پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتال، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

:49 )در پژوهشی که در سال 2009 توسط الیزابت دونات و همکارانش صورت گرفته ، دریافتند که 73% از کاربران مهارت انگلیسی خود را در حد متوسط و ضعیف ارزیابی کرده اند.
2-10-8: دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات
یکی از ابعاد تأثیرگذار بر شکاف بین کسانی است که به فنّاوري اطلاعات و ارتباطات پیشرفته مانند خدمات اینترنتی پهنای با ند دسترسی دارند و کسانی که به اشکال سادة فنّاوري اطلاعات و ارتباطات مانند خطوط تلفن ثابت دسترسی ندارند. اعتقاد بر این است که برخی از انواع شکاف بین کسانی وجود دارد که به ابزارهاي و حمایت هاي اجتماعی مورد نیاز براي دسترسی و تبادل اطلاعات دسترسی دارند و آنهایی که از این حقوق برخوردار نیسیتند(جکسون 70و جبر میخائیل71؛ 2006: 269، به نقل ازنوری،1389 :4)
شکاف دیجیتالی به لحاظ تاریخی به عدم دسترسی فیزیکی به فناوری اطلاعات وارتباطات از قبیل کامپیوتر و اینترنت گفته می شود.(گروسکی72،2003) گروسکی معتقد است که این فقدان دسترسی به شکل شکاف در زمینه های فردی ، گروهی، اجتماعی، اقتصادی و مشارکت سیاسی خود را نشان می دهد. (والتز73،2011: 2) نابرابري واقعي در دسترسي و استفاده از اطلاعات و فناوري هاي ارتباطي بين كشورها (شكاف جهاني ديجيتالي) و بين گروههاي داخل كشورها (شكاف داخلي ديجيتالي) حقيقتي است كه آمار و اطلاعات فراواني در تاييد آن موجود است. اين نابرابري كه خود را به صورت شكاف ديجيتالي نشان مي دهد در كشورهاي كمتر توسعه يافته عميق تر است.(نورایی، 1385) آمار نشان مي دهد كه از هر دو نفر آمريكايي، يك نفر به شبكه اينترنت متصل است، حال آنكه از هر 250 نفر آفريقايي، تنها يك نفر به شبكه متصل مي باشد.
برخي صاحب نظران معتقدند كه تعداد كاربران اينترنتي در هر جامعه اي، معرف وضعيت فناوري هاي ارتباطي و اطلاعات در آن كشور است. طبق گزارش اتحادیه بین ا لمللی راه دور در سال 2011 ،آمار دسترسی زیر شاخص های فناور اطلاعات وارتباطات در سال 2010، بیشتری سطح دسترسی را هنگ کنگ چین با 9.06 درصد رتبه یک جهانی و اریتره با 87/0درصد دسترسی، مقام 152 قرار دارد.ایران با 60/4 درصد دسترسی در مقام 70 جهانی قراردارد.(ای تی یو، 2011: 31)
چنانچه اينترنت در آينده به كانون جهاني داد و ستد تبديل گردد، آنگاه چه سرنوشتي در انتظار ميليون ها نفري خواهد بود كه اتصال به اينترنت براي آنان امكان پذير نيست، دگرگوني يك شبكه اسرار آميز و نفوذ آن در سيستم ارتباطات جهاني، تبادل اطلاعات و بازارهاي تجاري؛ اينترنت را به عنوان سرچشمه و مظهر شكافي عظيم ما بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مطرح ساخته است. اصطلاح شكاف ديجيتالي صورت مختصر و كوتاه شده اي براي بيان نابرابري هاي بين المللي در زمينه دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات تلقي مي شود. به عبارت ديگر مي توان گفت تا اندازه اي شكاف مذكور به پاره هاي نابرابر از نظر دسترسي به اطلاعات تقسيم مي كنند. برخي استدلال مي كنند نيروهاي مذكور موجب شده اند اغلب ملل جهان در دام عقب ماندگي دائمي گرفتار شوند همچنين كشمكش ها و درگيري هاي منطقه اي مي تواند روحيه هر ملتي را تضعيف كرده و دچار گرفتاري هاي فراوان كند.(نورایی؛1385)
2-10-8-1 انواع دسترسی
دسترسی به فن آوری تنها تفاوت در دارا بودن و نداشتن فناوری نیست ، بلکه، تفاوت در درجه و نوع دسترسی نیز وجود دارد ( وانسچوئر،2003) افراد ی که در خانه دسترسی به اینترنت ندارند ،ممکن است از اینترنت در کتابخانه ها ،مراکز اجتماعی، خانه دوستان، و یا مدارس استفاده کنید، . و افرادی که در خانه به اینترنت دسترسی دارند این کار را به طور گسترده ای در شرایط فنی و اجتماعی به صورت متفاوت انجام می دهند.
یکی از مهم ترین شرایط فنی، نوع اتصال به اینترنت است. در مجموع، 82.3 درصد از خانواده ها به اینترنت اتصال پهن باند دسترسی دارند (به عنوان مثال، از طریق کابل یا DSL [خط دیجیتال مشترک)، و17.7 درصد باقی مانده اتصال به اینترنت را از طریق اتصال شماره گیری به تلفن ( dail up) انجام می دهند.. جای تعجب نیست، هر چند، نوع ارتباط درآمد خانوار، سطح تحصیلات، و عوامل دیگر متفاوت است. برای مثال، در میان بومیان آمریکا، 71.9 درصد از خانوارها به اینترنت باند پهن اتصال دارند، در حالی که در میان آمریکایی های آسیایی، 92 درصد از خانواده ها می توانند از طریق استفاده از باند پهن به اینترنت متصل شوندهمین دسترسی وتفاوت در اتصال به اینترنت در خانوا ده های گوناگون منجر به نابرابرهایی در دسترسی به اینترنت پرسرعت می شود. در کل در سال 2008 تنها 29.8 درصد از آمریکایی های بومی، دسترسی به اینترنت پرسرعت داشتند در مقایسه با 69.1درصداز آسیا آمریکایی ها، و همچنین تنها 18.4درصد از خانواده های با درآمد بین 5.000 دلارو 10.000 دلار دسترسی به اینترنت پرسرعت در مقایسه با 90.3درصداز خانواده های با درآمد بیش از150،000 دلار.
علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهد که افرادی که از ارتباطات باند پهن خانگی از اینترنت استفاده می کنند به طور قابل توجهی متفاوت از مردمی هستند که در خانه از طریق شماره گیری و دایل آپ به اینترنت متصل می شوند.(هوریگن،2008) به عنوان مثال، 62 درصد از بزرگسالان که دسترسی به پهنای باند(اینترنت پرسرعت)دارند می توانندبه صورت آنلاین ،به اطلاعات دسترسی داشته باشند درمقایسه با 37 درصد کسانی که با شماره گیری کردن به اینترنت دسترسی داشتند. با وجود این داده های مقایسه ای درمورد دسترس جوانان به اینترنت ، تصور کنید که انواع برنامه های کاربردی و محتوای چند رسانه ای پیشرفته با پهنای باند فشرده توزیع می شود که جوانانی که با شماره گیری به اینترنت متصل می شوند امکان دانلود کردن چنین برنامه هایی را به دلیل سرعت پایین اینترنت را ندارند. و همچنین این جوانان نیاز دارند که خانواده برای داشتن یک خط تلفن جداگانه برای استفاده از اینترنت وادار نمایند. که این تقریبا غیر ممکن است.
عوامل اجتماعی نیز مانند عوامل فنی در شکل دادن به دسترسی به همان اندازه مهم هستند. تاثیر اعضای خانواده و دوستان در تصمیم گیری که آیا و چگونه به استفاده از کامپیوتر و اینترنت می تواند بسیار مهم باشد. مطالعه از 1،000 نفر در سن دیگو نشان داد که تماس های اجتماعی با سایر کاربران کامپیوتر، یک عامل کلیدی مرتبط با دسترسی به رایانه است. (اتحاد فناوری منطقه ای74، 2001). امروزه جوانان به احتمال زیاد به رایانه ها دسترسی دارند . با این حال، تسلط به رایانه بسته به نوع Alphaشدت در حمایت های اجتماعی، هر دو هم همسالان (مارگالیس75، استرلا76، گود77،هلم78 و نائو79 2008)و هم اعضای خانواده (بارون،80مارتین،81تاکیچی82 وفیثیان83،2009) بستگی دارد.(واسچوئر84،ماتاکنیاک85،2010: 185)
2-11: جهان و شکاف دیجیتالی
اتحاديه بين‌المللي ارتباطات راه دور 86ITU راجع به شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در کشورهاي مختلف جهان ، در سال 2001اقدام به دسته‌بندي آنها در طبقه‌بندي چهارگانه‌اي نموده است. طبق اين دسته‌بندي کليه 180 کشور جهان در چهار گروه : کشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي، کشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي، کشورهاي داراي سطح دسترسي متوسط و کشورهاي داراي سطح دسترسي پائين دسته‌بندي شده‌اند.(نورایی)طبق گزارش این اتحادیه در سال 2011 ،این کشورها (1ز 152 کشور از نظرتوسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات IDI 87) عبارتند از:
1- کشورهای دارای بالاترین سطح IDI در سال 2010 : این گروه شامل 33 کشور عضو اتحادیه OECD که برخی از آنهاعبارتند از کروات، هنگ کنگ(چین)،مالتا،ماکائو(چین)، سنگاپور و امارات متحده عربی،آلمان، فرانسه، قطر،ایالات متحده امریکا،نروژ،دانمارک، فنلاند،بلژیک،سوئیس،هلند و…
2- کشور های دارای سطح بالای دسترسیIDI : در این گروه 33 کشور قرار داردکه برخی از آنها عبارتند از: یونان، ایتالیا، کره جنوبی، مالتا، لهستان، رومانی، عربستان سعودی، اسپانیا،پرتغال و…
3- کشورهای دارای سطح متوسط دسترسی IDI : در این گروه 43 کشور قرار دارندکه برخی از این کشورها عبارتند از: ایران، مصر، سوریه، تونس، اکراین ، چین ، آذربایجان، ترکیه، آنگولا، گابن، کوبا،و…
4- کشورهای دارای سطح پایین دسترسیIDI: در این گروه نیز 43 کشور قراردارندکه برخی از آنها عبارتند از: پاکستان، غنا، ازبکستان، اتیوپی، زیمبابوه، یمن، هند، کنیا، مالی، نپال، بنگلادش، چاد، اوگاندا و..(ای تی یو، 2011: 27).(جهت کسب آگاهی از جزئیات بیشتر به جدول 2در پیوست مراجعه نمایید.)
2-12: ایران و شکاف دیجبتالی
شكاف ديجيتالي در رابطه با ايران در سه سطح قابل بررسي است، نخست در سطح جهاني كه مي توان گفت شكاف ديجيتالي ناشي از اين واقعيت است كه بخشي از جهان به سرعت درحال پيشرفت است و بخوبي توانسته است ازICT در جهت منافع ملي خود استفاده كند و بخشي از جهان با همين سرعت در حال فاصله گرفتن و عقب افتادن است.
وجه دوم شكاف ديجيتالي در رابطه با ايران در سطح ملي مطرح است. بخشي از جامعه ما سريعتر وارد عصر ديجيتالي شده و سعي ميكند همگام با جهان پيشرفته حركت كند و در مقابل بخش ديگر با همان سرعت در حال فاصله گرفتن از عصر ديجيتال است. درواقع ما با جامعه اي 2 پاره مواجه هستيم كه در كنار هم در حال زيستن هستند. نكته قابل توجه در اين ميان عميق تر كردن فاصله ی سنت و مدرنيته توسط شكاف ديجيتالي درون جامعه است. با كمي دقت در مي يابيم نسل جديد پرچمدار انقلاب دبجيتالي است و اين پرچم را در سنتي ترين خانواده ها هم برافراشته است.
وجه سوم، شكاف ديجيتالي در سطح فردي است. اين شكاف در درون انسان ديجيتالي شده بوجود می آيد. به اين معني كه بخشي از وجود سريعتر از بخش ديگر متحول ميشود . يك بخش رو به جلو حركت مي كند كه مارا هم همراه باخود ميشكد و بخش ديگر هم چون ريشه در عميق ترين تجربه هاي تاريخي و فرهنگي دارد خواهان حفظ موقعيت فعلي است. در بخش محافظه كار دو عنصر تشكيل دهنده قابل تشخيص است: پارادايم هاي كارساز و پارادايم هاي منسوخ. در اين ميان انسان ايراني ديجيتالي شده نياز به خردي براي تشخيص و انتخاب دارد. تا بين دو بخش وجودي او همگامي اي در راستاي ارزيابي عناصر، ارزش ها ، باورها، اعتقادها و الگوها شكل گيرد تا در نهايت تشخيص داده شود كه بطور كلي كدام پارادايم بايد باقي بماند و كدام پارادايم كنار گذاشته شود . اين امر نيز با معيار يا خرد انتخاب انجام مي گيرد.( خاصه، سعادت،1385 )
2-13 : وضعیت ایران درجهان:
طبق گزارش اتحاديه بين‌المللي ارتباطات راه دور ITU در سال 2011 ، کشورها را از نظرتوسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات IDI به چهار طبقه دارای بالاترین سطح دسترسی، سطح بالای دسترسی، سطح متوسط و سطح پایین دسترسی تقسیم بندی نموده است ایران از 152 کشور دارای سطح دسترسی و توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2010 در حد متوسط ، در جهان دارای رتبه 87 و در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای رتبه 14 می باشد.( جهت کسب آگاهی از جزئیات بیشتر به جدول 3 و 4 در پیوست مراجعه نمایید) بنا بر آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، تعداد کاربران اینترنت در کشور11 میلیون و 221 هزار و 810 نفر .و ضریب نفوذ اینترنت جمعیت شش ساله و بالاتر 6/16 درصد ، برای جمعیت 10 سال و بالاتر 7/15 درصد و جمعیت 15 تا 24 سال 29 درصد و همچنین ورصد خانواده های دارای رایانه 4/33 درصد ، اعلام نموده است .(آذر،1391: 4)
2-14: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی
چنانكه مي دانيم فن آوري اطلاعات پيوند نزديكي با پيشرفت اجتماعي دارد. اما پرسش آن است كه آيا اين پيشرفت بدون دستيابي همه ي اقشار وگروه هاي اجتماعي درهمه ي نقاط دنيازن و مرد، پير و جوان، دارا و ندار، شهري و روستايي، باسواد و كم سواد، اروپايي و افريقايي … به اين فن آوري وامكانات آن دست يافتني است. آيا يك جامعه، در سطح محلي يا جهاني، مي تواند به پيشرفت فني نايل شود اگر به اين مسئله توجه نكند؟ راه هاي پرداختن به آن چيست؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره شکاف دیجیتال، سواد رایانه ای، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، خودکارآمدی، خود کارآمدی