پایان نامه با کلید واژگان مناطق روستایی، نرخ باروری، رشد جمعیت

دانلود پایان نامه ارشد

۲۰۲٬۳۸۶ از سایر استانها بدان مهاجرت نمودند. پیش بینی شده نرخ باروری در گیلان تا ۲۰۲۶ ۱٫۴۹۲ در شهرها و 592/1 در مناطق روستایی باشد. پیش بینی شده مهاجرت هم افزایش یابد. پیش بینی شده نرخ رشد جمعیت سالانه گیلان با کاهشی شدید از 85/0درصد به 58/0 درصد برسد*.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، دریای خزر، رشد جمعیت Next Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، پردازش اطلاعات، فناوری اطلاعات