پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، عصر اطلاعات، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطات، میان واژه ارتباطات به معنای مفرد1 و واژه جمع2 تفاوت قائل اند. کلمه ارتباطات به صورت جمع، در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم فنی این پدیده به کار می رود. حال آنکه معنای این واژه به صورت مفرد، بیانگر فرایندی است که درآن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده منتقل می شود. و به عبارتی دیگر به گردش پیام بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط می شود. (دادگران،1381، 15)
اما مفهوم ارتباط دردائره المعارف فیشر چنین تعریف شده است” ارتباط در مفهوم گسترده آن برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار می رود” در یک مفهوم دقیقتر، انسان از مفهوم ارتباطات، یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده را درک می کند. ارتباط بین دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که مفهوم” فاعلیت” یک قطب تا فهم و احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار متقابل است که طی آن مفهوم مورد نظر مستقیما به کمک علامات مختص به موضوع، به گیرنده منتقل می شود. (اشتاینباخ، 1368، 55)
ارتباطات ،جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بين دو موجود يا پديده كه منجر به اشتراك،همبستگي، واكنش و مبادله پيام شود ارتباط نام دارد وممكن است بين دو فرد، دونظام، دوجامعه، يك فرد و يك جامعه، يك فرد با ماشين، يك فرد با حيوان و حتي حيوان با حيوان اتفاق افتد.
از ارتباط تعاريف مختلفي شده است، اما بهترين تعريف ارتباط متعلق به چارلز كولي است كه در كتاب معروف خود به نام سازمان اجتماعي چنين تعريف مي كند:
ارتباط فرايندي است كه روابط انساني بر اساس و به وسيله آن به وجود مي آيد و تمام مظاهر فكري و انتقال و حفظ آن ها در مكان و زمان بر پايه آن توسعه مي يابد.ارتباطات حالات چهره، رفتارها، حركات، طنين صدا، كلمات، نوشته، چاپ، راه آهن، تلگراف، تلفن و تمام وسايلي را در بر مي گيرد كه در راه غلبه بر مكان و زمان ساخته شده اند. اما ارتباطات صرفا به اين مورد ختم نمي شود؛ فرهنگ، سياست، اقتصاد و… تحت تاثير ارتباطات هستند؛ مثلا ارتباطات انساني با مجموعه اي از فرايندهاي دقيق و ظريف به صورت كلامي و غير كلامي موجب مي شود مردم با هم تعامل داشته باشند، فرهنگ و شيوه هاي زندگي خود را حفظ كنند و از اين طريق رفتار ديگران را كنترل کنند.(معتمد نژاد، 1358، 38)
این درحالیست که جیمز دبلیو . کری عقیده دارد که ارتباطات فقط به مفهوم جابه جایی اطلاعات نیست. او با تاکید بر رابطه دو واژه ” ارتباط ” و جامعه تعریف خود را از ارتباطات به گونه ای گسترش می دهد که حتی روابط بین تک تک افراد جامعه و به معنای دیگر ، فرهنگ را در بر می گیرد.

هدف ارتباط :
ارتباط براي دستيابي به يكي از اهداف زير برقرار مي شود:
* خبر دادن، مطلع كردن
* آموزش دادن
* تفريح و سرگرمي
* گسترش و توسعه رابطه موجود

2-1-1 فرهنگ چیست؟
فرهنگ “كولتور3” ابتدا در تمدن اروپايي به عنوان واژه اي براي كشف نظام هاي روابط انساني و كنجكاوي درباره شيوه زندگي مردمان و… به كار مي رفت. واژه كولتور كه از ريشه لاتيني گرفته شده است در اصل به معناي كشت وكار و پرورش بوده و نخستين بار به مفهوم كنوني در زبان آلماني به كار گرفته شده است.
واژه فرهنگ در زبان فارسي از واژه هاي كهني است كه تنها در متن هاي نثر فارسي دري بلكه در نوشته هاي بازمانده از زبان پهلوي نيز فراوان يافت مي شود . همچنين از مصدر آن يعني “فرهيختن” عبارت و واژه هاي گوناگوني داريم.
فرهيختن به معناي ادب و هنر و علم آموختن با آموزاندن بوده است .فرهنگ در اصل به معناي ادب وعلم و هر آنچه كه در رده هاي شايستگي هاي اخلاقي و هنروري جاي دارد. امروزه واژه فرهنگ در زبان فارسي به معناي آموزش و پرورش در برابر education نشسته است.
 ازسوی دیگر، علم دانش و عقل و ادب و بزرگی و سنجیدگی از تعریف های قدیمی فرهنگ است.(فصلنامه هنر، 1365، 9)
تای لر فرهنگ را در معنی دانش و عقاید و هنرهای اخلاق و رسوم و سایر یافته های اجتماعی انسان به کار می برد. اما در عصر ما بر ابزار ها و رسوم معتقدات و علوم و هنرها و سازمان های اجتماعی دلالت می کند. رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است.
به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ عبارت است از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند .
انسان بوسیله فرهنگ جامعه خود، موجودی اجتماعی می شود ، با مردم پیرامون خود از هزاران جهت هماهنگی می یابد و از مردم جامعه های دیگر از صد چهت متفاوت می شود. (اگ برن و نیم کوف، 1357، 9)
با تامل در تعاریف متفاوت فرهنگ می توان آن را به شکل زیر خلاصه کرد: فرهنگ مجموعه اندیشه و معارف ، آداب و رسوم ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ،خط و زبان و آیین و همه آثار معنوی هر قوم و ملت است که از هر نسل به نسل دیگر منتقل می شود که از این رهگذر فرهنگ های ملی شکل می گیرد. بین فرهنگ های اقوام مختلف تفاوت هایی به چشم می خورد و انواع فرهنگ به وجود می آید، فرهنگ آسیایی، فرهنگ اروپایی، فرهنگ آرایی، فرهنگ سامی، فرهنگ ژرمن، فرهنگ هندی،فرهنگ ایرانی ، فرهنگ یونانی، و… اگرچه در حال حاضر تحت تاثیر ابزارهای فن آورانه یک فرهنگ قوی بین المللی تا حدودی فرهنگ ملی را متسحیل کرده ، با این همه ، مغایرت هاوتضاد های فراوانی بین فرهنگ ها مشاهده می شود که در شئون اجتماعی جاری و ساری است. (داداشی،1376، 11)
با توجه به تعاریف فوق بطور کلی می‌توان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می‌توان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست:
1-تفکر و قدرت یادگیری
2-تکلم
3- تکنولوژی
4-اجتماعی بودن (زندگی گروهی)
بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری، لانه سازی و … فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند. (http://aftab.ir/)

2-1-2 فناوری اطلاعات
در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمينه كامپيوتر و ارتباطات، تغييرات عمده اي را در عرصه هاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوري استفاده نموده و كارنامه حيات بشري مملو از ابداع فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات كه از آنان به عنوان فناوريهاي جديد و يا عالي، ياد مي شود و بيشترين تاثير را در حيات بشري داشته اند.
دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه شاهد همگرايي آنان بيش از گذشته با يكديگر بوده، بگونه‌اي كه داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصي نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده كنندگان قرار مي‌گيرد.
ICT يا فناوري ‌‌اطلاعات ‌و ارتباطات بدون شك تحولات گسترده اي را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تأثير آن بر جوامع بشري بگونه‌اي می باشد كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعه اي كه در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش، داراي نقشي محوري و تعيين كننده است. گستره كاربرد و تأثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آينده جوامع بشري به يكي از مهمترين مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسياري از كشورهاي جهان را به خود معطوف كرده است.
اما در تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان گفت، فناوري عبارت است از گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد كه با استفاده از ابزار رايانه‌اي و مخابرات صورت پذيرد.
صرفنظر از تعاريف متنوع و دامنه وسيع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخشهاي مختلف زندگي بشري، دسترسي سريع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديتهاي زماني محوري ترين دستاورد اين فناوري است.
مي‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت كارآمد، به عنوان بخشي از ابزار مطرح سازي مشكلات جهاني بهره‌گرفت. ممكن است فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي به تنهايي گرسنه‌ها را سير و ريشه كن نكند، يا مرگ و مير كودكان را نكاهد، اما عواملي بيش از پيش و با اهميت هستند كه رشد اقتصادي و برابري اجتماعي را به حركت درمي‌آورند. الكترونيك يكي از پايه هاي عصر اطلاعات امروزي به شمار مي رود. پايه ديگر آن ارتباطات جهاني است. رايانه و ماهواره تسهيل كننده اين دو پايه عصر اطلاعات اندكه در روند رو به گسترش خود انقلابي را بر پايه اطلاعات و تبادل پردازش آن شكل داده اند. در اين راستا رايانه براي دستگاه عصبي جديد جهاني مغزي فراهم آورده است. از اوايل سالهاي 1970 ميلادي كوچك شدن ابعاد رايانه آن را به كالايي بدل كرد كه همه مي توانستند به آن دسترسي داشته باشند. با اين روند رو به گسترش استفاده از رايانه اين وسيله الكتريكي در زمينه مبادله و پردازش اطلاعات و انباشت آن جايگاه رفيعي يافت و در پيوند با ماهواره و ديگر ابزارهاي ارتباطي مفهومي از “انقلاب اطلاعات” راشكل داد كه بر بسترهايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات جريان مي يافت. اين انقلاب تحولات بسياري را در جوامع مختلف سبب شد و در زمينه توسعه نقشي اساسي ايفا مي نمود. (پاپلي يزدي، سقايي،1385، 231)
با وجودی که نزدیک به دو دهه از استفاده مفید فناوری اطلاعات وارتباطات و کاربردهای آن می گذرد، اغلب مردم در مواجه با این پدیده دچار مشکل مفهومی بوده و تصویر روشنی ازآ ن ندارند. این درحالیست که بعضا بار ها و بارها در زندگی روزمره خود از آن استفاده کرده اند. شناخت و عادت به این فناوری ها مستلزم کسب اطلاعات ، تمرین و گذشت زمان بیشتری است.
بدون شک فناوری اطلاعات و ارتباطات وکاربردهای آن بسیاری از آرزوهای دیرینه بشر را محقق می سازد. استفاده مناسب ازاین فناوری بدون شناخت قابلیت ها و ابزارهای آن ممکن نیست. کاربرد فناوری اطلاعات هرروز افزایش می یابد و گویی قرار است کلیه امور زندگی بشر نوعا با آن گره بخورد، لذا شناخت حداقل کاربردهایی که در حوزه زندگی هر فرد با توجه به تجربه و تخصصی که دارد امری لازم می باشد.( جلالی ،1388، 43)

2-1-3 فرهنگ و فناوری های نوین ارتباطی
مخابرات را باید وسیله ارتباطات و فرهنگ نامید. با مخابرات پیام های فرهنگی در قالب صدا، تصویر و نوشته منتقل می شود و زمان و مکان مفهوم جدیدی پیدا می کند. به گونه ای که انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر در درون طبقات، کاست ها یا در نهایت شهرها به کشورها و جهان تسری می یابد . پیدایش فرهنگ جهانی در بسیاری از زمینه ها ی اجتماعی متاثر از عملکرد وسایل ارتباطی- مخابراتی است و مخابرات که پخش برنامه های صوتی و تصویری را جهانی کرده است به مثابه موتور رشد، تعالی و ترویج فرهنگ بشریت محسوب می شود. (داداشی، 1376، 12 )
این در حالیست که امروزه فن‌آوری اطلاعات به مدد فن‌آوری ارتباطات فراگیرشده و جهان را دگرگون ساخته است. مهمترین تغییراتی که این فن‌آوری در جهان به‌وجود آورده، به‌وسیله “مارشال مک لوهان” در عبارت دهکده جهانی خلاصه شده است که در آن مردم نقاط مختلف در کشورهای سراسر کره زمین به مانند ساکنان یک دهکده امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند. امروزه نقش تکنولوژی‌های نو در زندگی اجتماعی و در عرصه‌های مختلف زندگی بشر انکار ناپذیر بوده و در برنامه‌ریزی‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات داده می‌شود.
عنصر مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، “فرهنگ” و ارتباط آن با فن‌آوری‌های نوین ارتباطی است. برای درک اهمیت فرهنگ در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، وسیله ارتباطی Next Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، کشورهای توسعه یافته، کارتهای اعتباری