پایان نامه درباره عرضه کنندگان، انتقال اطلاعات، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

انرژي براي انجام کاري معين(مانند روشن کردن محيط، حرکت يا گرمايش) را از طريق به حداقل رساندن تعداد واحدهايي از منابع انرژي که براي هر واحد بازده لازم است فراهم مي سازد.بهره وري انرژي مي تواند شامل جايگزين کردن نهادهاي منابع يا سوخت ها ، تغيير دادن عادات و ترجيحات يا تغيير ترکيب کالاها و خدمات به نحوي باشد که تقاضاي کمتري براي انرژي پديد آورند.
مؤلف? چهارم شامل اداره مي شود و بر اهميت پايداري يا پايندگي تأکيد دارد. اداره يعني تضمين اينکه نظام هاي انرژي براي اجتماع قابل قبول باشند ،آهنگ برداشت از منابع تجديد پذير از سرعت باز توليد آنها پيشي نگيرد ، آلودگي و زوال محيط زيست از ظرفيت زيست بوم هاي مربوط براي جذب و هضم آلودگي فراتر نرود و منابع تجديد ناپذير32 تنها با آهنگي برابر با توليد منابع تجديد پذير33 تهي شوند. از اين گذشته ، باعث مي شود نظام هاي انرژي که حداقل خسارت را به محيط طبيعي وارد سازند اولويت داشته باشند. (سوواکول :1391 ،51)
چالش هاي امنيت انرژي
وقتي از زاويه اي به امنيت انرژي بنگريم يعني آن را متضمن فراهم بودن انرژي ، قابل خريد بودن آن ، بهره وري و فناوري و ادرا? زيست محيطي و اجتماعي بدانيم، برخي چالش هاي نامطبوع امنيت انرژي پديدار مي شود.اين چالش ها اساساً در سه مقياس بروز مي کنند:
-مقياس کلان (که تهديدات جهاني،فرامرزي و فوق ملي را شامل مي شود)؛
-مقياس خرد(تهديدات محلي در سطح خانوار را در بر مي گيرد)؛
-مقياس مياني(تهديدهاي سطح مياني براي نظام هاي انرژي و فناوري هاي مشخص را شامل مي شود).
تهديدهاي جهاني را که متوجه امنيت انرژي هستند مي توان به طور کلي به3دسته تقسيم کرد: ژئوپليتيک وجنگ،موانع سرمايه گذاري و آثار خارجي فرامرزي(خسارات زيست محيطي و اجتماعي که کشورهاي متعددي را دربر مي گيرند مانند تغييرات آب و هوايي).
ذخائر شناخته شده نفت جهان درچند کشور بسيار بي ثبات به ويژه کشورهاي خاورميانه، روسيه ، نيجريه و ونزوئلا متمرکز است که حکومت هاي شان را اسير اين وسوسه مي دانند که از کنترلي که بر اين منبع حياتي دارند براي مقاصد سياسي بهره برداري کنند.
در اين باره مي توان به مواردي مانند: استفاده سياسي روسيه از صدور گازطبيعي به کشور ترکمنستان در سال1997، گرفتن امتياز از اوکراين در سال 2005،اختلاف بر سر گاز طبيعي با بلاروس،گرجستان،مولداوي و اوکراين در سال 2008و اختلاف با آلمان در همين سال بر سر قيمت،اشاره نمود.درسي که از اين موارد گرفته مي شود،ساده است؛عرضه کنندگان و انتقال دهندگان اغلب از وابستگي به نفع خودشان بهره برداري مي کنند و در نهايت مي کوشند رانت بيشتري از عرضه کنندگان بگيرند.(سوواکول :1391 ،53-52)
در خصوص نقش انرژي در جنگ ها اين گونه مي توان گفت که،علاوه بر اينکه منابع انرژي سبب وقوع يا تشديد برخوردهاي بين المللي مهم از جمله دو جنگ جهاني شده است،جنگ ها به زير ساخت هاي انرژي خسارت مي زنند.(سوواکول :1391 ،57)
برآورده ساختن تقاضاي روبه رشد جهاني براي انرژي، نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيم چند تريليون دلاري وغلبه کردن بر چالش هايي خواهد بود که بر مقررات قديمي،محدوديت هاي تجاري و حقوق مالکيت معنوي باز مي گردد.بر تصميمات مربوط به سرمايه گذاري انرژي فرامرزي چندين دسته از بازيگران اعم از خصوصي و عمومي تأثير مي گذارند.سرمايه گذاري در زيرساخت انرژي فرامرزي(و درواقع بسياري ازديگر شکل هاي زيرساخت) را اساساً شبکه بزرگ و درهم تنيده اي ازپيمان هاي دوجانب? سرمايه گذاري سامان مي بخشد که شرايط شان مي تواند حکومت را از ايجاد مقرراتي لازم براي تشويق توسع? نظام هاي پاک تر و کمتر آلودگي زا به شدت منحرف سازد.هدف اين پيمان ها حمايت از سرمايه گذار خارجي در برابر زيان مالي ناشي از اقدام دولت است.(سوواکول :1391 ،59)
آثار خارجي فرامرزي زيست محيطي مانند تغييراتي که با تغيير دما و الگوهاي آب و هوايي، بالا آمدن سطح آب درياها، ازبين رفتن گونه هاي زنده و نابودي زيستگاه ها، کل کره زمين را تهديد مي کند.مخاطراتي فاجعه باري چون ذوب شدن رآکتورها، نشت نفت، ريزش معادن زغال سنگ، انفجار چاه هاي گاز طبيعي و شکسته شدن سدها که مرزهاي کشورها را در مي نوردند؛
جابه جايي آلوده کننده هاي سمي مانند باران هاي جيوه اي و اسيدي که مرز ملي نمي شناسند و موجب بيماري هاي مزمن،حالت بيمارگونه و مرگ و مير در ميان انسان ها مي شوند، محصولات کشاورزي را از بين مي برند و به زيست سامان ها خسارت مي زنند ونگهداري مستمر انبارهاي ذخيره سازي سوخت هاي هسته اي مصرف شده که از جمله به دليل پرتوزا بودن طولاني مدت ضايعات هسته اي سطح بالا، ميراث مشترک ناگواري براي بشريت هستند.(سوواکول :1391 ،62) به يقين تغيير آب و هوايي دشوارترين مشکل اقدام جمعي است که تاکنون در سطح بين الملل مطرح شده است.توسع? نهادها و اراده سياسي لازم براي دستيابي به توافق جهاني دربار? آب و هوا و مسلماً برطرف شدن وسوسه مفت سواري چيزهايي است که هنوز جاي شان خالي است. (سوواکول :1391 ،63) آخرين اثر خارجي شديد فرامرزي، مسئله آب است. بدون توجه به آب نمي توان سوخت هاي انرژي زا و توليد انرژي را مديريت کرد زيرا هر منبع واحد انرژي دستِ کم مقداري آب مصرف مي کند وبسياري از مؤلفه هاي بخش آب(انتقال، عمل آوري، تصفيه، شيرين کردن، تلمبه کردن، توزيع) متکي به برق و انرژي است.گذشته از اين،گسترش بلند پروازان? نيروگاه هاي متعارف و سوخت هاي ترابري نيازمند حجم بسيار زيادي آب خواهد بود.نيروگاه هاي حرارتي برق که ذغال سنگ،گاز طبيعي، نفت و اورانيوم مصرف مي کنند با آب خنک مي شوند و تريليون ها متر مکعب آب را از رودخانه ها و جريان هاي آبي بيرون مي کشند ، ميليارها متر مکعب آبِ سفره هاي زير زميني و درياچه ها را مصرف مي کنند و منابع آب را در بخش هاي مختلف چرخ? سوخت شان آلوده مي سازند. تأسيسات توليد نفت و گاز، پالايشگاه ها، برج هاي تقطير اتانول و شرکت هاي توليد صنعتي هم براي تبديل مواد خام به سوخت هاي انرژي زاي قابل مصرف،خدمات و فناوري ها به مقادير زيادي آب نياز دارند.(سوواکول :1391 ،64)
تهديدهاي محلي براي امنيت انرژي حول عدم دسترسي منصفانه به خدمات انرژي،فقر انرژي و آلودگي دور مي زنند و در جهان درحال توسعه برجستگي خاصي دارند.به يقين ، بهبود دسترسي به خدمات انرژي کليد تعيين کنند? توسع? اقتصادي است.(سوواکول :1391 ،65) فقر انرژي با ساير مشکلات فوري ازجمله برابري جنسيت ها،عدالت اجتماعي و زوال محيط زيست رابطه دارد. بدون حامل هاي امروزي انرژي،زنان و کودکان نوعاً مجبور مي شوند زمان قابل ملاحظه اي را صرف پيدا کردن هيزم و سپس آتش زدن چوب و ذغال چوب در داخل خانه براي گرم کردن خانه و پخت و پز کنند. متأسفانه اين،خطرات شغلي فراواني مانند صدمه ديدن چشم و شکستگي استخوان هاي افراد تأمين کننده چوب که از درختان بالا مي روند، پيش مي آورد.از ديدگاه بهداشتي سوختن هيزم ها در منازل آلودگي زيادي درداخل خانه ها ايجاد مي کند.(سوواکول :1391 ،68) تهديدهاي برخاسته از فناوري براي امنيت انرژي آخرين دسته از تهديدهايي اند که در هر دو سطح جهاني و محلي مطرحند و به نظام هاي انرژي يکپارچ? عمودي و افقي باز مي گردند. بسياري از اين تهديدها مانند آنها که در برابر سوخت هاي فسيلي،نيروي هسته اي،سدهاي برقابي و فناوري هاي انرژي تجديد پذير کوچک مطرحند خاص هر نظام انرژي هستند.پيچيدگي اين تهديدها از آنجا ناشي مي شود که آنها به طور کلي تحت تأثير چندين سطح يا رويدادهايي قرار دارند که در سطح محلي، ايالتي، ملي، منطقه اي و جهاني رخ مي دهند.براي نمونه،کاستي هاي نظام فني مي تواند شامل قطع برق ناشي از کارکرد نامطلوب شبکه(محلي)، نواقص در نظام هاي عرضه (محلي)،تصادفات يا خطاهاي انساني(محلي)،يا کمبود سوخت و قطع انتقال(جهاني)باشد. تهديدات امنيتي فيزيکي مانند تروريسم و رويدادهاي حاد آب و هوايي، خرابکاري، سرقت، دزدان دريايي ، زمين لرزه ها ، توفان هاي شديد ، آتشفشان ها و تغيير آب و هوا مي تواند بر هر جزء زنجير? عرضه از جمله نيروگاه ها ، خطوط انتقال ، پالايشگاه ها ، چاه هاي نفت وگاز ، شبک? راه ها و راه هاي آهن ،پايانه ها و بنادر و نفت کش ها اثر بگذارد. اين گونه تهديدها هنگامي از اين هم بارزترمي شود که خطوط لوله، کابل ها و تأسيسات فرا ساحلي چندين کشور را زير پوشش داشته باشند و مرزهاي ملي و بين المللي را در نوردند. (سوواکول :1391 ،73)
درخصوص نيروگاه هاي هسته اي مي توان گفت که اين نيروگاه ها هم مخاطرات خاص خودشان را دارند.يکي از مخاطرات خاصِ نيروي هسته اي،ارتباطي است که مي توان ميان رآکتورها و جنگ افزارهاي نابودي جمعي برقرار کرد.مشکل ديگر آن است که ارکان دوگان? رژيم عدم گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در هيچ جا آن اندازه قوي نيست که بتواند جلوي چنين افزايش گسترد? اتکا به انرژي هسته اي را بگيرد.حتي بودجه کافي براي انجام وظايف شان دراختيار ندارند.
دومين چالش عمده در زمين? انرژي هسته اي،پرهزينه بودن آن است، به نحوي که هزين? احداث نيروگاه هاي جديد کمر شکن است.اين عوامل و عوامل ديگر باعث شده است که انرژي هسته اي گران تر از گاز طبيعي، ذغال سنگ و حتي باد ،زيست توده ،افزايش گرمايي زمين، توليد گاز از محل هاي دفت زباله و نيروگاه هاي برقابي جديد باشد.لازم به ذکر است که در برآوردها،اموري مانند از رده خارج شدن نيروگاه ها، تأخير هاي غير منتظره ، بالا رفتن بي روي? هزينه ها، بيمه ، بازنشستگي رود هنگام و احداث شبکه هاي انتقال و توزيع تانيروگاه هاي هسته اي در نظر گرفته نشده است.ميانگين طول مدت احداث تمامي 376 نيروگاه هسته اي که از 1976 تا 2007 ساخته شدند بيش از هفت سال بود و ساخت بعضي از آنها بيش از20سال به درازا کشيد. درخصوص انرژي هاي تجديد پذير مانند انرژي باد، شايدجنجالي ترين نگراني زيست محيطي مرتبط، مرگ پرندگان در نتيج? برخورد آنها به تيغه هاي توربين هاي بادي باشد که اصطلاحاً به آن مرگ و مير پروازي مي گويند.در مورد سدهاي برقابي جنجالي ترين و پيچيده ترين مشکلات به از بين رفتن زيست گاه ها و زيست سامان ها، انتشار هاي ناشي از ذخيره سازي ها، کيفيت آب و رسوب گذاري مربوط مي شود.سدها مانع فيزيکيِ قطع کنند? جريان آب به سمت درياچه ها، رودخانه ها و نهرهاست.درنتيجه سدها مي توانند جا به جايي انواع موجودات زنده را به شدت مختل سازند و عادت هاي بالاروي و پايين روي را تغيير دهند.درعين حال چنين موانعي منجر به تغيير زيستگاه ها و پديد آمدن محيط هايي مي شوندکه براي گياهان، ماهيان، حلزون ها،حشرات و انواع حيواني مهاجم مساعدترند و هم? اينها مي تواند زيست سامان هاي محلي را به شدت زير فشار گذارد.در اين ميان در اثر روييدن گياهان گندابي گازهاي گلخانه اي منتشر مي گردد. دربار? آسيب پذيري سيستمي مي توان گفت که،در واقع،بخش اعظم زيرساخت موجود انرژي ذاتاً در برابر اختلالات عمدي و تصادفي آسيب پذير است به نحوي که تغيير آب و هوا،حيوانات کوچک ، بالن ها ، موشک ها و گلوله ها به راحتي مي توانند آنها را مختل سازند. همچنين عناصر سيستمي و انتقال اطلاعات، متکي به رايانه ها، دورسنجي، راديو و خطوط تلفن انحصاري هستند که در برابر تروريسم سايبري در فضاي مجازي آسيب پذير تر شده اند. (سوواکول :1391 ،86-72)

فصل سوم :
شرايط حاکم برساختار انرژي اتحاديه اروپا
و مناسبات ايران با اين اتحاديه

مقدمه
اتحاديه اروپا يک اتحاديه اقتصادي-سياسي است که منشاء آن به جامع? زغال و فولاد در سال 1951 و جامعه اقتصادي اروپا باز مي گردد که در سال 1957 با توافقنامه رم ، بين شش کشور آلمان ، فرانسه ، ايتاليا ، هلند ، بلژيک و لوکزامبورگ شکل گرفت. از آن تاريخ با اضافه شدن اعضاي جديد، اتحاديه اروپا گسترده تر شده است.(خالوزاده: 1388، 3)در سال ????، توافق ماستريخت چارچوب قانوني کنوني اتحاديه را پايه‌گذاري کرد .اتحاديه در حال حاضر بازار واحد مشترکي دارد که شامل: اتحاديه گمرکي، واحد پول34 (يورو) ، سياست مشترک کشاورزي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عرضه کنندگان، کنترل بازار، نفت وگاز Next Entries پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز