پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، موسسات مالی، بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد، اما بانکهای عضو طبق توافق حاصله مبالغی را تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر میپردازند. در حال حاضر، سهم کارتهای اعتباری در میان کارتهای صادره شبکه بانکی بسیار اندک بوده و از 3 درصد مجموع کارتهای بانکی فعال تجاوز نمیکند. با توجه به اهمیت چشمگیر کارتهای اعتباری در توسعه خدمات مربوط به داد و ستد خُرد برای عموم مردم و همچنین اثر آن بر توسعه شبکههای پایانه فروش در مراکز خرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شبکه بانکی، برنامههای فشردهای را به منظور پیشبرد طرحهای کلان صدور و راهبری کارتهای اعتباری در دستور کار دارد. همچنین، در راستای توسعه پرداخت الکترونیکی از طریق انتقال الکترونیکی وجوه و جایگزینی پرداختهای نقدی با آن، این بانک مقرراتی را برای مشارکت بخش خصوصی و همکاری آن با شبکه بانکی در جهت توسعه شبکه پایانه فروش الکترونیکی، تهیه، تصویب و ابلاغ کرده است. آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی نیز اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده و به بانکهای کشور ابلاغ شده است. ( دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین ، 23:1387).
در تجارت امروز خصوصا ً در عرصه بین الملل، بین بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک نقش اساسی را بانک ها ایفا می کنند و بانک ها به عنوان مهمترین واسطه بین منبع داده ها11 و سیستم های خدماتی و کاربردی کارتهای اعتباری و حسابهای الکترونیک و مشتریان خواهند بود. لذا تا زمانی که امکان پرداخت الکترونیک نباشد تجارت معنا ندارد. اما باید توجه کرد که تجارت الکترونیک چیز جدیدی نیست تنها ابزار جدیدی بوجود آمده است لذا برای داشتن پول الکترونیکی لازم نیست مقررات حاکم بر سرمایه یا پولشویی تغییر کند و نباید قانون جدیدی را پی ریزی کنیم، فقط قوانین ما باید ناظر بر استفاده از ابزار باشد، لذا باید این مقررات را در نظر بگیریم و قوانینی ناظر بر ابزار پرداخت الکترونیک تعبیه شود و همچنین اسناد الکترونیکی که بیانگر ردپای وجوه می باشد را در نظر بگیریم.
ازمزایاي بانکداري الکترونیک این است که نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازي میتوان به آثاراجتماعی، اقتصادي آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازي خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداري الکترونیک بر بی اعتقادي مردم نسبت به این تکنولوژي جدید دامن می زند. (بهرامی 74:1391)
برخی براین اعتقادند که منافع وفعالیت های دولتها برای مقابله با پولشویی مستقیما ً با منافع و فعالیتهای اشخاصی که در جست و جوی توسعه و افزایش تجارت و پول الکترونیکی دیجیتال بی نام هستند تعارض داشته و مخالف است. امروزه بسیاری از کشورها مقررات پولشویی را وضع کرده اند و رعایت این مقررات مستلزم آن است که نهادها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بشناسند که در بردارنده منبعی از حسابهای بی نام است و همچنین بایدمعاملات مشکوک را گزارش کنند کمیته اقتصادی و اجتماعی شورای اروپا معتقد است که می باید مقررات جداگانه ای برای پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار به دلیل امکان مبادله و انتقال مبالغ زیاد ( به هر میزان که باشد) برای پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود، در حالی که معاملات کوچک از طریق کارتهای پیش پرداخت انجام می شوند. بعلاوه از آنجائیکه اطلاعات الکترونیکی در اینترنت بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، مبادله می شوند لذا انجام درست و صحیح این امر مستلزم همکاری مقامات کشورهای مختلف و همکاری بین المللی است. (فراهانی 4:1387)
استفاده از پول الکترونیکی برا ی مقاصد تبهکارانه به موارد زیر بستگی دارد:
محدوده ای که پول الکترونیکی بدون فعال و انفعال مستقیم با سیستم اپراتور، می تواند منتقل شود.
حداکثر میزان پول الکترونیکی که می تواند برروی دستگاه ( یا تجهیزات مخصوص به آن) نگهداری و ذخیره شود.
صلاحیت و توانایی دستگاه وسیستم برای نگهداری سوابق.
سهولت عبور و حرکت پوتل الکتورنیکی از طریق فرار از مرزهای جغرافیایی. (قربانی 15:1386)
در این جا لازم به توضیح است از سه مرحله فرایند پولشویی می توان گفت بانکداری الکترونیکی بستر مناسبی است تا فرایند لایه گذاری را برای پولشویان بسیار سخت و دشوار سازد، زیرا وجود اسناد الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی موجب ردیابی راحت هرگونه وجوهی را فراهم می کند. دربانکداری الکترونیکی فرایند جایگذاری ( تزریق پول کثیف) نیز مشکل تر از بانکداری سنتی می باشد. زیرا در این سیستم به آسانی می توان توالی پرداختی به یک حساب را مشخص کرد و پولشویان نمی توانند از اسمورفینگ استفاده کنند. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری الکترونیک و انجام علیات بانکی از طریق سیستم الکترونیک می تواند باعث سخت تر شدن پولشویی در کشور شود.
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:
برای مقابله با پولشویی به موجب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی وظایف سنگینی به عهده موسسات مالی به ویژه بانک ها قرار گرفته , بنابراین ترس از ریسک شهرت و جلوگیری از خساراتی که از همکاری با مجرمان و گروه های سازمان یافته به موسسات مالی وارد می شود .دلیل اصلی رعایت مقررات پیشگیری از پول شویی است .پدیده پول شویی , سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود . پول شویی نه فقط بر سیستم بانکی ,بلکه بر دیگر موسسات مالی از جمله شرکت های بیمه, مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد .علاوه بر آن سبب ریسک شهرت , ریسک قانونی و ریسک عملیاتی که با یکدیگر مرتبط هستند , شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود .مهم ترین آثار پول شویی بر موسسات مالی به شرح زیر است:
1.ورود خسارت و تخریب بازارهای مالی:
با انقباض و انبساط مالی ,بازار عرضه و تقاضا مختل شده و قدرت خرید اشخاص دچار نوسان شده و بازار تولید دچار چالش می شود.
2.بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی:
باعث آسیب جبران ناپذیری به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می گردد.
3.قطع روابط کارگزاری:
در صورت شهرت به پول شویی ,موسسه مالی اعتماد و اعتبار داخلی و خارجی خود را از دست می دهد.
4. کاهش ارزش سهام موسسات مالی:
مجرمان و گروه های سازمان یافته , به علت دسترسی به منابع غیر قانونی با خرید و فروش یک باره سهام موسسات و شرکت های تولیدی باعث سقوط یا صعود صوری بازار سهام موسسات مالی می شود.
5.فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور : تزریق پول های کثیف به اقتصاد, بانک ها و موسسات مالی را فاسد و سرمایه خارجی را و قانونی را خارج کرده و در نتیجه کنترل پول را تنزل بخشیده و بی ثبات نموده و موجب فرار سرمایه به صورت غیر قانونی می شود یا اینکه بهره مبادلات را تغییر می دهد و باعث افزایش یا کاهش آن می شود .
در عملیات پولشویی که موجب ورود و خروج منابع مالی از یک کشور میشود نرخ ارز را تحت تأثیر منفی قرار می دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن عدم تعادل در بخش هاي داخلی اقتصاد خواهد بود چون نرخ ارز یکی ازمتغیرهاي کلیدي در اقتصاد باز به شمار می رود (هادیان، 179:180:1382)
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:
به موجب تبصره 3 ذیل بند 5 ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی ,کلیه آیین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول شویی پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد .همچنین ورود و خروج این گونه وجوه که از محل درآمدهای نا مشروع می باشد , باعث اختلال در رشد شعب بانک ها بوده و اثرات سو آن متوجه پرسنل شعب خواهد شد .برخی از این آثار عبارتند از:تغییر ارتقا درجه شعب و به تبع آن تغییر در ارتقا پرسنل شعب ,یا تغییر در پرداخت اداش های نقدی.(جزوه بانک صادرات “اداره کل مبارزه با پولشویی 12،14:1391)
با توجه به این قوانینی و با عنایت به واقعیات موجود در اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازمند اهتمام جدی همه مسئولان امر است. بویژه آنکه پولشویانن با استفاده از موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال برای اقتصاد عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای پولشویی عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا در می آورند:
* ناکافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی ،فقدان قوانین ومقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی،نبود قوانین مربوط به شناسایی مشترک در موسسات مالی،پنهان کاری بیش از اندازه در موسسات مالی.
* فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معاملات مشکوک.
* الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی.
* وجود موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان اجرایی.
* ضعف همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان قضایی. 25(بهرام زاده 40:1383)
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی
ريسك: كلمه ريسك در ديكشنري لانگمن ، عبارت از احتمال وقوع چيزي بد يا نامطلوب و يا احتمال وقوع خطر است. در حالت كلي ريسك به مفهوم احتمال بروز زيان ناشي از عدم قطعيت در انجام امور، به دليل فقدان اطلاعات و شناخت صحيح و همه جانبه از جهان پيرامون است
ریسک پولشویی و تامین مالی توریسم عبارت است از مخاطرات و زیان های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی و یا کمک به تامین مالی تروریسم توسط شعب و یا کارکنان آن بانک، بصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا زیان های ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک.
با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پولهای موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پولهای کثیف می باشد ( برطبق برآوردهای جهانی در سال 2001، میزان پول شسته شده حدود 18 هزار میلیارد دلار می باشد. (مارک و ایولفی 2004) . با توجه به اینکه در سال 2010 حجم پولشویی در دنیا حدود 2/1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد شد ، متوجه می شویم که میان حجم پولهای کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد، افزایش ناگهانی در جرایم، باعث افزایش تقاضای پول می شود.(رسولیان 1386:6)
یعنی چنانچه پولهای کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می یابد. ولی چنانچه پول کثیف با یک سری عملیات پیچیده تطهیر شوند باعث کاهش تقاضای پول در جریان خواهد شد این تفاوت به علت تغییر در روش های پولشویی و تغییر در محل یابی سیستم بانکی به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین کاربرد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجرات پایاپای می باشد. لذا بانک هایی که درگیر عملیات پولشویی شده و پولشویان به راحتی بتوانند عملیات پولشویی را از طریق آنها به انجام برسانند، بیشتر در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند بطوریکه منابع مالی متعلق به پولشویی در اینگونه بانکها از ثبات کافی برخوردار نبوده و امکان خروج یکباره آنها، ریسک نقدینگی را افزایش می دهد.
چنانچه مقررات و دستورالعملهای پولشویی در بانک ها به درستی اجرا نگردد پولشویان وام های کلان با وثائق محکم از بانک ها اخذ می کنند و پرداختهای تسهیلات خود را به بانک انجام نمی دهند تا وثیقه آنها در تملک بانک در آید که این وثیقه از طریق پولهای کثیف خریداری و کسب گردیده است به این ترتیب پولهای کثیف خود را شستشو داده ریسک اعتباری بانک را به شدت افزایش می دهند. همچنین سرمایه بانک ها را مدتها راکد نگه می دارند لذا با توجه به اینکه ریسک اعتباری از مهمترین ریسکهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، موسسات مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، ریسک اعتباری، سپرده گذاران