پایان نامه درباره جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه، اقتصاد اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقي از اين قبيل ميباشد و يا توصيه مستقيم افرادي كه مشهور و محبوب هستند مبني بر استفاده صحيح و معقول از تلفن همراه. همچنين استفاده از تبليغ هاي حاشيه اي چه در تلويزيون وچه در سطح شهر بطوري كه در دراز مدت اين تبليغات از حواشي و پس زمينه به زمينه اصلي فكري افراد منتقل شود و نابه هنجاريهاي حاصل از تقابل فرهنگ و فناوري را اصلاح كند مي تواند در بهبود فرهنگ استفاده از تلفن همراه كمك كند. http://www.tavoosebehesht.ir) )،
اریارز

2-4 بخش چهارم: كاربرد نظريه هاي ارتباطي
2-4-1 نظریه شكاف آگاهي :
بر اساس نظریه شکاف آگاهی “اطلاعات” يك منبع است که ارزش دارد و به افراد امكان كارهايي را مي دهد كه در صورت نبودن آن نمي توانستند انجام دهند. يك ضرب المثل قديمي مي گويد: “دانش قدرت است” . اين به اين معني است كه آگاهي توانايي انجام كار در بهره گيري از فرصت هايي را فراهم مي آورد.
با وجود اين آشكار است كه آگاهي مثل ديگر انواع ثروت به گونه اي برابر توزيع نشده است. افرادي كه با فقر مالي دست و پنجه نرم مي كنند، اغلب از نظر اطلاعاتي هم فقير هستند. از نظراطلاعات دارا و ندار وجود دارد. همان طور كه از نظر ثروت مادي فقير و غني وجود دارد. اطلاعات در جامعه امروزي مهم است زيرا دموكراسي به شهروندان آگاه متكي است . ما در عصري زندگي مي كنيم كه فن آوري دائمأ در حال رشد و ارتقا است . رفع بسياري از مشكلات زندگي امروز بشر مثل آلودگي هوا و محيط زيست ، قدرت هسته اي، خطر افزودني هاي غذايي مختلف و خطر هسته اي و …. مستلزم اطلاعات و مردمي مطلع است.
يكي از نويدهاي بزرگ ارتباط جمعي اين است كه ممكن است بتوان با فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز مردم، به كاهش بسياري از مشكلات گفته شده در بالا كمك كند. با وجود اين تلاش براي بهتر كردن زندگي مردم يا بهبود كاركرد دموكراسي با افزايش ميزان اطلاعات از رسانه هاي جمعي، ممكن است هميشه به طريقي كه برنامه ريزان اميد آن را دارند، مؤثر نباشد . يك گمان غير منتظره و مطلوب اين است كه ارتباط جمعي ممكن است عملأ اثرش افزايش تفاوت يا شكاف آگاهي ميان افراد گروه هاي اجتماعي مختلف باشد. اين پديده كه فرضيه “شكاف آگاهي” خوانده مي شود ، نخستين بار توسط “تيكنو دونوهوو” در سال 1970 در مقاله اي با عنوان “جريان رسانه هاي جمعي و رشد تفكيكي در آگاهي” مطرح شد.
مؤلفان فرضيه شكاف َآگاهي را به اين طريق بيان كرده اند :” وقتي ريزش اطلاعات رسانه هاي جمعي به نظام اجتماعي افرايش مي يابد، بخش هايي از جمعيت با پايگاه اجتماعي اقتصادي بالاتر سريع تر از بخش هايي از جمعيت با پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين تر اين اطلاعات را كسب مي كنند، به طوري كه شكاف آگاهي ميان اين بخش ها به جاي اين كه كاهش يابد، افزايش پيدا مي كند”
اين فرضيه پيش بيني مي كند كه به خاطر اطلاعات اضافه، افراد داراي پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين و افراد داراي پايگاه بالا هر دو آگاهي به دست مي آورند. اما افراد داراي پايگاه بالا اطلاعات بيشتري به دست مي آورند. اين بدين معني خواهد بود كه شكاف نسبي در آگاهي ميان افراد مرفه و افرادي كه رفاه كمتري دارند، افزايش خواهد يافت . (تانكارد،1381،151)

2-4-1-1 شكاف آگاهي و فن آوري جديد :
فن آوري ارتباطي با سرعتي در حال تغيير است كه خيلي از افراد از “انقلاب ارتباطي” يا “انفجار اطلاعات” سخن مي گويند بعضي از اين فناوري هاي جديد كه در فرايند توسعه قرار دارند يا درحال حاضر موجود هستند، دستگاه هاي ضبط نوار و ويدئو ، تلويزيون كابلي ، توزيع روزنامه ها در منازل، دسترسي به خدمات اطلاعاتي كامپيوتري از طريق كامپيوترهاي خانگي و ارتباط ميان كامپيوترهاي خانگي با استفاده از مودم است. بسياري از اين فناوري ها واحد اين اثر مهيج هستند كه استفاده كننده كنترل بيشتري بر فرايند ارتباطي و اطلاعات دريافت شده خواهد داشت. به طور نظري اين فناوري به نفع مردم دركل جامعه قابل استفاده است. همان طور كه پاركر22 و دان23 متذكر شده اند:
بزرگترين نيروي بالقوه اطلاعات ، كاهش هزينه آموزش است تا جايي كه جامعه ما مي تواند دسترسي آزاد و برابر به فرصت هاي يادگيري براي همه افراد در تمام دوره زندگي آنها فراهم آورد .با وجود اين ، در عمل هنوز روشن نيست اثر اين فناوري بر سطح آگاهي عموم ، به ويژه بخش هاي مختلف مردم چيست . بسياري از اين فناوري ها گران هستند و به همين سبب ممكن است بيشتر در دسترس افراد مرفه باشند تا در دسترس كساني كه رفاه كمتري دارند. به اين دليل و دلايل ديگر ممكن است يك اثر ناخوشايند اين انقلاب فناوري در ارتباطات ، گسترش بيشتر شكاف آگاهي باشد پاركر و دان ياد آور شده اند:
اگر اين خدمات اطلاعاتي به طور عام و در تمام جامعه در دسترس نباشد، در اين صورت آنهايي كه از قبل “غني اطلاعاتي” هستند ممكن است بيشتر بهره ببرند، حال انكه “فقراي اطلاعاتي” نسبتاً فقيرتر مي شوند. گسترش اين شكاف آگاهي ممكن است به تنش اجتماعي بيشتر منتهي شود .
فرضيه “شكاف آگاهي” حاكي از اين است كه هنگامي كه ريزش اطلاعات در يك نظام اجتماعي افزايش مي يابد، بخش هايي از جمعيت كه پايگاه اجتماعي اقتصادي بالاتري دارند اين اطلاعات را سريع تر از بخش هاي داراي پايگاه پايين تر كسب مي كنند.
فرضيه “شكاف آگاهي” از زمان صورت بندي اوليه تاكنون، چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفته و توسعه يافته است. اول از همه روشن شده است كه اطلاعات گاهي موجب گسترش شكاف آگاهي و گاهي موجب تنگ شدن آن ميشود. در اين فرايند يكي از متغيرهاي مهمي كه در مطالعات متعدد شناخته شده است “علاقه” يا “انگيزش” است. اگر علاقه كافي وجود داشته باشد و به ويژه اگر توزيع اطلاعات در جامعه عادلانه باشد، به بستن شكاف آگاهي كمك مي كند. دوم اينكه شكاف هايي كه به خاطر ارتباط پيدا مي شوند، محدود به شكاف آگاهي نيستند و ممكن است نگرش ها و رفتار را نيز در برگيرند . بعضي رسانه ها خيلي بيشتر از ديگر رسانه ها در دسترس هستند. جامعه در كل ممكن است، نيازمند برداشتن قدم هايي باشد تا مطمئن شود دسترسي به اطلاعات براي همه فراهم است، در غير اين صورت ممكن است شاهد شكاف هاي آگاهي باشيم كه به طور دائم افزايش مي يابند. (تانكارد،1381،151 )
در 15 سال پیش وقتی که تلفن همراه وارد کشور ما شد ، این ابزاربه یکی از فناوری های لوکس روز تبدیل شده بود که تنها عده معدودی از افراد جامعه که در بیشتر مواقع افراد متمول را تشکیل می دادند از آن استفاده می کردند. درنتیجه برخی اطلاعات تنها در بین این افراد مبادله می شد و به شکاف اطلاعات در بین افراد جامعه دامن می زد.
اما با همگانی شدن تلفن همراه این وسیله از شکل لوکس خود خارج شد و به راحتی در اختیار تمامی افراد جامعه قرارگرفت. نظریه شکاف آگاهی یکی دیگر از نظریات ارتباطات است که به فاصلة اطلاعات در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه و دریافت و دسترسی آنان به اطلاعات می پردازد به همین جهت نظریه شکاف آگاهی در این نوشتار مورد استفاده قرار میگیرد.

2-4-2 جامعه اطلاعاتي:
جامعه اطلاعاتي جامعه اي است همراه با خدمات اطلاعاتي رسانه هاي همگاني كه با آهنگي سريعتر از ديگر جوامع و تفوق بر اندوخته هاي تجربي و دانش محض به پيش مي رود؛ جامعه‌اي كه ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات بي حد و مرز است و در آن، ارتباطات شبكه اطلاعاتي جهاني، جايگزين سرويس ارتباطات تلفني جهاني شده و توليد ارزشهاي اطلاعاتي عامل تعيين كننده اي در توسعه جامعه است.
در جامعه اطلاعاتي الگوهاي سطح زندگي، شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي، و عرصه داد و ستد مشخصاً از پيشرفت اطلاعات و دانش فني متأثر است. اين پديده نشأت گرفته از رشد فزاينده توليد انبوه اطلاعات در طيف گسترده رسانه هاي جمعي است كه اكثر آنها نيز به صورت الكترونيكي ظهور مي يابد.

2-4-2-1 تاريخچه جامعه اطلاعاتي:
از دهه 1970 به بعد در غرب و بويژه در برخي از كشورهاي پيشرفته تحولات عظيمي در زمينه اطلاعات و اطلاع رساني صورت گرفته است. در دهه 1980 كامپيوتر وارد خانه‌ها و ادارات شد، تشكيلات اقتصادي داراي بخش اطلاع‌ رساني گرديد و داد و ستدهاي جهاني و بين المللي در طول شبانه روز از طريق شبكه هاي ارتباطي با سرعت بيشتري صورت مي پذيرفت و عامل تعيين كننده‌اي در زندگي مردم به شمار مي‌رفت. در دهه 1990 مردم با ساعات كار كمتر، بازده كاري بيشتري را ارائه مي دهند و كارهاي اداري، بدون تبادل كاغذ صورت مي پذيرد، درست مانند كلبه الكترونيكي كه در اين دهه بيش از يك افسانه مي نمايد. طبقه بندي جديد با ويژگي “فقر اطلاعاتي” در اثر بروز شكل جديد از برتري طلبي و به شكل غلبه الكترونيكي در عرصه جهاني پديدار شده است. بدين ترتيب تولد عصر جديدي به نام عصر اطلاعات در حال وقوع است. در اين دوران نه تنها افزايش حجم اطلاعات يا فعاليتهاي مربوط به اطلاع رساني، بلكه تحولاتي كه به تغيير “جامعه متكي به كشاورزي” به “جامعه متكي به صنعت” و پس از آن به “جامعه متكي بر اطلاعات” مرتبط مي باشد، بارز است. (بهشتي، 1376، 45 )
به طور تحلیلی، پنج تعریف از «جامعه اطلاعاتی» که هر یک معیارهایی را برای تعریفی جدید ارائه می دهند، قابل تشخیص است:
1- فناورانه:
عمومی ترین تعریف از “جامعه اطلاعاتی” بر نوآوری چشمگیر فناوری تاکید می کند. تصور کلیدی این است که موفقیت علمی در پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات، کاربرد فناوریهای اطلاعاتی را تقریبا به تمام گوشه و کنار جامعه گسترش داده است. .(وبستر، 1382،12)
2- اقتصادی:
شاخه ای فرعی در اقتصاد تاسیس شده است که به مسایل «اقتصاد اطلاعات» می پردازد. اثر پیشگام فریتز مك لاپ، یعنی تولید و توزيع دانش در ایالات متحده (1962)، در پایه گذاری مقیاسهایی برای «جامعه اطلاعاتی» در چارچوب اقتصادی آن، بسیار موثر بود. مک لاپ کوشید تا صنعت اطلاعات را با اصطلاحات آماری توصیف کند. او پنج گروه وسیع صنعت (که خود به پنجاه شاخه فرعی تقسیم می شدند) تشخیص داد که عبارتند از:
الف) آموزش و پرورش (مدارس، کتابخانه ها و …)
ب) رسانه های ارتباطی (رادیو، تلویزیون و …)
ج) ماشینهای اطلاعاتی (تجهیزات کامپیوتری، ابزارهای موسیقیایی، …)
د) خدمات اطلاعاتی (حقوق، بیمه پزشکی و …)
ه)دیگر فعالیتهای اطلاعاتی (تحقیق و توسعه، فعالیت های غیرانتفاعی)
در بررسی این نوع مقولات، می توان ارزش اقتصادی به هر کدام از آنها داد و مشارکت آنها را در تولید ناخالص ملی ردیابی کرد. اگر روند اینها در تولید ناخالص ملی، بخشی رو به افزایش را نشان دهد، آنگاه می توان ادعا کرد که ظهور تدریجی «اقتصاد اطلاعات» در حال شکل گرفتن است. (وبستر، 1382،19 و 20)
3- شغلی:
مقیاسی که برای پیدایش «جامعه اطلاعاتی» دگرگونیهای شغلی را مورد توجه قرار می دهد، مقیاس رایجی است. به طور ساده، عبارتست از این که به هنگامی که کار اطلاعاتی در میان حرفه ها تفوق یافت، ما به «جامعه اطلاعاتی» دست یافته ایم. یعنی، هنگامی که کارمندان، معلمان، حقوقدانان و نمایشگران از حیث عددی بر معدنچیان ذغال سنگ، فلزکاران، کارگران کشتی سازی و کارگران ساختمانی تفوق یابند، «جامعه اطلاعاتی» فرارسیده است. .(وبستر، 1382،25)
4- فضایی:
این مفهوم از «جامعه اطلاعاتی»، در عین حال که از جامعه شناسی و علم اقتصاد استفاده می کند، در هسته خود تأکید مشخص جغرافیدانان را بر روی مسأله فضا دارد. در اینجا تأکید اصلی بر روی شبکه های اطلاعاتی است که مکانها را به هم متصل می کنند و متعاقباً تأثیرات چشمگیری بر روی برنامه ریزیهای زمانی و مکانی دارند .(وبستر، 1382،32)
5- فرهنگی:
این مفهوم آخری از «جامعه اطلاعاتي» شاید از همه راحتتر مورد تایید باشد، اما از همه کمتر سنجیده و حساب شده است. هر یک از ما، از روی الگوی زندگی روزانه مان، نسبت به افزایش خارق العاده اطلاعات در زندگی اجتماعی آگاهیم. بی چون و چرا مقدار عظیمی از اطلاعات، تقریبا بیش از هر زمان دیگر در کار است. (وبستر، 1382،37) فرهنگ معاصر به شکلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه درباره جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه، وسیله ارتباطی