پایان نامه درباره بیمارستان، گروه درمانی، کیفیت فضایی، فضاهای داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

تسهیل مسیر یابی مراجعین می گردد. دیوارهای به رنگ سفال، بنا را از درازا تقسیم می کنند. از آنجا که فضای طبقه کشیده شده است، این دیوارها عناصر اصلی سازماندهی فضا هستند. در طول این راهرو مرکزی، فضای استخر، هفت اتاق، رختکن ها و آبمیوه فروشی قرار گرفته اند

تصویر 4-23: پلان پرسپکتیو (آرین مستعدی، 1388: 92)

تصویر 4-24: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 91)

تمامی این فضاها به راه پله اصلی دسترسی دارند که به سالن ورزشی اصلی و کارگاههای رقص در طبقه بالا منتهی می شوند. ساختمان اصلی شامل یک بلوک یک طبقه در بخش ورودی و یک حجم مستطیلی دو طبقه بود که سالن های اسکواش و اتاق های دستگاه های ورزشی را در خود جای می داد. طراحان تصمیم گرفتند تا در بخش ورودی یک طبقه به بنا اضافه کنند تا فضای کافی برای اتاق های درمان به وجود آید و این طبقه از بیرون به رنگ خاکستری رنگ شد تا حجم ساختمان را بشکند و اجزای سازنده بنا را به طور مجزا به نمایش گذارد. ارتفاع حجم مستطیلی به اندازه تقریبی 5/1 متر در قسمت پشتی افزایش یافته و سقف جدیدی اضافه شده است تا در فضای استخر و سالن ورزشی حجم جدیدی خلق کند.

ورودی اصلی بزرگتر شده و یک گوشه شیشه ای به همراه لوگوی مرکز، ورودی را آشکار می سازد.در ورودی ساختمان یک سایبان حجیم فلزی و در جلو آن یک پل کوچک قرار دارد که معماران برای آن، همانند رنگ آمیزی فضاهای داخلی، از تعالیم فنگ شوی بهره گرفته اند.

کانتر پدیرش یک دیوار را برای فضاهای اداری ایجاد کرده است. یک نورگیر سقفی خطی بسیار تاثیر گذار، نور طبیعی را برای فضاهای ارتباطی عمومی تامین می کند.

برناک گونزالس ( Brenac & Gonzalez)
بیمارستان ویل اِورَر1 ( Hopital de Ville Evrard)
سن دنیس، فرانسه ( Saint-Denis, France)
تصویر معماری این بیمارستان روانی اصولا بر مبنای یک ترکیب حجمی شکل گرفته است. عناصر ساختمان، دو بال و هال ارتباطی، به سبب استفاده مشخص مصالح تعریف شده اند. در بالی که از میان مدرسه موجود می گذرد، جداره ها با آجر پوشیده شده اند تا ارتباط بهتری با ساختمان برقرار کنند و از دیوارها برای حفاظت از بخش های اصلی حساس از جمله واحدهای درمانی و خدماتی استفاده شده است.

تصویر 4-32: بیمارستان ویلاوِرَر (آرین مستعدی، 1388: 105)

تصویر 4-33: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 107)

از سوی دیگر نمای حجمی که به سمت خیابان است، حالتی رسمی تر دارند و با سازه های شیشه ای وسیع گشایش بیشتری به فضای خارج دارند و به ویژه در بخش های بستری، داخل بلوک، چیدمان مشابه دیگر بخش هاست. با این تفاوت که بلوک های دیگر با آجر پوشانده شده اند. آخرین طبقه عقب نشسته است تا بخش اطفال و زنان زایمان را ((روی بام)) و با یک سقف از جنس روی و تراس محفوظ، جای دهد.

تصویر 4-34: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 108)

تصویر 4-35: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 108)
این پروژه به خوبی نشان دهنده تمایل به خلق یک ساماندهی جدید برای فضاهای بهداشتی درمانی، که هنوز تصویر ذهنی نامناسبی در جامعه ایجاد می کنند، است: یک بیمارستان که به سمت شهر ((باز)) است و بخش های بستری که به سمت خیابان کشیده شده اند. بال طولی بیمارستان 10 متر عقب تر از امتداد خیابان قرار گرفته و فضای کافی برای محوطه سازی که زمینه را برای حجم ساختمان فراهم می کند، ایجاد کرده است. و فضای ورودی که یک سلسله مراتب دلنشین را تامین کرده و همچنین از تقابل بیش از حد مستقیم بین بیمارستان و شهر جلوگیری می کند.

تصویر 4-36: پلان طبقه همکف (آرین مستعدی، 1388: 110)
ساختمان بستری به دو بال تقسیم شده است که بر هم حول یک مرجع مرکزی (هال ورودی) شکل گرفته اند.
تصویر 4-37: پلان طبقه اول (آرین مستعدی، 1388: 111)

از سالن ورودی، یک راهرو شیشه ای کشیده، در طول باغ داخلی حرکت کرده و به فضاهای رفاهی از جمله کافه تریا، فضای استراحت و آبدارخانه منتهی می شود. این فضاها به باغ داخلی که از عبور رهگذران مصون است و راهرو شیشه ای که به باغ داخلی دید دارد باز می شوند. این راهرو به سمت یک غذاخوری بیضی شکل با سازه شیشه ای منتهی می شود که مانند یک عمارت تقریبا مستقل با دید های متنوع به باغ عمل می کند. این پروژه با همکاری معماران جی.پی.لوک و سی.کروز طراحی شده است.

تصویر 4-38: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 112)

تصویر 4-39: فضای داخلی (آرین مستعدی، 1388: 112)

دو بال بیمارستان در برابر ناظری که له هال وارد می شود گسترده شده و فضاهای بازی که به باغ داخلی دید دارند را به نمایش می گذارند. مصالح و رنگ های به کار رفته در داخل ساختمان به تشخیص فضاها و کاربری‏های مختلف کمک می کند.

تصویر 4-40: فضای داخلی (آرین مستعدی، 1388: 114)
تقابل چیدمانی احجام داخلی یک نورگیری طبیعی فوق العاده را برای فضاهای مختلف میسر می سازد بدون اینکه از محرومیت فضاهای درمانی بکاهد.

تصویر 4-41: فضای داخلی راهروها (آرین مستعدی، 1388: 115)

تصویر 4-42: فضای داخلی سالن‏ها (آرین مستعدی، 1388: 116)

4-4- برنامه فیزیکی:

والر (1991) امروزه با تعطیل شدن تدریجی بیمارستان‏های بزرگ، اکثر بیماران در بیمارستان‏های کوچک یا تیم‏های بهداشت روانی ـ اجتماعی در حال درمان هستند که با توجه به نمونه های موردی بررسی شده در این فصل می تواند اثباتی بر این ادعا باشد. در این تحقیق نیز یک مرکز درمانی کوچک طراحی گردیده است که با توجه به استاندارد های بیمارستانی وزرات بهداشت بیمارستانی با تعداد تخت (50 تا 150 عدد) بیمارستان کوچک نامیده می شود. با توجه به توضیحات ذکر شده و انتحاب دسته بیماری ها که در فصل دوم به آن اشاره کردیم طراحی یک مرکز درمانی با 60 تخت خواب انتخاب شد. با انتخاب دسته مشخصی از بیماری ها و فضاهای مورد نیاز که در فصل سوم به آن اشاره کردیم برای این مرکز درمانی عرصه ها و بخش های مورد نیاز در جدول ( 4-1) جمع آوری و ذکر گردیده است.
جدول 4-1- عرصه ها و بخش ها ( نگارنده )
ردیف
عرصه
بخش

1

سرسرای اصلی
بخش پرسنلی

بخش حضور بیمار و همراه

بخش خدمات رفاهی بیمار و همراه
2
مشاوره و معاینه
پذیرش و انتظار

متخصصین و منشیها

3

کمک تشخیص
آزمایشگاه

تشخیصویژه

ام- آر- آی

بخش رادیولوژی

4

کمک درمان
گروه درمانی

هنر درمانی

کار درمانی

نور درمانی

ورزش درمانی

ماساژ درمانی

اوزون درمانی

آبدر مانی
5
بستری
زنانه و مردانه (مشابه هم)

بخش تجمع دو گروه

6

اتفاقات داخلی
احیاء

جراحی

مراقبت ویژه

ایزوله

7

اداری و مدیریتی
امور اداری

امور مالی

امور درمانی

8

پژوهش
دفاتر کار پژوهشگران

کتابخانه

آمفی تئاتر

بخش مونیتورینگ
9
تاسیسات
مکانیک

برق

10

خدمات پشتیبانی
آشپزخانه و سلف سرویس

لاندری

استریل کثیف

استریل تمیز

انبارهای عمومی

کاخداری

نظافت

جمع آوری و دفع زباله

نگهداری جسد
با توجه به مطالعات انجام شده در این فصل پیرامون مشخصات فیزیکی و کیفیت فضایی مراکز درمانی مساحت مورد نیاز هر عرصه و بخش به شرح زیر است:

جدول 4-2 : مساحت عرصه سرسرای اصلی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
سرسرای اصلی
بخش پرسنلی
پیشخوان پذیرش و ترخیص
32
1
32

صندوق
5
2
10

حسابداری
20
1
20

سرویس بهداشتی
2
9
18

رختکن و استراحت
30

30

امور بیمه
15
1
15

داروخانه
40
1
40

بخش حضور بیمار و همراه
انتظار گروهی
120
1
120

انتظار فردی
4
6
24

بخش خدمات رفاهی بیمار و همراه
سرویس بهداشتی
9
3
27

فروشگاه
20
1
20

کافی شاپ
30
1
30

نگهداری کودکان
40
1
40

مساحت کل
426

جدول 4-3 : مساحت عرصه مشاوره و معاینه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
مشاوره و معاینه
پذیرش و انتظار
انتظار گروهی
30
6
180

سرویس بهداشتی
3
2
6

متخصصین و منشی ها
بایگانی طبی و منشی یکنفر برای دو پزشک
6
6
36

فضاهای معاینه و مشاوره جداگانه برای هر پزشک
30
12
360

سرویس بهداشتی
3
7
21

رختکن و استراحت
12
6
72

انبار لوازم
10
1
10

فضای نظافت
5
1
5

مساحت کل
690

جدول 4-4 : مساحت عرصه کمک تشخیص، بخش آزمایشگاه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک تشخیص

آزمایشگاه
پیشخوان پذیرش و پاسخ
8
1
8

انتظار
20
1
20

نمونه گیری ادرار و مدفوع
3
2
6

نمونه گیری خون
10
2
20

سرویس بهداشتی
3
3
9

تحویل نمونه
2
1
2

جمع آوری و تفکیک نمونه
12
1
12

انبار مواد شیمیایی
10
1
10

آماده سازی محلول های شیمیایی
10
1
10

انبار وسایل و لوازم
10
1
10

کار کثیف
8
1
8

کار تمیز
8
1
8

استریل فرعی
5
1
5

انبار استریل
5
1
5

جمع آوری و نگهداری زباله
5
1
5

دوش، رختکن، سرویس بهداشتی پرسنل
20

20

استراحت پرسنل
15
1
15

سالنهای آزمایش
30
4
120

متخصص و مسئول آزمایشگاه
12
1
12

گزارش نویسی و تایپ
12
1
12

مساحت کل
317

جدول 4-5 : مساحت عرصه کمک تشخیص، بخش تشخیص ویژه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک تشخیص

تشخیص ویژه
پیشخوان پذیرش و پاسخ
8
1
8

انتظار
40
1
40

سرویس بهداشتی
3
5
15

الکترو انسفالوگرافی
12
1
12

الکتروکاردیوگرام
12
1
12

سونوگرافی
12
1
12

انبار وسایل و لوازم
6
1
6

دوش، رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
20

20

استراحت پرسنل
12
1
12

دفاتر متخصصین
12
3
36

گزارش نویسی و تایپ
18
1
18

مساحت کل
191

جدول 4-6 : مساحت عرصه کمک تشخیص، بخش ام- آر- آی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک تشخیص

ام- آر- آی
پیشخوان پذیرش و پاسخ
8
1
8

انتظار
25
1
25

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن و تعویض لباس بیمار
2
2
4

سالن دستگاه
30
1
30

مونیتورینگ و کنترل
12
1
12

دوش، رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
20

20

استراحت پرسنل
12
1
12

دفتر متخصص و مدیر بخش
12
1
12

گزارش نویسی و تایپ
12
1
12

مساحت کل
144

جدول 4-7 : مساحت عرصه کمک تشخیص، بخش رادیولوژی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک تشخیص

بخش رادیولوژی
پیشخوان پذیرش و پاسخ
8
1
8

انتظار
25
1
25

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن و تعویض لباس بیمار
2
2
4

سالن دستگاه
20
1
20

تاریکخانه
6
1
6

انبار فیلم خام
4
1
4

آشپزخانه باریوم
2
1
2

رایولوگ
12
1
12

تایپ
12
1
12

دوش، رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
20

20

استراحت پرسنل
12
1
12

مساحت کل
134

جدول 4-8 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش گروه درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

گروه درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
50
1
50

سرویس بهداشتی
3
5
15

فضاهای حضور بیمار و متخصص
52
1
52

ایستگاه مراقبت و پرستاری
25
1
25

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
20
1
20

مساحت کل
213

جدول 4-9 : مساحت عرصه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره پرخاشگری، حالات خلقی، اسباب بازی، عوامل محیطی Next Entries پایان نامه درباره امور مالی، نور درمانی، روابط عمومی، مواد غذایی