پایان نامه با کلید واژگان گردشگری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، خدمات الکترونیک، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

دارد كه در گذشته گردشگران به صورت سنتي از آنها استفاده مي كردند و امروزه مي توانند به صورت الكترونيكي و از طريق فضاي اينترنت به اين امكانات دسترسي داشته باشند(سیدنقوی،1392).

2-5-2- مزایای گردشگری الکترونیک
از آنجا كه در فرايند گردشگري الكترونيک، اكثر فعاليتهاي وابسته به آن به صورت الكترونيكي و با بهره گيري از فناوري اطلاعات انجام مي شود، بر اين اساس مزاياي بسياري را مي توان براي آن بر شمرد:
فراهم آوردن خدمات اينترنتي با كيفيت و سرعت بالا براي گردشگران: به وجود آوردن يک زيرساختار مناسب جهت اتصال به اينترنت و شبكه گسترده اطلاعات از مزايايي است كه در فرايند گردشگري الكترونيک بدست مي آيد.
فراهم سازي كانالها و محيط آموزشي همگاني براي گردشگران و اهالي صنعت گردشگری: ابزارهايي كه فناوري اطلاعات در اختيار گردشگران قرار مي دهد، باعث تسهيل فرايند رزواسيون، ذخيره جا و اخذ پذيرش، انتخاب مكان هاي هدف گردشگري و راههاي رسيدن به مقصد و مسافرت و برنامه ريزي بهتر و بيشتر گردشگران در استفاده از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و زيست محيطي اين مكان ها مي شود.
افزايش و بهبود كيفيت زندگي مردم: در اين ساختار توزيع خدمات و تسهيلات رفاهي به طور متناسب و عادلانه ميان ساكنان شهري و روستايي، صورت مي گيرد كه در نتيجه موجب بهبود سطح رفاه اجتماعي و بسترسازي گسترش و بسط عدالت اجتماعي در ساختار جامعه مي شود .
ارائه خدمات يک مرحله اي به گردشگران: با ايجاد ساختار مناسب ارتباطات به وسيله فناوري اطلاعات و همچنين الكترونيكي كردن، ديگر نيازي به مراجعه پي در پي مردم به ادارات و سازمانهاي مختلف نخواهد بود. بلكه تمام فرايند تنها به يک فعاليت تقليل خواهد یافت.
ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهاي وابسته به صنعت گردشگري: ارتباط سازمانها و بخشهاي مربوط با يكديگر و تسهيل امر مكاتبات از طريق اينترنت، توسط زيرساختارهاي الكترونيک ارتباط يكپارچه اي را بين سازمانهاي مرتبط با هم بوجود مي آورد .
صرفه جويي در زمان و هزينه: با افزايش استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه گردشگري اين امكان فراهم مي شود تا دو عامل زمان و هزينه، تا حد امكان تقليل يابند. به اين صورت كه گردشگران قادر خواهند بود در زمان بسيار كمي از طريق اينترنت نسبت به رزرو محل اسكان و نوع و چگونگي برنامه ريزي احتمالي براي سفر اقدام كنند .
سيستم جامع اطلاعات گردشگري: مهمترين و برترين مزيت استفاده از فناوري اطلاعات، مديريت و سازماندهي سيستم اطلاعات گردشگري است، چنانچه از اين طريق مي توان با معرفي مكانهاي توريستي و جاذبه هاي موجود طبيعي، تاريخي و فرهنگي اين مناطق به جذب و حفظ گردشگران در مناطق گردشگري پرداخت(بمانیان و همکاران،1387).

2-5-3- توسعه گردشگری الکترونیک
فناوري اطلاعات توانسته است در سالهاي اخير در صنعت گردشگري تحولاتي را پديد آورد و مفهوم جديدي را تحت عنوان گردشگري الكترونيكي ابداع كند. به عبارت ديگر گردشگري الكترونيک نقطه عطفي بين گردشگري و فناوري اطلاعات است. گردشگري الكترونيک نوعي فعاليت مبتني بر فناوريهاي نوين و در امتداد ساختار و روشهاي سنتي است.
با وجود مزايا و ويژگيهاي خاص گردشگري الكترونيک در مقايسه با گردشگري سنتي، به غير از برخي كشورهاي توسعه يافته هنوز در سطح جهان بسياري از كشورها از آن بي بهره هستند و با كاربرد ناچيز و يا نامناسب از فناوري اطلاعات و ارتباطات، تنها به داشتن وب سايتهاي ابتدايي براي به تصوير كشيدن جاذبه هاي گردشگري خود، فروش الكترونيكي بليط و خدماتي از اين دسته بسنده كرده اند و ايران نيز از اين امر مستثني نيست. اگرچه اين كشور به جهت تنوع اقليمي و زيستي جزء 5 كشور برتر جهان و از نظر تاریخی و فرهنگی بین 10 کشور برتر جهان قرار دارد.كشورهاي كمتر توسعه يافته، به دليل عدم نياز به هزينه هاي احداث و توسعه مراكز گردشگري و سرويسهاي سفر مي توانند به خوبي از گردشگري الكترونيک بهره مند شوند(قلندر،1391).
ضریب رشد گردشگری در سال2014 نسبت به سال قبل،5 درصد می باشد این در حالی است که بر اساس پیش بینی های این سازمان گردشگری در سال های 2010 تا 2020 میلادی حدود 8.3 درصد رشد خواهد داشت(عرفانیان،1393).

2-5-4- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی
گردشگري الكترونيک عبارت است از فن تلفيق متدهاي كسب و كار الكترونيكي و فناوري اطلاعات در شيوه ها و ابزارهاي تدارک و ارائه و پشتيباني خدمات گردشگري براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران با كيفيتي بالاتر و هزينهاي كمتر. از طرف ديگر، رشد اقتصادي معمولاٌ به منزله افزايش در ظرفيتهاي توليدي هر كشور يا افزايش پايدار در توليد ناخالص داخلی31 سرانه در طول زمان تعريف مي شود.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا تجارت الكترونيک مي تواند به رشد اقتصادي كمک كند؟ روشن است كه پيشرفت هاي سريع فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي به همراه رشد سريع گسترش آنها و تأثير آن بر گردشگري و ايجاد مفهوم گردشگري الكترونيک، به كاهش هزينه ها و رفع موانع استفاده از امكانات منجر شده است. همه اين عوامل از طريق كاهش هزينه ها و قيمتها باعث افزايش رشد اقتصادي مي شود. همچنين استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در صنعت گردشگري اين امكان را به گردشگران مي دهد كه فعاليتهاي گردشگري خود را در هر زمان و هر مكاني كه كامپيوترهاي شخصي با اتصال به اينترنت موجود باشد، به انجام برسانند. همه آنچه گفته شد به ترسيم اين چشم انداز مي انجامد كه گردشگري الكترونيک32 به ارتقاء كارايي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي بلندمدت منجر مي شود.
در دو دهه اخير رشد معناداري در فناوري اطلاعات و ارتباطات ملاحظه مي شود. گسترش بهره گيري از اين فناوريها به رشد سریع »گردشگري الكترونيک «به منزله فعاليتي اقتصادي منجر شده است. استفاده فزاينده مؤسسات گردشگري از آی سی تی33 توان بالقوه اي را براي ارتقاء معنادار بهره وري از طريق تسهيل تبادل اطلاعات فراهم مي آورد، به علاوه گردشگري الكترونيک يكي از مهمترين موانع يعني فواصل جغرافيايي را حذف مي كند. صنعت گردشگري مي تواند تأثير مهمي بر افزايش اشتغال، درآمدهاي مرتبط با مكانهاي اقامتي، امور تفريحي و نيز درآمدهاي دولتي كشورها داشته باشد. از اين رو، گردشگري به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر رشد اقتصادي تأثير مي گذارد(قلندر،1391).
اثرمستقیم:
هر چه تعداد ورود گردشگران به يک شهر افزايش يابد، درآمد حاصل از آن نيز افزايش مي يابد. از آنجائيكه گردشگري يكي از صنايع خدماتي است، درآمد حاصل از آن صنعت بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور ميزبان محسوب شده و مستقيماً بر رشد اقتصادي آن كشور تأثير مي گذارد. از اين رو صنعت گردشگري و بالاخص گردشگري الكترونيک كه در دو دهه اخير رشد فزايندهاي داشته است، مي تواند راهكار مناسبي براي كسب درآمدهاي ارزي سرشار براي شهرها و در نتيجه رشد اقتصادي بالاتر باشد.
بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان تا سال 2020 به ارزش تقریبی دو تریلیون دلار در هر سال خواهد رسید(یاوری و همکاران،1389).

اثرغیرمستقیم:
گردشگري به صورت غير مستقيم نيز بر رشد اقتصادي تأثير مي گذارد و نشان دهنده اثر پويايي بر كل اقتصاد به شكل اثرات سرريز و يا ديگر آثار خارجي است. به اين صورت كه اگر گردشگري به دليل تعامل زياد با ديگر فعاليت هاي اقتصادي، دچار رونق شود، آن دسته از فعاليت هايي كه به آن كالا يا خدمت مي دهند و يا محصول آن را مصرف مي كنند، همراه با آن حركت خواهند كرد. يعني گردشگري مي تواند به عنوان موتوري براي رشد اقتصادي عمل كند و ساير فعاليتها را نيز به دنبال خود رو به جلو هدايت كند(همان منبع).
از سوي ديگر، رشد اقتصادي نيز بر توسعه گردشگري مؤثر است. رشد اقتصادي، با توسعه تسهيلات و زيربناهاي گردشگري از جمله توسعه حمل و نقل و راه ها، گسترش پول الكترونيک، توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات34، توسعه مكانهاي اقامتي، رستوران ها و هتل ها، توسعه بهداشت عمومي و همچنين توسعه تسهيلات تفريحي و امور رفاهي، موجب توسعه صنعت گردشگري می شود(یاوری و همکاران،1389).

2-6- پیشینه تحقیق
2-6-1-پژوهش های داخلی
– شفيعي و شفيعي35(2014) در مقاله اي با عنوان “مطالعه عوامل موثر بر اعتماد گردشگران داخلي در ارائه خدمات الكترونيكي در گردشگري الكترونيك- مطالعه موردي ايران” به بررسي اثر عواملي مانند اعتماد، وفاداری و رضایت گردشگران الکترونیکی در ارائه خدمات الكترونيك در ایران پرداختند. برای این منظور، یک مدل مورد استفاده قرار گرفت كه به بررسی رابطه بین متغیرهايي مانند امنیت درک شده، حفظ حریم خصوصی، روش های پرداخت ساده، قابليت انتخاب و هزینه معامله با متغیرهای میانی )اعتماد و رضايت (و وفاداری به عنوان متغیر وابسته پرداخت. نوع مطالعه در رابطه با جمع آوری داده ها آن توصیفی است و با جمع آوری داده ها به بررسی عوامل موثر بر اعتماد گردشگران داخلی از خدمات الکترونیکی در گردشگری الکترونیکی در ایران مي پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام گردشگران ایرانی است که حداقل یک بار از خدمات الکترونیکی در صنعت گردشگری الکترونیکی استفاده کرده اند. 200 پرسشنامه، توزیع شد که از این میان 193 پرسشنامه عودت داده شد. و به دلیل تکمیل نبودن، 180 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که امنیت درک شده دارای بالاترین اثر و هزینه معامله کمترین اثر بر اعتماد کاربران آنلاین در استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی دارد. نتايج نشان داد كه رضایت یک اثر مثبت بر اعتماد مشتری و وفاداري دارد و نقش كليدي درخدمات انلاين محصولات و خدمات گردشگري ايفا مي كند.
– خالوزاده و رضايي36(2014) در مقاله اي تحت عنوان ” عوامل موثر و مطالعه اثرات آن بر پذيرش مشتريان گردشگري الكترونيك ايران” به شناسایی عوامل اساسي موثر بر پذیرش مشتريان وب سایت هاي گردشگري در گردشگري الكترونيك ایران پرداختند. پس زمینه های نظری این مطالعه بر اساس مدل پذیرش فناوری است. آنها به بررسی اثر فناوري مناسب، سرگرمي، اعتماد و خودکارآمدی، به عنوان عامل موثر، در پذیرش کاربر از وب سايت هاي گردشگري پرداختند. تحقيق حاظر داراي 13 فرضيه مي باشد كه بررسي فرضيه ها در زمينه وب سايت هاي گردشگري الكترونيك انجام شد. برای بررسی فاكتورهاي اثربخش بيان شده برقصد استفاده از وب سايت گردشگري از پرسشنامه استفاده شد. جمعیت این مطالعه مسافران بالقوه در ايران بودند 300 پرسشنامه توزيع شد و 255 پرسشنامه معتبر و كامل عودت داده شد. براي تجزيه و تحليل داده از روش مدل معادلات ساختاري و نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که قصد مشتریان به استفاده از وب سایت های گردشگری به نگرش و اعتماد بستگی دارد، بین اين دو نگرش دارای اثر عمیق تر است. آنها بررسي كردند كه فاكتورهاي اعتماد، خودكارآمدي، فناوري مناسب و سرگرمي فاكتورهاي موثر بر پذيرش گردشگري الكترونيك مي باشند. نتیجه این مطالعه موجب افزايش دانش درحوزه عوامل حیاتی موفقیت درپذيرش كاربر گردشگري الكترونيك مي شود.
– سيدنقوي و جمال آبادي(1392) درپژوهشي باعنوان ” مولفه هاي موثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگري الكترونيك” مدلي را ارائه دادند و فرآيند اعتماد الكترونيك را با توجه به مباني نظري تحقيق به سه مرحله آغاز، شكل گيري و تثبيت تقسيم كردند. هدف اين تحقيق ارائه مدل مفهومي جهت تبيين عوامل تاثيرگذار بر اعتماد گردشگران به هنگام استفاده از وب سايت هاي فعال در حوزه گردشگري بوده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه و نمونه اي به حجم 131 نفر انجام شده است جامعه آماري شامل گردشگراني است كه به انجام امور سفر همچون رزرو هتل، رزرو و خريد بليط و كسب اطلاعات در مورد سفر به صورت الكترونيكي پرداخته اند پس از برازش مدل پژوهش، بررسي فرضيه ها با استفاده از نرم افزار ليزرل انجام گرديد و نتيجه نشان داد كه عوامل رضايت، شهرت و كيفيت الكترونيك

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تجارت الکترونیک، قابلیت اطمینان، نام تجاری، قابلیت اعتماد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، حریم خصوصی، مصرف کننده، خرید مجدد