پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

هاي شاکي و وصول کنند? عايدات دولت باعث طولاني شدن غير منطقي وصول حقوق دولت و مأموران ذي ربط شده است. از اين رو، شايسته است اين امر تحت ضوابطي خاص توسط دادرسان اجراي احکام تجديدنظر شود .
– با توجه به آنچه رفت، بايد گفت که سياست کيفري حاکم در مورد مبارزه با قاچاق کالا سياستي پذيرفتني نيست و”قانون نحو? اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاوارز” مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام چون درمرجعي به تصويب رسيده است که رأساً صلاحيت قانون گذاري ندارد وکارمطالعاتي وتحقيقاتي لازم براي تدوين اين قانون را انجام نداده است،بنابراين، قانوني خام و پراشکال است.
(سيف، 1387، ص 170-ص172).
2-3-18-4- متفاوت و متعدد بودن مراجع داوري يا دادرسي
به ترتيب: دادگاه هاي دادگستري، دادگاه هاي انقلاب و تعزيرات که منجر به صدورآراي مغاير، منبعث از برداشت هاي متفاوت و تلقي غير واحد از قوانين و مقررات توسط هر يک از اين مراجع است. به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحيت هاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي کننده به پرونده هاي قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگي وسيع عمليات، ناهماهنگي فراواني در خصوص آراي صادره از دادگاه هاي انقلاب و شعب تعزيرات حکومتي مشاهده مي شود. اختلاف در اصول و آيين دادرسي اين مراجع و صلاحيت علمي و فني قضات باعث مي شود اين مراجع قضايي به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده هاي مشابه آراي متفاوتي صادرکنند که از آنها مي توان به عنوان بر خوردهاي سليقه اي در تطبيق جرائم با مواد قانوني و پرونده هاي طرح شده نام برد. .(همان، صص167-172).
هم اکنون رسيدگي به جرايم قاچاق کالا در دادگاههاي عمومي، انقلاب و سازمان تعزيرات حکومتي و بعضاً دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي و منتج به صدور احکام قضايي عليه قاچاقچيان و سودجويان مي گردد. جرايم قاچاق در دادگاههاي انقلاب و برخي از اقلام وکالاهاي اساسي مردم که بدون تشريفات خاصي در داخل کشور جابجا و نهايتاً در مناطق مرزي قاچاق مي شوند به عنوان عرضه خارج از شبکه وتخلفات صنفي و احتکار در سازمان هاي تعزيرات حکومتي استان ها و شهرستان ها رسيدگي مي شود و کشفيات تعداد کم نيز مشروبات الکلي ،تجهيزات گيرنده ماهواره، موادمحترقه که توسط کلانتري ها وپاسگاهها کشف مي شود دردادگاههاي عمومي تحت رسيدگي قرار مي گيرد. در واقع همين تعدد مراجع رسيدگي کننده به جرايم قاچاق باعث صدور احکام مختلف، رد صلاحيت ها، طولاني شدن زمان رسيدگي، وکاهش اثر مبارزه، تجري مجرمين، فرصت زمان بيشتر به مجرمين جهت ارائه مدارک و حتي سفارش هاي خارج از سيکل قانوني و… نهايتاً اثر اقدامات پليسي ار بين رفته و منجر به افزايش بي رويه قاچاق و ضربه به اقتصاد جامعه را در پي خواهد داشت. .(همان، ص215).
2-3-18-5- ايجاد شعبات ويژه قضايي جهت رسيدگي به جرم قاچاق کالا
تجميع پرونده هاي قاچاق کالا دراستان ها و شهرستان جهت رسيدگي قانوني توسط يک يا چند شعبه به صورت خاص و تخصصي ضمن افزايش آشنايي وآگاهي از موضوعات مرتبط قاچاق در يک منطقه باعث افزايش دانش و مطالعات تخصصي قضات رسيدگي کننده و همچنين شناخت بهتر قاچاقچيان سابقه دار وحرفه اي خواهد شد در نتيجه احکام قضايي متناسب و بازدارنده اي عليه مجرمان صادر و از سردر گمي مراجعين جهت پيگيري پرونده ها در مراجع مختلف کاسته و روند رسيدگي بهتر و هزينه ها کاسته مي شود. و چنانچه در آينده نياز به تعيين بانک اطلاعاتي قاچاقچيان و سوابق قبلي آنها باشد به صورت سيستمي و صرف هزينه کمتر مي توان به اين مهم دست يافت. (همان ،ص216) .
در واقع قوه قضائيه تکميل کنندة تلاش دستگاههاي قانون گذار و سازمان هاي اجراي، مانند نيروي انتظامي و گمرک است. ايجاد وحدت روش و يکي شدن آيين دادرسي به قاچاق کالا و نيز تسريع در رسيدگي به پرونده ها وهماهنگ شدن با ديگر سازمان هاي مسئول در زمينة قاچاق همگي مستلزم ايجاد دئاير ويژة قضايي براي اين مهم است. (همان، ص233).
2-3-18-6-استفاده از قضات باتجربه و متخصص در رسيدگي به جرم قاچاق کالا
در جهان امروزي که همه عناصر و پديده ها در حال تغيير و دگرگوني هستند انسان ها نيز با توجه به شرايط و محيط و نيازهاي خود دستخوش تغييرات مي باشند همين طور جرايم وشگردهاي مجرمانه نيز روز به روز متنوع تر و متفاوت مي شوند. جرم قاچاق هم نيز از اين قاعده مستثني نبوده لذا رسيدگي به جرم قاچاق کالاي که قوانين متعدد و از طرفي جرمي متنوع و در حال تغيير است نياز به دانش، مهارت، تخصص و تجربه بالاي قضات رسيدگي کننده دارد. چرا که ارتباطات کلامي، ديداري و تجربه بهمراه دانش، مهارت، تجربه وتخصص در قوانين قاچاق کالا باعث صدور احکامي قاطع ، قانوني و بازدارنده شده در نتيجه موجب بازدارندگي و افزايش هزينه هاي جرم قاچاق و کاهش قاچاق خواهد شد. هرچه قضات از آموزش هاي تخصصي بهره گيري ببرند و درکنار داشته هاي تجربي وسوابق قبلي خود استفاده نمايند کمتر موجب تجري مجرمين و برائت پرونده هاي قاچاق خواهد شد. (وطن پور،1388،ص 168)
2-3-19-تجهيزات قابل استفاده درشناسايي،کشف ومقابله باقاچاق کالا
2-3- 19-1- بانک هاي اطلاعاتي( پايگاه داده ها)
بانک اطلاعاتي يا به تعبيري پايگاه داده ها،به مجموعة سازمان يافته اي از اطلاعات و داده هاي مرتبط به هم گفته مي شود که با يک روش سيستماتيک(اصولي) مي تواند به استعلامات کاربر پاسخ دهد. آنچه ذخيره سازي داده ها در پايگاه داده را مؤثر مي سازد،وجود يک ساختار مفهومي براي ذخيره سازي و روابط بين داده هاست.
يک بانک اطلاعاتي ، به عنوان زير مجموعه اي از يک سيستم اطلاعاتي است که اطلاعات را به منظور پشتيباني از تصميم سازي و کنترل، جمع آوري يا بازيابي، پردازش، ذخيره و توزيع و به مديران و کارکنان در تجزيه و تحليل مشکلات، تجسم موضوعات پيچيده و توليد محصولات جديد نيز کمک مي کند. بانک اطلاعاتي موجب سرعت، صحّت ودقّت تبادل و دسترسي به اطلاعات گرديده و انتقال دانش و تجربيات و تصميم گيري مديران در جريان حيات بخش سازماني را تسهيل مي نمايد که ماحصل آن موجبات رشد بيشتر ذهني و دانش و درنهايت ارائه ايده هاي نو و خلاق خواهد شد.
ساختار بانک اطلاعاتي عبارت است از :1- سخت افزار؛ تجهيزاتي که از آنها براي تشکيل يک رايانه، شبکه يا سيستم هاي اطلاعاتي مي توان بهره گرفت . منظور از سخت افزار قسمت هاي فيزيکي و قابل لمس است.2- نرم افزار؛ منظور از نرم افزار همان برنامه ها يا مجموعه اي از دستورالعمل هاي رايانه اي است که توسط انسان نوشته شده و به منظور انجام کاري وبه ترتيب مناسبي آماده شده تا بوسيله آن سخت افزار ماشين رابه کار گيرند.
اجزاي اصلي هر سيستم را ورودي ها44، مدل ها45، پردازش(تبديل يا فناوري46)، خروجي ها47، بازخورد(مکانيسم کنترل48) ومحيط(اهداف يا پايگاه داده ها49) تشکيل مي دهد. و حرکت سيستم طوري است که ورودي ها به خروجي ها تبديل مي شود.
امرزه مديران ارزش رقابتي وراهبردي سيستم هاي اطلاعاتي را به خوبي تشخيص مي دهند؛ زيرا در ميان سرمايه هاي يک سازمان، اطلاعات، با ارزش ترين آنهاست و اين مسئله به اين دليل است که تمام امکانات فيزيکي و محيطي از طريق اطلاعات توجيه مي شوند. طبق آمار،بيش از70درصد سازمان هاي مکزيکي و کره اي يک طرح سيستم اطلاعاتي دارند. اين مورد در سازمان هاي آمريکايي بيش از 90 درصد است.
يک سازمان بايد بتواند نيازهاي اطلاعاتي اکثريت را در درون سازمان برآورده سازد؛بنابراين به سيستمي که براي کاربران، داده يا اطلاعات فراهم مي کند سيستم اطلاعاتي گفته مي شود. براي رسيدن به يک سيستم اطلاعاتي مناسب، داده ها بايد به صورت منطقي، طبقه بندي و ذخيره شوند تا استفاده از آنها ساده تر بوده، باکارآيي بيشتري تحليل شوند و سريع تر مورد استفاده قرار گيرند و درنتيجه مديريت بهتري بر آنها اعمال شود. لذا از اين سيستمها مي توان در ثبت پرونده هاي قاچاق استفاده و بصورت شبکه سراسري توسط تمامي کاربران به تناسب نوع کالاي قاچاق، مسير قاچاق، حجم ونمودار وتجزيه وتحليل موضوعات قاچاق استفاده و نسبت به ردگيري قاچاقچيان حرفه اي و سابقه دار درسراسر کشور استفاده تا عليه آنان احکام بازدارنده مناسبي از سوي مراجع قضايي صادر گردد.
(طالبيان،1392،ص27-ص29).
2-3- 19-2- سيستم جي پي اس 50
امروزه استفاده از ماهواره به عنوان يكي از پيشرفته ترين فناوري در نقشه برداري و تعيين موقعيت جغرافيايي مي باشد كه استفاده از آن در زمينه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي ، حمل و نقل ، نظامي و … بيشتر و بيشتر مي شود. هدف اصلي و اوليه از طراحي جي پي اس در راستاي اهداف نظامي بوده كه در سال 1974 وزارت دفاع آمريكا براي مقاصد و احتياجات نظامي آن را طراحي و اولين ماهواره نيز در سال 1978 با موفقيت به فضا پرتاب شد و از سال 1980 به بعد براي استفاده هاي غير نظامي نيز در دسترس ساير موسسات نيز قرار گرفت .
يك شبكه اي از ماهواره و ايستگاه هاي زميني است كه به طور مداوم اطلاعات كد شده اي را براي تعيين موقعيت به زمين ارسال مي كند. وزن يك ماهواره حدود 907 كيلوگرم ، پهناي آن 5 متر و طول عمري از 7 تا 10 سال دارد . در سال 1994 تعداد 24 ماهواره در شش مدار و هر چهار ماهواره در يك صفحه مستقر گرديد كه در طول يك شبانه روز2 بار به دور زمين مي گردند (با سرعت ثابت) و سيگنال هاي حاوي اطلاعات را به زمين مي فرستد. ارتفاع ماهواره تا زمين چيزي در حدود 20200 كيلومتر و زاويه مدار 55 درجه نسبت به خط استوا است . ماهواره هاي جي پي اس توسط انرژي خورشيد تغذيه مي شوند. آن ها مجهز به باطري هاي قابل شارژ اتوماتيك براي زمان هاي بارندگي يا خورشيد گرفتگي مي باشند. هرماهواره توسط ابزارهاي كنترلي كوچك به نام “بوستر راکت”51 در يك مسير پروازي صحيح نگهداري مي شوند. هر ماهواره داده ها را در دو فركانس ارسال مي نمايد. ( جي پي اس هاي غير نظامي با استفاده از يك فركانس عمل ارسال داده را انجام مي دهد.) دستگاه جي پي اس يک رايانه کوچک است که جهت انجام امور خاصي برنامه ريزي شده است. بنابراين اين رايانه با داشتن مختصات شما مي تواند کارهاي ديگري هم انجام بدهد. از جي پي اس مي توان براي اندازه گيري سرعت، جهت يابي، جستجو، مسافرت طولاني، رصد تا رسيدن به مقصد، كنترل وزن و … نيز استفاده نمود.
با اين خصوصيات از جي پي اس مي توان در ردگيري محموله هاي قاچاق کالا، محموله هاي ترانزيت کالا، جابجايي محموله هاي حمل ونقل شبکه اي سوخت کشور توسط تانکر هاي سوخت رسان، تردد شناورهاي فعال در قاچاق کالا در دريا و… که در واقع بخش کثيري از جابجايي قاچاق کالا از اين طريق انجام مي شود را به صورت مستمر مورد رصد قرار داد که در واقع مسيرهاي پر تردد قاچاق و محورهاي آلوده خيز را به راحتي شناسايي و با دلايل و استدلال کافي ودر هنگام وقوع جرم قاچاق نسبت به دستگيري به موقع قاچاقچيان و کشف کالاي قاچاق اقدام گردد. (حسني، 1390، ص17-ص31).
2-3- 19-3- استفاده از دستگاه ايکس ري52
دستگاه ايکس ري موبايل يا سيستم بازرسي متحرک خودرو و کانتينر با نام” تسکن مت13.13ال تي”53 يک فن آوري پيشرفته و بدون خطر مي باشد که براي رديابي و کشف مواد قاچاق و غير قانوني طراحي شده است. اين سيستم اين امکان را فراهم مي آورد که محتويات داخل خودرو وکانتينر مشاهده شوند، بدون اينکه نيازي به باز کردن آنها باشد.
سيستم “تسکن مت13.13ال تي” اين توانايي را دارد که از يک سمت بار به سمت ديگر بار مورد بازرسي برود. با حرکت کانتينر به جلو با سرعت معينه، اشعه به کانتينر و کالاي داخل آن تابيده مي شود، بخشي از اشعه در خارج از سطح جذب و بخش ديگر به داخل اجسام نفوذ مي کند. بخش جذب شده با هزاران ردياب دقيق و حساس، علامات الکترونيکي را توليد و توسط يک خط تصويري به صفحة مانيتور انتقال مي دهند که علامات را تجزيه وشناسايي کرده و به شکل تصوير ارائه مي شوند. اين در حالي است که کانتينر در حال حرکت با يک سري ريز پردازنده هاي ويژه تصويري چون بخش متمرکزکننده تصوير، تنظيم کننده خاکستري، بخش رنگي کنترل و رديابي مي شود. ميانگين مقدار انرژي اشعه ايکس که توسط سيستم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود فراشناختی، حافظه کوتاه مدت، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، گروه کنترل، روان شناسی