پایان نامه با کلید واژگان مهارت های ارتباطی، ارتباطات سازمانی، پرخاشگری، مهارت های فردی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطات به عنوان یک فرایند
* تفاوت های بین شیوه ای ارتباطات سازمانی ودرون شخصی
* ارتقاء و رشد ارتباطات کارا (موثر)
هیچ کارکردی حیاتی تر از ارتباطات برای مدیریت نیست. ارتباطات، قلب هر فعالیت تجاری است؛ که عمل های افراد یا سازمان را با اهداف مورد علاقشان، به هم پیوند می دهد، ارتباطات راهی است که کارکنان، احساسات، افکار، خواسته ها و نیازهای خود را با هم در میان می گذارند.
هر چند ارتباطات همیشه به صورت طبیعی متجلی نمی گردد، ولی مهارت های ارتباطی انسان پیشرفته تر از سایر ارگان های زنده است، اما اکثر مردم هنوز به طور نسبی از لحاظ انتقال ایده ها ضعیف هستند و مایه تعجب است که بسیاری از مطالعات بیان می نماید که کارکنان و مدیران، فقدان ارتباطات را به عنوان یک مسئله عمومی در سازمان هایشان شناخته اند.
* ارتباطات و ساختن تیم
* آنچه خواهیم آموخت
* نحوه قبول مسئولیت برای ارتباطاتی که می فرستید و دریافت می نمایید.
* نحوه ایجاد گروه های کار از طریق ارتباطات موثر
* نحوه توسعه مهارت های ارتباطی برای رفع تضاد و ایجاد هماهنگی
در بین تمام ابزارهایی که سرپرستان برای موفقیت به آن نیازمندند، بهترین شانس موفقیت و شکست از طریق ارتباطات می تواند ارائه گردد.
در بین صدها پرسش و نظر سنجی از کارکنان سازمان های مختلف، ارتباطات ضعیف را بزرگترین عامل اتلاف وقت، تلاش و امکانات، همچنین تضاد درونی و بیرونی مطرح نموده اند. متخصصان، مهارت های ارتباطی صحیح را یک امر ضروری برای سرپرستی موثر بر دیگران دانسته اند. بر همین اساس نحوه هماهنگی و کار کردن اعضاء گروه با هم توسط این نوع ارتباطات، معین و مشخص
می گردد (امین شایان جهرمی و امینی، 1388).

انواع ارتباطات
راه های گوناگونی برای ایجاد ارتباط با دیگران وجود دارد که عبارتند از:
* گفتگو، دستورات و ارائه پیشنهادات زبانی
* گزارش های کتبی، یاداشت ها و برنامه ها
* صحبت و پیام های تلفنی
* نامه های الکترونیک
* نمابرها
یک سرپرست باید بتواند انواع ارتباطات را ارسال و دریافت نماید. در یک روز فرصت های زیادی برای موفقیت و یا شکست وجود دارد.
نکته کلیدی: این شما هستید که می اندیشید برای ایجاد ارتباط چه بفرستید و چه دریافت نمایید.
ممکن است سوال شود چگونه برای دریافت ارتباطات مسئول هستید ؟ جواب بسیار ساده است. اکثر افراد به خوبی نمی توانند ارتباط برقرار کنند. برای داشتن هر سطحی از ارتباطات شما باید مسولیت ارتباطات خود را به عهده بگیرید، باید از خودمان شروع کنیم(امین شایان جهرمی و امینی، 1388).

به وسیله راهنمائی های زیر شما می توانید بیشترین مسئولیت را برای ارتباطاتی که دریافت می نماید بپذیرید:
هیچ چیز را بدوت تحقیق و بررسی عمیق نپذیرید. بدین منظور بگویید چیزی که به ما ارسال شده (ما دریافت نموده ایم)، نگویید جواب حتما درست است. به خصوص اگر مطالب از طرف فردی به ما برسد که ما آن شخص را خوب نمی شناسیم یا کسی که بنا به تجربه قبلی سابقه خوبی هم ندارد.
دستورالعمل ها و گفته هایی که نیاز به تایید دارند را حتما به تایید برسانید. اگر در مورد چیزی که نمی دانید سوال کنید یا اطلاع بیشتری جویا شوید به شما نسبت بی صلاحیت را نخواهد زد.
به کارکنان فرصت دهید تا بتوانند ارتباط موثری با شما برقرار نمایند. اجازه بدهید دیگران بدانند انتظارات شما از آنان چیست ؟ انتظار نداشته باشید که دیگران فکر ما را بخوانند. هر زمان که میسر باشد به آنها برنامه مستند گام به گام بدهید تا آن را دنبال کرده و یا به استناد آن کار را انجام دهند.
اگر نیاز به اطلاعات مکتوب باشد، هیچ وقت اطلاعات شفاهی را نپذیرید. ارتباطات شفاهی بیشتر زمانی قابل قبول است که به عنوان تشکر و قدر دانی بیان می گردد. یک بازی قدیمی را به یاد بیاورید جایی که شما به دیگری در مورد چیزی در گوشی صحبت می کردی. او هم آن را به گوش دادن دیگران می رسانید و همین طور بازی ادامه می یافت تا زمانی که پیام به آخرین نفر می رسید دیگر حتی به موضوع اولیه نزدیک نبود.
چنین چیزی در مورد سازمان هم اتفاق می افتد، اگر شما ارتباطات شفاهی با دیگران برقرار نمایید، پیام از طریق افراد زیادی آن چنان منتقل می شود که دیگر قابل شناخت و تشخیص نباشد. این مشکل می تواند به طور اشتباه، زیان های فراوانی به سازمان وارد کند، از جمله: کار مجدد، از دست دادن یا اشتباه کردن برنامه و دستورات شنونده بسیار خوبی باشید. هنگام شنیدن نکات مهم مشغول صحبت با دیگران نباشید.
در مورد مهارت های ارتباطی شخصی، لحظه ای وقت بگذارید و فکر نمایید، سپس به سوال های زیر جواب دهید.
1. قوی ترین مهارت ارتباطی شما چیست ؟
2. ضعیف ترین مهارت ارتباطی شما چیست ؟
3. چگونه می توانبد در ناحیه ای که ضعیف هستید بیشتر موثر باشید و آن را بهبود بخشید ؟
4. فکر می کنید اگر مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشید چه پاداشی به دست می آورید ؟
5. برای رسیدن به وظایف شخصی خود، هم اکنون به چه مهارت های ارتباطی نیاز دارید؟
6. برای کسب مهارت های مورد نیاز خود به کجا می توانید مراجعه نمایید ؟
با انجام دادن موارد زیر می توانید برای ارتباطات خود احساس مسولیت نمایید:
* در ارتباطات کتبی و گفتگوهای خود بسیار خلاصه و صریح باشید (مختصر و مفید بیان کنید) کارکنانتان نیز مانند شما مشغله بسیار دارند.
* صادق باشید، ولی توجه داشته باشید که از صداقت برای کوچک کردن دیگران استفاده ننمایید. شاید شما افرادی را ملاقات کرده که چنین اظهار می کنند: من آنقدر ساده به نظر می رسم که به گفتار بی رحمانه محکوم می گردم.
این در مورد شخصی است که از راستگویی و صداقت به عنوان سلاحی در جهت تخریب و صدمه زدن به دیگران استفاده می نماید (ولی با وجود این) درست نیست که به شخص بگوییم او آنقدرها شایستگی ندارد که ارتقاء یابد (امین شایان جهرمی و امینی، 1388).

الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران
اولین قدم در جهت مهندسی رفتارها در ارتباطات بین شخصی، شناسای الگوی ارتباطی است. یک رابطه انسانی رضایت بخش، رابطه ای است که در آن سه مولفه در هم تنیده ی صمیمیت، مراقبت و آزادی وجود دارد. مراد از صمیمیت اعتمادی است که امکان درک کردن ودرک شدن را فراهم می کند. مراد از مراقبت کمک به رشد و رضایت فرد مقابل است. در نهایت در یک رابطه رضایت بخش، آزادی و خود مختاری، در مقابل مهار و کنترل، وجود دارد. طبق نظر روانشانسان، مهارت های ارتباطی مجموعه ای از رفتار است که کیفیت ارتباط بین اشخاص را در بر می گیرد. به نظر آن ها هر شخصی برای برقراری ارتباط با دیگران سبک و روش خاصی برای خودش دارد. اما به طور کلی این روش ها را می توان در چهار الگوی اصلی (چهار سبک رفتاری) خلاصه نمود. این الگوها عبارتند از: سلطه پذیری، سلطه گری، پرخاشگری و قاطعیت. برای اینکه بدانیم از میان این الگوها، کدام یک بهترین الگو برقراری ارتباط سالم با دیگران است به طور مختصر به توضیح هر یک اشاره می کنیم (معماریان، 1383).

سلطه پذیری
ویژگی افراد این الگو برقراری ارتباط صادقانه، غیر صریح (مبهم و غیر مستقیم) و توام با احترام به فرد مقابل می باشد. افراد سلطه پذیر، دل مشغولی، پرهیز از برخورد با دیگران را دارند حتی اگر این کار به قیمت ضایع شدن حق خودشان تمام شود (معماریان، 1383).

سلطه گری
برقراری ارتباط صادقانه غیر صریح (مبهم و غیر مستقیم) و توام با احترام ظاهری ویژکی افراد این الگو می باشد. فرد سلطه گر خود و دیگران را به عنوان شی ء و نه انسان مورد بهره کشی قرار می دهند و سعی می کند افراد را در جهت خود فریب دهد و مهار کند. پرخاشگری و برقراری ارتباط صادقانه، نیمه صریح (مبهم و مستقیم) و بدون احترام متقابل است. افراد پرخاشگر معمولا در حال رقابت با دیگران هستند (معماریان، 1383).

قاطعیت
ویژگی افراد این الگو، برقراری ارتباط صادقانه، صریح (روشن و مستقیم) و توام با احترام متقابل و اصیل (نه ظاهری) می باشد. یک فرد قاطع هم حق و حقوق خود و هم حق و حقوق با ملاحظه ی چهار الگوی ارتباطی که بیان شد معلوم می شود که برای جلب مقبولیت در جمع و محیط های مختلف و محبوبیت در دل دیگران، قاطعیت بهترین روش ارتباطی است چرا که هر یک از ارتباط های دیگر دچار نقصی است که همگی آن ها منجر به از بین رفتن اعتماد و ایجاد تنفر در فرد مقابل می شود (معماریان، 1383).
مهارت های مدیریتی از دیدگاه وتین و کامرون 92
وتین و کامرون مهارت های مدیریتی مدیران را به مهارت های فردی و ارتباطی تقسیم بندی می کند:

1. مهارت های فردی:
ـ افزایش خود آگاهی با ارزش ها، ملاک ها، معیارها، درک مسائل و ارزیابی وضعیت موجود برای تغییر.
ـ مدیریت تطبیقی با مدیریت زمان، تفویض اختیار و تطبیق اجباری
ـ حل عاقلانه ی مشکلات با نگرش عقلایی، استفاده از روش های خلاق و ترغیب خلاقیت سایرین.

2. مهارت های ارتباطی:
ـ ارتباط و حمایت کنندگی با مربیگری و مشورت.
ـ قدرتمند سازی با توانمند سازی و تاثیر گذاری سایرین.
ـ انگیزه زایی با ایجاد محیط با انگیزه به رفع مسائل و مشکلات.
ـ رفع مشکلات با تشخیص ریشه یابی (به نقل از ساروخانی، 1376).

ارتباطات سازمانی
« مک گریگور 93» خاطر نشان می کند که تمام کنش های متقابل اجتماعی مستلزم ارتباط است و بدون کنش متقابل سازمانی وجود نخواهد داشت. لذا باید بپذیریم که حجم ارتباطات در هر سازمان بزرگ غیر قابل تصور است (رابرت تراواثا 94، 1995؛ به نقل از استواری، 1388).
براساس ساختار ارتباطات دو دسته اند:
1. ارتباط بین افراد (ارتباط میان فردی، گروهی و جمعی) و بیشتر حالت مستقیم و شخصی دارد.
2. ارتباطات سازمانی ((ارتباطات رسمی و غیر رسمی) ارتباط رسمی ارتباطی است که در سازمان های اداری و آموزشی، جهت ابلاغ مقررات با زیر دستان برقرار می شود. ارتباط غیر رسمی معمولا صمیمانه تر و عمیق تر از ارتباط رسمی می باشد و بیشتر حالت چهره به چهره دارد (استواری، 1388).

بعد فنی و فرآیندی ارتباطات سازمانی
الف) ارتباط کلامی:
در ارتباط کلامی پیام ها به صورت رمزهای کلامی انتقال می یابند. در ارتباط غیر کلامی پیام ها به صورت علائم یا رمزهای غیر کلامی (حرکات دست، چشم، رنگ، صدا و غیره) انتقال می یابند.
روش های اصلاح ارتباط کلامی:
1. استفاده از زبان مناسب و مستقیم
2. استفاده از کلمات ساده و اجتناب از به کار بردن زبان فنی و اصطلاحات پیچیده به جز در مواقع ضروری
3. دادن اطلاعات واضح و کامل به شنونده و گیرنده پیام
4. استفاده از کانال های چند گانه
5. در صورت امکان، استفاده از ارتباط چهره به چهره (استواری، 1388).
ب) شنود موثر:
فرآیند کشف رمز و تعبیر و تفسیر پیام های کلامی به طور فعال را، شنود موثر (گوش دادن فعال) گویند. شنود موثر به توجه شناختی و پردازش اطلاعات نیاز دارد ولی صرف شنیدن نیازی به توجه دارند.
بنابراین، گوش دادن موثر، عبارت است از مشارکت فعال در یک گفت و شنود؛ فعالیتی که گوینده را در انتقال منظور خویش، یاری می کند و از مبهم گویی، به صراحت و رک گویی هدایت می کند (استواری، 1388)
در پایان یک گفت و شنود، شنونده فعال و موثر کسی است که از آنچه گفته شده و آنچه که از محتوای این گفت و شنود بر می آید، شناختی دقیق کسب کند. با توجه به تفاوت میان شنود موثر و صرف شنیدن مدلی از چگونگی دریافت شنونده و سبک های شنود را مورد بررسی قرار می دهیم.
مدل دریافت شنونده:
دریافت شنونده بیانگر حدی است که آدمی می تواند براساس آن اطلاعات واقعی را به یاد آورد و از یک پیام کلامی نتیجه گیری و استنباط دقیق کند. این دریافت تابعی از شنونده، گوینده، پیام و مختصات محیطی است نمودار 2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مهارت های ارتباطی، ارتباطات عمومی، انتقال اطلاعات، میزان برخورداری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توانمند سازی، اعضای هیئت علمی، عملکرد مدیران، آموزش مهارت