پایان نامه با کلید واژگان منابع مالی، اتحاد اسلام، افغانستان، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

صورت گرفته است.(عبدالله خانی،1388: 229)
در کشور عراق نیز سازمان “قاعده الجهاد” در سرزمین بین النهرین معروف به القاعده عراق یکی از مهم ترین گروههای شورشی بنیادگرای حاضر در عراق است که در بیشتر دنیا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، در حالی که از زمان اشغال عراق این گروه در حال عملیات تروریستی و بمب گذاریهای تروریستی است، ولی بیشتر از اینکه نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار دهند، نیروهای عراقی وهمچنین غیر نظامیان این کشوررابه قتل رساندند. (www.wikipedia.com)
القاعده عراق در تلاش برای اتحاد افراط گرایان سنی در عراق توسط مجلس شورای مجاهدین سازمانی در سایه و شامل گروه های مختلف تروریست سنی در عراق تشکیل شد، برآورد می شود که اعضای القاعده عراق بین دو تا چهارهزارنفر میباشد که بخش اعظم آنهااز گروههای افراط گرای سنی در عراق هستند، زمانی که ابوایوبالمصری جایگزین ابومصعب الزرقاوی شد حملات خود را تحت عنوان مجلس شورای مجاهدین ترتیب می داد، اگر چه حداقل نود درصد اعضای القاعده عراق، عراقی هستند ولی احتمالا اکثریت رهبران ارشد القاعده عراق، خارجی هستند. القاعده عراق، احتمالا بودجه خود را از سوی احیاءکنندگان در طیفی از تجار تا عوامل جنایتکار، از خاورمیانه، اروپا، طرفداران آن در عراق و دیگر افراط گرایان بین الملل در سراسر جهان دریافت می نماید.(عبدالله خانی،1388: 219،221)
القاعده عراق را می توان اصلی ترین بازیگر غیر دولتی در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور به حساب آورد، این گروه با رویکردی مسلحانه و خشونت آمیز بعد از حمله آمریکا دراین کشور ظهور پیدا کرده است ولی با گذشت چند سال و به ویژه از سال 2007، القاعده عراق به تدریج به سمت ضعف و افول رفت. اهداف استراتژیک القاعده عراق، منعکس کننده تعصبات فرقهای خشونت بار بنیانگذار آن، و همچنین دغدغه های جهانی حامیان آن است، برای زرقاوی و رهبری ارشد القاعده اهمیت عراق در نقش آن به عنوان سرپلی برای جهادی های جهانی بود که درکانون جهان اسلام واقع شده است، الظواهری، که از مدتها قبل در پی هدف کسب پایگاههای سرزمین امنی برای جهاد بود، منازعه ای مرحله ای را پیش بینی کرد که با اخراج صلیبی ها از عراق و در نتیجه ایجاد سرزمین اولیه برای خلافت در غرب آغاز می شود.
هدف اصلی القاعده در عراق استفاده از خاک این کشور به عنوان پایگاهی برای ایجاد تدریجی و چند مرحله ای خلافت اسلامی بود، اقدامی که نظم منطقه ای و در مرحله بعدی نظم بین المللی را با چالشها و تغییراتی مواجه می ساخت.)اسدی،1388: 238،239)
پس از اقدامات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها در جریان جنگ علیه تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر توانایی جذب نیرو و بسیج القاعده تا حدود زیادی کاهش یافت، بیانیه ها واظهارات سران القاعده مثل : بن لادن و ظواهری جنگ در عراق را یک فرصت بی نظیر برای جنبش جهاد جهانی به منظور دگرگونی و شکست آمریکا و گسترش منازعه به کشورهای همسایه مثل، سوریه، لبنان و صحنه منازعه اسرائیلی – فلسطینی می دانند.
بن لادن مقاومت و شورش در عراق را به عنوان نبرد محوری در جنگ جهانی یاد میکند که ائتلاف مسیحی – صهونیستی علیه امت اسلامی شروع کرده است او در این خصوص میگوید :
“همه دنیا این جنگ را به تماشا نشسته اند و دو طرف یعنی امت اسلامی وآمریکا دراین جنگ حضور دارند.این همه پیروزی و شکوه است و هم بدبختی و تحقیر”.(عباس زاده فتح آبادی، 1389: 162)
ظهور القاعده در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور در نتیجه عوامل و مولفه های مختلفی صورت گرفت، حضور نیروهای آمریکایی در عراق، انگیزه مناسبی برای ورود جنگجویان سلفی به این کشور در جهت مبارزه با این نیروها بود.
القاعده عراق که اهداف استراتژیک مانند استفاده از عراق برای ایجاد خلافت و برهم زدن نظم موجود منطقه ای را دنبال می کند، از استراتژی ایجاد جنگ فرقه ای داخلی و منطقه ای در عراق بهره برد و در این راستا در ایجاد خشونت فرقه ای در عراق تا حدی موفق بود.
اهداف القاعده درعراق ابعادی منطقه ای و جهانی داشته، سنی های عراق تنها در چهارچوب معادلات قدرت داخل عراق خواستار جایگاه برتری بودند.(اسدی،1388: 246،247)
2-3-5: مغرب عربی و مدیترانه ای :

این منطقه شامل 10 دولت اروپایی و شمال آفریقایی از قبیل آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، اسپانیا، الجزایر، تونس، مراکش و لیبی می باشد.(محمودیان،100:1390)
الف)گروه سلفی دعوت و جنگ درالجزایر
ب)گروهی مسلح اسلامی در مراکش
پ)سازمان صراط مستقیم در مراکش
ت)جماعت هجرت و تکفیر در مراکش
ث)جماعت اسلامی جنگجویان درمراکش
ج)جماعت اسلامی جنگجویان در لیبی
چ)جماعت اسلامی جنگجویان تونس
ح)سازمان سنت والجماعه تونس
خ)جبهه اسلامی تونس
ودراروپا، سازمان “انصار شریعت” درلندن مستقراست.(عبدالله خانی،1388: 198،199)
رهبران این گروههای فعال در کشورهای مذکور بدین صورت است که رهبر مربوط به گروه سلفی دعوت و جنگ درالجزایر، “ابومصعب عبدالودود” است، وی سومین فردی است که پس از حسن خطاب که مؤسس گروه و جانشین او به “نبی صحراوی” مشهور به “ابوابراهیم مصطفی” از سوی القاعده به فرماندهی این گروه منصوب شد، سازمان صراط مستقیم مراکش به رهبری “میلودی ذکریا” فعالیت میکند، این گروه در جماعت هجرت و تکفیر مراکش به رهبری “داوودمخملی” فعالیت می کند، گروه جماعت اسلامی جنگجویان درمراکش نیز توسط “عبدالکریم المجاطی” تاسیس شد، اخیرا سازمان مبارزه با تروریسم مراکش “محمد الکربوزی” پناهنده ناراضی مراکش در لندن را به عنوان رهبر جدید این سازمان معرفی کرده، وی به شدت این اتهام را رد کرده است.
جماعت اسلامی جنگجویان لیبی، توسط “محمد بن فاضل” تاسیس گردید و اکنون رهبری آن به “عبدالله الصادق” سپرده شده است، گروه تروریستی جماعت اسلامی جنگجویان تونس به رهبری “طارق معروفی” به شعبه های خود در بلژیک و ایتالیا نظارت دارد، معروفی اکنون در بروکسل زندانی است و در نهایت گروه سازمان سنت والجماعه تونس به رهبری “نواز طرابلسی” که او نیز در بروکسل زندانی است، این سازمان بر شعبه های بلژیک و هلند نظارت دارد و جبهه اسلامی نیز به رهبری “علی بن طاهر” که اکنون در تونس زندانی است فعالیت می کند، و سازمان انصار شریعت در لندن به رهبری “ابو حمزه مصری” اقدامات خود را ساماندهی می نماید.(محمودیان،1390: 100،102)
درهر صورت، ارتباط باسایر جریانهای اسلامگرای سلفی در جهان گسترش یافته است که به عنوان نمونه می توان اشاره نمود که القاعده درارتباط با “مصطفی ستمریم ناصر” که سوری الاصل میباشد حرکت میکند. وی یکی از مهمترین نظریه پردازان گروه های جهادی افراط گرا در دوران بعد از یازده سپتامبر است. وی حملاتی نظیر بمبگذاری کازابلانکا درسال 2003، مادرید 2004 و لندن 2005 را طراحی کرده است، او در سالهای1987 برای شرکت درجنگ افغانستان علیه روسها به پاکستان آمد و سپس درافغانستان آموزش دید وبا بن لادن آشنا شد و به شورای رهبری القاعده پیوست.
همچنان که ذکرگردیده این شبکه تروریستی القاعده در کشورهای مختلف ریشه دوانده است و همچنین گروه های افراطی و خرابکار دیگری را نیز هدایت و راهبری می کند و به دوام و قوام همه آنها کمک می کند، القاعده، در کشورهای سودان، اتیوپی، اریتره، جیبوتی، سومالی، کنیا، تانزانیا و اوگاندا نیز فعالیت می کند ودر آنها نیز سعی دارد به اهداف خود برسد.
دولت سودان که در سال 1989 قدرت را در خارطوم بدست گرفت، حمایت قابل توجهی را از جبهه اسلامی ملی به رهبری “حسن الترابی” کسب کرد، این جبهه بلافاصله هیئتی را برای دیدار با بن لادن اعزام و از القاعده خواست در سودان پایگاهی داشته باشد، بن لادن نیزگروهی را برای دیدار با سران جبهه اسلامی ملی به خارطوم فرستاد تا شرایط حضورالقاعده در این کشور را بررسی کنند.
بین سالهای 1989 واواخر 1991 القاعده اکثر مبارزان آموزش دیده و با تجربه خود به تعداد هزار تا هزار و پانصد نفر را به سودان اعزام کرد، وی سپس دراواخر سال 1991 به پیروانش در سودان پیوست.
بن لادن در حدود 30 نوع فعالیت را در طیفی از کشاورزی تا ساختمان سازی درسودان اجراکرد، در سال 1994 ترور نافرجامی علیه بن لادن صورت گرفت که وی آن را به عربستان نسبت داده سپس مبارزه خود علیه سعودی ها را شدت بخشیده، در اوایل سال 1996 سودان نگران وضعیت ضعیف روابط خود با آمریکا شد و از این کشور خواست تا مشخص سازد برای بهبود روابط با این کشورچه اقداماتی را باید انجام دهد، آمریکا از سودان خواسته بود اسامی، تاریخ ورود، خروج، مقصد و نیز اطلاعات گذرنامه ای مجاهدینی که بن لادن به سودان آورده بود را به آنها تحویل دهد.
سودان نیز در واکنش به این موضوع فراتر از درخواستها رفته و در اواسط ماه می 1996 بن لادن را اخراج کرد.
تا زمانی که بن لادن پایگاههایی را در سودان داشت و از همکاری و حمایت دولت سودان برخوردار بود القاعده تهدیدی برای این کشور محسوب نمی شد. به دنبال اخراج القاعده، همکاری دولت سودان با ایالات متحده، رابطه میان سودان و القاعده از وضعیتی نامشخص برخوردارگردید.
اگر قصدمان بررسی موردی حضور القاعده دربرخی کشورها و مناطق از جهان باشد می توانیم بدین صورت بیان نماییم که القاعده دراتیوپی نیز حضور داشته، به صورتی که کشور اتیوپی تا حد بسیار زیادی در مقابل اسلام سیاسی مقاوم بوده و حملات نسبتا کمی را از سوی گروه های مرتبط با القاعده تجربه کرده است، اکثر حملات مرتبط با القاعده دراتیوپی توسط اتحاد اسلامی، دراوایل دهه 1990 صورت پذیرفته است، اتحاد اسلامی شماری حملات رادراتیوپی انجام داد و طی تروری نافرجام وزیر حمل و نقل این کشور را در سال 1996 درآدیس آبابا به شدت مجروح کرد، درسال 1996 حملات فرامرزی اتیوپی علیه مقرهای اتحاد اسلامی در “لوق” و”بولوحاوا” این سازمان را به شدت تضعیف کرد.(عبدالله خانی،1388: 348 ،355)
القاعده در کشور کنیا نیز حضور به هم رسانده است کنیا با شدیدترین حملات القاعده مواجه بوده است. القاعده همچنان هسته های خود در کنیا را حفظ کرده است .افراطیون اسلامی پیشرفت اندکی در کنیا داشته و نسبت به جذب تعدادی فراتر از انگشتان دست از سوی القاعده در این کشور تردید دارد، القاعده تنها به تعداد انگشتان دست ازعاملان خود ومحیطی مستعد برای فعالیت های تروریستی موفق نیاز بود.
همچنین در تانزانیا نیز، انفجار سفارت ایالات متحده دردارالسلام دراوت 1998 مقامات آمریکایی و تانزانیایی را به اتخاذ نگاهی دقیق تر نسبت به حضورالقاعده دراین کشور واداشت. شواهد موجود نشان می دهد که القاعده درسطح گسترده ای درگیرتجارت “تانزانیت” در تانزانیا وفروش آن در نیویورک بوده است،انفجار سفارت آمریکا در دارالسلام به کشته شدن یازده نفر و زخمی شدن هشتاد و پنج نفر دیگر منجر شد که اکثرآنها نیزتانزانیایی بوده اند.(همان،379،380)

2-4: منابع مالی القاعده
همه ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی، نیازمند منابع مالی برای ادامه فعالیتهای خود میباشند، گروه افراط گرای القاعده نیز از این امر مستثنی نبوده و نخواهد بود و باید با کسب درآمدهای کلان به اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده خود برسد، سازمان القاعده، جهت رفع نیازهای خود احتیاج به مبالغ کلانی دارد، منابع مالی القاعده را به صورت کلی می توان به چند بخش تقسیم نمود :
الف)ثروت اسامه بن لادن
ب)درآمد نهادهای تجاری بن لادن
پ)کمک های مالی افراد وهواداران القاعده
ت)کمک بنیادهای خیریه
ث)فعالیت ها و تجارتهای نامشروع
اسامه بن لادن از خانواده ثروتمندی بوده که بزرگ ترین و مهمترین پیمانکاران ساختمانی در عربستان سعودی به شمار می رفت، سازمان سیا دارایی شخصی وی را 160 میلیون پوند یا 300 میلیون دلار تخمین زده بود.(شورای نویسندگان،1391: 26)
منبع تغذیه مالی القاعده منحصر به ثروت بن لادن نیست، بسیاری از سرمایه داران کشورهای مختلف جهان مبالغ هنگفتی به طرق مختلف به این شبکه تزریق می کنند، سرمایه گذاری های بن لادن در زمینه های مدیریت املاک، مستغلات، حمل و نقل دریایی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، عربستان سعودی، توزیع جغرافیایی، ایالات متحده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خلیج فارس، تامین مالی، منابع مالی، خاورمیانه