پایان نامه درباره روانشناسی، مثنوی معنوی، زندگی روزمره، عرفان اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

پاکیزگی معنوی بیرون است و دل در گرو عشقی دارد که از راه دور است پس یار زرگر بر قصر پادشاه حاضر می‌شود و روزها با وی سپری می‌شود تا آنکه طبیب روحانی با اشاراتی از جانب حضرت حق، کنیزک را رنجور و مسموم می‌کند تا وی را از دنیای عشق مجازی دور سازد و به مقام قرب و نزدیکی حضرت جل جلاله نزدیک کند و اینگونه‌ ماهیت عشق دروغین زرگر را افشا می‌سازد و در دیگر روایات آمده است که ابوعلی سینا بیماران خود را اینگونه درمان می‌کرده و در کتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی در بیان معالجۀ عشق چنین گفته است: کسی که عشق و نام معشوق پنهانی دارد بدین طریق درمان می‌کردن و نام معشوق پنهانی دارد بدین‌طریق درمان می‌کردن در این حکایت شاه، عقل و روح است و کنیزک نفس اماره، و میل او به زرگر، نشانگر لذّات دنیوی است. طبیب غیبی بیماری نفس را می‌شناسد و او را شفا می‌دهد و عقل را از دام شهوت می‌رهاند و او را صیقل می‌دهد.
و در داستان دیگر زندگی و مرگ را به طوطی اسیر در قفس تعلیم می‌دهد آن هنگام که بازرگان آماده سفر تجارت می‌شود و پیام طوطی را به طوطیان دیگر می‌رساند و باگفتن احوال طوطی طوطی دیگر بر خود می‌لرزد و از درخت می‌افتد و اینگونه بازرگان را مشوش و پریشان حال می‌کند پس احوال را بر طوطی خود بازگو می‌کند و طوطی هم بر جای می‌لرزد و خود را در قفس می‌اندازد و بازرگان پشیمان از گفته خویش می‌شود و پیش خود می‌گوید عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند ناگهان طوطی را آزاد بر شاخ بلندی می‌بیند و طوطی درس رهایی و مرگ را برای زندگی بهتر تدریس کرد پس برای رهایی باید هیچ شویم فنا شویم تا به مقام احدیت نزدیکتر گردیم و از مخلصان او گردیم و اینگونه راه حقیقت را به بازرگان آموخت و وی به راهی رفت که طوطی تعلیم داد.110

نتیجه‌گیری و تطبیق
پیام داستان جویندگان راه حقیقت تصمیم و تعلیم رهایی، از زندگی و اسیری جسم و روح در قفس که بهای آزادی آن مرگ است حتی برای لحظه‌ای بودن و رها شدن از چنگال دنیای مادّی که همانند اژدها با شعله‌های آتشین خود جسم خاکی را در درون خود به آتشکده‌ای تبدیل کرده است و هرلحظه فکر و زبانش تعلیم می‌دهد گاهی آزادی و رهایی است و گاهی عشق و ارزش است و پرواز بر منتهای هستی مولانا درس عشق را با زندگی در مرگ و آگاهی به همۀ انسانها تعلیم می‌دهد.
وین دایر عشق را که پیام‌آور رهایی و دوری از همۀ تعلقات دنیوی است نوعی زیبایی پذیرش روانی می‌داند که راههای دستیابی به پاکی و تقدس را درونمان تقویت می‌کند و در اینجاست که ذهن به آگاهی می‌رسد و به یاورهای درونی‌اش لبخند می‌زند که، مرگ پایان راه نیست آن کم شیوه‌ی دیگری از زندگی‌ست که برای رسیدن به شامل بالاتر الهی از دنیای مادی فاصله می‌گیریم و به رسالتی دیگر دعوت می‌شویم. تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست. فکر را هیچ حدی نیست وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والاتر و سترگ داری خود را موجود الهی خواهی دانست.
درونمان قلمرویی از آرامش هست که می‌تواند همه نیکبختی‌هایی که خواهان آنهاییم خلق کند.
دایر همانند مولانا فاصله گرفتن و خاموش بودن را برای رسیدن به درک معنویت ضروری می‌داند فاصله از همۀ تعلقات مادی که به نوعی به روح آسیب می‌رساند و خدشه ای بر آن می‌زند ما هر لحظه در حال تغییر و واکنش هستیم واکنش به دنیایی و مادیگری که فاصله به روح انسان و برکات آسمانی می‌باشد هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته تا ما را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند عشق راستی و درستی می‌آفریند و این عشق و پاکی را در زندگی روزمره خود به تمام انسانهایی تقسیم کنیم و پیوند دهیم که در مسیر جاودانی قرار بگیریم جسم به ما تعلیماتی می‌دهد که بتوانیم از فراسوی جسمانی به فراسوی روحانی سفر کنیم «وین دایر» کمک کردن به دیگران را «نوعی عشق» می‌داند به کسی که در گوشه خیابان یه حالت احتیاج افتاده است کمی پول بیشتری بدهید بین مشاجره‌های مردمی عشق و زندگی را ببرید و در عمل درست‌ترین راه را نشان دهید… در غالب هزاران راه هر روز عبادت معنویم بخشیدن عشق است نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشیم بلکه همیشه سعی می‌کنم شبیه به مسیح (ع)، شبیه به موسی (ع)و شبیه به حضرت محمد (ص) باشیم.111

۴-۳-9 مفهوم واقعی عشق از دیدگاه وین دایر
در عشق بدون شرط نوعی دیگر و فراتر است که آن را عبادتی خالصانه به درگاه ابدیت می‌داند. در عشق بدون شرط، قدرتی است، که درک کردن آن برای بیشترمان مشکل است، آیا تا به حال در حضور فردی که بر اساس عشق بدون شرط زندگی می‌کند و آن را تجربه می‌کند بوده‌اید؟ و در کنارشان و یا در حضورشان هستیم می‌بینید انرژی که ساطع می‌کنند واگیردار است مثل ادواردا بودن در اتاقی که سالها مادری از فرزند خویش مراقبت می‌کرد و تمام عشق و هستی خویش را به پای فرزندش می‌ریزد… در مورد پیامبران، اینگونه است که وقتی در مکانی وارد می‌شوند با خود روشنایی و نور را می‌آورند و تمام اطراف خود را تغییر می‌دادند وقتی جهانتان را اینگونه متصور می‌شوید جهانتان دچار تغییرات می‌شود و آرامش بیشتری احساس می‌کنید و اگر چنین عشق را در وجودمان احساس کنیم زندگیمان دچار تغییرات می‌شود زیرا انرژی کیهانی که همه چیزها را به کار می‌اندازد روان است و متوقف نمی‌شود وقتی برای انجام کاری مشغول می‌شوید و در آن کار موفق می‌شوید به موفقیتی که هرگز فکر نمی‌کردید به آن دست یابید شما بر اساس این عشق و شور به خواسته درونیتان احساس پیروزی می‌کنید و این کیهان انرژی و عشق است که خداوند به شما هدیه می‌کند.112
دیدار با شمس که آتش عشق را در وجود ارزشمند مولانا شعله‌ورتر می‌کند و همانند جرقه‌ای برای از خود برون شدن از عالم مادی وعروج به عالم معنا و قصه این دیوار نتیجه‌اش عشق در مثنوی معنوی است عشق در زبان نی‌نامه است و قصه‌های مجنون و جدایی عاشق از معشوق داستان پذیرفتن مرگ یا شادی‌ست و پرواز کردن به سوی یار حقیقی (خدا) قصۀ دردها و درمانهاست قصه دیو ستیزی و شهوت‌ستیزی و رستگاریست مولانا خود سمبلی از عشق و نماد و نمود فرهنگ آزادگر و عشق است مولوی در مثنوی عشق را دریای معارف الهی و انسانی و پیمانه می‌داد و معنی و مفاهیم آن را همانند دانه‌ای می‌داند که مرد عاقل دنبال دانه و معنی می‌رود.

درمان با عشق و تأثیرات آن بر زندگی و مرگ از دیدگاه روان شناسانه
آموزه‌های عرفان و روان‌شناسی در خصوص درمان بسیار به یکدیگر نزدیک است، در این دو تهذیب نفس و حفظ سلامت روح و روان و دوری از رذایل اخلاقی از قبیل: خشونت، تعصب، غم و پریشانی،حسد و کینه و تأکید شده و در درمان این دردها عرفای اسلامی و عرفان دایر نظریات مثبت‌اندیشی دارند که به حفظ بهداشت روانی و روحی پرداخته‌اند.
امروزه یکی از موضوعاتی که بشر را به خود مشغول ساخته است موضوع درمان بیماریهاست. روشهای نوینی در رابطه با درمان بیماریها وجود دارد و هر روز گامی نو در این حیطه برداشته می‌شود به طوریکه در اثر پیشرفت‌های پزشکی، قادر به کنترل بیماری‌ها مطرح و فراگیر می‌باشند که ریشه‌ی اغلب بیماریها ناآرامی‌های روحی و مشکلات عصبی است.
بر این مبنا از قدیم‌الایام در کنار روشهای پزشکی از روشهای ماوراءالطبیعه در درمان بیماریهای روحی و روانی کمک می‌گرفتند و از قدیم‌الایام در میان حکما، فلاسفه، عرفا، روانشناسان، پزشکان و سایر صاحبنظران، این موضوع مورد بحث و تبادل نظر بوده است که در تأمین سلامتی و درمان بیماریهای جسمی و روحی می‌توان از قدرت روانشناسی و معنویت (توحید درمانی) نیز کمک گرفت «حافظ» «توحید و قدرت» الهی را منشأ شفا و درمان دردها دانسته و عقیده خویش را در خصوص «قابلیت‌ شفادهی» چنین بیان می‌کند.
«فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد»
(بقراط) شخصیت برجسته طب باستان ما که برای نخستین بار ناهنجاری‌های روانی را در مکتوبات پزشکی وارد کرد معتقد بود بسیاری از بیماریهای روانی قابل درمان هستند. او پادشاه مقدونیه را ـ که دیگران سِل تشخیص داده بودند ـ از طریق روانی معالجه کرد.113
«ابن علی سینا« نیز از روانشناسی و اعتقادات مذهبی (توحید درمانی) در درمان بیماری‌های جسمی و روحی کمک می‌گرفت و در موارد متعدد، بیماران خویش را از خوردن دارو برحذر می‌داشت و صرفاً از طرق روانی و تلقین و اعتقادات دینی بیماران صعب‌العلاج را مداوا می‌نمود.114

نتیجه‌گیری و تطبیق
«وین دایر» کشیش مسیحی است که پژوهشهایی خاص را با نگاه مذهبی ـ روانشناسی به انجام رسانیده است و در پژوهش‌های خود در درمان بیماری‌های جسمی و روحی توجه به اعتقادات عرفانی و ماوراءالطبیعه همگام با یافته‌های روانشناسی حائز اهمیت است و برای درمان بسیاری از بیماریهایی روحی روانی مثل ـ ناهنجاری‌های اجتماعی خشم، خشونت و استرس و تنش‌های روانی که به نوعی عواطف و احساسات شخص را مورد تهاجم قرار می‌دهد و باید با مراقبه‌های کاربردی به درمان آن پرداخت و در این رابطه وین دایر و مولانا نظریات مشترکی داشته‌اند و تمام درمان بیماریها را با تمسک به مثنوی معنوی و تمثیل‌ها و داستانهای حکمت‌آموز و پندآموز به درمان بیماریها پرداخته که در این راه موفق بوده است و با بهره‌گیری از درمانگری عشق در عرفان اسلامی مولانا به قابلیت‌های فراوانی دست یافته وی معتقد است مواظبت از افکار، دستورات عفو و بخشش عدم کینه‌توزی، عدم خشونت و توجه به مدار و تساهل و تسامح، نتیجه به حفظ و سلامتی و بهداشت روحی و حمایت‌های فردی و اجتماعی را به دنبال دارد و متعاقب آن آثار استرس ـ و تنهایی ـ تفکر به مرگ و پریشان حالی و آشفتگی ـ توهم و خیالات باطل ـ اضطراب و از هم گسیختگی فرهنگی و اجتماعی و هزاران بیماری روحی و جسمی که می‌تواند سلامتی هر انسانی را به مخاطره بیندازد و به ارتقای سلامتی کمک می‌کند از سوی دیگر شرکت در محافل معنوی که همراه با دعا و نیایش و ایجاد رابطۀ معنوی یا قادر متعال از طریق ایجاد عواطف مثبت برای درمان و ارتقای سلامتی نیز مؤثر است وی با تمسک به آیات قرآنی نیز و تطبیق دادن آن با اشعار مولانا نظریات تأمین کننده‌ای بر بهداشت درونی ارائه کرده است درونی آراسته کرده است و معتقد است ایمان به خدای یگانه و قدرت لایتناهی افکار فرد را به سوی امیدواری و خوش‌بینی سوق می‌دهد و از این جهت در حفظ سلامتی و درمان مفید است.
و درمان از طریق روان‌شناسی و عرفان و تأثیر آموزه‌های این دو بر سلامتی روحی و جسمی انسان مورد بحث و بررسی واقع شده و در دو بخش جداگانه به شیوۀ درمان و چگونگی تأثیر این آموزه‌ها به سلامتی روحی و جسمی پرداخته شده درمان با روانشناسی با تحقیقات گسترده‌ای که وین دایر انجام داده بیشتر بیمارهای جسمی بیش از (75%) جنبه روانی دارد و افرادی که در کنترل هیجانات خود دچار مشکل هستند مطمئنا به بیماری مبتلا می‌شوند.
افرادی که بیشتر احساس تنهایی و بر تکیه‌گاهی می‌کنند و به نوعی درگیر عشقهای نافرجام شده‌اند به بیماریهای قلبی و عروقی دچار می‌شوند ولی با بهره‌گیری از مطالعات روانی می‌توان به بهبود و ترمیم این بیماریها پرداخت.115
۴-۳-10 تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر درمان بیماری
اسکاول شین محتواست آنچه که در درمان بسیار مهم است استفاده از جملات تأکیدی و تلفیقات مثبت است در حقیقت بهبود بیماری به همین دلیل باید بیشتر مواظب خیالات و افکار خود باشیم قدرت اراده و تلقین در حفظ سلاسی116 و اعاده آن بسیار مؤثر است.

۴-۳-11 تأثیر عشق بر سلامتی فکر و درمان بیماریها
عشق به زندگی و عشق به کسانی که به نوعی در کنار شما هستند می‌تواند سطح آگاهی و شعور شما را برای ایجاد روابط تغییر و رفع معایبها و کاستیها یاری دهد با جملات منفی که در روح و جسم شما تأثیرات سازنده‌ای ندارد خداحافظی کنید آنچه را که اکنون مخالف آن هستید می‌توانید از نو تعریف کنید و پیرامون آن تفکری تازه بیابیدتا فور و برکت و عشق به زندگی شما راه یابد عشق را به عنوان چراغ راهنمای خود در فعالیتهای روزانه خویش بکار ببندید خود را نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مثنوی معنوی، امام حسین(ع)، مخزن الاسرار، بهاءالدین ولد Next Entries پایان نامه درباره پیامبر (ص)، مثنوی معنوی، عشق و محبت، وجود خداوند