پایان نامه درباره بورس کالای ایران، عرضه کننده، قرارداد آتی، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

ساده است. قراردادها قابل واگذاری و حتی لغو می باشند. همچنین بازار، کانون اطلاع رسانی کاملی می باشد.
– میزان ودیعه ی مورد لزوم برای عقد قراردادهای آینده اندک است و در صورت لغو قرارداد، ضرر چندانی متوجه سوداگران نمی شود.
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا
تسویه معاملات در بورس کالا به وسیله ی نهاد ویژه ای به نام «مرکز تسویه» انجام می شود. این نهاد مسؤول تسویه ی معاملات بین شرکت کنندگان در بازار است. به این صورت که مرکز در برابر هر طرف قرارداد، نقش فرد مقابل را بر عهده می گیرد و به عبارتی هر قرارداد به دو قرارداد تبدیل می شود، زیرا فروشنده برای فروش، قراردادی با مرکز تسویه منعقد می کند، خریدار نیز برای خرید از آن مرکز، قرارداد می بندد.
مرکز تسویه برای تضمین معامله، اقدام به دریافت ودیعه اولیه تأکید دارد، زیرا انگیزه ی تخطّی از انجام معامله، به ویژه در مواردی که تغییرات قیمت برخلاف انتظار است را از بین می برد.
1-8-5 روش انجام معامله
برای انجام معامله، سوداگری که مایل به معامله در بازار معاملات آینده است، ملزم به باز کردن حسابی به اتاق کارگزاری است که مجرای ارتباطی بین مشتری و تالار معامله باشد. در هر درخواستی که بر سر آن توافق صورت می گیرد، پنج ویژگی مشخص وجود دارد:
1- نوع قرارداد (خرید و فروش)
2- میزان ماه
3- سال تحویل
4- کالا
5- نوع سفارش (سفارش بازار، سفارش محدود و…)
از آنجا که در طول ساعت های دادوستد، قمت در نوسان است، بنابراین نوع سفارش نشان دهنده ی دیدگاه فرد از سودآور بودن معامله است. سفارش های رایج عبارتند از:
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)
سفارشی است که به محض آنکه به تالار رسید در بهترین قیمت (بالاترین قیمت برای فروش یا پایین ترین قیمت برای خرید) دادوستد می شود.
1-8-5-1 سفارش محدود (Limit Order)
سفارشی است که در آن حد بالای خرید و حد پایین فروش در آن مشخّص می گردد. (شرکت بورس اوراق بهادار ايران، 1390، ص 4)
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران
هرچند در قسمت های قبل اشاراتی به بخش های مختلف بازار بورس کالای ایران گردید لیکن در ادامه و به اختصار توضیحات هر بخش بیان می گردد. بورس کالای ایران شامل سه بخش مختلف می گردد (برگرفته از سایت فارسی شرکت بورس کالای ایران بازیابی شده در تاریخ 03/04/1394 ساعت 12:45 به آدرس: http://www.ime.co.ir/ime/fa/page/home.html) و جمع کل کالاهای پذیرش شدهدر آن شامل 58 زیرگروه اصلی به همراه 180 زیرگروه فرعی می باشد که به علّت گستردگی لیستکالاها و پرهیز از اطاله ی کلام و برای نمونه تنها لیست کالاهای بازار فرعی به طور کامل بیان می گردد. تمامی کالاها برای ورود به هر کدام باید حائز شرایط و ویژگی هایی باشند که در ادامه شرح مختصری از هر کدام بیان می گردد:
1- بازار فیزیکی بورس کالا
2- بازار مشتقه
3- بازار فرعی
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا
شرایط پذیرش کالا در بازار بورس فیزیکی بورس کالای ایران به قرار ذیل است:
درخواست پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده ی 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران باید توسط مشاور پذیرش (مشاور پذیرش از میان شرکت های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت های تامین سرمایه انتخاب می شود) به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.
جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:
1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
2) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
3) کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.
لازم به ذکر است، هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و کل واردات سالانه برای واردکنندگان را مشخص می کند و تغییر حداقل های مذکور به پیشنهاد بورس و تأیید هیئت پذیرش امکان پذیر است.
ضمن آنکه عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا
بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود در خصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می شود. لازم به ذکر است، هیئت پذیرش حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه ی سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره ی سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجرا است. بر این اساس، در صورتی که هیئت مدیره ی سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.
همچنین در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدیدنظر هیئت مدیره ی سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیه ی مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان پذیر خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشت که درج نام کالای پذیرفته شده در فهرست نرخ های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می باشد. ضمن آنکه در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرستنرخ های بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.
1-9-3 بازار مشتقه
شرایط پذیرش دارایی پایه در بازار قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران دارای پیش نیازهایی می باشد که در ادامه خواهد آمد:
دارایی پایه از بین محصولات پذیرش شده در بورس کالای ایران و یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می گردد.
قرارداد آتی قابل معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می شود. مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.(دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 02/02/1387)
لازم به ذکر است، مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:
1- دارایی پایه
11- وجه تضمین اولیه
2- قرارداد آتی پذیرش شده
12- حداقل وجه تضمین
3- اندازه ی قرارداد آتی
13- حداکثر هر سفارش
4- استاندارد تحویل
14- واحد قیمت
5- ماه قرارداد آتی
15- کارمزد معاملات
6- حد نوسان قیمت روزانه
16- نماد معاملاتی
7- «دوره معاملات» شامل:
اولین روز معامله
آخرین روز معامله
17- ساعات معامله

18- مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل

19- پیش پرداخت تحویل
8- تاریخ تحویل
20- سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز
9- محل تحویل
21- جریمه ها
10- حداقل تغییر قیمت سفارش

1-9-4 بازار فرعی
کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کالای ایران به قرار ذیل می باشند:
کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کالای
گروه اصلی
زیرگروه اصلی
زیرگروه فرعی
کشاورزی
کود ارگانیک
کود ارگانیک

خرفه
خرفه

سیب
سیب

کنسرو گوجه فرنگی
کنسرو گوجه فرنگی
صنعتی
لنت ترمز
لنت ترمز
ضایعات
فلزی
فولادی

غیر فولادی

غیر فلزی
تراورس چوبی

بشکه خالی

روغن کارکرده
فولاد
قراضه
قراضه
پلیمر
پلی استر
ارتوفنالیک

خارج از گونه
خارج از گونه
5 گروه اصلی
9 زیرگروه اصلی
13 زیرگروه فرعی

جهت پذیرش هر کالا در بازار فرعی باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:
1) ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد.
2) کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد.
3) عرضه کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین تحویل کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله وی وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است، کالایی که توسط یک عرضه کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد، قابلیت پذیرش توسط همان عرضه کننده در بازار فرعی را ندارد.
کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کالای ایران از جمله کالاهای زیر می باشند:
1) اموال غیرمنقول
2) کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می دهند.
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی
جهت هر نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه شده و موافقت کمیته عرضه اخذ شود. عرضه یک کالا در بازار فرعی دلیلی بر امکان تداوم عرضه آن بدون طی الزامات این بخش دستورالعمل نمی باشد. کمیته ی عرضه حداقل 5 روز کاری پس از دریافت مستندات و اطلاعات کامل موضوع ماده ی 4 دستورالعمل بازار فرعی بورس را اعلام می نماید و در صورت موافقت کمیته ی عرضه با پذیرش کالا در بازار فرعی، بورس موظف است امیدنامه کالای پذیرش شده – که یکی از فرم های مربوط به پذیرش کالا در بورس می باشد – و سایر مستندات مربوطه را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف 3 روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعلام نکند، بورس مس تواند نسبت به انتشار عمومی امیدنامه اقدام نماید.
شایان ذکر است کلیه مدارک و مستنداتی که در جریان برررسی کالاها در بازار فرعی ارائه می گردد، باید مستقلاً در سوبابق بورس نگهداری شده و حسب درخواست سازمان بلافاصله ارائه گردد و در صورتی که سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با پذیرش کالاها در بازار فرعی یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می تواند از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری نماید.
همچنین پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضه کننده آن مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری خواهد کرد. البته پس از هر نوبت عرضه کالا، پذیرش آن در بازار فرعی طبق ترتیبات دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران خود بخود لغو می گردد.
پذیرش کالاهایی که قبلاً در بازار معاملات کالای فیزیکی پذیرفته شده و طبق مقررات تعلیق می شوند در بازار فرعی:
1) در صورت تعلیق کالای یک عرضه کننده در بازار معاملات کالای فیزیکی بورس گزارش کارشناسی پذیرش کالا در بازار فرعی را به کمیته عرضه ارائه می کند و در خصوص پذیرش کالای مذکور در بازار فرعی طبق مواد 6 و 7 دستورالعمل بازار فرعی تصمیم گیری می شود.
2) در صورت پذیرش کالا در بازار فرعی، حداکثر زمان معامله کالا در این بازار 3 ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود. طی این مدت ضرورتی به طی فرآیند پذیرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود.
3) طی دوره 3 ماهه موضوع بند فوق هر زمان که کالا رفع تعلیق شد، معاملات کالا در بازار فرعی متوقف و در بازار معاملات کالای فیزیکی از سر گرفته خواهد شد.
4) در صورت تداوم تعلیق تا پایان دوره 3 ماهه بورس باید گزارشی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص تداوم تعلیق در بازار معاملات کالای فیزیکی به هیأت پذیرش ارائه نماید.
5)در صورتی که هیأت پذیرش تداوم تعلیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، قیمت بازار، عرضه کنندگان، قیمت گذاری Next Entries پایان نامه درباره ابزارهای مالی، منابع مالی، عوامل اقتصادی، عرضه و تقاضا