پایان نامه درباره فرهنگ ایرانی، جامعه بشری، جلال‌الدین، تحلیل محتوایی

دانلود پایان نامه ارشد

از معلمان معنوي، افرادي هستند كه با تكيه بر معنويت و اصول عالي انساني و روان‌شناسي و عرفان برآنند كه آرامش، صلح، دوستي، خودشناسي و معنويت‌خواهي را در جامعه غرب رواج دهند و آرامش روحي و رواني مردمان آن ديار را فراهم آورند. هرچند تعدادي از اين افراد اصالتاً‌ شرقي هستند اما از طرف جامعه غرب به عنوان معلمان معنوي غرب پذيرفته شده‌اند.
با سيري در زندگينامه اين اشخاص آشكار مي‌شود كه آنان بيشتر كساني هستند كه از طرف رسانه‌ها و در نظرسنجي‌ها به عنوان افراد اثرگذار بر روح و روان جامعه شناخته شده‌اند و در سراسر آمريكا و بعضاً‌ كشورهاي غربي به سخنراني و آموزش پرداخته‌اند. آنان كساني هستند كه در پي برقراري صلح و رسيدگي به نيازمندان جامعه پيش‌قدمند و در راه خودشناسي و روشنگري معنوي گام‌هاي بزرگي برداشته‌اند. كتاب‌هايشان جزو پرفروش‌ترين‌هاست و آثارشان به زبان‌هاي گوناگون ترجمه شده است.
جامعه غرب به درستي پي برده است كه مولوي آموزگاري روحاني و معنوي است كه مي‌تواند براي رسيدن انسان به آرامش روحي بزرگترين راهنما و مربي باشد. انديشه مولوي چنان در شناخت زندگي روح و اشتياق او به آرامش و اتحاد با حق تجلی كرده است كه پس از قرن‌ها هنوز آموزه‌هايش مورد توجه و تازه است.

2-2-3-3-9- بزرگان مسيحي:
گفتني است كه بعضي از اين افراد اصالتاً‌ غربي نيستند اما جامعه غرب آنها را به عنوان معلم معنوي خود پذيرفته‌ا‌ند. اين افراد عبارتند از:
1- وين‌داير روان‌كار و معلم معنوي و روحاني غرب
2- رام داس معلم معنوي آمريكايي.
3- – ديپاك چوپرا نويسنده و پزشك طب روحاني.
4- اكهارت تولي نويسنده و معلم معنوي متأثر از تعاليم مختلف معنوي.
5- – تل دونالد والش معلم معنوي، روان‌شناس تلاش براي رشد جسم و روحاني.
6- جف فوستر معلم و روشنگر معنوي.
7- مووجي معلم معنوي اهل جامائيكا.
8- خانم ماريا ويليامسون معلم معنوي، نويسنده و سخنران.

فصل سوم:
3-1 روش شناسی تحقیق
متدولوژی
مولوی شاعر و عارف مسلمان قرن سیزدهم میلادی امروز محبوب مردمی است که در هوای مدرنیته ما نفس می کشند ما در این پژوهش دانشگاهی برآنیم که به تأثیرگذاری بر فرهنگ غرب و پذیرش اندیشه های مولوی و تأثیر آن بر مکتب وین دایر معلم روحانی غرب، کاری است که تا به حال به صورت تطبیقی انجام نگرفته این تحقیق پس از به انجام رسیدن می تواند مشترکات فکری و فرهنگی غرب را با فرهنگ ایرانی اسلامی که مولوی منادی آن بوده بیان دارد این کار اگر به درستی انجام پذیرد وسیله ای است برای تفهیم و تفاهم و نزدیکی فرهنگ های شرق و غرب فراهم می شود این تحقیق بیانگر آن خواهد شد که انسان ها فطرتا معنویت خواهند و از یک ریشه اند و این اختلاف به واسطه تعلقات ذهنیت هایی است که در وجودشان محرز است به گفته مولوی زمانی که بی رنگی اسیر رنگ می شود نزاع ها آغاز می گردد.
2-3- جامعه آماری
کلیه آثار مولوی اعم از نظم و نثر که در کلیات به آن اشاره کردیم.
نظم: مثنوی معنوی در شش دفتر، دیوان شمس یا غزلیات شمس یا دیوان کبیر یا رباعیات
نثر: مجالس سبعه، مکتوبات، فیه مافیه
برخی کتاب ها و مقالات دایر:
نیم نگاهی به معنویت دایر، درمان با عرفان، باور کنید تا ببینید، خود مقدسی شما ، خود حقیقی شما ، مراقبه روشی برای ارتباطی آگاهانه با خدا، مولفه های معرفی مولوی به غرب که به آن اشاره کردیم.
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری
کلیه آثار دو اندیشمند با حجم کتاب و مقاله می تواند بیانگر تفکرات و اندیشه های درخشان ایشان باشد که برای همه ملل پیامی داشته است.
مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی در شش دفتر تحریر شده که مجموعاً 26 هزار بیت با 424 داستان که نگارش آن در سال های 662 تا 672 هجری و 1260 میلادی، دیوان شمس یا غزلیات شمس یا دیوان کبیر با 36 هزار بیت رباعیات 1659 رباعی با 3318 بیت است مجالس سبعه، مکتوبات، فیه مافیه

آثار وین دایر:
روانش شناس و عرفان پروژه غرب حدود 60397 کتاب و مقاله از این نویسنده به چاپ رسیده است.
1- نیم نگاهی به عرفان و معنویت وین دایر
2- درمان با عرفان
3- باور کنید تا ببینید
4- خودمقدس شما
5- خود حقیقی شما
6- در قلمرو اشتباهات شما و صدها کتاب دیگر
4-3- ابزار جمع آوری اطلاعات
بهره وری از روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و با مطالعه متون و مقاله ها و منابع اینترنتی و فیش برداری از همه نمونه های مذکور و دسته بندی آن ها و تطبیق دادن با موضوع پژوهش، گردآوری و تدوین و بازخوانی و صحافی شد.
5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش توصیفی است و تحلیل محتوایی کیفی به صورت مراحل زیر:
الف) گردآوری نسخه های اثر
ب) گردآوری داده ها و مطالعات نظری
ج) توصیف و طبقه بندی داده ها
د) بررسی عرفانی، اخلاقی، اجتماعی و… اثر
ه) ارزش های ادبی با روش تحلیل محتوایی کیفی
و) بیان مهمترین یافته های پیشهادی تحقیق

مقدمه
زنجیره محکم و پولادین فرهنگ ایرانی ساخته و پرداخت فرهیختگان، اندیشمندان، عارفان این سرزمین است که هرکدام از ایشان به فراخور دانش و بینش خود حلقه‌هایی بر آن افزوده‌اند و در گذر زمان این زنجیر محکم و استوار گشته نام‌آورانی همچون: فردوسی، حافظ، سعدی، غزالی، شیخ اشراق، مولانا و …
که هر کدام به تنهایی برای عظمت یک فرهنگ بسنده‌اند پایه‌گذاران این فرهنگ‌اند. فرهنگ ایرانی با چهارپایه آبادی، آزادی، شادی و رادی در عرصه گیتی پیشرو بوده است.
و ایرانیان هنرمند و صنعتگر و تأثیرگذار بر همه جهان بوده‌اند. در دهه‌های اخیر و در میان این بزرگان که بیش از همگان دلیری نموده و بر اشتیاق بر فرهنگ ایرانی اسلامی در بین ملل غرب مورد توجه قرار گرفته پیر زنده دل عارف جان آشنای مسلمان در قرن 13 میلادی جلال‌الدین محمد مولوی است در میان غربیان به رومی شهره می‌باشد.
این اقبال غربیان در دهه‌های اخیر آنچنان زیاد بوده است که بعضی از ایشان از این همه توجه به مولوی شگفت‌زده شده‌اند که یک عارف مسلمان در قرن سیزدهم میلادی چه جاذبه‌ای برای انسان مدرن 21 دارد و علت این محبوبیت مولوی چه می‌تواند باشد؟
زبان تفسیر ندارم. از سلطان عشق مولانای دلسوخته، چگونه می‌توان معنویات مردی چون مولانا را تعریف و تمجید کرد. انسانی همچون جلال‌الدین مثل: سیمرغ و کیمیایی در دل و صاحب یقین و ذات عرفانی که تمامی وجودش از تجلی و گرایش متعال برای درک حقیقت و معرفت در گفتار و با لحن بی‌مانند می‌درخشد، آن هنگام که مثنوی خوانده می‌شود بر خود می‌بالیم که خداوندگار عشق است که درس انسانیت می‌دهد و تن خاکی را از اسارت دل می‌رهاند و رهسپار بر جاده عشق و معرفت می‌کند و مأمنی می‌شود بر دل مغموم شده و آنچنان عشق می‌آفریند و عاشق می‌کند که امروز در سراسر جهان هستی بسیاری از شیفتگان و دلباختگان را اسیر خود کرده است.
مولوي مسلمان ايراني كه در قرن سيزدهم ميلادي مي‌زيسته اكنون در قرن بيستم و آستان قرن بيست و يكم از چهره‌هاي محبوب و اثرگذار در دنياست. اين عقاب بلند پرواز شرق تا غرب را در زير پر خويش درآورده و با پنهان شدن در سخن خويش بر لبان آن كس كه سخنش را بخواند بوسه مي‌زند و افكار و سخنانش چونان آبي‌ زلال بعد از قرن‌ها به امروزیان رسيده است و آنان تشنگان معنويت و حقيقت‌اند جرعه‌نوش اين آبند كه زلال برمي‌خيزد اما از خوردن آن ملال نه؛ چنانكه اين مهم را خود مولوي در مثنوي پيش ديده است.
هين بگو، كه ناطقه‌جو مي‌كند

تا به قرني بعد ما، آبي رسد

از خود او نقل شده كه وقتي به اتاق يكي از دوستانش رفت و ديد كه كتاب مثنوي را پشت سر خود انداخته و به آن تكيه داده است، خشمگين شد و گفت: «اين كتاب، كتابي نيست كه پشت سر بگذارند و به آن تكيه دهند. كتاب ما جهانگير خواهد شد». مولانا با دولت عشق پاينده شد كه گفت: «دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم» و پيش‌بيني مي‌كند كه عشق بهره جهانيان خواهد شد. در مناقب‌العارفين آمده است كه روزگاري را براي قونيه و جهان آرزو مي‌كند كه «به فضل باري‌تعالي شهر قونيه از نو معمور شود و اهل آن زمان سماع‌دوست و مردم باذوقي باشند و عالم عشق همه جهان را فروگيرد و کثیری مردم عاشق كلام ما شوند و عظمت اين خاندان چندانك رود ترقي گيرد و خواست الله پيش رود و ياران ما بر عالمیان بچربند هم به قال و هم به حال».
هر ساله و در مراسم سالگرد درگذشت مولانا گردشگران فراواني از سراسر دنيا خصوصاً‌ جهان غرب به تماشاي مراسم سماع شاگردان طريقت مولوي به قونيه مي‌روند. رقصي كه علاقه همه گردشگران را به خود جلب كرده است. درباره زندگي و افكار مولوي فيلم‌هايي ساخته شده كه در آن روحيه مداراطلبي و احترام به باورها و شعائر اديان مختلف تبليغ مي‌شود.
آيا معنويت، خداجويي و خداخويي او عامل مهم بوده كه بنا به گفته: ویلیام چيتيك «غرب تشنه معنويت مولانا است.» با انديشه‌هاي كثرت‌گرايانه و سازگاري‌اش با اديان ديگر چنين عزيزش نموده.
مدارا و عدم خشونت و تعصب‌ورزي براي دين‌ورزان عامل ديگري است در كنار شادي‌خواهي و شادي‌طلبي براي مردم دنيا؛ عشق و علاقه او به موسيقي و رقص كه براي موسيقيدانان، خنياگران و دست‌افشانان خوش مي‌آيد.
عرفان والا و تأكيد بر باطن و نگريستن به دورن نه برون از جانب مولوي، عشق‌انديشي و عاشقانه نگريستن او به هستي، عاشقان را خوش‌ مي‌آيد، و انديشه صلح كل در سرداشتن او روح طرفداران حقوق بشر و صلح جهاني را مي‌نوازد. تأكيد بر كار و تلاش در عرصه هستي ديد غرب را به تصوف عوض كرده و خردستيزي و ميدان ندادن به عقل مادي‌گرا به مذاق پست‌مدرنيست‌ها خوش مي‌آيد و انسان‌شناسي و روان‌شناخت مولانا روان‌شناسان را متعجب مي‌گرداند؛ ژرفاي انديشه او و پيشرو بودن در مكتب‌هاي ادبي روز غرب مايه شگفتي انديشمندان غربي است.
علل تأثیرگذاری اندیشه‌ها و تفکرات مولانا بر فرهنگ و اندیشه غربیان، خیل گسترده‌ای از اندیشمندان و مستشرقین (غرب و شرق) را بر آن داشت که مطالعات وسیعی در زندگی و شخصیت عرفانی و معنوی مولانا انجام پذیرد و آموزه‌های انسان را بر حوزه گسترده از اشعار و آثار خود منعکس کنند و بر مولانای رومی افتخار می‌کنند که در مشرق زمین انسانی با چنین تفکرات فرهیخته و صاحب درجات عالی روحانی و معنوی پا به عرضه وجود نهاده و اینگونه به جامعه بشری خدمت کرده، ایشان چنین انسانی را با افکار انسان‌دوستانه و مداراگر و پیام آور عشق و دوستی و مصالحه رها از قید و بند و تعصب قومی و مذهبی با مراقبه‌های درونی و بیرونی و انسان‌ساز و تلاش برای صلح جهانی و تداوم جامعه بشری و مثنوی را تبلوری از اندیشه‌های معنوی می‌‌باشد به جامعه بشریت هدیه می‌کند از ب بسم الله … تا آخرین دفتر مثنوی عشق به خداوند که همه هستی جلال‌الدین می‌باشد تدریس می‌شود و دلپذیرترین تمثیل‌ها را در قالب درس سازندگی بر روح و جسم پریشان، از خودی و بیخودی رهایی می‌بخشد و بر بیراهه‌ها خط بطلان می‌کشد و جسم و جان انسانی را به فراسوی کمال دعوت می‌کند.
پس امروز فرهیختگان عالم و عامی‌ترین انسان‌ها به تامل و تفکر و به شعور و معرفت معنوی مولانا با شور و اشتیاق از هر دین و کنشی از خاتم پیامبران محمد (ص) تا عیسی (ع) با الهامات از مثنوی مولانا و شناخت مکتب عشق به ارادت و تعلیم و تهذیب می‌نشیند تا تجلیات و معرفت الهی را درک کنند.
دایر معلم روحانی و روان‌شناس غرب با اندیشه‌های کثرت‌گرایانه و انسان‌گرایی مولانا تفاهم و تقابل دارد و خداوند را ناظر و حاضر بر اعمال و رفتار انسان می‌داند که تمام انسانها از یک مبدأ نیرو و انرژی می‌گیرند و این ودیعه‌ای است که خداوند به انسانها هدیه کرده که با اندیشیدن به درجات عالی انسانی می‌توانیم بر وجود خود پادشاهی کنیم و وجود خود را به ملکه تبدیل کنیم، نه اینکه با پای گذاشتن بر تاریکی‌ها و زشتی‌ها و پلیدی‌ها، پس با اعمال نیکو به زیبایی و دانایی رسیدن و خداوند را در اعماق دل بیشتر احساس کردن بر مادیات و لذت‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره دوران مدرن، عرفان و تصوف، سلامت روان، شناخت علم Next Entries پایان نامه درباره روانشناسی، مدینه فاضله، تعلیم و تربیت، به رسمیت شناختن