پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، عملیات بانکی، فناوری اطلاعات، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

مهم ترين عوامل در زمينه تحقيقات فناوري اطلاعات است (وانگ11 و همکاران؛2003)
2-6 بانكداري الكترونيكي در ايران
در كشور ما انجام سريع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترين عنصر موفقيت در رقابت بانك ها محسوب شده و مشتريان به عنوان ركن اصلي تعيين كننده اين رقابت، ارزش بسيار زيادي براي فن آوري و سرعت و در درجه بعدي تخصص فني بانك ها قائل هستند . در بانكداري نوين تشريح خدمات بانك و خصوصا خدمات بانكداري الكترونيك الزامي است و مشتريان حق دارند از طريق رسانه هاي عمومي، خدمات بانك ها را بشناسند .از اين رو بانك ها براي كارآمد شدن نياز به كسب اطلاعات كافي از مشتري، درك علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند. بنابراين شايسته است كه در باز ار رقابت تنگاتنگ كنوني بانك ها از يك سو و از سويي بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در كنار فرصت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و به تبع آن تاسيس بانك هاي خارجي در ايران و در ضمن با توجه به خصوصي شدن تعداد زيادي از بانك هاي دولتي و همچنين اختلاف ناچيز سود بانكي در بخش جذب منابع و مصارف ، بانك ها هرچه سريع تر براي حفظ مشتريان خويش، چاره انديشي نمايند . بانكداري امروز، شيوه هاي نو، مشتري مداري موثر، ارائه فن آوري هاي نو، سرويس دهي و خدمات موردنظر مشتري را مي طلبد كه هر بانكي در اين امور موفق تر عمل كند در بازار رقابتي موفق به جذب منابع بيشتر و در نتيجه دوام و بقاي دائمي آن بانك با بهره وري بالا خواهد شد و بانكداري الكترونيك تنها گزينه فراروي اين بانك ها جهت تحقق اين اهداف است .با درنظرداشتن پيشرفت هاي سريع فنآوري اطلاعات و ارتباطات و بكارگيري آن در نظام بانكداري، جمهوري اسلامي ايران نيز از دهه هاي 60 و 70 شمسي تلاشهاي ز يادي را در جهت استفاده از سامانه هاي رايانه اي دربانكها انجام داد . با وجود موانع و مشكلاتي كه در راه گسترش بانكداري الكترونيكي وجوه در ايران وجود داشت، اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام شده است. همچنين نتايج تحقيقات نشان مي دهد دستگاههاي خودپرداز در ايران از سوي مردم به عنوان نماد بانكداري الكترونيك شناخته مي شوند، چرا كه شروع بانكداري الكترونيك در كشور تا قبل از نصب و راه اندازي دستگا ههاي خودپرداز همراه بود .سال 1369 اقدام جدي جهت استفاده از كارت هاي بانكي در كشور صور ت نگرفت تا آنكه در سال 1370 بانك تجارت توانست اولين كارت بانكي را صادر نمايد كه به طرح چك كارت بانك تجارت معروف شد . پيرو اين اقدام بانك تجارت، بانك سپه نيز در سال 1371 با نصب هفت دستگاه ماشين خودپرداز كارت بانكي صادر كرد (آماده و جعفرپور؛1388) .
2-7انواع بانکداري الکترونیک
بطور کلی بانکداري الکترونیک را به انواع ذیل تقسیم نمود(سنتر بانک؛2002).
1-2-7 بانکداري خانگی
مشتریان بانکها از طریق رایانه هاي شخصی و با استفاده از مودم و همچنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزي بانکها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداري خانگی عبارت است از انجام تقریباً کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه هاي شخصی موجود در منازل و با استفاده از خطوط مخابراتی.
2-2-7 بانکداري از راه دور
شتاب در رشد بانکداري از راه دور، از سالهاي 1980 به بعد با استفاده از تلفنهاي همراه در دنیا آغاز شد . این رشد در حقیقت با گسترش شبکه هاي بیسیم و تلفنهاي همراه ، و قابلیت وصل شدن تلفنهاي همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانکها از هر نقطه اي امکان دسترسی به حسابهاي خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدیدي بنام بانکداري از راه دور را به وجود آورند .
3-2-7بانکداري اینترنتی
بانکداري اینترنتی را می توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وبسایت ایجاد شده توسط بانکدر اینترنت دانست(فرست12؛2009)

4-2-7 تلفنبانک
در حال حاضر بانکها با نصب بردهاي الکترونیکی بر روي تلفنبانک بر روي رایانه هاي مرکزي شبکه هاي داخلی و شبکه هاي متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند، کاربران با در اختیار داشتن تلفنهاي مجهز به سیستم تن – از طریق ایجاد ارتباط با تلفنبانک- امکان دریافت صورتحساب و آگاهی از موجودي حساب خود رادارند.
5-2-7بانکداري از طریق تلویزیون کابلی
در شیوه ي بانکداري از طریق تلویزیون کابلی، با استفاده از یک سیستم کنترل از راه دور و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک، مشتریان می توانند بسیاري از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادي انجام می شود پیگیري و به انجام برسانند (حسن زاده؛1392) .
6-2-7دستگاه خودپرداز
یکی دیگر از روشهاي نوین در بانکداري الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاري از امور بانکی، از طریق خودپرداز امکان پذیر است. با توجه به اینکه شخص با در دست داشتن کارت خود و با وارد کردن شماره رمز، باید در محل دستگاه حضور داشته باشد، موراد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از روشهاي دیگر در بانکداري الکترونیکی، دستگاه فروش نقطه اي می باشد که به طور وسیع در فروشگاهها و مراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد . در این شیوه، مشتري با استفاده از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود، می تواند براي خرید کلیه ي کالاها و خدمات خود به جاي پول نقد از کارت استفاده کند(ناظمی وهمکاران؛1384) .

2-8 سطوح بانکداري الکترونیک
بانکداري الکترونیکی را می توان بر اساس دامنه و فضاي اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوري اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد .
1-2-8 بانکداري الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتري)
منظور از بانکداري الکترونیکی مصرف کننده، آن بخش از بانکداري الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر آن بخش از بانکداري است که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند .این بخش از بانکداري الکترونیکی مبتنی ابزارهایي نظیر ماشینهاي خود پرداز (ATM)و مشتمل بر بانکداري تلفنی ؛پایانه هاي فروش(POS) ، بانکداري خانگی / دفتري و بانکداري اینترنتی است.
2-2-8 بانکداري الکترونیکی بین بانکی
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکها در کشورهاي مختلف به شیوه هاي گوناگون انجام می شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه سوئیفت(SWIFT) است. بانکهاي عضو در این شبکه بانک به راحتی می توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند .سوئیفت به طور معمول براي نقل و انتقال بین المللی پول بین بانکها مورد استفاده قرار می گیرد .علاوه بر سوئیفت، کشورهاي پیشرفته براي انتقال الکترونیکی وجوه بن بانکهاي خود از سیستمهاي داخلی نیز استفاده می کنند، به طور مثال در کشور آمریکا از CHAPS) ؛انگلستان از (CHIPS)و مالزي از (RENTAS) استفاده می شود .در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام می شود، اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی ( شتاب ) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی ( مهتاب ) صورت می گیرد (گودرزي وزبیدي ،1387) .
2-9امنیت در بانکداری الکترونیکی
امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره جديدی از تمدن بشر را به وجود آورده است. در اين راستا حضور نظام بانکي پیشرفته جهت ورود به بازارهای بین المللي ، جز الزامات هر کشوری مي باشد که درحال حاضر باپیشرفت فناوری اطلاعات تمامي صنايع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت اين تحولات پیش رفته است.بنابراين همراه با ارتقاء وتوسعه تکنولوژی های نوين، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتي با خود به همراه داشت ؛ سبب شد تا سیستم بانکي جز نخستین سازمانهايي باشد که ازدستاوردهای فناوری اطلاعات ؛شبکه واينترنت استفاده نمايد. بدين ترتیب بانکداری الکترونیکي جايگزين بانکداری سنتي گرديد. اما از آنجايی که ارتباط بین اين شبکه ها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتي طراحي شده اند، لذا علیرغم منافعي که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته ، در معرض تهديد و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از اين خطرها مبحث امنیت مطرح مي گردد که عامل موثری جهت پذيرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک مي باشد.کاربردهای بانکداری الکترونیک همچون تجارت الکترونیک جهت استفاده راحت تر تراکنشهای بانکي راههای مناسبتری را پیشنهاد مي کند (آتو وچونگ13 ؛2014).
بانکداری اينترنتي در سالهای اخیر محبوبیت زيادی يافته است زيرا روشهای سريعتر با هزينه کمتر و دسترس پذيری بیشترجهت اجرای فعالیت در وب را برای افراد فراهم آورده است(کلیسنس و ديگران14؛2013).امنیت به طور عمومي شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسي به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسي به دارايي های با ارزش مي باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصي و حساس مشتريان و خريداران درگیر هستند(سو و هان15 ؛2013).پس امنیت اين اطلاعات از ارزش زيادی برخوردار است .بر طبق نظريه پدن16(2004) کاربران اين گونه سیستمهای بانکي الکترونیکي را مي پذيرند و به آن اعتماد مي کنند تنها اگر مشاهده نمايند که سیستم امن است از اين رو امنیت نقش مهمي در احساس امنیت آنها بازی مي کند. سیاستهای امنیتي که در غالب ارکان و اهداف امنیتي گنجانده مي شوند شامل محرمانگي17 ،تمامیت 18 ، عدم انکار19 ، تصديق وسنديت 20 ، کنترل دسترسي 21 و قابلیت 22استفاده مي باشند .هر مکانیسم امنیتي بنا به ضرورت و نیاز ، جهت انجام هدف خاصي از امنیت مثل محرمانگي ، تمامیت ، صحت و امثاال آن استفاده مي شود(کش و ديگران23؛2002) .
برای افزايش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندين مکانیسم از جمله رمز عبور ، سیاستهای امنیتي و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و ديگران؛2013) .تهديدها در يک سیستمهای الکترونیکي مي تواند به وسیله تکثیر دستگاهها؛ تغییر يا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالي، سرقت وسايل سخت افزاری و يا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذيرد . از جمله حملاتي که مي تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ويروس ها ، کرم ها ، اسب تراوا های رايانه ای ، دربهای مخفي، ثبات کننده کلیدها، حفره های امنیتي، استراق سمع، حملات Phishing ، Pharming ، Skimming و poofing مي گردد. لذا بايستي مکانیسمي جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکي که در آن داده های حساس مالي نیز رد و بدل مي شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به اين امر مهم، از روشهايي مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری ، به کار بردن امضاهای الکترونیکي ، گواهي های ديجیتال ، ديوارهای آتش و پروتکلهای امنیتي استفاده مي شود .امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترين و اصلي ترين نگراني کاربران بانکداری الکترونیکي مي باشد. در اين خصوص زماني کهکاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اينترنت وصل مي شوند تا از خدمات اين نو بانکداری استفاده کنند ، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اين اطمینان در صورتي بوجود مي آيد که شخصاي باور کند که بانک وی برای او شرايط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام يک تراکنش موفق را فراهم آورده است (همتی؛1392) .
2-10اجزاي سازنده بانكداري الكترونيك
به عنوان يك اصل پذيرفته شده، پيش از آنكه بتوان عوامل موثر بر موفقيت يك سيستم و ستاده هاي مربوط به آن (از منظر دروني و بيروني) را به درستي تشخيص داد، مي بايست شناخت كاملي از خود آن سيستم و اجزاء سازنده آن به دست آيد . از آنجا كه سيستم بانكداري و ستاده آن(خدمات الكترونيك) نيز مستثني از اين قاعده نيست، قبل از آنكه عوامل موثر بر ميزان پذيرش خدمات آن از جانب مشتريان بررسي شود، لازم است اين مبحث از منظر اجزاء سازنده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين اجزاء عبارتند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، سهم بازار، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه درباره الكترونيك، مشتريان، بانك، مشتري