پایان نامه با کلید واژگان قرآن کریم، افغانستان، ایدئولوژی، عربستان سعودی

دانلود پایان نامه ارشد

چنین “مارتاکرنشا”، تبلیغ و تحریک را جزء اهداف اولیه قلمداد می کند و در کنار آنها از تضعیف حکومت، تقویت اطاعت در میان مردم و کسب حمایت مردمی نام می برد و از سوی دیگر، “دیوید فرام کین” چنین استدلال می کند که تحریک، استراتژی تروریسم محسوب می شود.
“ادوارد پرایس” نیز معتقد است :
“تروریست ها باید مشروعیت رژیم را زیر سوال ببرند و هزینه هایی را به نیروهای اشغال گر تحمیل کنند”.
و “توماس هابز” بر آن است که اگر افراد به یکدیگر اعتماد نداشته باشند ترجیح می دهند آنها آغازگر حمله باشند تا غافلگیرانه مورد حمله قرار نگیرند. (تاجیک،1387: 63،64)
در عصر حاضر هیچ واژه ای مانند تروریسم تا این حد شوم، نفرت انگیز وهراس افکن نبوده که با شنیدن این واژه لیست بلند بالایی از انواع خشونت، سوءقصد، قتل و بمب گذاری در ذهن انسان و از طرفی دشمن تراشی در سیاست جهانی و منطقه ای غرب که امروزه تمایل به ایجاد ارتباط بین اسلام و تروریسم دارد را تداعی می کند.
در فرهنگ اسلامی به طور عام و در فقه و حقوق اسلامی به طور خاص واژه ترور به کار نرفته، بلکه این واژه در کاربرد لغوی و اصطلاحی آن، وارداتی است، در اصطلاح فقهی، ترور را مترادف با مفهوم “مهاربه” می دانند، مهاربه در اصل به معنای سلب و گرفتن است و از این جهت درباره کسی است که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد که قصد گرفتن جان، مال و امنیت دیگران را دارد.(www.pajoohe.com )
در قرآن کریم، سوره مائده آیه 33 خداوند متعال می فرماید :
“کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می خیزند و برای فساد در روی زمین تلاش می کنند و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و پای آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیا است و در آخرت مجازات بزرگی دارند “.
با توجه به این که تروریسم یک معضل اجتماعی و پدیده شوم در جهان به حساب می آید و بسیاری از اقدامات تروریستی در داخل سرزمین های اسلامی بر ضد مسلمانان اتفاق می افتد، از این روی شناخت تروریسم و مقابله با آن در جوامع اسلامی باید مورد توجه قرار بگیرد.
اسلام به معنای صلح، مسالمت، سازش و ایجاد صلح و الفت است. (عمیدزنجانی،1373: 375)
از معادل های تروریسم در زبان عربی می توان به واژه هایی مانند، ارعاب، فتک، غیله و محاربه اشاره کرد .
واژه “ارعاب” که به معنای خشونت سیاسی است و آنچه در قرآن کریم و سنت شریف نبوی آمده، واژه ارعاب به معنای ایجاد خوف است، که خصلت بازدارندگی دارد.
قرآن کریم در سوره انفال آیه 60 می فرماید :
“واعدوالهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم” به معنای آن است که چنان عده و عده ای فراهم کنید که دشمنان از استعداد دفاعی شما به وحشت بیفتند و در شما طمع نکنند”.
“فتک” نیز به معنای در جایی پنهان شدن و کسی را بی محابا کشتن است که اسلام آن را مردود می داند، در قرآن کریم در مورد فتک آیه ای نیامده، اما در سنت و سیره نبوی در این مورد روایتی ذکر شده است. در این باره از پیامبر (ص) نقل شده است :
“ان الایمان قید الفتک ولایفتک المومن ” یعنی ایمان ترور را به زنجیر کشیده است، یعنی ایمان مانع کشتن پنهانی است، یعنی ایمان اجازه نمی دهد به صورت پنهان کسی را به قتل رساند”.
واژه “غیله” نیز به معنای مکر، فریب، نیرنگ، غافلگیر کردن، کشتن و ترور کردن می باشد. در دعایی متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س ) دختر گرامی پیامبر آمده است :
“خدایا به تو پناه می برم از غیله اغتیالگران”.(سلامتی،1387: 293،294)
واژه دیگر در اسلام که ترور و تروریسم بر آن قابل اطلاق باشد واژه محاربه است. امام علی (ع) نیز در نهج البلاغه محاربان و مفسدان فی الارض را گروهی از مردم می دانند که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کرده اند، لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و آماده کشتار دیگرانند.
(www.pajoohe.com)
و در نهایت از حیث نظری، بن مایه های تروریسم را می توان چنین دسته بندی کرد :
1-تنگدستی و محرومیت؛ به معنای تنگدستی، کمبود آموزش یا محرومیت و احساس نبود عدالت اجتماعی است و شتاب در روند جهانی شدن در ابعاد گوناگون و بروز مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی، دشواری های گوناگونی برای بخش های بزرگی از جوامع بشری پدید آورده است.
2-ایدئولوژی مذهب؛ هر چند همه ادیان، منادی صلح، ولی برخی از پیروان آنها راههای خشونت آمیز در پیش می گیرند.
3-مسائل قومی – ناسیونالیستی؛ تنش های قومی – ملی نیز می توانند از عوامل گسترش تروریسم باشند.
4-نئورادیکالیسم؛ رادیکالیسم نو، را که فرآورده دهه 1970 میلادی و اعتراض به مصرف گرایی در جهان سرمایه داری بود می توان از دیگر ریشه های تروریسم دانست.
5-بی قانونی و آشفتگی؛ نبود تعادل و انسجام و نیز بی قانونی در جامعه، عامل دیگری برای پیدایش و گسترش تروریسم است.
6-رسانه های گروهی، که میان پوشش رسانه ای و از همه مهمتر تلویزیونی و گسترش تروریسم پیوند وجود دارد.(حاجیانی،ضمیری،1379: 50،52)

2-2:ساختار و تشکیلات القاعده
القاعده نیز همانند سایر جریانات و گروههای افراطی و خشونت طلب از ساختارو تشکیلات منسجم برای رسیدن به مقاصد خود بهره می برند، بدین دلیل که هر گروه برای رسیدن به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و دارا بودن یک نوع ساختار و شبکه منظم و کاربردی است، القاعده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، دست بر قضا این جریان فکری عمل گرا دارای شبکه ای پیچیده و در هیچ زمانی خود را محدود به یک کشور خاص نکرده است، القاعده یکی از پدیده های روابط بین الملل محسوب می شود که بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 میلادی در ساختار درونی خود تحولاتی را سازماندهی نمود، به صورتی که قبل از وقوع این حادثه، یک سازمان تمرکزگرا بود ولی بعد از حوادث یازده سپتامبر و هم چنین پس از حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان پایگاه های القاعده دچار صدمات و لطماتی گردیده و از این تاریخ به بعد القاعده با پراکندگی بیشتری مواجه گردید و ایدئولوژی آنها در سطح جهانی دورهای جدید از فعالیتهایش را آغازکرد.
شبکه القاعده در واقع مجموعه ای است از گروههای سیاسی اسلام گرا که در چند وجه با هم مشترک هستند:
1-اعضای آنها همگی از مسلمانان اهل سنت و دارای قرائت متعصبانه از اسلام هستند.
2-همه آنها مشی مبارزه مسلحانه را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده اند.
3- همه آنها، آمریکا و اسرائیل را دشمن مشترک مسلمانان می دانند.
4-خواهان خروج آمریکا از کشورهای اسلامی وامحای کامل اسرائیل هستند.
آنها معتقدند همه دولتهای حاکم بر کشورهای اسلامی فاسدند و باید ساقط گردند.
6- اسامه بن لادن سرمایه دار عرب، حلقه واصل تمامی این گروهها و حامی مادی و معنوی آنهاست.(تاجیک،1387: 102)
القاعده در سال 1988 میلادی توسط مجاهدین افغانی وابسته به سازمان “مکتب الخدمه للمجاهدین العرب” که وظیفه خدمات رسانی به مجاهدین افغانی را بر عهده داشت، به وجود آمد. این سازمان که یک شبکه بین المللی تروریستی به وجود آورده، توسط اسامه بن لادن اداره می شود. القاعده در بیش از پنجاه و پنج کشور جهان از مجاهدین موسوم به عرب افغانها حمایت می کند. آنها جهاد خود را در سرتاسر جهان گسترانیده اند. (فراتی،شیخ احمد،1391: 2)

ساختار رهبری

2-2-1:اسامه بن لادن :

در راس هرم القاعده، اسامه بن لادن قرار دارد، اسامه هفتمین فرزند از مجموع پنجاه وهفت فرزند محمد بن لادن است، پدر او اصالتا یمنی است و یکی از بزرگترین سرمایه داران عربستان سعودی است، اسامه بن لادن در یکی از ثروتمندترین خانواده های عربستان سعودی رشد کرده است. (پلی،دوران،1385: 25،26)
او در سال 1957 میلادی از مادری سوری و پدری یمنی در منطقه “حضرموت” یمن متولد شده، پدرش در اوایل فقیر بود و در سالهای دهه سی میلادی در جستجوی کار به حجاز مهاجرت کرد و در بندر جده به باربری مشغول شد، این بار مدارج ترقی را چنان طی کرد که سرانجام مالک بزرگترین شرکت ساختمانی در عربستان سعودی شد. (تاجیک،1387: 104)
البته عده ای تولد او را در سال 1955 میلادی می دانند.
اسامه را با اسامی مستعاری نظیر بن لادن، اسامه قاتل، اسامه مسیح، اسامه ضد تمدن، اسامه متفکر، اسامه عقب مانده، اسامه پاک و اسامه جنایتکار هم می شناسند.(ویسی،1382: 83)
بن لادن همان فردی است که در جریان مبارزات مجاهدان با ارتش شوروی از جانب آمریکایی ها لقب “قهرمان” گرفت، اسامه بن محمد بن عواد بن لادن در هفده سالگی با دختری سوری از خویشاوندان مادرش ازدواج و تمام دوران تحصیل خود را در شهر جده سپری کرد ودر 24 سالگی از دانشگاه “ملک عبد العزیز” در رشته مدیریت دولتی فارغ التحصیل شد . اینکه گفته می شود اسامه در آمریکا تحصیل کرده روایتی بی اساس است، او طی زندگی مبارزاتی اش به جزء کشورهای منطقه جزیره العرب، سوریه، پاکستان، افغانستان، سودان و مصر به کشور دیگری سفر نکرده است.(قراگوزلو،1386: 79)
در زندگی اسامه هیچ گاه اثری از انحراف اخلاقی دیده نشده است، پدر بن لادن، هر ساله در موسم حج، در خانه اش میزبان صدها تن از علما و روحانیون برجسته کشور اسلامی بود که برای ادای فرضیه حج به حجاز می رفتند، اسامه بن لادن در این دوران با شخصیت ها و جریان های سیاسی اسلام گرا آشنا گردید، از جمله عبد الله عزام که بعدها نقش مهمی در مسائل افغانستان ایفا کرد و افراد وابسته به اخوان المسلمین او را تحت تاثیر افکار خود قرار دادند . (تاجیک،1387 :105)
رهبر سازمان القاعده به دنبال تقسیم جهان به دو اردوگاه است، در یک طرف امت اسلامی قرار دارد و در طرف دیگر ایالات متحده، غرب و رژیمهای متحد آنها قرار دارند. در واقع از نظر اسامه بن لادن، دلیل جنگی که القاعده از دهه 1990 علیه آمریکا آغاز کرده است، جنایات آمریکا علیه اسلام و مسلمین است.
عده ای بر این باورند که تفکرات و اهداف اسامه بن لادن و یارانش، صرفا مذهبی بوده است و هیچگونه جنبه سیاسی ندارد و در واقع وی دارای علایق بسیار مشخصی است که نشان می دهد او چه می خواهد و چگونه می خواهد به آنها برسد. هدف او عظمت سرزمین مادری اش، یعنی عربستان و دنیای اسلام است. به عبارت دیگر اهداف سازمان القاعده را در دو مورد می توان خلاصه کرد:
اجبار آمریکایی ها به خارج کردن سربازان خود از عبادتگاه های مقدس اسلامی
افزایش تنفر عمومی از آمریکا.(فراتی،شیخ احمد،1391: 22)

2-2-2:ایمن الظواهری :

معاون اصلی اسامه بن لادن در شبکه تروریستی القاعده، وی رهبر سازمان الجهاد مصر است، او مغز متفکر و استراتژیک القاعده به شمار می رود. (محمودیان،1390 :72)
او از نظر تئوریک و افکاری که منجر به تقویت و همگونی ایدئولوژیک و تشکیلاتی القاعده شده است مرد نخست این تشکیلات است.
“هانی الصبا” از فعالان سابق جهاد اسلامی مصر و هم سلولی الظواهری درسال 1981 درقاهره می گوید:
“ایمن الظواهری پس از شناخته شدن از جانب مقامات امنیتی مصر به عنوان یک مبارز خطرناک، محدود شدن شعاع حرکاتش ناگزیر به افغانستان رفت، او پناهگاه نیاز داشت و بن لادن به مهارت ،تخصص و اندیشه ای که از وجود ایمن می جوشید”. (قراگوزلو،1386: 86)
ایمن محمد ربیع الظواهری در 19 ژوئن 1951 میلادی در قاهره متولد شد و از جوانی به فعالیت های سیاسی روی آورد و به خاطر عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شد، پدرش که در سال 1995 درگذشت استاد دارو شناسی نارماکولوژی در دانشگاه قاهره بود، پدر پدر بزرگش، “ربیع الظواهری” امام الازهر بود و بزرگترین مرجع دینی مصر در زمان خود به شمار می رفت، دایی پدرش،”عبدالرحمان عزام” نیز نخستین دبیر کل جامعه عرب بود، او دارای چندین لقب و نام مستعار هم چون، ابو حمزه، ابوفاطمه، محمد ابراهیم، ابوعبدالله، ابوالمعز، دکتر، معلم، نور، استاد، ابو محمد، نور الدین و عبدالمعز است.( تاجیک،1387: 133 ،134)
ایمن الظواهری رهبر گروه افراطی و سلف گرای الجهاد مصر که در پی ترور انور سادات در سال1981 میلادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، حقوق بین الملل، استرداد مجرمین، اقدامات تروریستی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، سفارتخانه، اخوان المسلمین، شورای امنیت