژی کمی از خود نشان می‏دهند، اگرچه ممکن است گهگاه دوره‏هایی از افسردگی را نیز در تابستان تجربه کنند (روزنتال و همکاران، 1984؛ ور و همکاران، 1989) جای تعجب ندارد که این مردم در مقایسه با کسانی که از SAD رنج نمی‏برند اتاق‏های پرنورتر را ترجیح دهند (هیرواگن170، 1990)، نوردرمانی171 (درمان با نورهای درخشان در ماه‏های زمستان) دارای اثری درمانی بر SAD است (هیرواگن، 1990؛ هلکسون172، کلاین173 و روزنتال، 1986؛ جیمز174، ور، سک175، پری176 و روزنتال، 1985؛ روزنتال و همکاران، 1985، روزنتال، سک، اسکورر177، جیکبسون178 و ور، 1989؛ کسپر179 و همکاران، 1989). درخشندگی نور و مدت زمان قرار گرفتن در برابر آن از مهم‏ترین عوامل هستند. انتقال دهنده عصبی سروتونین نیز در درمان SAD اثر دارد (جیکبسون، مورفی و روزنتال، 1989).
انتخاب سطح روشنایی به گستره وسیع عوامل در محیط بستگی دارد. برای مثال شما برای انجام کار روی میز در مقایسه با برخوردی عاشقانه به نور بیشتری احتیاج دارید. پژوهش‏ها صحت این موضوع را تأیید کرده‏اند. (بینر180، باتلر181، فیشر و وست‏گرن182، 1989؛ باتلر و بینر، 1987). به طور کلی گرایشی قوی به انتخاب نور طبیعی در مقایسه با نور مصنوعی وجود دارد، شواهد نشان می‏دهند لامپ‏های روشنایی با طیف کامل که نوری شبیه به نور خورشید دارند ممکن است عملکرد کودکان دبستانی را آسان سازند و لامپ‏های فلورسنت با نور سفید ممکن است سطح تحریک کودکان را بالا ببرند (کلمن183، فرانکل184، ریتو و فریمن185، 1976؛ مایرون186، اُث187، نیشن188 و مایرون، 1974، مانسون و فرگوسن189 گزارش توسط گیفورد190، 1987؛ پینتر191، 1977-1976). با این وجود بعضی پژوهشگران به این تأثیرات شک دارند و معتقدند هرگونه تفاوت در اجرای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بیمارستان، روان درمانی، فضای فیزیکی، اطلاعات محیطی Next Entries پایان نامه درباره روان‏شناختی، رضایتمندی، حالات خلقی، ادبیات تحقیق