پایان نامه با کلید واژگان مهارت های ارتباطی، ارتباطات عمومی، انتقال اطلاعات، میزان برخورداری

دانلود پایان نامه ارشد

از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط سپری می شود.
در رابطه با تعریف مفهوم ارتباط، بروکس و هیث 89 (1993) به نقل از هارجی و دیکسون، (2004) معتقدند ارتباط فرآیندی است که توسط آن اطلاعات، معنا و احساسات از طریق تبادل پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگر افراد در میان گذاشته می شود. ویگنیز و همکاران 90 (1994) ارتباط را فرآیندی می دانند که بوسیله آن افراد با یکدیگر تعامل کرده و تعاملاتشان را تفسیر می کنند.
« مهارت” نیز از نظر هارجی و دیکسون (2004) توانایی لازم برای انجام رفتاری می باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گردد و در واقع، فرد را قادر می سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند.
دیکسون (1993) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کار آمد با دیگران دارد (به نقل از هارجی و همکاران، 1994).
با توجه به اهمیت ارتباط در زندگی انسان، میزان برخورداری از مهارت های ارتباطی جهت توفیق در اکثر حوزه های زندگی کاملا آشکار بوده و جنبه های مختلف آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بنا به گفته هارجی و دیکسون (2004) توفیق اکثر حوزه های زندگی از طریق توانایی ارتباط قابل پیش بینی است.
مهارت های ارتباطی شامل پنج مهارت فرعی، گوش دادن، کنترل عاطفی توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرآیند ارتباط و ارتباط توام با قاطعیت می باشد. در ادامه توضیح مختصر هر کدام ارائه شده است.

گوش دادن:
عبارت است از مشارکت فعال در یک گفت و شنود و هدف از آن تامین این منظور است که گوش دهنده به آنچه گفته می شود، گوش دهد نه اینکه حدس بزند (حسین چاری و فداکار، 1384).
کنترل عاطفی:
این مقوله ناظر به توان ابراز احساسی و کنترل آن و نیز کنار آمدن با عواطف دیگران در خلال ارتباط است (حسین چاری و فداکار، 1384).

توانایی دریافت و ارسال پیام:
توانایی دریافت و ارسال پیام های واضح ارتباطی که از آن به عنوان درک پیام نیز یاد می شود یکی دیگر از مقوله های مهارت های ارتباطی را شامل می گردد (حسین چاری و فداکار، 1384).

بینش به فرآیند و ارتباط:
این مقوله نیاز به توانایی کشف معنای حقیقی پیام های کلامی و غیر کلامی در ارتباط بوده و در واقع توانایی فهم دیگران است (حسین چاری و فداکار، 1384).

قاطعیت ارتباطی:
این مهارت ناظر به آن است که فرد بتواند صرف نظر از واکنش عاطفی دیگران، سوالات و ابهامات خود را بیان کند. در واقع، توان ابراز عقاید و احساساتی است که علی رغم معقول بودن، گاهی اوقات با هنجارهای گروه همخوانی ندارد (حسین چاری، فداکار، 1384).

معرفی و تاریخچه ارتباطات:
از زمان برج بابل، بشر یک اثر ناپایدار از انتقال اطلاعات و عقاید از شخصی به شخص دیگر از خود به جای گذاشته است. ما حتی در صحنه پیشرفت تجارت امروزی اعتقاد نداریم که مدیران اجرایی ضرورتا بطور موثری ارتباط برقرار کنند.
بنابراین چند نکته اساسی در این زمینه پیشنهاد می شود که ممکن است حتی در دوران مدیران همه پوشش داده نشده باشد. اعلام به عموم، سخنرانی عمومی یا سخنرانی ارتباطی به طور کلی یک عمل عمومی قلمداد می گردد که عبارتند از یک مجموعه مرتبط یک تجربه شخصی یا جمعی برای پیشبرد مقاصد و منافع جامعه پیشوند خارج که از زبان لاتین رم قدیم گرفته شده است. به معنی با می باشد و مربوط به خدماتی است در جهت فرهنگ که در زبان انگلیسی ترکیب قسمت اول و دوم کلمه خارج بدست می آید که در مفهوم وسیع به معنی تقسیم تجارب به طور عام به منظور بهبود عمومی است (امین شایان جهرمی و امینی، 1388)
ارتباطات عمومی به دلایل زیر مهم هستند که:
الف) هر شخصی می تواند به دیگری خدمت نماید و منافع عمومی را تامین نماید.
ب) هر کسی می تواند زنده بماند و خوشبختی خود و جامعه را تامین نماید.
در مورد الف شاعر بزرگ ایران، سعدی شیرازی، از حدیث حضرت محمد (ص) در قرن 11 نوشت: بنی آدم اعضای یک پیکرند؛ چطور ما می توانیم اعضاء هم باشیم و به وسیله زبان با هم ارتباط نداشته باشیم؟ جان دون نی می گوید این احساس 350 سال قدمت دارد ولی چقدر زیبا و جاویدان است و می افزاید که انسان بدون دیگری هیچ است. خارج مثلا در مدیریت کار کردن با یا از طریق دیگران، چطور با هم کار کنیم و چطوری دیگری را از طریق ارتباطات به کار وا داریم؟ باز همان واژه معروف کووی که می گوید:
اهمیت و کیفیت زبان در ارتباط، مهم بودن است نه وزن آن، پس می توان چنین بیان کرد که ارتباط به تنهایی یک فرایند زبان نیست بلکه یک فرایند کامل و انسانی است. بنابراین اهمیت اصلی و وقار هر انسان در ارتباطش خلاصه می شود در جامعه از سه طریق می توانیم اثر بخشی و مفید بودن خود را حفظ کنیم.

الف) گفتار آگاهی بخش
ب) گفتار سر گرم کننده
ج) گفتار ترغیبی و تشویقی
ارتباط رو در رو فوائد زیادی دارد. مثلا صحبت برای حضار به دلائل زیر؛ می تواند خیلی مفید و اثر گذار باشد:
1 ـ تبادل اطلاعات در صحنه بوده و سریع انجام می گردد.
2 ـ شانس بازخوری برای پرسیدن و برای روشن سازی و رفع ابهام وجود دارد.
3 ـ ارتباط شفاهی می تواند اطلاعات، اعتقادات، نگرش ها را بوسیله تماس زنده انتقال دهد (امین شایان جهرمی و امینی، 1388)

مهارت های ارتباطی و نحوه اثر گذاری بر مخاطب
تاریخچه ارتباطات به پیدایش بشر و اجتماعی زندگی کردن مربوط می گردد. با توجه به این که در آن زمان گویش های مختلف هنوز مراحل اولیه خود را طی می کرد، لیکن انسان ها در مواردی چون احساس خطر و نیاز به یکدیگر با صداها و علایم مختلف با هم ارتباط برقرار می کردند. البته حیواناتی هم که به صورت اجتماعی زندگی می کنند در موارد مختلف با صداهای خاصی که از خود سر می دهند یکدیگر را از وجود خطر مطلع می سازند ولی کار آن ها غیر ارادی و غریزی است (امین شایان جهرمی و امینی، 1388).
اهمیت نقش ارتباط بر هیچ کس پوشیده نیست، چون افرا د در تمام فعالیت های خود در زندگی روزمره نیاز به برقراری ارتباط دارند. حال چنانچه این ارتباط بین افراد قطع شود، بدون شک بسیاری از فعالیتها و مراحل انجام کار به تبع آن قطع می شود. امروز فرایند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیت های سازمان های مختلف گردیده است. از طریق این فرآیند، رهبری در سازمان به اجرا در آمده و هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت این فرآیند به حدی مهم است که صاحب نظران مدیریت در نوشته های خود تاکید بسیاری به ارتباطات سازمان داشته اند. آقای چستر بارنارد اولین وظیفه مدیران را گسترش قلمرو سیستم اطلاعاتی می داند (امین شایان جهرمی و امینی، 1388).
همچنین هنری مینتزبرگ نقش اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را در سازمان جزء اساسی ترین نقش های او قلمداد کرده است و ارتباط، تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود کلیه سطوح مدیریت مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح را بر عهده دارند. به جرات می توان گفت موفق ترین و کارآمدترین مدیران در سازمان افرادی هستند که دارای مهارت ارتباطی بالایی باشند.
بسیاری از مشکلات سازمانی، روابط مبهم بین افراد، سوء تفاهم و ناهنجاری ها همگی معلول ارتباط ضعیف یا نادرست هستند که خود یکی از علل کند شدن روند کار سازمان شده و کارائی سازمان را کاهش می دهد. ضمن این که ارتباطات موفق و موثر باعث ایجاد روحیه بالا، کارایی زیاد و در نهایت رابطه مطلوب کارکنان با هم می گردد. می توان ارتباطات در سازمان را به جریان خون در بدن تشبیه نمود. همان طور که هر چه جریان گردش خون در بدن یکنواخت تر و منظم تر باشد، تمام سیستم ها و ارگانهای بدن بهتر به کار خود ادامه می دهند.
مدیران برای هدایت توفیق آمیز، باید ارتباط روشنی بین اهداف سازمانی و کارکنان برقرار کنند، و با ارتباطات کارکنان را برانگیزد تا به رهبری آنان اعتماد کنند و وظائف خود را به بهترین شکل انجام دهند. دنیا مدیران دنیایی را کلمات استفاده نمایند تا ارتباطات موفقیت آمیزی باشند، مخصوصا هر چه مدیر در سطح بالاتر مدیریت باشد بایستی از مهارت های ارتباطی بیشتری برخوردار باشد.
مدیران رده بالا چه در سازمان و چه در خارج و محیط پیرامون آن بیشتر از سایر رده های مدیریتی نیاز به برقراری ارتباط دارند. در مورد اهمیت و تاثیر ارتباط در ایفای نقش سرپرستی موثر، این قدر صحبت به عمل آمده است که از آن به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی قلمداد شد.
پایه و اساس ارتباطات به سه عنصر بر می گردد که این سه عنصر در صورتیکه در هنگام ارتباطات متجلی نباشند، ارتباط موثر و تاثیر پذیری شاهد نخواهیم بود. این سه فاکتور عبارتند از:
1 ـ تشویق
2 ـ احترام
3 ـ پذیرش
برای برقراری شرایط تشویق و احترام باید نکات زیر را در نظر بگیریم:
1 ـ افراد را همان طوری که هستند بطور کامل و درست بینیم و برای پذیرش آنها شرطی نگذاریم. به عبارتی اجازه بدهیم بطور طبیعی با افراد ارتباط برقرار کنیم نه به صورت ساختگی و سانسوری.
2 ـ سعی در تغییرات افراد ننمائیم.
3 ـ از قضاوت کردن در مورد دیگران خود داری نمائیم.
4 ـ اجازه دهیم افراد در همان سطحی که هستند باشند چون به طور طبیعی دیگران همان طوری که با آنها رفتار می کنیم با ما رفتار می کنند. به عبارتی دیگر، همان طور که در مورد دیگران قضاوت می کنیم در مورد ما قضاوت می کنند. اگر انسان با دیگران با محبت رفتار کند دیگران هم با او به مهربانی رفتار می نمایند. پس می توانیم دنیایی پر از مهر و محبت بسازیم و یا بر عکس، دنیایی پر از نفرت و تنفر. هر لحظه ای را که به انتقاد از دیگران سپری می نمایی، لحظه ای ناخوشایند و استرس را برای خود به وجود آورده ایم. پس اجازه دهید دیگران خودشان باشند تا هم اجازه دهند ما خودمان باشیم.
به طور ساده انسان آن چیزی را که می دهد به همان شکل دریافت می کند.
به گفته شاعر بلند آوازه:
این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
شش مهارت کاربردی در ارتباطات که عامل برقراری ارتباط مناسب می گردد عبارتند از:
اول برای خودمان صحبت کنیم بعدا برای مخاطبین
تشریح و توضیح آن چیزی که حس پنجگانه می گوید مثلا (دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن) در روشن کردن مقصود و و منظور خود می توانیم از این حواس پنج گانه استفاده خوبی بنماییم.
آن چیزی را که فکر می کنیم را به زبان آوریم.
آن چیزی را که احساس می کنیم به زبان آوریم. در این قسمت، بیشتر از درک و برداشت خود که بالاتر از حواس پنج گانه می باشد استفاده می نماییم.
درخواست خود را بدون ابهام یا بی پرده مطرح کنیم. این عمل به ما کمک می کند از سوء برداشت و ابهام در ارتباطات جلوگیری نماییم.
ریشه و اساس سوء ارتباط (درست نفهمیدن ارتباط)
الف) قضاوت ارزشی نمودن در مورد دیگران
ب) گوش ندادن به حرف مخاطب
بدون هیچگونه بررسی و تحقیق فرض کنیم که مخاطب گفته شده این طور نیست یا به عبارتی و سپس نادرست خود را به حقیقت تبدیل نمودن.
به معانی توجه کردن به جای اینکه به جوهر و اصل مطلب توجه کنیم یا با کلمات بازی نمودن.
عدم توجه کافی به گوینده در حالی که گوینده نیاز به همراهی برای بیان مطالبش را دارد به آنها توجه شود.
به احساس و عواطف ارسال کننده پیام توجهی ننموده و به نحوی سخنان گوینده را بشنویم که گویی مطالب ارائه شده را از قبل می دانیم.
در صورتی که در گفته های گوینده ابهامی وجود دارد یا کاملا متوجه آن نشده ایم سعی ننمایم از آنها، در بیان مجدد مطالب جویا شویم.
گوینده در خیلی از شرایط نیاز به شنونده تایید کننده دارد تا بتواند مطالب خود را آن طوری که هستند ارائه دهد و به طور خلاصه شنونده مشتاق و خریدار مطلب، باعث ادامه ارائه دهنده مطلوب می گردد.
استفاده از کلمات طعنه آمیز و دو پهلو توسط سخنران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت مشارکتی، رتبه بندی، عدم تمرکز، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان موفقیت سازمان، روابط انسانی، انسجام اجتماعی، ارتباط با مشتری