پایان نامه درباره رویداد ورزشی، فضای شخصی، پرخاشگری

دانلود پایان نامه ارشد

(باری مثال یک میهمانی یا رویداد ورزشی)، حضور دیگران (ازدحام) ممکن است موقعیت را خوشایندتر نماید. از طرف دیگر موقعیت‏های ناخوشایند مثل آخرین دقائق خرید کریسمس یا ایستادن در صف ثبت نام کلاس با افزایش تعداد افراد، آزاردهنده‏تر می‏گردند. بالا بردن صدای موسیقی مورد علاقه‏تان باعث می‏شود که شما لذت بیشتری ببرید؛ اما اگر همسایه‏تان صدای موسیقی را که شما از آن متنفرید بلند کند، اعتراضتان به سرعت شدت می‏یابد. تعدادی از مطالعات از اندیشه‏های فریدمن حمایت کرده‏اند مبنی بر آن که تراکم احساسات افراد را در موقعیت‏های خوشایند و ناخوشایند شدت می‏بخشد (فریدمن، بیرسکی و کاوکیان305، 1980؛ فریدمن و پرلیک306، 1979؛ اسچیفنبائر و چیاوو307، 1976؛ والدن و فورسایت308، 1981).

الگوهای برانگیختگی
بعضی از نظریه‏های ازدحام (ایوانز، 1978؛ پائولوس، 1980) بر شواهدی تکیه دارند که نشان می‏دهند تراکم بالا به خاطر برخی دلائل برانگیزاننده است. این نظریه‏ها عنوان می‏دارند که سطوح بالای برانگیختگی بر انجام تکالیف و رفتارهای اجتماعی اثر می‏گذارد. یعنی سطوح بالای برانگیختگی بر تکالیف پیچیده و نه تکالیف ساده تأثیر دارد و پدیده‏های اجتماعی بهنجاری مثل جذابیت بین فردی، پرخاشگری، رفتار کمک بخش و ارتباط غیرکلامی را مختل می‏سازد. از برخی جهات الگوهای برانگیختگی به الگوهای اضافه بار حسی مربوط می‏شوند، زیرا سطوح افزایش یافته برانگیختگی یک محصول فرعی اضافه بار حسی است که در موقعیت‏های با تراکم بالا رخ می‏دهد.
وورچل و تدلی309 (1976) عقیده دارند که رابطه میان ازدحام و برانگیختگی پیچیده است و به همین خاطر آنها نظریه دوعاملی310 ازدحام را ارائه نمودند. بر طبق نظریه و ورچل و تدلی تعرض به فضای شخصی باعث افزایش سطح برانگیختگی می‏شود. اگر شخص برانگیختگی افزایش یافته را به دیگر افراد حاضر در موقعیت نسبت دهد، آن وقت دچار حس ازدحام می‏گردد. گوچمن و کیتینگ311 (1980) گزارش می‏کنند مردم اغلب احساسات ناخوشایند برانگیخته شده توسط سایر عوامل را به ازدحام نسبت می‏دهند، اگر حتی تبیین‏های دیگری نیز در دسترس باشد. از طرف دیگر شواهدی وجود دارد مبنی بر آن که مردم اگر فکر کنند برانگیختگی آنها ناشی از منابع دیگری مثل فیلمی که تماشا می‏کنند (وورچل و براون، 1984) یا حتی سر و صدای غیرمحسوس اطرافشان است، ازدحام کمتری را احساس می‏نمایند (وورچل و یوهای312، 1979).

الگوهای کنترل
کنت (1991) آخرین گروه نظریه‏های ازدحام، اگلوهای کنترل را چنین بیان می کند؛ دیدگاهی که به طور روزافزون نفوذ بیشتری می‏یابد. بسیاری از نظریه‏های قبلی بر محور مفهوم کنترل شخصی شکل گرفته‏اند – یعنی مقدار آزادی که فرد در تصمیم‏ها و رفتارهایش داراست. کنترل شخصی را می‏توان دارا بودن احساس کنترل شناختی نیز معنی کرد یعنی این که فرد احساس می‏کند آنقدر محیط را می‏شناسد و درباره آن اطلاعات دارد که می‏تواند بر آنچه اتفاق می‏افتد احاطه داشته باشد. الگوهای کنترل عنوان می‏دارند که تراکم بالا بر رفتار و احساسات انسان اثر می‏گذارد زیرا احساس کنترل فرد را از بین می‏برد و موجب ازدحام می‏شود.
به طور کلی می توان چنین گفت که تفکیک میان مفاهیم تراکم و ازدحام مهم است. تراکم یک شاخص عینی از تعداد نفرات در هر واحد فضا است؛ ازدحام اشاره به حالت ذهنی و روانشناختی دارد که به احساسات منفی منجر می‏شود. در حالی که تراکم معمولاً یک عنصر مهم در ازدحام است، ادراک ازدحام تحت تأثیر سایر متغیرهای موقعیتی و جغرافیایی مثل معماری، نیازمندی‏های تکلیف و سن و جنسیت فرد قرار می‏گیرد.
جای هیچ شکی نیست که مواجهه طولانی با تراکم بالا می‏تواند پیامدهای بسیار منفی بر سلامتی و رفتارهای اجتماعی گونه‏های مختلف حیوانی داشته باشد. با این که این مورد درباره انسان‏ها نیز صادق است ولی فرد بایستی در تعمیم نتایج مطالعات حیوانی به انسان‏ها شیوه‏ای مستقیم و ساده، کمال احتیاط را بنماید.
پژوهش‏های مربوط به واکنش‏های انسان در برابر تراکم بالا را می‏توان به مطالعات ازدحام کوتاه مدت و درازمدت تقسیم نمود. مطالعات ازدحام کوتاه مدت دارای شکلی ازمایشی هستند و به ندرت بیش از چند ساعت طول می‏کشند. پژوهش روی ازدحام کوتاه مدت نشان می‏دهد که این تجربه می‏تواند اثری منفی بر احساسات بگذارد و عملکرد را در تکالیف پیچیده مختل سازد. مطالعات ازدحام درازمدت به شکلی طبیعی گروههایی را مورد بررسی قرار می‏دهد (معمولاً در زندان‏ها یا خوابگاههای دانشجویی) که به مدت درازی تحت شرایط با تراکم بالا زندگی می‏کنند. با این که این پژوهش‏ها کامل نیستند ولی حاکی از آن‏اند که تجربه طولانی تراکم بالا در این موقعیت‏ها به ویژه در محیط‏های آزاردهنده‏ای مثل زندان، معمولاً منفی است.
نظریه‏های مختلفی برای تبیین اثرات تراکم روی انسانها مطرح گردیده است. الگوهای بوم‏شناسی موقعیت‏های رفتاری را با توجه به حضور تعداد بهینه‏ای از افراد برای عملکرد مناسب در محیط، مورد بررسی قرار می‏دهند. الگوهای اضافه بار حسی ازدحام را به عنوان پاسخی به تحریک و اطلاعات بیش از حد محیطی تبیین می‏نماید. الگوی تراکم شدت فریدمن عنوان می‏کند که تراکم به خودی خود نه مثبت و نه منفی است، اما هر رفتاری را که در موقعیت حضور داشته باشد شدت می‏بخشد. الگوهای برانگیختگی ازدحام را به عنوان محصول فرعی سطوح افزایش یافته برانگیختگی حاضر در موقعیت‏های با تراکم بالا توصیف می‏کنند. الگوهای کنترل بر نقش فقدان کنترل فرد بر محیط به عنوان عامل اصلی تجربه ازدحام تأکید دارند. تمام این نظریه‏ها تا اندازه‏ای از حمایت پژوهشی برخوردارند، اما برای رسیدن به یک نظریه قطعی‏تر درباره ماهیت ازدحام انسانی باید منتظر پژوهش‏های آتی باشیم.

4-3- نمونه های موردی مراکز درمانی و طب مکمل:

بهنیش و شرکاء (Behnish & Partner)
باشگاه سلامتی و آبدرمانی ( Health and Spa Facilities)
باد الستر، آلمان (Bad Elster, Germany)
مرکز آبدرمانی باد الستر، یکی از قدیمی ترین مراکز خصوصا در زمینه حمام های لجن در آلمان است که در یک جنگل متراکم بامکان های تفریحی متعدد، دریاچه های کوچک و فضاهای سبز وسیع، قرار گرفته است. این ساختمان بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و تبدیل به مجموعه ای جذاب از سبک های مختلف معماری شده است. در آخرین بازسازی این بنا، فضاهای آبدرمانی به واسطه اضافه کردن یک سازه جدید و تخریب بخش هایی از ساختمان قدیمی، گسترش پیدا کرد است. فضای استحمام جدید با استخرهای متعدد، حمام های باز و بخش اطلاعات مرکزی، در فضای داخلی قرار گرفته اند که توسط ساختمان های موجود احاطه شده است. یک ساختمان جدید برای فضاهای درمانی ( ماساژ و حمام های لجن) کامل کننده این توسعه است.

تصویر 4-1 : باشگاه سلامتی وآب درمانی باد الستر( آرین مستعدی،72:1388)
در آغاز معماران نمی دانستند چگونه طراحی خود را با ساختمان های موجود که دور یک حیاط خلوت مثلثی شکل گرفته است، ترکیب کنند.

تصویر 4-3: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 74)
ساختمان جدید طوری طراحی شده اند که مصالح و ساخت و ساز را به کمترین حد ممکن برساند. فضای استحمام جدید به عنوان مرکز توجه و نقطه عطف جدید مجموعه در نظر گرفته شده است. برای اتصال مرکز آبدرمانی به دریاچه و محوطه اطراف، این فضا با سقف شفاف پوشانده شده است. همچنین دیوارهایی که آن را محصور می کنند، شفاف هستند تا جدایی فضای داخل به بیرون، که به دلایل اقلیمی الزامی است، به وضوح قابل درک باشد. شفافیت، سازه سبک و رنگ های روشن، یک محیط آرام و دلنشین خلق می کند که این فضا را به یک حیاط داخلی برای مجموعه تبدیل کرده است.

تصویر 4-4: فضای استخر روباز (آرین مستعدی، 1388: 76)

تصویر 4-5: نما- برش (آرین مستعدی، 1388: 77)

تصویر 4-6: پلان همکف (آرین مستعدی، 1388: 75)

تصویر 4-7: پلان طبقه اول (آرین مستعدی، 1388: 76)

جداره ها و سقف از شیشه دوجداره با یک متر فاصله هوایی در میان آنها ساخته شده است تا به واسطه جریان هوا در فضای میانی، از تاثیر تغییرات دما محفوظ باشد. این راه حل، همچنین از تعریق هوا در شیشه ها و آب ها جلوگیری می کند. لایه خارجی سقف، شیب دار است تا زهکشی را تسهیل بخشد، در حالی که لایه زیرین افقی نصب شده است و به نظر می رسد که در کرکره های موجدار شیشه ای با رنگ های روشن، حل شده است. این کرکره ها از ورود نور مستقیم خورشید و گرما جلوگیری کرده و به عنوان عناصر تزئینی عمل می کنند که به فضا یک زندگی مدرن و عملکردی می بخشد.
تصویر 4-8: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 77)

تصویر 4-9: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 76)

تصویر 4-10: استخر (آرین مستعدی، 1388: 76)
برای ارزش بخشیدن به این مرکز، فضای موثر تبدیل به یک حیاط داخلی با رویکرد فرمی و کیفیت در کف سازی و انتخاب مصالح شده است که به بنا یک شخصیت مدرن و آرامش بخش می‏دهد.
تصویر 4-11: فضای باغ میانی و استخر (آرین مستعدی، 1388: 78)

تصویر 4-12: فضای باغ میانی و استخر (آرین مستعدی، 1388: 78)
45 درصد از سطح کرکره های شیشه ای که فضای استحمام را می پوشانند را طرح های رنگی چاپ شده می پوشاند. این کرکره ها، با قرار گیری در جهت عمود بر پرتوهای خورشید، نور خورشید را تلطیف می کنند.

تصویر 4-13: برش فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 79)

تصویر 4-14: فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80)

تصویر 4-15: سقف فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80)
تیم بوش و شرکاء (Tim Bushe Associates)
آزمایشگاه، آبدرمانی و باشگاه سلامتی در ماسول هیل و هندان
(The Laboratory, Spa & Health Club in Muswell Hill and Hendon)
ماسول هیل/ هندان، انگلستان( Muswell Hill/ Hendon, England)
تیم بوش و شرکاء در این دو پروژه، طراحی جسورانه ای برای مراکز بهداشتی درمانی ارائه کرده اند. در پروژه اول که تقابل یک ساختمان قدیمی مربوط به سال 1959 با یک مرکز بهداشتی جدید است، کلید طراحی حذف ستون های طبقه اول یک سازه فلزی جدید بوده که فضا را برای ایجاد یک سالن ورزش باز می کند.

تغییر مشهود دیگر، استفاده از یک نورگیر سقفی در محوطه پارکینگ است که نور خورشید را به فضای استخر که دقیقا زیر آن قرار دارد هدایت می کند. در داخل بنا، ساختمان در سه طبقه به همراه یک ورودی در وسط طبقه همکف ساماندهی شده است.

پذیرش، آبمیوه فروشی، اتاق های درمان، فضاهای اداری، سالن همایش و کلاس ها برای برگذاری جلسات یوگا در طبقه همکف جای گرفته اند.

تصویر 4-19: پلان طبقه همکف (آرین مستعدی، 1388: 90)
در طبقه اول، سالن ورزشی فضای مرکزی را به خود اختصاص داده است و از منظر بخش شمالی لندن و فضای سبز اطراف، از طریق پنجره های نواری که در درازای نمای طولی ساختمان کشیده شده اند بهره می گیرد. در انتهای دیگر سالن، فضای رقص و سالن بدن سازی به وسیله دفاتر اداری و حمام ها از سالن اصلی جدا شده اند. در انتها، در طبقه زیرین، در کنار فضای استخر، فضاهای رختکن، حمام ها و دوش ها در زیر محوطه پارکینگ قرار گرفته است.

تصویر 4-20: پلان طبقه اول (آرین مستعدی، 1388: 90)

تصویر 4-21: پلان زیرزمین (آرین مستعدی، 1388: 91)

تصویر 4-22: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 92)
در پروژه دوم، برای احیای یک مرکز سلامتی موجود، ساختمان تا حد زیادی تخریب و اصلاح شده و به فضاهای آن افزوده گردیده تا 30 درصد به مساحت طبقات اضافه شود. یک سازه فولادی جدید در درون دیوارهای آجری نصب شده تا در بخش شمالی بنا طبقه دومی ایجاد کند که سالن ورزشی اصلی و کارگاه ها را در خود جای می دهد. فضاهای اصلی طوری طراحی شده اند که از ورودی بنا قابل تشخیص باشند، که این امر باعث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره پرخاشگری، حالات خلقی، اسباب بازی، عوامل محیطی Next Entries پایان نامه درباره امور مالی، نور درمانی، روابط عمومی، مواد غذایی