پایان نامه با کلید واژگان قصاص، ، شد.»402، داده،

دانلود پایان نامه ارشد

90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است، مطابق این مواد قانونی، احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.»402

همچنین تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع عشق و محبت، نظم اجتماعی، عقاید دینی، تاثیر و تاثر