پایان نامه با کلید واژگان of، and، the، Cultural

دانلود پایان نامه ارشد

Webester(ed.), In The information society reader, London and New York: Routledge
➢ Herzstein, R. (1978) The War That Hitler Won-The Most Infamous Propaganda Campaign in History, New York: Putnam
➢ Jonathan.S,(2002) The Communication Review, Routledge , London, Routledge, p.59–89

➢ Kushkowski, Jeffrey D. Parsons, Kathy A.Wiese, William H (2003) ‘Master’s and Doctoral Thesis Citations: Analysis and Trends of a Longitudinal Study’ portal: Libraries and the Academy – Volume 3, Number 3, July 2003, pp.459-479.
➢ Klerberg, C.-J.(1998) Promoting Cultural Research for Human development-Report from three Seminars, Stockholm: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
➢ Kleberg, C.-J. (2000) The Concept of Culture in the Stockholm Action Plan and its Consequences for Policy Making, International Journal of Cultural Policy, No.7.1:49-69.
➢ Kean.J(2004) Structural transformation of the public sphere ,in The information society reader , Frank Webester(ed.), London and New York , Routledge
➢ Lewis, T(2004)”Meaghan Morris and the Formation of Australian Cultural Studies:A Narrative of Intellectual Exchange and Located Transnationalism, , Cultural Studies, Critical Methodologies,p 45-70
➢ Michael P. Brady, Robert E. Williams, Kim Bailey(1988) “Quantitative Analysis of Doctoral Dissertation Research in Special Education” Department of Educational Psychology in the College of Education of the University of Houston in Houston, Texas Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, January 1988; vol. 11, 1: pp. 3-8.
➢ Morris, M.(1990) “Banality in Cultural Studies”, in Patricia Mellencamp (ed.), Logics of Television: Essays in Cultural Criticism, London: Indiana University Press, p 14-40
➢ Rheingold, H. (1995) The Virtual Community-Surfing the Net, London: Minerva , State –The Politics of Thatcherism, London:Macmillian
➢ Rifikin, J. (2001a) The Age of Access-the new politics of culture vs.commerce, Renewal,No. 9.2/3, Winter, pp.33-48
➢ Robert, S.(2000) Film theory: an introduction, Blackwell: Malden,
➢ Van Der Veer, P.(1998) Cultural Politics and the State , Journal of Cultural Dynamics, No. 10 ; 281- 286
➢ Sen, A. (1999) Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
➢ Sayer,A (2009) ”Who’s Afraid of Critical Social Science?” Current Sociology, Vol. 57(6): 767–786
➢ Schech, S. Haggis, J. (eds)(2002) Development –A Cultural Studies Reader, Oxford and Malden, Ma: Basil Blackwell
➢ Shiao-Yun Chiang (2009) “Personal power and positional power in a power-full `I’: a discourse analysis of doctoral dissertation supervision” Discourse & Communication, August 2009; vol. 3, 3: pp. 255-271.
➢ Shi-Jian Gao, Wang-Zhi Yhi Yu, Feng-Ping Luo(2009) “Citation analysis of PhD thesis at Wuhan University, Chin” Library Collection, Acquisition & Technical Services 33 (2009) 8- 116.
➢ Wright, S. (1998)” Encating the Wind”, International Journal of Cultural Policy, No. 5.1: 173-82
➢ Yahaya Aliyu and Tukur Abba (2009) “Analytical study of Master of Library Science Dissertatio at the University of Maiduguri, Nigeri” Department of Library Science University of Maidduguri Borno State, Nigeria. Library Philosophy and practice.

منابع اینترنتی
➢Gerbner, G. (1996) Why the Cultural Environment movement?
www.cemnet.org
تاریخ مراجعه به سایت 10/2/90

➢ Gerbner, G. (1998a) Signs of Hope-The Cultural Environment Movement,
http://www.mediaed.org
تاریخ مراجعه به سایت 10/2/90
➢ فرهنگ لغت وبستر،تاریخ مراجعه 16/10/ 1389
http://wwcd.org/policy/policy.html#DEF
➢ ویکی پدیای انگلیسی، تاریخ تاریخ مراجعه به سایت8/6/90
http://en.wikipedia.org/wiki/women_studies
➢ ویکی پدیای انگلیسی، تاریخ مراجعه به سایت 5/6/90
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_studies

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، بازاندیشی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شعر فارسی، ادبیات فارسی، غزلیات حافظ، فارسی دری