پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، مواد مخدر، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

انتشار و توليد مي شود،3 مگا بايت (Mev) است که ميزان و مقدار آن براي نفوذ به فولادهاي با قطر250 ميلي متر است. براي برخورد با قاچاق کالا ردياب هاي مجهز متصل به دستگاه بايد دائماً مشغول به کار و از قابليت و دوام کافي برخوردار هستند.
تجهيزات اين دستگاه بسيار ساده و عملکرد آن نيز در قياس با ديگر تجهيزات بسيار با صرفه است در مورد اشعه اين دستگاه بايد گفت که هيچ آسيبي به محيط زيست وارد نمي آورد و درفضاي گرم و نم دار و مکانهاي نزديک به راه آهن و فشار برق قوي نيز کارکرد مناسبي دارد.
در صورتي که محل استقرار اين دستگاه مناسب و در بکارگيري آن دقت کافي به عمل آيد، اين عمل ثابت شده که اين سيستم از راه حل هاي مؤثر بالايي براي بازرسي طيف وسيعي از تريلي ها و بارها استفاده مي گردد و قادر به تشخيص سريع و بدون اشتباه کالاهاي قاچاق، توليدات ممنوعه و کالاهاي اغفالي از حقوق گمرکي و ساير ماتريل ها و مواد ديگر موجود درداخل تريلي ها وکانتينر ها مي باشد. دستگاه به سادگي قابل انتقال از يک نقطه به نقطه ديگر مي باشد، بنابراين بايد خودروي آن داراي راننده ماهر و آموزش ديده باشد تا بتواند به خوبي از عهده اين وسيله گرانبها برآيد.
معمولاً براي استقرار اين دستگاه به مکانهاي سوق الجيشي و مرزي و نزديک گمرکات را انتخاب مي کنيم و جهت استقرار آن با در نظر گرفتن محل و علايم هشدار دهنده، حداقل متراژ مورد نياز (25×35) متر مربع مي باشد. اين دستگاه از لحاظ مادي و کاربردي بسيار پر ارزش بوده و کاربران بايد در بکارگيري و استفاده صحيح از آن توجه جدي بعمل آورده و تمامي موارد ذکر شده را با دقت اجراء و در حفظ و نگهداري بهينه از آن نهايت تلاش را بنمايند. (احمدي،1384،ص1)
2-3- 19-4- سيستم سميج (سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي)
GIS يکي از دستاوردهاي بزرگ اين تحولات است که دوران اوليه خود را پشت سر گذاشته و کاربردهاي زيادي در عرصه هاي گوناگون پيدا کرده است. قابليت ترکيب داده هاي فضايي با داده هاي غير فضايي و تجزيه وتحليل آنها از قابليت هاي منحصر به فرد اين سيستم هاي اطلاعاتي است که آنها را از ساير سيستم ها جدا مي سازد. پيوند سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي نتيجه با امور انتظامي و مبارزه با قاچاق کالا به حدي است که برخي معتقدند سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي نتيجه منطقي بسط فعاليت هاي هستند که مأمورين انتظامي به طور روزانه با آنها مواجهند. ( عسگري،1378،ص53).
تکنولوژي اطلاعاتي وقتي به GIS تلفيق مي گردد ابزار نيرومندي براي نيروهاي انتظامي مي شود که کارآيي آن مي تواند حتي بيشتر از اسلحه باشد وبا هزينه اندکي مي توان اين سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي را در پاسگاههاي مرزي ايجاد و از مزاياي آن بهرمند شد.
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي براي جمع آوري،ذخيره سازي و تجزيه و تحليل داده هايي طراحي شده اند که موقعيت جغرافيايي، يک مشخصه اصلي آنها محسوب مي شوند.
طبق تعريف ارائه شده در فرهنگ بين المللي سيستم هاي اطلاعاتي جغرافياييGIS يک سيستم کامپيوتري بر اخذ مديريت، هماهنگ کردن،اداره، تجزيه و تحليل و نمايش داده هاي زمين مرجع است.
کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در همه زمينه ها به خصوص امور امنيتي و انتظامي در حال گسترش است. سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به همراه سيستم هاي ديگر مانند سنجش از راه دور و موقعيت ياب جهاني مي تواند به عنوان ابزارهاي نيرومندي در امور انتظامي و مبارزه با قاچاق کالا مورد استفاده قرار گيرند.
سيستم اطلاعات جغرافيايي به طور کلي سئوالاتي مانند يک پديده قاچاق در کجا قرار دارد؟ يا يک اتفاق خاص در کجا روي داده؟ اندازه و ابعاد آن چقدر است؟ و از چه مسيرهايي مي توان به آن رسيده ؟يا چه تغييراتي در طول زمان و در محل واندازه و مسيرهاي به وقوع پيوست است؟ چه ارتباطي بين محل وقوع پديده ها و رويدادها وجود دارد؟ پاسخگو هستند به نظر برسد بسياري از اين سئوالات از جمله سئوالاتي هستند که نيروي انتظامي در امر مديريت و برنامه ريزي مقابله با قاچاق کالا همواره با آن مواجه بودند وتوسعه سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي مي تواند کمک قابل توجهي در امر مبارزه با قاچاق کالا بکند. (مروتي، 1390، ص103).
2-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرين)
در تعريف اطلاعات با ديد نظامي بايد گفت: اطلاعات ؛محصولي است که از جمع آوري و پرورش اخبار موجود به دست مي آيد. شايد مربوط به يک يا چند جنبه از مناطق عملياتي و جغرافيايي يا جامعه باشد؛اما اطلاعات دامنة بسيار وسيع تري را در برمي گيرد. مي توان گفت هرنوع خبر ،اطلاع و گزارشي که ما درباره يک موضوع يا سوژه خاص مي شنويم يا به روش هاي ديگر به دست مي آوريم اطلاعات محسوب مي شود.
بنابراين تبديل اطلاعات خام به اطلاعات پرورده در قالب يک سيکل اطلاعاتي انجام مي شود. براين اساس، ابتدا عمل جمع آوري توسط اطلاعات انساني و اطلاعات فني که خود به سه بخش اطلاعات مخابراتي، اطلاعات تصويري واخبار و اطلاعات داراي منابع آشکار و مخفي تقسيم مي شود، صورت مي پذيرد و در ادامه، سيکل پردازش اطلاعات صورت مي گيرد که به تجزيه وتحليل، سپس انتشار اين اطلاعات، به صورت اطلاعات تکميل شده مي پردازد. پس اطلاعات فرايندي است که با وسايل مختلف جمع آوري شده و درسير پردازش آن، از قوّة تعقّل براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده مي شود. کل اين فرايند يک عمل عقلاني محسوب مي شود و از اهميت خاصي برخوردار است. (طالبيان،1392،ص16).
بطور کلي اطلاعات داراي ويژگي هاي زير است:
1-دقيق بودن: يعني اطلاعات روشن بوده و دقيقاً معني داده هايي را منعکس سازد، که برآن مبتني است.
2- بموقع بودن: يعني دريافت کنندگان اطلاعات، به هنگام نياز، به اطلاعات دسترسي داشته باشند.
3- ذي ربط بودن: ويژگي ذي ربط بودن اطلاعات باعث مي شود که به اين پرسش ها که از سوي دريافت کننده مطرح مي گردد پاسخ گويد: اطلاعات به، چه، چرا،کجا، چه وقت، چه کسي و چگونه برسد. از طرف ديگر اطلاعات ذي ربط براي يک دريافت کننده، لزوماً براي دريافت کننده ديگر ذي ربط نيست. علاوه بر ويژگي هاي بالا،کامل بودن، صحت، صرفه اقتصادي، موثق بودن، قابليت انعطاف و سادگي را نيز مي توان براي اطلاعات برشمرد. (طالبيان،1392،ص12).
تعريف منبع: منبع عبارت است از؛شخص، شئي يا فعاليتي که در ابتدا اخبار از آن بدست مي آيد. مانند افرادي که خبر مستقيماً از آنها گرفته مي شود.(ذاکري،1389،ص63)
تعريف خبر: هرگونه پيام را که درستي يا نادرستي آن تأييد نشده باشد خبر گويند يا هر پيام خام را خبر گويند. (ذاکري،1389،ص3)
مدار اطلاعاتي: کليه فعاليت هاي اطلاعاتي حول يک محور بنام مأموريت به گردش در مي آييند وتا مأموريت واگذاري مشخص نباشد نمي توان اخبار و اطلاعات را تعيين نمود .
مراحل مدار اطلاعاتي
1- هدايت؛ تلاش هاي جمع آوري باتعيين نيازمندي هاي اطلاعاتي که از قبل تهيه و تصويب گرديده آغاز مي گردد.(تعيين نيازمندي هاي ،تعيين تقدم اجراي نيازمندي ها،تهيه قراين لازم وکافي،انتخاب عوامل جمع آوري).
2-جمع آوري اخبار؛ تلاش هاي جمع آوري بر مبناي نيازمندي ها و مأموريت توسط متخصصين اطلاعاتي.
3-پرورش اخبار؛ اخبار پس از اينکه جمع آوري و دريافت شدند به وسيله متخصصين اطلاعاتي با انجام اقداماتي بنام پرورش به اطلاعات تبديل مي گردند.(ثبت اخبار واطلاعات دريافتي،تعيين ارزيابي اخبارواصله ، تفسير اخبار و اطلاعات رسيده)
4-انتشاروبهره برداري؛ اطلاعات بدست آمده بر حسب نيازمندي هاي قبلي که بايد پاسخ سئوالات خود را دريافت نمايند در اختياررده بالاتر قرا مي گيرد. (ارسال به رده بالاتر،ارسال به يگان هاي همجوار،ارسال به يگانهاي زير دست،ارسال به ستادها و…).
لازم به ذکر است مراحل مدار اطلاعاتي پيوستگي و همبستگي کامل به يکديگر دارند واتفاق افتاده که هر چهار مرحله آن در شرايط درگيري هم زمان انجام شود. (ذاکري،1389،ص22-ص23)

در واقع براي شناسايي، کشف،دستگيري و انهدام باندها و شبکه هاي قاچاق کالا همواره بصورت جرايم سازمان يافته عمل مجرمانه خود را دنبال مي نمايند و از گستردگي و وسعت کاري بيشتري در موقعيت جغرافياي يگان هاي مبارزه کننده قرار دارند بايستي به نحوه مطلوب با استفاده از منابع و مخبرين و فعاليت اطلاعاتي که لازمة آن بکار گيري افسر آموزش ديده اطلاعات که دوره هاي خاصي را طي کرده مي توان اخبار دريافتي را به اطلاعات تبديل سپس به مرحله عمليات و اجراء گذاشت که نتايج اين قبيل اقدامات اکثراً با موفقيت بالا و کشفيات ارزش ريالي زيادي را داشتند.
2-3- 19-6- تجهيزات خودرويي
خودرو؛ خودرو به وسايلي اطلاق مي شود که بدون ارتباط با وسيلة ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد. اصولاً براي تمام وسايلي که داراي منبع قدرت باشند وبه خودي خود بتوانند حرکت کنند، مي توان وازه خودرو را به کاربرد.(شوقي،1391،ص84).
تقاضاي حمل و نقل انتظامي: تقاضاي حمل ونقل نيروي انتظامي، از طبيعت تقاضاض حمل ونقل عموم و مشتق شده ازمصرف کالا و مسافر در بازار و جامعه تا حدودي متفاوت است. تقاضاي نيروي انتظامي مشتق شده از عواملي چون، الت اول: جابجايي نيروي انساني در سطح شهر و حومه، منطقه وکشور براي کار روزانه، حالت دوم: جابجايي نيروي انساني و انتظامي در سطح شهر و حومه، منطقه وکشور به منظور حفظ امنيت عمومي، رزمايش ها ومراسم ملي، سياسي و احتمالاً مقابله با شورش وبلوا، و ناامني و بالاخرهجابجايي موردي و اورژانسي نيروي انساني و انتظامي ويژه براي مقابله با سرقت،آدم ربايي، گروگان گيري، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر وحوادث غير مترقبه و…است. .(همان، ص84).
امروزه حمل و نقل و جابجايي کالا در کوتاه ترين زمان ممکن نقش اساسي و مهمي در برطرف نمودن نيازهاي انسانها دارد. قاچاقچيان کالا در جهت حمل کالاي قاچاق خود از خودروهايي مختلفي استفاده مي نمايند. تريلي هاي حامل کانتينر که مقدار زيادي اجناس متفاوت و باارزش بيشتر در حمل و نقل کالاي صادراتي وترانزيتي، خودروهاي تانکردار ضمن جابجايي مواد سوختي مورد نياز مردم در حمل فرآورده هاي نفتي قاچاق و خارج از شبکه ، خودروهاي تويوتا 2 اف و3 اف که خودرويي شاسي بلند و تندرو بودن قابليت حمل کالاهاي ممنوعه ،فراورده هاي نفتي قاچاق وساير کالاهاي قاچاق را در مناطق کوهستاني و صعب العبور و مناطق هموار برعهده داشته چراکه نيروي رانشي و کششي پرقدرتي دارد همچنين خودروهاي سواري تندرو نظير پژو 405 ،زانتيا، سانتافه و… در حمل و جابجايي کالاهاي قاچاق شامل؛سيگار،مشروبات الکلي، حمل مواد سوختي ،اسلحه ومهمات، طلا وغيره بدليل سرعت زياد و شتاب اوليه بالا توسط قاچاقچيان بکارگرفته مي شود. بنابراين مأمورين مبارزه کننده با قاچاقچيان کالا الزاماً بايستي از خودروهاي که قابليت هاي تردد وتعقيب خودروهاي قاچاق کالادر جاده هاي کوهستاني ،صعب العبور و جاده هاي هموار راداشته باشد دارا بوده و از ازنظر قيمت اقتصادي و تعمير ونگهداري براي سازمان نيروي انتظامي با صرفه باشد وليکن از نظر کمبود تجهيزات خودرويي در اين خصوص يگانهاي مبارزه کننده همواره در مضيقه بوده اند.
2-3- 19-7- ايست و بازرسي هاي ثابت(بلند مدت)
به لحاظ اهميت کنترل مناطق طبقه بندي شده(حياتي، حساس، مهم) و سرحدات مرزي و گلوگاه ها که داراي ارجحيت بالاتر امنيتي و استراتژيکي مي باشند، از ايست وبازرسي ثابت استفاده مي نمايند. دراين نوع ايست وبازرسي تيم هاي ايست و بازرسي در تمام ساعات شبانه روز در محل مستقر بوده و به کنترل وسايط نقليه و افراد اقدام مي نمايند. مکان ايست وبازرسي دائمي طوري تعيين مي شود که اهداف ايست وبازرسي ثابت را عملي نمايد. بطور مثال اگر هدف و منظور، برقراي امنيت يک منطقه حياتي است. بايستي کاملاً منطقه راتحت پوشش قراردهد ويا اگر منظور جلوگيري از ورود قاچاق کالا و مواد مخدر است، کاملاً از آن جلوگيري کند. اين نوع ايست وبازرسي اهميت بالاتري داشته و با توجه به اهميت منطقه بايستي از امکانات کافي وافراد مجرب استفاده گردد.
تيم هاي ايست وبازرسي ثابت حساب شده برنامه ريزي شوند چون محل ايست وبازرسي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، گروه کنترل، روان شناسی Next Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، پیش دبستانی، ارزش های فرهنگی