پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، سینمای ایران، صنعت سینما، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

مسؤولیت‌های ذیل است:
1 – مدیریت امور اداری و اجرایی خانه مطبوعات
2 – نمایندگی قانونی خانه مطبوعات در مراجع رسمی و در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی
3 – استخدام کارکنان خانه مطبوعات در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره
4 – دریافت درخواست عضویت‌ها و انجام امور مربوط
5 – دریافت و ثبت ورودیه‏ها و حق عضویت‏های اعضا
6 – برگزاری دوره‏های آموزشی
7 – تهیه و تنظیم پیش‏نویس آیین‏نامه داخلی هیأت مدیره و پیشنهاد تغییرات و اصلاحات بعدی
8 – نگهداری دارایی‌ها، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر خانه مطبوعات
9 – اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
10 – ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش و بهبود فعالیت‌های تعریف شده به هیأت مدیره
11 – تهیه پیش‏نویس ترازنامه، بودجه و گزارش سالیانه برای  بررسی هیأت مدیره و ارسال آن به مجامع
12 – صدور معرفی‏نامه اعضا به درخواست متقاضی برای اخذ تسهیلات
13 – پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‏العاده با ذکر علل موجه ارایه آن به هیأت مدیره
14ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در حدود اساسنامه و از سوی هیأت مدیره به وی محول می‌شود.
بازرسان
ماده41 – مجمع عمومی عادی دو نفر از اعضای خانه مطبوعات را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‏البدل انتخاب می‏کند تا انجام وظیفه نمایند.
تبصره1 – انتخاب مجدد بازرس/ بازرسان بلامانع است.
تبصره2 – در صورت فوت، ممنوعیت قانونی، از دست دادن شرایط و یا استعفای هر یک از بازرسان، هیأت مدیره ظرف ده روز بازرس علی‏البدل را برای بقیه مدت باقی مانده دوره بازرسان دعوت می‏کند.
تبصره3 – تا زمانی که بازرس جدید انتخاب و به کار مشغول نشده، بازرس قبلی کماکان در مسؤولیت خود خواهد بود.
تبصره4 – حق‏الزحمه و پاداش بازرسان انتخابی وفق آیین‏نامه مالی مصوب مجمع عمومی، تعیین و پرداخت می‏شود.
ماده 42 – وظایف بازرس/ بازرسان به شرح زیر است :
1 – نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه مطبوعات و عملیات انجام شده با اساسنامه، قوانین و مقررات و دستورالعمل‏ها
2 – رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی از جمله ترازنامه و حساب‌های سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارش‌هایی که توسط هیأت مدیره یا مدیر خانه مطبوعات تهیه شده است.
3 – رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی
4 – دادن تذکر کتبی تخلفات صورت گرفته به هیأت مدیره و مدیر خانه مطبوعات و تقاضای رفع آن‌ها
5 – نظارت بر انجام حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی‏ها به مجمع عمومی و مراجع ذی‏ربط
6 – گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره و یا مدیر خانه مطبوعات از مفاد اساسنامه و آیین‏نامه‏ها به مجمع عمومی
7 – تقاضای تشکیل جلسه فوق‏العاده مجمع عمومی در صورت لزوم
تبصره – بازرس/ بازرسان می‏توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند .
فصل پنجم – شرایط عضویت
ماده 43 – کلیه شاغلان رسمی مطبوعات و خبرگزاری‌ها که در بخش تحریریه فعالیت می‌کنند اعم از خبرنگار، گرافیست، عکاس و روزنامه نگار که دارای شرایط ذیل باشد می‌توانند به عضویت خانه و یا هیأت مدیره درآیند.
الف – شرایط عمومی عضویت در خانه مطبوعات :
1 – داشتن تابعیت ایران2 –تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده کشور 3 – پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی بویژه اصول بنیادین آن 4– عدم اشتهار به فساد اخلاقی 5 – داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت وظیفه ( برای آقایان)6 – داشتن حداقل مدرک دیپلم 7 – اقامت داشتن در حوزه فعالیت خانه مطبوعات 8 – برخورداری از حداقل یک سال سابقه اشتغال  اصلی و مستمر بیمه ای(منتهی به هر مجمع عمومی) 
در یکی از نشریات چاپی استانی یا منطقه ای و یا نمایندگی روزنامه‌های سراسری و خبرگزاری‌ها یا سایت‌های خبری به عنوان روزنامه نگار (برای کسانی که بیمه آنان توسط دستگاها‌های دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود، معرفی نامه رسانه و تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کفایت می‌کند) 9 – نداشتن محکومیت کیفری موثر (محرومیت از حقوق اجتماعی) 10 – قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی خانه مطبوعات
تبصره: در صورتی که در طول مدت عضویت هر عضو حداقل یکی از شرایط بالا را فاقد شود یا مشخص شود از ابتدا فاقد آن بوده، عضویت وی تا رفع آن لغو می‌شود.
ب – شرایط اختصاصی برای بازرسی و عضویت در هیأت مدیره :
1 – داشتن شرایط عمومی عضویت در خانه مطبوعات 2– داشتن حداقل 30سال سن 3 – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل حوزوی آن
تبصره 1- نوع همکاری و شیوه اشتغال فرد از شرایط عضویت محسوب نمی‏شود.
تبصره 2 – اسامی اعضای خانه باید در پایگاه اطلاع رسانی خانه و پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تفکیک نام و نام خانوادگی، نام رسانه، سمت در رسانه، تاریخ عضویت در خانه ، سابقه پرداخت بیمه توسط رسانه یا رسانه‌ها منتشر و مرتباً به روزرسانی شود. 
تبصره 3- افرادی که به عنوان رابط خبری،  مترجم، ویراستار یا نویسنده  با یکی از مطبوعات استان یا مراکز خبری همکاری دارند اما شغل اصلی و مستمر آنها روزنامه‏نگاری نیست، می‏توانند با داشتن شرایط عمومی و معرفی نامه از مدیر نشریه به همراه ارائه حداقل پنج اثر که به امضای ایشان در رسانه‌های دارای مجوز به چاپ رسیده باشد، به عضویت افتخاری خانه مطبوعات درآیند که در این صورت بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‏کنند.
تبصره 4- ویراستاران از شرط ارائه اثر معاف می‏باشند.
تبصره 5- هیچ کس نمی‏تواند در بیش از یک خانه مطبوعات عضو شود.
تبصره 6- اعضای فتخاری از پرداخت ورودیه و حق عضویت معاف می‏باشند.
ماده 44- منابع مالی خانه مطبوعات عبارتند از:
1 – ورودیه برای هر یک از اعضا به میزان دویست هزار ریال که فقط برای یک بار اخذ می‏شود.
2 – حق عضویت به میزان سالانه دویست هزار ریال که هر ماه در قبال اخذ رسید از سوی عضو پرداخت می‏شود.
3 –کمک‌های دولتی یا غیر دولتی
4 – شهریه کلاس‌ها و دوره‏های آموزشی
تبصره1) هرگونه تغییر در میزان ورودیه و حق عضویت منوط به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‏العاده است.
تبصره2) کلیه دریافت‌های نقدی و غیرنقدی پس از ثبت در دفاتر مالی و ثبت اموال قابل استفاده و برداشت خواهد بود.
تبصره 3) چنانچه هر یک از اعضاء عضویت خود را پرداخت نکنند و پس از سه بار (ماهی یک بار) اخطار کتبی نیز تسویه نکند، عضویت وی در خانه مطبوعات لغو می‏شود و عضویت مجدد وی مستلزم تصویب هیأت مدیره است.
ماده 45– ابتدای سال مالی اول فروردین و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 46 – در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت‌های مالی، رعایت اصول و موازین و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده47– کلیه دریافت‌ها، هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، اگر نقدی باشد به حساب خانه واریز می‏شود و اگر غیرنقدی باشد، تقویم و به حساب درآمدها منظور خواهد شد.
ماده 48 – در صورت انحلال خانه،‌ کلیه اموال و دارایی‏های منقول و غیرمنقول و موجودی حساب‌های بانکی خانه مطبوعات ، متعلق به اداره‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود.
تبصره  – در صورت تشکیل مجدد خانه مطبوعات،‌ این اموال و دارایی‏ها برابر صورتجلسه تنظیمی عیناً در اختیار هیأت مدیره قانونی جدید قرار می‏گیرد.
ماده 49– در موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه، قوانین جاری کشور، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 50- این اساسنامه در 50 ماده در مجمع عمومی عادی/ فوق‏العاده مورخ به تصویب رسیده است. امضای رئیس، نائب رئیس، منشی و ناظران کد خبر: 2292547 http://www.mehrnews.com/detail/news/2292547 بازدید:
نظرات :

۱۳۹۳/۲/۲۷ – ۱۰:۲۳ فرهنگ و ادب بازار نشر
کلید واژه های مطلب:
متن پیش نویس
|
اساسنامه خانه مطبوعات
|
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
|

4-5 اساسنامه خانه سینما
فصل یکم: تعریف :
ماده1 : خانه سینما موسسه ای است مستقل، غیر سیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی. متشکل از تشکل های قانونی اصناف هنر، صنعت سینمای ایران که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است. تبصره- تشکل های عضو خانه سینما موظفند ظرف 1 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در میاید.
ماده 2- نشانی خانه سینما؛ تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 29.
ماده 3 – هدف از تشکیل خانة سینما کمک به پیشرفت فرهنگ و هنر کشور از طریق تلاش در جهت حفظ وصیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای در امر تولید، توزیع و نمایش هنرصنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تامین اجتماعی و همچنین کمک به فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش معنوی و حرفه یی اعضاء است
فصل دوم: وظایف : ماده4- وظایف خانه سینما به قرار زیر است: 1- کمک به ایجاد امنیت شغلی2 – کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی مناسب برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ایجاد تعاونی های مصرف و مسکن و صندوق های حمایتی و نظایر آن 3- مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم در تعامل با تشکل های صنفی ذیربط 4 بررسی و ارائه پیشنهادها برای برقراری استانداردهای حرفه یی تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور به موسسات ذیربط. 5 – بررسی و تصویب استانداردهای سینمای حرفه یی که از طریق تشکل های صنفی سینمایی یا گروه های کارشناسی ارائه می شود و در صورت نیاز اقدام برای اخذ تائید یه لازم از مراجع ذی صلاح .6- کمک به ایجاد و توسعه نظام های اطلاعاتی روزآمد مربوط به منابع، عوامل و محصولات سینمای ایران و جهان7 – ترغیب و حمایت از فعالیت های خلاق و مهم دست اندرکاران سینمای حرفه یی در زمینه های تولید، توزیع، نمایش، پژوهش و آموزش جهت ارتقای هنرصنعت سینما 8 – حفظ شأن فرهنگی و هنری دست اندرکاران سینما به منظور صیانت از حیثیت حرفه یی آنها- 9 فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشگیری و کاهش اختلافات حرفه ای از طریق تدوین مقررات و تنظیم قراردادهای الگو 10- ایجاد و تحکیم تشکل های داوری در جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی بر اساس قراردادهای میان اعضاء و سایر افراد طرف قرارداد و تشکل های صنفی مرتبط با فعالیت های سینمایی به موجب آئین نامه مربوط و فراهم ساختن تمهیدات لازم برای اجرای قانونمند آراء صادره. 11- ایجاد نهادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط و برگزاری نشست ها، همایش ها و دوره های آموزشی و انتشار کتاب های فرهنگی و گاهنامه های تخصصی سودمند و برگزاری سالی یک بار جشن صنفی سینما به منظور تقدیر، تکریم و تشویق برگزیدگان هر صنف.
فصل سوم: عضویت :ماده 5 – اعضای خانه سینما عبارتند از تشکل های قانونی صنفی مستقل در بخش های تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور.
تبصره – هر تشکل صنفی، گروهی از افراد حرفه یی فعال در یکی از مشاغل مرتبط با تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران است که برای گسترش و احقاق حقوق و منافع مشترک صنفی گرد هم آمده اند و طبق تبصره ماده 1 مراحل قانونی خود را می گذرانند.
ماده 6 – شرایط عضویت تشکل صنفی در خانه سینما منوط به پذیرش مبانی مندرج در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما،انطباق ارکان اساسنامه صنف با اساسنامه خانه سینما و پرداخت حق عضویت است. این امر نافی استقلال قانونی و تخصصی تشکل های صنفی عضو نیست.
تبصره – درخواست عضویت تشکل صنفی جدید همراه با گزارش هیات مدیره در این خصوص، جهت اتخاذ تصمیم در نخستین مجمع عمومی مطرح می شود.
ماده 7 – یک تشکل صنفی نمی تواند دو حرفه متفاوت را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، روزنامه نگاران، نهادهای عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، مجازات اسلامی، قانون مجازات