پایان نامه درباره تلفن همراه، خدمات شهری، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات به طرز وسيع و سريعي بين جمعيت كثيري توزيع خواهد شد. تاثيرات مثبت تلفن همراه مي تواند بيشتر در رابطه با فوائد فن آوري آن باشد. به عنوان مقوله اي كه سعي ميكند جدا از فرهنگ عمل كند. زيرا هرگونه فن آوري اي از قبيل تلفن همراه سعي ميكند قائم به ذات خود باشد و در بستري كه از آن پديد آمده يعني بستر فن آوري رشد كند و ماندگار شود. ولي در جريان اين رشد و توزيع ها خواه ناخواه عوامل ديگري نيز دخيل مي شود. تلفن همراه نيز همانند ساير فن آوريها علاوه بر تاثيرات مثبت تاثيرات منفي اي نيز دارد و اين تاثيرات منفي بستر ديگري را كه فن آوري بطور نامحسوس در آن در حال جريان است مشخص مي كند و اين بستر نامحسوس بستر فرهنگي جامعه است. هرگونه تاثير منفي استفاده از تلفن همراه خواه ناخواه به مقوله فرهنگ باز مي گردد. به عنوان مثال از مهم ترين تاثيرات منفي تلفن همراه براي جامعه گسترش بعضي اطلاعات ناخواسته از بطن جامعه است. بطور مثال با گسترش سيستم عكس برداري ديجيتالي با تلفن همراه و يا با وجود امكان فيلمبرداري و توزيع همزمان آن از طريق بلوتوث، اين امكان وجود دارد كه هر اطلاعاتي يا هر واقعه اي كه گسترش آن براي افكار عمومي مضر است به راحتي گسترش يابد و امكان كنترل و ريشهكن كردن آن پس از توزيع نيز تقريبا غير ممكن گردد. حتي از طريق رسانه SMS نيز ميشود بعضي اطلاعات محرمانه، اخبار كذب و مطالب منافي عفت عمومي را در سطح جامعه گسترش داد.
ازدیگربارزترين تاثيرات منفي تلفن همراه، گسترش و توزيع عكسها و فيلم هاي ناخواسته از زندگي خصوصي افراد است. به دليل همه گير بودن اين فناوري و عدم توانايي كنترل (اين رسانه، عكسها و فيلمهاي زيادي به شكل ندانسته از افراد ضبط و در سطح جامعه پخش شده كه منجر به فروپاشي روابط بسياري از افراد شده است. بنابراين تمامي اين خصوصيات منفي بطور مستقيم بر زندگي فردي افراد و بطور غير مستقيم به بدنه جامعه ضربه مي زند. از آنجايي كه هر فردي واحد تشكيل دهنده جامعه بحساب مي آيد، نوع ديدگاه هر فرد در رابطه با فرهنگ، تاثير مستقيمي بر روي جامعه خواهد گذاشت. و از طرفي جامعه نيز ايدئولوژي و فرهنگها و هنجارهاي خود را به طرق مختلف به افراد تزريق ميكنند. بنابراين اين نوعي رابطه دو سويه است كه هم ميتواند فردي و هم ميتواند جمعي باشد و هم ميتواند مفيد و هم ميتواند مضر باشد. وقتي فن آوري اي مثل تلفن همراه روانه بازار مي شود، بطن جامعه از آنجايي كه تا به حال با چنين مقوله اي مواجه نشده، راهكاري براي واكسينه كردن جامعه در قبال آن فن آوري ندارد. بنا براين شكل گيري فرهنگ استفاده از يك فن آوري در مراحل اوليه مستلزم وجود فرهنگ شخصي افراد و پيشينه فكري، اجتماعي و خانوادگي هر فرد مي شود. بطوريكه افراد با توجه به فرهنگ فردي خود ميتواند از يك فناوري استفاده سوءيا استفاده مفيد كنند كه البته بعضاً اين فرهنگهاي شخصي مثبت و پيشرو اهداف جامعه است. اما در بيشتر موارد بخصوص در كشورهاي جهان سوم فرهنگهاي فردي در خصوص استفاده از يك فن آوري شكل نگرفته است. بنا براين استفاده سوء از آن گسترش مييابد. اين فرهنگهاي فردي، گوناگون و غير قابل كنترل اند. اين گوناگوني و غيرقابل كنترل بودن براي اهداف اجتماعي و گسترش فرهنگ اجتماعي مضر است. زيرا هدف جامعه براي گسترش يك هنجار، يكپارچه كردن ايدئولوژي افراد است. اين يكپارچگي و وحدت به بدنه جامعه ثبات و مشروعيت ميبخشد. بنابراين گوناگوني به شكل نا به هنجار در سطح جامعه بايد به طرق مختلف كنترل شود. بهبود وضع جامعه ممكن نيست مگر از طريق بهبود ايدئولوژي فرهنگي فرد افراد جامعه. اين بهبودي از طريق گسترش فرهنگ سازي شكل مي گيرد. فرهنگ سازي در سطح اوليه و فردي اش با افراد و در سطح بالاتر و جمعي اش با جامعه سر و كار دارد و مستلزم صرف انرژي و دقت بسيار است. http://www.tavoosebehesht.ir/article177.htm) )

2-2-3 کار کردهای تلفن همراه
هویت دو گانه تلفن های همراه به منزله ابزار فردی و اجتماعی موجب شد که این صنعت ارتباطی به ابزر حضور فرد دراجتماع و تسهیل ایفای نقش اجتماعی کاربر تبدیل شود و به او اجازه دهد که از این پس آسان تر ، سریعتر وگاه به شیوه های متفاوت در اجتماع حضور یابد.
بنابر این می توان گفت نقش های اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرد تحت تاثیر کاربرد تلفن همراه قرار گرفته است.
2-2-3-1کار کرد های عام تلفن های همراه
صنعت تلفن همراه به طور حتم صرفا یک صنعت ارتباطی حاضر یا غایب نیست. بلکه ابتدا صنعت همه رسانه یعنی صنعت رادیو، تلویزیون و روزنامه و درعین حال صنعت همه ابزار رسانه ای یعنی صدا برداری، عکس برداری، فیلم برداری و همچنین وسیله تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی، ماهانه و برنامه های فرد برای سال های بعدی است. (عاملی،1387، 34)
کارکردهای ابزار تلفن همراه و همراه شدن آن با اینترنت، این صنعت فردی را تبدیل به صنعت همه جهان در یک فضا کرده و فرد را به صورت چند رسانه ای و هم زمان با همه جهان مرتبط نموده است. از این منظر یکی از مهمترین ویژگی هایی که به کارکرد تلفن های همراه رایانه ای اهمیت و تفاوت می بخشداین است که این سیستم ارتباطی امکان برقراری رابطه تعاملی مستقیم میان اجتماع و فرد را فراهم می کند. تلفن های همراه رایانه ای به منزله پایانه های فردی در دست تک تک افراد جامعه قرارمی گیرد و بدین ترتیب از یک سو نهادی های تولیدی، خدماتی و سیاسی جامعه می توانند هزینه ناچیز وبه طور مستقیم با این افراد ارتباط بر قرار کنند و از سوی دیگر ، افراد می توانند در هر مکان جغرافیایی که قرار دارند مجموعه گسترده ای از نقش های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود را انجام دهند.

* ارتباط بدل از حضور فیزیکی
شکسته شدن استبداد مکان و زمان پرواز ارتباطی و مرتبط شدن حاضر با غایب را فراهم آورده است.این بخش طیف وسیعی ار ارتباطات اجتماعی فرد را در بر می گیرد.
با استفاده از تلفن همراه بسیاری از گفت وگو ها، مذاکرات ، نقل و انتقالات وموارد دیگر که پیش از این ، مجاورت افراد و حضورفیزیکی آنها در کنار یکدیگر می طلبید، تسهیل شده و بدون نیاز به جابه جایی افراد انجام شدنی است. نوع دیگر ارتباطی که درمیان تلفن های همراه بر قرار می شود زمانی است که دوتلفن همراه بر اساس برنامه های از قبل تدبیر شده بدون دخالت حضوری کاربر با هم پیام رد وبدل می کنند.
بخش مهمی از ارتباطهای برقرار شده به وسیله تلفن همراه نیز به ارتباطات دوستانه و عاطفی اختصاص دارد. دوستی درفضای ارتباط حضوری ، محدودیت هایی دارد که درفضای ارتباط حاضر با غایب ، تبدیل به ظرفیت های تقویت کننده ارتباطی می شود.ازطرفی در پیام های غیر حضوری ، از سازو کارهای جبران ارتباطی نیز استفاده می شود ، یعنی ناگفته ها از طریق ارسال پیام ها و دل نوشته ها جبران می گردد.
حجم زیادی از پیام های کوتاه و فایل های صوتی، تصویری یا ویدئویی که افراد با استفاده از تلفن همراه رایانه ای برای یکدیگر ارسال می کنند، نکته ها یا کلیپ های کوتاهی در مورد دوستی یا عشق اند که افراد با روابط خانوادگی و دوستی مختلف برای ابراز محبت برای یکدیگر ارسال می کنند و بدین ترتیب می توانند اگرچه در فضای واقعی دوراز یکدیگر قراردارند، در فضای مجازی نزدیک خود را حفظ می کنند.
انسان دور افتاده از همکاران، دوستان و افراد خانواده امکان دسترسی نزدیک به واقعیت را از طریق صنعت چند رسانه ای تلفن همراه پیدا کرده است .این امکان بسیاری از اضطراب های ناشی ازبی خبری ، فاصله و دردسترس نبودن را کاهش داده و درعین حال آگاهی و حضور داشتن درمحیط را ایجاد کرده است.
در نگاهی کلان تر به نقش تلفن های همراه در برقراری ارتباط های کاری، دوستانه، خانوادگی و غیره به جای حضور فیزیکی ، شاهد حضور شبکه های ارتباطی در فضای مجازی هستیم که جایگزین بخشی از شبکه های اجتماعی در فضای واقعی شده است.
ارتباط میان دوستان و نزدیکان و گروه های اجتماعی دیگر که به نظر می امد درحال کمرنگ شدن باشد، اکنون با کمک فناوری بازسازی شده است. (عاملی ،1387،35)

* تسهیل اموردرحال حرکت
تلفن همراه آغاز یک دوره ارتباطی محسوب می شود که می توان آن را ارتباط حاضر با غایب در حال حرکت تعبیرکرد. این اتفاق ارزش افزوده ارتباطی جدیدی را وارد زندگی انسان کرده که موجب تقویت ارزش زمان شده است. با توجه به امکان ارسال پیام بدون تماس صوتی از طریق پیامک و ایمیل و فراگرد بیست و چهار ساعته ارتباطی ، درواقع ما وارد دوره تقویت زمان کار وارتباط شده ایم. کاربران تلفن های همراه موارد متعددی را می توانند برشمارند که به علت داشتن تلفن همراه از برخی مشکلات که به در حرکت بودن یا جای مشخص نداشتت مربوط می شود ، پیشگیری کرده وکارها را تسهیل کرده اند و از محدودیت های ارتباطی و کاری بسیاری رها شده اند.
تسریع در فراخوان نیروهای امداد پزشکی و پلیس بر سر حادثه تصادف، یافتن یکدیگر بر سر قرار ، رساندن یک خبر مهم، دسترسی به یک فرد در زمانی که جای ثابتی ندارد و ازهمه مهمتر انجام دادن کارهای روزمره مرتبط با شغل یا برخوردار شدن از خدمات اجتماعی و ارائه خدمات به دیگران نمونه هایی از این کارکردها است.
پیشرفت های تلفن های همراه رایانه ای و ارائه خدمات متنوع به دارندگان آنها این نقش را جدی تر و پررنگ تر می کند و به تدریج جایگاهی به آن می دهد که حذفش زندگی عادی افراد را مختل می کند.
امکان مشاهده یک فایل متنی یا چند رسانه ای و ارسال آن برای کسی که هم اکنون به آن نیاز دارد ، همراه داشتن بانک اطلاعاتی عظیم از شماره تلفن ها، نام ها، وآدرس ها برخی از خدماتی است که تلفن های همراه رایانه ای به افراد در حال حرکت ارائه می دهند. (عاملی ،1387،37)

* سرگرمی
تلفن همراه به منزله وسیله ای چند رسانه ای به مهمترین وسیله گذاران اوقات فراغت و وسیله سرگرمی تبدیل شده است . لطیفه های متعدد و فایل های سرگرم کننده که افراد با استفاده از تلفن های همراه برای یکدیگر می فرستند، اگرچه ممکن است گاه نقش سیاسی داشته باشند، بسیاری مواقع تنها نقش یک سرگرمی اجتما عی را بازی می کنند.
بازی های رایانه ای تلفن های همراه نیز همواره در حال پیشرفت اند و همواره در گوشی های جدید با بازی های جدید در سطح صوتی و گرافیکی بالاتری مواجه می شویم و افراد با اتصال به اینترنت می توانند بازی های بیشتر و جدیدتری دریافت کنند.
تحقیقات نشان می دهد که کاربران جوان تر ، احتمال بیشتری دارد که از تلفن های همراه خود برای دریافت اخبار و سرگرمی استفاده کنند.
امکان اتصال به اینترنت و گردش تفریح درآن نیز یکی از امکانات سرگرم کننده مهمی است که نسل های جدید تلفن همراه دراختیار کاربران خود قرار می دهند. (عاملی ،1387،38)

* خدمات شهری
دولت تلفن همراه و مدیریت آن تنوع گسترده ای از خدمات شهری مرتبط با تلفن همراه را فراهم کرده است ، اما بسیاری از این خدمات ممکن است در درجه اول مصداق رابطه میان فروشنده و خریدار نباشد بلکه خدماتی باشند که نهادی عمومی مانند شهرداری در اختیار شهروندان قرار می دهد.
ارائه خدمات مبتنی بر موقعیت، شامل نقشه هوشمند شهرها و مراکز و خدمات شهری و راهنمایی دارندگان تلفن های همراه به یافتن نزدیک ترین پیمپ بنزین، داروخانه، اداره پلیس و موارددیگر نمونه ای از این قبیل خدمات شهری است. (عاملی ،1387،39)

* دسترسی دائمی به اطلاعات وتبادل آن
ظهور اینترنت برای افراداین امکان را ایجاد کرد که جستجو در شبکه جهانی، تقریبا هر نوع اطلاعاتی را در زمان کوتاهی به دست بیاورند و اکنون این امکان با قرار گرفتن بر روی دستگاههای همراه افراد به دسترسی دائمی تبدیل می شود این امکان همان است که آن را اینترنت جیبی می داند.
آخرین اخبار و امتیازهای ورزشی،اطلاعات هواشناسی، اطلاعات مربوط به یک اثر باستانی با یک نام تجاری، شیوه پخت نوعی غذا و موارد بی شمار دیگر به این ترتیب در اختیار افراد قرار می گیرد.
البته برای رسیدن این امکان به حد غایی آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، فرد جامعه Next Entries پایان نامه درباره تلفن همراه، احساس امنیت، هویت فردی