پایان نامه درباره نظام سیاسی، افراط گرایی، فعالیت های تروریستی، بحران های منطقه ای

دانلود پایان نامه ارشد

آمريكا و متحدانش هستند .( باي ، اول مرداد 1394)
9-3) پیامدهای داخلي تحركات داعش در عراق
تسلط داعش بر مناطق سنی نشین عراق در صورتی که تثبیت شود می تواند پیامدهای بسیار ناگواری برای این کشور در پی داشته باشد.
الف) مهمترین پیامد تسلط داعش بر مناطق سنی عراق را می توان حرکت جدی وسریع عراق به سوی تجزیه وتشکیل دولت شیعی در جنوب ، کردی در شمال وسنی در مرکز عراق بر شمرد. در حالی که کردهای عراق با در اختیار داشتن سه استان شمالی وایجاد ساختارهای سیاسی وامنیتی لازم وهمچنین تسلط بر مناطق مورد منازعه در تحولات اخیر عملاً به سوی استقلال پیش می روند ، جدایی مناطق سنی نشین وتسلط داعش بر آن ، عراق را به سه منطقه مجزا تبدیل می کند. که در عمل به معنای تقسیم وتجزیه این کشور خواهد بود.
ب) دومین پیامد مهم تسلط داعش را می توان وارد ساختن ضربه اساسی به روند سیاسی دمکراتیک و نظام سیاسی جدید و به نوعی نا کامی این روند بر شمرد . شکست روند سیاسی ونظام دمکراتیک به عنوان چارچوبی برای همکاری وهمگرایی جریان های سیاسی وگروه های قومی – فرقه ای عراق وفقدان بدیل مناسب ، باعث گسترش منازعات قومی – فرقه ای در عراق می شود . موضوعی که موجب رفتن عراق به سوی جنگ داخلی تمام عیار وطولانی مدت می شود . ونا امنی وبی ثباتی در این کشور را به شدت توسعه خواهد داد .
ج) پیامد سوم تسلط داعش ، گسترش افراط گرایی در عراق در میان گروه های مختلف از جمله سنی ها وشیعیان و تضعیف اساسی گروه ها ورویکرد های مذهبی وسیاسی معتدل ومیانه رو است که اين به مفهوم توسعه تنش ودر گیری هاي بيشتر است .
د) بروز فاجعه انسانی وآوارگی بخش های مهمی از مردم عراق که هم اکنون نیز در حال وقوع است پیامد مهم دیگر تسلط داعش می باشد که به مرور ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت.
وقوع جنگ منطقه ای با تشدید رقابت ها بر سر عراق وتهدید امنیت وثبات خاورمیانه وتغییر معادلات در بحران های منطقه ای بحران سوریه می شود.
تسلط داعش بر بخش های سنی نشین عراق بیشترین تهدیدات منطقه ای رابرای كشورهاي همسايه ایجاد می کند. علي الخصوص اينكه داعش رویکرد بسیار رادیکال تری در قبال شیعیان و جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با القاعده دارد . به گونه ای که ابوبکر بغدادی رهبر داعش از ایمن الظواهری رهبر القاعده به خاطر عدم انجام اقدام قاطعانه در برابر ایران انتقاد می کند . تسلط گروه افراط گرا و تروریستی داعش بر مناطق سنی نشین عراق باعث گسترش جدی فعالیت های این گروه در قبال اهداف ومراکز شیعی واز جمله هدف قرار دادن مراکز مذهبی و زیارتی شیعی وتوهین به اماکن ومقدسات شیعیان می شود واین موضوع برای ایران به عنوان پرچمدار شیعه در جهان خطری مذهبی و حیثیتی محسوب می شود.
و) پیامد دیگر تسلط داعش توقف و ناکامی روند سیاسی دمکراتیک در عراق است که ایران همواره از آن حمایت کرده است ونا کامی نظام سیاسی جدید به نوعی نا کامی ایران وسیاست های آن در عراق خواهد بود.
ه) یکی دیگر از پیامد تسلط داعش گسترش نا امنی ، افراط گرایی وتنش های مذهبی در عراق وسرایت آن به ایران است که تنش ها وتهدیدات جدی را داخل ایران به وجود خواهد آورد. همچنین تجزیه عراق در نتیجه تسلط داعش به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران ویکپارچگی سرزمینی آن محسوب می شود که در بلند مدت می تواند باعث تشدید روند های واگرایانه در کشور شود. پیشروی داعش در استان دیاله ورسیدن آن به حدود شصت کیلومتری مرزهای ایران به این گروه امکان می دهد تا فعالیت های تروریستی را با سهولت بیشتری به داخل ایران گسترش دهد ودر نتیجه این فعالیت امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی به شدت تهدید شود.
ز ) موضوع مهم دیگرآن است که تسلط داعش بر عراق وبی ثباتی این کشور منافع وسیاست های منطقه ای ایران از جمله در سوریه را نیز به شدت تهدید خواهد کرد و می تواند باعث نا کامی ایران برای موازنه سازی در برابر بازیگران رقیب خود در منطقه مانند عربستان سعودی شود .
ح) پيامد اقتصادي و تاثير حضور داعش در عراق و سرزمين سوريه و تسلط اين گروه بر منابع و ذخاير نفتي و گازي اين دوكشور ضمن اينكه منبع تغذيه مالي و غلبه بر مشكلات و هزينه هاي جاري اين گروه در بقا و جمع آوري و خريد اسلحه را پوشش خواهد داد . در بطن اين ماجرا موجبات خدشه در بازار بين المللي نفت خواهد بود چرا كه از جهتي با فروش نفت ارزان در بازارهاي غير رسمي باعث ازدياد عرضه گرديده و قيمت نفت را با افت شديدي مواجه خواهد كرد ، مانند آنچه كه اكنون شاهد آن ميباشيم و از طرفي ممكن است با ايجاد ناامني در منطقه باعث بر هم خوردن امنيت انرژي و پايداري عرضه گردد كه در اين صورت با افزايش قيمت مواجه خواهيم بود (احمدي ، 1393)

.

برآيند فصل سوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره افغانستان، جهان اسلام، طرح و نقش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، قوانین موضوعه، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی