پایان نامه درباره رفتارهای ضد اجتماعی، فضای سایبر، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

مخابراتی با نیت و قصد مجرمانه ای که در قانون جرایم رایانه ای تعریف شده است ، جرم تلقی می شود . شنود در فضای سایبر ، شیوه نفوذ به داخل سامانه از طریق لایه های زیرین شبکه به دلیل انعطاف زیاد ، بیشتر مورد توجه نفوذگران حرفه ای است و نفوذ به داخل سامانه به این صورت بسیار مخرب وخطرناک است چراکه شنود اطلاعات می تواند شامل داده ، متن ، تصویر ، صدا ، کد ، پایگاه داده ای ، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا انتقال دادنی یا ذخیره شدنی باشد پس بنابراین شنود می تواند برای کاربران دنیای مجازی بسیار صدمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد . اما اگر در بحث شنود جرایمی همچون دسترسی غیرمجاز ، شنود و جاسوسی رایانه ای به موازات یکدیگر اتفاق بیافتد باید براساس قاعدۀ تعدد معنوی نسبت به آن عمل کرد .
در نتیجه با توجه به تمامی مطالب مذکور ، چالش بین قوانین حقوقی و عملیات رایانه ای ، اساساً مانند سایر فناوری های روز می باشد . برای حفظ تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق انفرادی اشخاص و حفظ امنیت جامعه ، قوانین حقوقی باید روش های جدیدی را که به بررسی و مقابله با رفتار مجرمانه را مجاز می شمارد ، گسترش دهد . این روش ها بدون تردید ، روش های نوین ارتباطات هشدار دهنده و جست و جو در مجموعۀ عظیم داده ها را نیز شامل می شود . جامعه نمی تواند به رفتارهای ضد اجتماعی یا رفتارهای خشن به سادگی اجازه بروز دهد زیرا باعث بروز مشکلات پیچیده دیگری در جامعه می شود .
اما بهترین راه برای جلوگیری از وقوع اکثر جرایم رایانه‌ای به آگاهی ما بستگی دارد و از سوی دیگر مبارزه با این جرم رایانه ای همانند سایر جرایم با پیشگیری شروع می شود که بهترین راه حل در پیشگیری برقراری امنیت در این فضا می باشد . و نیز اگر تعداد بیشتری از مردم از اشکال و روش‌های فعلی جرایم سایبر آگاهی یابند ، تعداد قربانیان کاهش خواهد یافت .
تنها هدف از نگارش این پایان نامه آشنایی کاربران با جرم خطرناک و پر آسیب ، شنود غیرمجاز بوده تا باشد ، که افراد کمتری به دام نفوذگران سایبری گرفتار شوند .

پیشنهادات :
1 . پیشنهاد می شود به منظور انسجام در مطالب ارائه شده در قانون جرایم رایانه ای ، تبصره 48 قانون مذکور در کنار ماده 2 بیاید تا نیازی نباشد که بعد از 46 ماده و در بخش دوم به مورد دیگر از جرم شنود غیرمجاز اشاره شود . لذا پیشنهاد می گردد ماده 2 به این شکل اصلاح شود :
( هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال یا ذخیره شدۀ ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد( .
2 . در ماده 2 قانون جرایم رایانه ای از اصطلاحات حقوقی و تکنیکی استفاده شده است که بهتر بود قانونگذار ابتدا تعریفی از آنها ارائه می کرد ، تا رفع ابهام شود . چراکه اگر در قانونی ابهام وجود داشته باشد ، در آینده نه چندان دور بر ابهام های آن افزوده خواهد شد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره پیشگیری وضعی، امنیت اطلاعات، فضای سایبر، عوامل اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قرآن کریم، جوادی آملی، روابط اجتماعی، پیامبران الهی