پایان نامه با کلید واژگان کرواسي، يوگسلاوي، گرايي

دانلود پایان نامه ارشد

اينها.
تاريخچه سياسي اجتماعي: از قرن شانزدهم اراضي امروزي جمهوري کرواسي با اين امپراتوري‌هاي عثماني و هاسبورگ تقسيم شده بود (با اين حال دالماتسيا و ايستريا در زمان‌هاي مختلف تحت تسلط ونيز و فرانسه قرار داشت). امپراتوري هابسبورگ در سال 1867 به صورت امپراتوري سلطنتي درآمد و در نتيجه کرواسي سال بعد به حکومت سلطنتي مجارستان واگذار شد کرواسي در سال 1881 خود مختاري کسب کرد و رسماً به اسلووني ملحق شد، اما حکومت مرکزي مجارها سياست (مجاري کردن) را همچنان تعقيب مي‌کردند. اين امر همراه با اعمال تجاري ضد صرب حکمرانان هابسبورگ (از سال 1904) رقابت‌هاي سنتي کروات-صرب را به همبستگي اسلاو جنوبي يوگسلاوي تغيير داد به دنبال فروپاشي امپراتوري اتريش مجار در پايان جنگ جهاني اول در اکتبر 1918 پادشاهي صرب، کروات، اسلووني درها دسامبر اعلام گرديد اين پادشاهي جديد صربستان شامل مقدونيه، کوزوو، مونته‌نگرو را با سرزمين‌هاي هابسبورگ (کرواسي، اسلووني و يووديناي جديد) متحد ساخت. اين پادشاهي تحت سلطه صربها قرار گرفت و کرواتها در مقام دومين گروه بزرگ قومي در پي سهم بيشتري از قدرت برآمدند ناآرامي فزاينده در 1928 باعث شد شاه الکساندر در سال 1929 ديکتاتوري سلطنتي برقرار سازد اين ناآرامي‌ها در زماني که رسماً نام کشور به يوگسلاوي تغيير داده شد به اوج خود رسيد و منجر به سوء قصد عليه شاه در سال 1934 توسط تندروهاي کروات در فرانسه شد.
زماني که نيروهاي آلمان و ايتاليا در سال 1914 به يوگسلاوي حمله کردند بسياري از کرواتها از حمايت (نيروي محور) براي تأسيس کشور مستقل کرواسي استقبال کردند اين کشور جديد که علاوه بر کرواسي بيشتر سرزمين‌هاي بوسني و هرزگوين و بخش‌هايي از صربستان را در بر مي‌گرفت، در آوريل 1941 تحت رهبري آنته پاوليچ اعلام موجوديت کرد رژيم اوستاشه تعداد بي شماري از يهوديان، صربها، (کوليها) رم و ناراضيان سياسي را در اردوگاه‌هاي مرگ به قتل رساند. در همين ايام يک جنگ داخلي وحشيانه عليه نيروهاي مقاومت به ويژه پارتيزان‌ها به رهبري يوسيب بروز تحت نام مستعار تيتو رهبر حزب حاکم کمونيست يوگسلاوي به راه انداخته شد. تا سال 1943 رژيم فاشيست اندک اندک کنترل حکومت خود را از دست داد و نيروهاي تيتو توانستند دولت موقتي را در نواحي تحت کنترل خود اعلام کنند دولت اوشتانسه در سال 1944 فروپاشيد و کرواسي بعنوان واحدي از جمهوري فدرال مجدداً به يوگسلاوي ملحق شد.
عملکرد رژيم اوستاشه خصومت رسمي کمونيست‌ها نسبت به هر گونه ابزار ملي گرايي کروات را به دنبال داشت و آنها را با فاشيست‌ها يکسان تصور مي‌نمود بنابر اين ملي گرايي در کرواسي قوت گرفت (جنبش ملي گرايان) که توسط سازمان‌هايي همچون ماتيتسا فرواتسکا (يک انجمن ظاهراً ادبي) رهبري مي‌شد، حتي مورد حمايت اعضاء کروات، حزب کمونيست‌ها قرار گرفت تا جايي که اين جنبش حزب کمونيست کرواسي را به نافرماني از سياست مرکزي در برخي نواحي ترغيب کرد تيتو در دسامبر 1971 به مخالفت با جنبش ملي گرايي کروات برخاست و رهبران کمونيست کرواسي مجبور به استعفا شدند. اين رهبران همراه با افراد سرشناس ديگري در ماسپوک بازداشت گرديدند. به دنبال آن پاکسازيي در اتحاديه کمونيستهاي کرواسي انجام گرفت و 427 نفر به ارتکاب جنايت عليه مردم و کشور در سال 1972 محکوم شدند. مقام‌هاي بلگراد براي دوري جستن از اتهام ضد کروات بودن در ساير جمهوري‌ها از جمله صربستان نيز بر عليه ليبرال‌ها دست به اقداماتي زدند به هر حال تيتو در سال 1974 قانون اساسي جديد را ارائه داد که بر ماهيت فدرال (تقريباً کنفدراسيون) و جمعي کشور يوگسلاوي تصريح داشت اين قانون اساسي براي تشکيل احساسات ملي‌گرايانه، به ويژه در کرواسي و نيز به منظور محدود کردن گرايش‌هاي ملي‌گرايانه در يک چارچوب متخذ و سازنده طرح شده بود.
اما هر گونه تجلي ملي گرايي حتي بعد از مرگ تيتو در سال 1980 سرکوب مي‌شد. تعداد زياد صربها در حزب کمونيست کرواسي يک انگيزه مضاعف براي ملي گرايي کرواتها و اين تصور که فدراسيون يوگسلاوي تحت تسلط صربهاست بود هر گونه واکنش عليه کمونيست‌ها بلافاصله به ملي گرايي کرواسي داده مي‌شود زماني که از سال 1989 قدرت کمونيست‌ها رو به افول گذارد ملي گرايي کرواسي بار ديگر به عنوان يک نيروي عمده قد علم کرد که ناراضيان دهه‌هاي 1970 و 1980 برندگان اصلي آن بودند و قدرت را از دست دادند.
دکتر فرانيو توجمان که از سال 1972 تا 1981 زندان بود پس از آزادي در سال 1990 اتحاد دمکراتيک کرواسي را تشکيل داد و در همان سال اکثريت کرسي‌هاي مجلس، شهرداري‌ها و اطاق کار را از آن حزب خود کرد و بعنوان رئيس جمهور کرواسي انتخاب شد و کم کم کمونيست‌ها را در کرواسي کم گرد و مجلس را از دست کمونيست‌ها بيرون کشيد کم کم با شورش‌هاي ملي‌گرايانه که نسبت به تسلط به نيروهاي مسلح و جدايي از فدراسيون تأکيد داشت بالا گرفت و نهايتاً در 25 ژوئن 1991 مردم کرواسي و اسلووني در يک همه پرسي استقلال خود را از يوگسلاوي اعلام کردند. (آسايش زارچي ، 1377)

جمهوري مقدونيه :

(نقشه3-9)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، آزمون های آماری