پایان نامه درباره سازمان تجارت جهاني، جذب منابع مالی، منابع مالی، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

از نگاه سازمان ها و شركت ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. سازمان ها و شركت هايي كه خود را موظف به استفاده از شيوه بانكداري الكترونيكي مي‌دانند، بايد توان نيروي انساني خود را در اين خصوص بالا ببرند، چراكه اگر به عنوان مثال در مدل بانكداري الكترونيكي حتي تمامي كاركنان و عوامل بانكي به خوبي از عهدة مسائل تخصصي در استفاده و بكارگيري اين مدل برآيند، در صورت نارسا بودن توان استفاده كاربران (سازمان ها، عموم مردم، تجار)، فعاليت بانكداري الكترونيكي ناقص خواهد ماند. سازمان هايي كه خود را موظف به استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي روز مي‌دانند از بعد نيروي انساني نيز حتماً و قطعاً بايد در سطح مناسبي قرار گرفته باشند. به طور كلي مي‌توان گفت عامل نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در زمينه كسب فناوري‌هاي نوين و توسعه آن محسوب مي‌گردد و كشورهايي كه مي‌خواهند در اين زمينه پيشرفت داشته باشند بايد در زمينه آموزش نيروهاي متخصص و كارآمد، افزايش دانش عمومي و حرفه‌اي عاملان فعاليت هاي فناوري‌ هاي ارتباطي و اطلاعاتي و نيز افزايش دانش عمومي و حرفه‌اي كاركنان سازمان هاي ذيربط در روند فعاليت هاي بانكداري الكترونيكي و ديگر ابزار نوين ارتباطي و اطلاعاتي و ارائه ‌دهندگان خدمات نوين، سرمايه ‌گذاري كنند. اين موضوع براي كشورهاي در حال توسعه و به ويژه ايران امري اجتناب‌ ناپذير است، چراكه با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و افزايش فعاليت هاي تجاري داخلي و بين‌المللي، به علت جهت‌ گيري اعضاي اين سازمان به سمت فعاليت هاي تجاري الكترونيكي و تعهد اعضا به سمت الكترونيكي كردن فعاليت هاي تجاري و بانكي، پرداختن به عامل نيروي انساني يك اصل مهم است و توجه ويژه و خاصي را مي‌طلبد (شرافي، 1379) .
2-26چالشهاو راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در چارچوب سند چشم انداز
رقابت نام هاي تجاري ، بهبود مديريت بر روابط، ارائه خدمات گسترده و متنوع، تمركز بر هزينه و رشد درآمد ، كاهش هزينه هاي معاملاتي و تداركاتي، وجود رابطه نزديك و تنگاتنگ بين بانكي ، كاهش آلودگي محيط زيست از ديگر مزاياي بانكداري الكترونيكي است .بانكداري الكترونيكي موجي است كه علاوه بر آنكه براي مشتريان آسايش و صرفه جويي را به دنبال دارد، براي مسئولين با چالش هاي جديدي در امر هدايت و كنترل نظام هاي مالي و همچنين طراحي و اجراي سياست هاي نوين اقتصادي همراه مي باشد. امنيت، عدم دسترسي در صورت نقص شبكه هاي الكترونيكي و به ويژه هزينه ي نگهداري و به روز رساني بانك هاي همچنين مزاياي اطلاعاتي از جمله اين مسائل مي باشد(ترو77 وهمکاران؛2004).پيشرفتهاي تكنولوژي به صورت بنيادي جهان را دگرگون ساخته است و روش و طريقه اي را كه افراد در امور تجاري و شخصي رفتار مي كنند تغيير داده است. به صورت خاص در طول دو دهه گذشته صنعت بانكداري منابع قابل توجهي را در استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعاتي سرمايه گذاري نموده است. در پاسخ به خصوصي سازي، رشد شبكه هاي جهاني و افزايش سطح درآمدها صنعت بانكداري تكنولوژي هاي جديد را بر پايه ارائه خدمات به كار گرفته است كه بانكداري الكترونيكي ناميده مي شد و هدف از آن دستيابي و حفظ مزيت هاي استراتژيك مي باشد. تكنولوژي بانكداري الكترونيكي به فعاليت هاي مالي اشاره دارد كه با استفاده از تكنولوژي الكترونيكي انجام مي شود. اين طيف از ماشين هاي تحويل دار خودكار (78ATM) تا ديگر خدمات مانند پس انداز هاي مستقيم، پرداخت صورت حساب الكترونيكي، انتقال سرمايه الكترونيكي، تلفن بانك و بانكداري آنلاين را شامل مي شود. اين تكنولوژي هاي الكترونيكي مالي در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. براي مثال ماشين هاي تحويل دار خودكار نزديك به 30 سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرند و به طور گسترده مورد قبول مشتريان قرار گرفته است. از طرف ديگر تلفن بانك، پرداخت صورت حساب الكترونيكي و بانكداري آنلاين از جمله هاي فعاليت هاي اخير اضافه شده به خدمات بانك ها مي باشد كه نيازمند كامپيوتر و اينترنت مي باشد و به اندازه ماشين هاي تحويل خودكار در ميان مشتريان داراي مقبوليت نمي باشد . از ديد مشتريان بانكداري الكترونيكي مزاياي بسياري براي افراد فراهم مي آورد، مانند دسترسي سريع حساب و موجودي خود، توانايي انتقال هاي بانكي خود از راه دور و سرمايه گذاري و تكميل كاربردهاي الكترونيكي. با بانكداري الكترونيكي زمان و مكان مفهوم خود را از دست مي دهند و اين خدمات در هر زمان و صرف نظر از مكاني كه افراد در آن قرار دارند قابل دسترسي مي باشد. در سطح سازماني، كاربرد بانكداري الكترونيكي اجازه مي دهد بانك ها به نيازهاي مختلف مشتريان در مكان هاي متفاوت به صورت همزمان پاسخ گويند. هدف و نيت صنعت بانكداري استفاده آسان تر و مناسب تر مشتريان از اين تكنولوژي ها مي باشد. بانكداري الكترونيكي محوري اساسي در كمك به بانك ها در انتقال از مكان هاي چند گانه به يك بازار جهاني و پر منفعت مي باشد. رهبران صنعت بانكداري الكترونيكي را براي جستجوي و بدست آوردن مزيت هاي كاهش در هزينه هاي پرسنلي به كار مي برند. نگرش ها در مورد ارزشهايي كه بانكداري الكترونيكي براي سازمانها به همرا ه دارد بسيار متفاوت مي باشد و شامل بهبود تصوير ذهني مشتريان، حفظ مشتريان، تعهد مستمر ميان بانك ها و مشتريان، مزيت هاي رقابتي بر پايه كارايي كسب شده از حوزه هاي مختلف و افزايش خدمات مشتري مي باشد. بانكداري الكترونيكي همچنين كاركنان را از وظايف تكراري، ساده و روزمره رها ساخته و به آنها اجازه مي دهد زمان خود را به فعاليت هاي درآمد زا اختصاص دهند.
از منظر مالي، بانكداري الكترونيكي مي تواند به طور قابل ملاحظه اي بر نرخ تنزيل بانكداري تاثير داشته باشد. به طور ويژه، بانكداري الكترونيكي هزينه هاي عملياتي و اداري را كاهش داده و از اين طريق مزيت هاي هزينه اي قابل ملاحظه اي را براي صنعت بانكداري به همراه دارد. از نقطه نظر رقابتي، مزيت هاي بانكي خصوصا از طريق بانكداري الكترونيكي اين فرصت را فراهم مي اورد تا بانك ها بتوانند با موسسات بزرگ مالي رقابت كنند. با وجود ظهور اين سيستم هاي تكنولوژي بانكداري الكترونيكي نوآورانه كه براي افزايش رفاه زندگي ما و تسهيل انجام فعاليت هاي روزانه طراحي شده است، پذيرش مصرف كننده داراي يك نوع تاخير زماني مي باشد و تعداد مصرف كنندگان اين نوع از خدمات در حد انتظار رشد ننموده است .هنوز هم ميليون ها نفر از افراد از بانكداري الكترونيكي استفاده نمي كنند و انتظار هم نمي رود در آينده اي نزديك از آن استفاده كنند عليرغم معدود بودن استفاده از بانكداري الكترونيكي محققان هنوز به دنبال دلايل مقاومت افراد در كاربرد اين نوع تكنولوژي مي باشند.(علامه و زارع؛1387)
مهمترين ويژگي اي كه مي توان براي بانكداري الكترونيك برشمرد، برقراري ارتباط سريع با تمام مخاطبان و ارائه خدمات مبتني بر نيازهاي فرد – فرد آنهاست . حال كه از يك سو نظام بانكي كشور استفاده از ابزار الكترونيكي در بانكها را باور نموده و براي اجراي آیین نامه هاي اجرايي مربوطه مصمم است و از سويي نيز عدم ارائه خدمات بانكي به موقع از طريق نظام بانكي به عنوان مانعي جدي در راستاي گسترش خدمات دهي بانكها و در نتيجه توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود موارد اجرایی زیر ضروری است :
الف) آگاهي از مفاهيم دولت الكترونيك و رويكردهاي رايج در پذيرش آن از سوي دولت ها.
ب) آگاهي از دامنه خدماتي كه توسط دولت الكترونيك به شهروندان ارائه مي گردد.
ج)آگاهي از خدماتي كه به واسطه بانكداري الكترونيكي در حال حاضر به مشتريان عرضه
مي شود.
د) شناسايي مهمترين و عمده ترين دلايل عدم توسعه بانكداري الكترونيك در كشور و كمك به گسترش بانكداري الكترونيكي از طريق تبيين و مشخص نمودن اهميت و جايگاه بانكداري الكترونيكي در كشور.(اماده و جعفرپور؛1388)
2-27موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي
يكي از بسترهاي اساسي و بنيادين جهت هر گونه تغيير و تحول و استفاده از فناوري جديد در يك كشور، بسترسازي فرهنگي در آن كشور است. زيرا ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين، بدون توجه به فرهنگ و زيرساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشور اگر غيرممكن نباشد، كاري بسيار سخت خواهد بود و با مشكلات زيادي مواجه مي‌شود. لذا براي انجام هر گونه تحولي كه جنبه بنيادي دارد، توجه به فرهنگ ضروري است. با شناخت عناصر فرهنگي و تدوين برنامه مناسب مي‌توان، زمينه لازم براي اين تغييرات را به وجود آورد. انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي يك فناوري جديد است و براي گسترش آن لازم است زمينه فرهنگي آن نيز ايجاد شود. اگر قرار باشد بانكداري در ايران به سمت بانكداري الكترونيكي پيش برود يكي از مواردي كه در اين زمينه مطرح است، استفاده از كارتهاي بانكي به جاي پول نقد است. با عنايت به اينكه در كشور ما اصولاً تجارت و كسب و كار جنبة سنتي داشته و تاجران و حتي قشر عمومي مردم بيشتر مايل به استفاده از پول نقد هستند، لذا اين فرهنگ كه استفاده از كارت به جاي پول نقد مزيت هايي نظير گستردگي كاربرد، سرعت بخشيدن به نقل و انتقال مالي نسبت به پول نقد، داشتن ضريب امنيت بالاتر و امكان رديابي در صورت مفقود شدن آن و… را دارد، بايد به طرز صحيحي در ميان همه اقشار مردم رواج پيدا كند. يكي ديگر از مشكلات فرهنگي مشكل پنهان‌كاري و فعاليت‌هاي اقتصادي غيرشفاف است (الهياري،1382) .
يكي ديگر از مشكلات و موانع برقراري نظام بانكداري الكترونيكي در ايران كه تا حدودي به مسائل فرهنگي اجتماعي مربوط مي‌شود، نگراني هاي مديران از عواقب ناشي از كاهش كاركنان مي‌باشد (شيخاني، 1378) .دو عامل بسيار مهم در بستر سازي و فراهم آوردن زير ساخت مناسب فرهنگي و آموزشي بانکداري الکترونيک در ايران عبارتند از:
الف- آشناسازي و ايجاد اعتماد در ميان شهروندان مشتريان: موفقيت و اثر بخشي بانکداري الکترونيک در سطح يک جامعه و دنيا، به آشنا يي و آگاهي شروندان و اعتماد آن ها بستگي دارد (الواني، 1382).
ب- آماده سازي و توانمندسازي کارکنان: به کارگيري و اجراي هر گونه سيستم کاري، به ميزان آمادگي و توانمدني کارکنان بستگي دارد (استون79؛2006) .
يكي ديگر از عواملي كه بر گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران مؤثر است سياست‌هاي تحريم اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد (علي پور، 1382).

2-28ساختار سيستم بانکداري الکترونيک
بانک ها و مؤسسات بايد ساختار بانکداري الکترونيکي خود را بر اساس 4 فاکتور زير انتخاب کنند. البته سيستم هاي بانکداري الکترونيک بر اساس تعداد فاکتروهاي خود مي توانند تغييراتي را در ترکيب خود ايجاد نمياند:
1)تعيين اهداف استراتژيک در خصوص بانکداري الکترونيکي
2)تعيين محدوده و ميزان پيچيدگي تجهيزات، سيستم ها و فعاليت ها
3)شناسايي و تعيين افراد متخصص در زمينه فناوري اطلاعات
4)امنيت و کنترل داخلي (بهمن آبادي، 1386).
2-29مؤلفه هایي ایجاد کننده افزایش قدرت بانك ها در جذب منابع مالی
1-2-29فناوري اطلاعات و ارتباطات
در بخش بانکداري، نوآوري هاي جدید مانند پول الکترونيکي، پایانه هاي انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتيك، بانکداري مجازي و بانکداري اینترنتي لحظه اي، تحول عظيمي را در این بخش ایجاد كرده اند و باعث ارتقاي كارایي، بهره وري، سرعت در برقراري ارتباطات و كاهش هزینه هاي عملياتي براي بانكها شده اند. لذا بانك ها براي كسب مزیت رقابتي در عرصه هاي بازارهاي مالي براي جذب منابع مالي باید از بانکداري الکترونيکي و تکنولوژي مربوطه استفاده كنند. در ایران مهمترین چالشي كه بانکداري الکترونيکي با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژي و حاكم بودن تجارت سنتي مي باشد كه مي توان با اشاعه چنين فرهنگ هایي روند رو به رشدي را براي توسعه بانکداري مهيا نمود.

2-2-29مهارت هاي نيروي انساني
در بانكها و مؤسسات مالي، بيشتر خدمات توسط نيروي انساني ارائه می شود و تجهيز منابع در سطح استانداردهاي جهاني، مستلزم داشتن كاركناني ماهر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، خطوط تلفن، حل اختلاف Next Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، اعتماد مشتریان، قصد استفاده، پایگاه داده ها