پایان نامه درباره بهداشت روانی، اختلال شخصیت، پرخاشگری، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

دارند، چرا که با هم در یک بخش زندگی می‏کنند. اگر بیماران در مورد این تماس‏های وسیع در جلسات گروه‏درمانی صحبت کنند، یادگیری بین فردی تسهیل خواهد شد. به علاوه، تعارض‏های بین بیماران و کارکنان را می‏توان پیش‏بینی نمود و حل کرد (رضاعی، 1391: 135).

گروه‏های خودیاری
بیلو54 (2003) عنوان می‏کند که، گروه‏های خودیاری55 از افرادی ترکیب می‏یایند که قصد مقابله با مسأله‏ای خاص یا یک بحران زندگی را دارند. این گروه‏ها که معمولاً با هدفی خاص به وجود می‏آیند. چندان به تحقیق عوامل روان‏پویائی فردی یا تغییر بارز عملکرد شخصیتی نمی‏پردازند. اما چنین گروه‏هائی به بالا بردن رفاه و سلامت روانی بسیاری از مردم کمک کرده‏اند. از خصوصیات بارز گروه‏های خود یاری همگونی آن‏ها است. اعضاء گروه دچار اختلالات مشابهی هستند، و در تجارب همدیگر شریکند ـ خوب و بد، موفق و ناموفق. به این ترتیب، اعضاء گروه به همدیگر می‏آموزند، از همدیگر حمایت می‏کنند، و موجب رفع احساس بیگانگی، که معمولاً در افراد کشانده شده به سوی این گروه‏ها وجود دارد، می‏گردند.
گروه‏های خودیاری روی همبستگی تأکید می‏کنند، که در چنین گروه‏هایی بسیار قوی است. به‏علت مشابهت مسائل و علائم اعضاء گروه، یک پیوند عاطفی قوی و خصوصیات ویژه‏ای در گروه پدید می‏آید که کیفیت التیام‏بخش معجره‏آسائی به آن نسبت داده شده است. نمونه‏های گروه‏های خودیاری عبارتند از: گروه الکلیک‏های بی‏نام56 قماربازان بی‏نام57 پرخوران بی‏نام58.
نهضت گروه‏های خودیاری در حال اوج‏گیری است. گروه‏های خودیاری از طریق عرضۀ پذیرش، حمایت متقابل، و کمک به رفع الگوهای رفتاری غیرانطباقی یا حالات احساسی که دست اندرکاران سنتی بهداشت روانی عموماً موفقیتی در درمان آن‏ها بدست نیاورده‏اند، نیازهای اعضاء خود را برآورده می‏سازند، گروه‏های خودیاری و گروه‏های درمانی در حال نزدیک شدن به هم هستند: گروه‏های خودیاری به اعضاء خود کمک می‏کند تا بتوانند از الگوهای رفتاری نامطلوب دست بکشند و گروه‏های درمانی هم به اعضای خود کمک می‏کنند که دریابند چگونه به وضعی که بودند و هستند افتاده‏اند (پورافکاری، 1391: 137).

خشونت و پرخاشگری
هر چند گزارش‏های خشونت و پرخاشگری نادراست، این احتمال وجود دارد که عضوی از گروه به طور فیزیکی به عضوی دیگر یا درمان‏گر حمله کند. حمله ممکن است در درون‏گروه یا بیرون از آن روی دهد. احتمال چنین رویدادی را می‏توان از طریق انتخاب دقیق اعضاء گروه کاهش داد. بیمارانی که سابقه ثابت شده رفتار تهاجمی داشته‏اند و بیماران پسیکوتیک که احتمال خشونت از جانب آن‏ها وجود دارد، نباید در گروه جای داده شوند. درزمینه‏های موسساتی که گروه‏درمانی معمولاً در آن‏ها انجام می‏گیرد، باید تدابیر کافی برای ممانعت از وارد شدن خطر فیزیکی نسبت به افراد دیگر اتخاذ شود ـ مثلاً نگهبانان یا مأمورین می‏توانند به عنوان ناظر حضور داشته باشند (رضاعی، 1391: 137).

3-1-2- روان‏درمانی خانواده و زوج‏درمانی

زوگر59 (2003) روان‏درمانی خانواده را هر نوع روش روان‏درمان‏بخش تعریف می‏کند که آشکارا بر تغییر تعامل بین اعضا خانواده تمرکز کرده و در پی بهبود کارکرد خانواده به عنوان یک واحد، یا زیر سیستم‏های آن، و یا کارکرد تک‏تک اعضای خانواده می‏باشد. هدف روان‏درمانی خانواده و زوج درمانی هر دو ایجاد تغییر در کارکرد ارتباطی است. در اکثر موارد، معطوف به ایجاد تغییراتی دیگر، معمولاً در کارکرد افرادی خاص از خانواده است. روان درمانی خانواده با هدف ترمیم شکاف بین والدین و فرزندان بالغ آن نمونه از استفاده از روان‏درمانی خانواده متمرکز به اهداف ارتباطی است. روان‏درمانی خانواده معطوف به افزایش مداری خانواده با بیمار اسکیزوفرنیک و کاهش هیجانات ابراز شده خانواده در نمونه‏ای از روان‏درمانی معطوف با اهداف ارتباطی (در این مورد، کارکرد فرد با اسکیزوفرنی) نیز اهداف خانوادگی است. درسال‏های اولیه روان‏درمانی خانواده، تغییر در نظام خانواده برای ایجاد تغییر در فرد کافی شمرده می‏شد. هدف درمان‏های جدیدتر تغییر در افراد همچنین سیستم خانواده، معمولاً معطوف به تکمیل تعامل‏هایی است که بر روابط بین فرد با فنون خاص که رفتار فرد متمرکز است تأکید می‏نماید.

3-1-3- رفتا‏درمانی جدلی

اینهان ( 2000) این‏گونه بیان می‏کند که، رفتار درمانی جدلی(DBT) نوعی روان‏درمانی است که در اصل برای بیماران خود آزار مزمن که دچار اختلال شخصیت مرزی و رفتار شبه خودکشی60 دارند تدوین شد. در سال‏های اخیر، کاربرد آن برای سایر انواع اختلال روانی گسترش یافته است. روش آن التقاطی است و از مفاهیم حمایتی، شناختی، و درمان‏های رفتاری در آن استفاده شده است. رد برخی از اجزاء آن را می توان از دیدگاه درمانی فرانتس الکساندر با عنوان تجربه هیجانی اصلاحی یافت، اجزایی دیگر از ان نیز از برخی مکاتب فلسفی شرقی (مثلZen) گرفته شده است.
بیمار به طور هفتگی ملاقات می‏شود و هدف آن بهبود مهارت‏های بین فردی و کاهش رفتار خود تخریب با استفاده از فنونی شامل اندرز دادن، استعاره، قصه‏گویی،و رویارویی بین روش‌های دیگر است. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مخصوصاً در مدارا با احساس‏های دوگانه که از ویژگی‏های این اختلال است کمک می‏شوند.

3-1-4- بیوفیدبک

بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی به ثبت و نمایش تغییرات کوچک در سطوح فیزیولوژیکی بُعد پسخوراند مربوط است. نمایش ممکن است بصری باشد، مثل یک مقیاس بزرگ یا باریکه‏ای از نورها، یا صوتی باشد به بیماران یاد داده می‏شود که با استفاده از فیدبک به دست آمده از نمایش به عنوان یک راهنما سطوح پارامتر را تغییر دهند. بیوفیدبک بر این عقیده مبتنی است که سلسله اعصاب خودکار را می‏توان از طریق شرط‏سازی عامل تحت کنترل ارادی درآورد. بیوفیدبک را می‏توان به تنهایی یا توأم با آرمیدگی مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال‏، بیماران مبتلا به بی‏اختیاری ادرار بیوفیدبک را به تنهایی برای باز گرداندن کنترل عضلات لگنی مورد استفاده قرار می‏دهند. بیوفیدبک در توان بخشی اختلالات عصبی هم مورد استفاده قرار می‏گرد. مزایای بیوفیدبک ممکن است با آرمیدگی که به بیماران یاد داده می‏شود تقویت شد. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 203)

استفاده از ابزار
نوع دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده بستگی به بیمار و نوع خاص علامت دارد. مؤثرترین ابزار عبارتند از: الکترومیوگراف61 که پتانسیل‏های الکتریکی الیاف عضلانی را می‏سنجد، الکترو آنسفالوگراف62 که امواج آلفای مغز را که در حال استراحت تولید می‏شوند ـ می‏سنجد، واکنش پوستی گالوانیک63 که کاهش هدایت پوستی را در حالت استراحت و آرامش نشان می‏دهد، و ترمیستر64 که کاهش حرارت پوست را در حالت تنش به‏ علت انقباض عروقی محیطی مشخص می‏سازد (پورافکاری، 1392: 134).

3-1-5- رفتاردرمانی

اصطلاح رفتار65 در رفتاردرمانی به اعمال و واکنش‏های مشهود شخص اطلاق مي‌شود. رفتار درمانی شامل تغییر رفتار بیمارانی بر اثر کاهش اختلال کارکرد و بهبود کیفیت زندگی آن‏هاست. رفتار‏درمانی شامل یک روش‏شناسی، که تحلیل رفتاری نامیده می‏شود، برای انتخاب راهبردی رفتارهایی است که باید تغییر یابند و یک تکنولوژی که تغییر رفتاری را موجب می‏گردد، نظیر تعدیل پیشایندها یا پیامدها و یا دادن دستورات. رفتار درمانی نه تنها در مراقبت بهداشت روانی تأثير گذاشته است، بلکه به عنوان طب رفتاری بین سایر تخصصهای پزشکی نیز راهی برای خود باز کرده است. رفتار درمانی کاربردهای بالینی اصول مطرح شده در نظریه یادگیری را در بر می‏گیرد (پورافکاری، 1392: 29).

3-1-6- شناخت‏درمانی

شناخت‏درمانی66 که بوسیله آئرون بک ابداع شد، نوعی روان‏درمانی ساخت یافته کوتاه مدت است که برای رسیدن به اهداف درمانی از مشارکت فعالانه بیمار و پزشک کمک می‏گیرد. گرایش آن به مسائل جاری و حل آن‏ها است. درمان معمولاً به صورت انفرادی صورت می‏گیرد هر چند از روش‌های گروهی نیز استفاده می‏شود. این نوع روان‏درمانی ممکن است همراه با داروها به عمل آید (رضاعی، 1391: 137).

3-2- فوریت های روانپزشکی در بزرگسالان:

روانپزشکی فوریت ها فوق تخصصی از روانپزشکی عمومی شده است که مهارت های خاص در مدارا با موقعیت هایی را که برای مدارا با آنها مداخله درمانی فوری لازم است، ایجاب می کند. به دلایل مختلف مثل عیار فزاینده خشونت، افزایش بیشتر نقش بیماری جسمی در ایجاد تغییر در وضعیت روانی، و فراگیری الکلیسم و سایر اختلالات سوء مصرف مواد تعداد بیماران فوری رو به افزایش است.
دیدگاه وسیع روانپزشکی فوریت ها فراتر از کار روانپزشکی عمومی رفته و مسائل خاصی نظیر سوء مصرف مواد، همسر آزاری و کودک آزاری، خشونت به شکل خودکشی و دیگرکشی، تجاوز به عنف، برخی مسائل اجتماعی نظیر بی خانمانی، سالمندی، کارائی و کفایت و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) را در بر می گیرد. روانپزشک فوریت ها باید در مسائل پزشکی قانونی و مراقبت مباشرتی روز آمد باشد.

فوریت‌های درمانی:
اکثر ارزیابی های روانپزشکی فوری توسط افراد غیر روانپزشک در مراکز فوریت های عمومی صورت می گیرد، اما خدمات روان پزشکی اختصاصی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بدون توجه به نوع موقعیت، باید جو امنیت و ایمنی غالب باشد. تعداد کافی کارکنان از جمله روانپزشک، پرستار، کمک پرستار و مددکار اجتماعی باید در تمام اوقات حاضر باشند. مسئولیت های خاص، نظیر استفاده از مهار فیزیکی، باید به وضوح تعریف شده و توسط کل تیم مورد استفاده قرار بگیرد. وجود روابط روشن و طرح کلی قدرت اهمیت اساسی دارد. سازماندهی کادر به صورت تیم های چند منظوره مطلوب است.
دسترسی فوری به مرکز فوریتهای طبی و خدمات تشخیصی مناسب اهمیت اساسی دارد چون یک سوم اختلالات طبی خود را با تظاهرات روانپزشکی نشان می دهند. طیف کامل گزینه های پسیکوفارماکولوژیک باید برای روانپزشک فراهم باشد.
خشونت در مرکز خدمات فوریت را نمی توان نادیده گرفت یا تحمل کرد. ظوابط رفتاری مورد انتظار از کارکنان و بیماران باید اعلام شده و قبل از رسیدن بیمار به مرکز فوریت روشن باشد. ایمنی به بهترین وجه به صورت یک مساله بالینی توسط کادر بالینی تامین مي‌شود و کارکنان مجری قانون اند. در صورت امکان بیماران تحریکی و تهدید کننده باید از بیماران آرام تفکیک شوند. اطاق جداسازی و مهار فیزیکی برای اینکه مورد نظارت دقیق باشد باید نردیک به ایستگاه پرستاری باشد. همه کارکنان باید واقف باشند که بیماران تحت شرایط جسمی و هیجانی ناراحت کننده شکننده هستند و انتظارات و تخیلات مختلف غالباّ غیر واقع گرایانه، بر پاسخ های آنها به درمان تأثير می گذارند (پورافکاری، 1391: 154).

3-3- طب مکمل و دگر شیوه در روانپزشکی

اصطلاح طب مکمل و دگرشیوه به گروهی روش‌های درمان بیماری و پیشگیری از بیماری اطلاق می‏شود که شیوه‏ها و اثربخشی آن‏ها از طب سنتی یا درمان بیوشیمیائی مرسوم متفاوت است. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 551). جدول (3-1) طبمکملودگرشیوه را نشان می‏دهد.

جدول 3-1: روش‌های طب مکمل و دگرشیوه (Kaplan & Sadock’s, 2007: 552)
کل سیستم های پزشکی
طب گسترش یافته ازنظر انسان شناختی
آیورودا
طب محیطی
هوموپاتی
طب کامیو
طب ناتوروپاتیک
طب تبتی
تداخل‏های روانی جسمی
هنردرمانی
بیوفیدبک
رقص درمانی
تصور هدایت شده
تفریح درمانی
مراقبه
التیام بخشی ذهنی
درمان مبتنی بر زندگی گذشته
دعادرمانی و مشاوره
رواندرمانی
درمان با صوت و موسیقی
تمرینات یوگا
طب سنتی چینی
روش‌های با پایه بیولوژِیکی
درمان سلولی
درمان باکلاته کردن
رژیم ها
رژیم اتکینز
رژیم ماکروبیوتیک
رژیم اورنیس
رژیم پیتی کین
رژیم گیاهخواری
رژیم اوزون
رژیم غذایی
مکمل ها
گرسون درمانی
محصولات گیاهی

اکی ناسه آ
گیاه سنت جونز
عصاره جینگو بیلوبا
ریشه جین سنگ
مکمل های سیر
اسانس نعناع
درمان متابولیک
مگاویتامین
مکمل ها ی تغذیه ای
مواد اکسیدان
(اوزون، پراوکسید هیدروژن)
روش عای مبتنی بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بیمارستان، گروه درمانی، رواندرمانی، درمان دارویی Next Entries پایان نامه درباره کیفیت زندگی، فیزیولوژی، ایالات متحده، بیماری روانی