پایان نامه با کلید واژگان صنایع دستی، انقلاب مشروطیت، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

فراز و نشیب های بسیاری داشت هیچ گاه نتوانست به سال های اوج خویش باز گردد، اما همزمان با جنگ جهانی دوم دوره ی جدیدی در تاریخ هنر معاصر ایران رخ داد، ایجاد کارگاه ها، مدارس و هنرکده های هنری، سفرفارغ التحصیلان به کشور های خارجی در پیشرفت آن تأثیری بسیار زیادی داشت. رویارویی هنرمندان با جدیدترین تحولات غربی باعث شد تا آن ها را با تغییرات روز جهان همگام کرده تا جایی که عده ای از آنان با پیروی از شیوه های هنر آکادمیک و ته مایه هنرهای سنتی به کار خود هویت بخشیدند، برگزاری نمایشگاه های، مسابقات هنری و همچنین حضور هنرمندان نوپرداز به اعتلای این هنر کمک بسیار زیادی نمود تا جایی که ما شاهد فصل جدیدی از حضورهنر منسوجات هستیم، که می تواند پیش زمینه ی هنر الیاف در ایران باشد،درسال های اخیر با وجود وقفه‌ای که در آن اتفاق افتاد، با برپایی نمایشگاه ها و توجه ویژه‌ی هنرمندان به هنر مدرن وخصوصیات آن،که در واقع دوری از واقع نمایی با تکیه برمفاهیم که ذهن مخاطب را می طلبد به مدد آن هنرمندان نسل جدید افکار و نظرات شان را انتقال و با بهره گیری از آن هنر الیاف را به عنوان یک رسانه گسترش داده اند. هنر منسوجات میراث گرانبهایی است که در کارنامه ایران جایگاه ویژهای دارد و در زمرهی هنرهای سنتی اصیلی است که زاده ی فرهنگ مردم این مرز و بوم بوده و هست و هویت ویژه ای به نمادهای ملی،تاریخی و فرهنگی ایران در کل دنیا بخشیده است،با توجه به این موضوع یکی از راههای پیشگیری از محو اصالتها و زمینههای فرهنگی هنری، شناخت ظرفیت‌های بیشتر این هنر با حفظ سنت های ایرانی و ارزش های آن دراعتلای این هنر لازم و ضروری به نظر می رسد که شاید بتوان به واسطه ی آن شاهد پیدایش روندی نو در هنر منسوجات در قرن 21 در کشورمان باشیم.
1-2پرسشهای پژوهش:
1- آیا با توجه به ویژگی های ساختاری، طرح و نقش موجود درهنر الیاف، هنرهای سنتی ایران زیر مجموعه‌ی هنر الیاف است؟
2- آیا با شناخت ویژگی های هنر الیاف، صنایع دستی ایران زیرمجموعه‌ی هنر الیاف در کشور است؟
3- آیا با در نظر گرفتن قابلیت های هنر الیاف این هنر،ترکیبی از هنر،صنعت و تکنیک بوده است؟
4- آیا نهاد هنر در ایران که شامل: منتقدین هنری، گالری دارها، مجموعه دارهای هنری، اساتید هنری و خبرنگاران هنری و …)که در واقع جزء جامعه‌ی هنری ایران محسوب می شوند مخاطبین اصلی هنر الیاف بوده اند؟
1-3 فرضیههای پژوهش:
1. هنر الیاف ایران زیر مجموعه ی هنرهای سنتی است.
2. با توجه به تعریف صنایع دستی و قابلیت تولید انبوه در ایران زیر مجموعه ی هنر الیاف است.
3. هنر الیاف ترکیبی از هنر، صنعت و تکنیک است.
4. مخاطبین اصلی هنر الیاف نهاد هنر هستند.
1-4 مروری برادبیات نظری و پیشینهی تحقیق:
در این تحقیق هدف، معرفی و دستیابی به جایگاه هنر الیاف به عنوان هنری که در ایران امروز از خاستگاه کاربردی، رویکردی تجسمی و مدرن به خود گرفته است و به بررسی ارتباطبین جامعه هنری وهنرمندان هنر الیاف و شناخت توانمندیهای این هنر و ارتباط آن با صنعت و تکنیک می پردازدکه سعی شده از طریق مصاحبه حضوری و تلفنی و میزان نمایشگاه ها برگزار شده در طی سال های اخیر به پردازد. تناسب با بضاعت این پایاننامه کمبودها و دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد و سعی شده با بررسی آماری دلایل عدم شناخت این رشته در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس این هدف و برای دستیابی به مناسبترین تحقیقات به جستجوی عناوینی همسان می‌پردازیم، و به این منظور عناوین زیر که به لحاظ هدف تحقیق و گسترهی آن تناسب نزدیک و بیشتری دارند می توانند انتخاب خوبی باشند.
در زمینه‌ی پیشینه ی تحقیقپژوهشی با عنوان1- «سیر تحول هنر الیاف در ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز»‍1 صورت گرفته است، که در آن روند تاریخی به صورت اجمالی باهدف معرفی هنر الیاف و بررسی گرایشات مختلف آن در جهان به منظور درک بهتر تحولات بوجود آمده در ایران پس از انقلاب مشروطیت تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده تأثیرات هنر مدرنیسم و پیامد های فرهنگی،هنری،اجتماعی و اقتصادی که منسوجات ایران را دچار تحولات ریشه ای کرده بود بررسی شود. 2- پژوهش دیگری با عنوان«شیوه های پیشین و کاربرد نوین هنر بافت»2 انجام گرفته است که در آن سعی شده با بررسی انواع تکنیک های بافتِ عشایر بختیاری به کاربرد جدیدی در بخش تزیینی و دکوراسیون برسد و تأکید برهمگونی تنوع تکنیک های بافت عشایر با انواع شیوه های بافت درهنر الیاف دارد. 3- تحقیق دیگری که در این زمینه صورت گرفته است با موضوع «بررسی بافت های تلفیقی در منطقه ی ورامین با نگاه دقیق تر به جل شتر»3می باشد که با بررسی انواع شیوه های بافت و تنوع قومی در این منطقه و اختصاصاً جل شترو مقایسه آن با انواع تکنیک های بافت تاپیستری ،با تلفیق آن ها کاربردی جدید را معرفی نماید و در دوبخش ارائه می گردد بخش اول بررسی انواع شیوه ها و تکنیک های بافت منطقه و در بخش دوم گزارش کار عملی که با ارائه ی 5 نمونه از آثاری که با استفاده از تکنیک های بافت در منطقه با هدف معرفی کاربری جدید از هنر الیاف اجرا شده است. 4- یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته «بررسی تعامل لباس با هنرها(معماری، نقاشی، مجسمه‌سازی و…) در سده‌ی بیستم، غرب»4 که به بررسی نقش لباس در معماری و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر و همچنین سایر رشته‌های تجسمی مثل نقاشی و مجسمه ساری در قرن بیستم در اروپا و آمریکا پرداخته شده است 5 – تحقیق دیگری با عنوان «بررسی نقوش بافته شده در پارچه های صفوی و تأثیر آن بر پارچه های عثمانی»5 انجام شده که به بررسی نقشمایه های بافته شده در پارچه های عهد صفوی پرداخته و به دلیل تعامل و هم عصر بودن با دوره‌ی عثمانی تأثیرات آن ها را بر یکدیگر مورد بررسی قرار داده است. 6- پایان نامه ای در زمینه «معرفی چند نفر از هنرمندان و اساتید معماری داخلی»6 با ذکر چند نمونه از آثاراساتید: مسعود عربشاهی، ژیلا خدایار و تیفانی به تجزیه و تحلیل آثارشان می پردازدکه با استفاده از صنایع دستی در اماکن عمومی تأکید دارند و مورد استفاده قرار می دهند. 7- پایان نامه‌ی«تأثیر چاپ بر نقش پارچه در ایران»7 در دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته که با بررسی انواع چاپ و تأثیرات آن ها را بر پارچه های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. 8- «چگونگی استفاده از صنایع دستی در تزیینات داخلی»8است که با ارائه و طراحی آثاری از جنس شیشه وانواع بافته ها و رومیزی ها،لباس های قدیمی و گبه و… در دکوراسیون منازل و تأثیرات رنگ را در آن بررسی و نشان می دهد و در بخش دوم با ارائه چند اثر، با تأکید براستفاده‌ی در بخش دکوراسیون منزل می باشد. 9- ازدیگر تحقیقات صورت گرفت«بررسی نقوش ورنی استان اردبیل و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی هتل با به کارگیری چاپ کلاقه‌ای»9گلیم ورنی یکی از شاخص‌ترین آثار مهم در صنایع دستی منطقه‌ی اردبیل است که درپژوهش فوق با استفاده ار چاپ کلاقه‌ای با الهام از نقوش ورنی کاربرد جدیدی را ارائه داده است. 10- «بررسی نقش (مواد اولیه-بافت-طرح و رنگ)درکیفیت قالی ایران»10از دیگر پایان نامه هایی است که با بررسی تکنیک بافت و مواد و مصالح مورد نیاز و طراحی فرش و تأثیرات آن را بر کیفیت قالی را ارزیابی کرده و ضمن ارائه پیشنهاداتی عواملی که منجر به بالا بردن کیفیت قالی می شود را بررسی می کند. 11- پایان نامه «صنایع دستی ایران در گذشته، حال و آینده»11 پژوهش دیگری است که ضمن ارائه تعریف صنایع دستی در ایران و معرفی صنایع دستی در گذشته و حال و دسته بندی آن ها،آینده ی این هنر از منظر محقق مورد ارزیابی قرار می دهد. 12- پژوهش «فرم و رنگ در نمد معاصر ایران»12سعی کرده با بررسی فرم و رنگ و تأثیرات آن دو برکارماده‌ی نمد در دوران معاصر با نگاه جدید و کاربری نوین،طرح ها ی جدیدی را ارائه داده است و با تغییر نگاه به این زیرانداز شکل و شخصیت جدیدی ارائه داده است. 13- «کاربرد طرح و نقش در چاپ قلمکار با بهره گیری از نقوش مختلف در چاپ باتیک»13 پژوهشی است که با معرفی طرح ها و نقوش درچاپ قلمکار به ارتباط بین آن نقوش با چاپ باتیک تأکید ودرضمن با ارائه‌ی طراحی هایی جدید در این زمینه همت گمارده است. 14- «نگاهی به سوزن دوزی بلوچ»14 از دیگر پژوهش‌هایی است که ضمن معرفی تاریخچه ی وقدمت سوزن دوزی در سیستان و بلوچستان و انواع تکنیک های آن و تنوع نقش و رنگ را تأکید معرفی می نماید. 15- پایان نامه دیگری در این حوزه با موضوع «الهام از نقوش پارچه های دوره‌ی صفوی با تکنیک باتیک»15 که در آن تاریخچه پارچه را به خصوص در دوره صفوی بررسی و با الهام از نقش مایه های عهد صفوی با ارائه‌ی چند طرح با استفاده از تکنیک باتیک همت گماشته است.16- «کاربرد بافت گلیم سنه قشقایی در اشیاء مختلف»16که ضمن معرفی گلیم سنه و تاریخچه ی آن کاربری جدید با استفاده از تکنیک بافت را ارائه می دهد.کلیه موارد بالا به دلیل نزدیکی موضوعی با پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است وچون در این پژوهش فرضیات بوسیله ی آمار به اثبات و رد می رسند لذا جهت کار در این زمینه به چند نمونه مقاله که در مرکز ملی فرش به صورت آماری انجام گرفته است مراجعه شده است. 17- «تأثیر دانش و مهارت دانشآموختگان شاخه کاردانش رشته فرشدستباف بر وضعیت اشتغال آن»17 که با استفاده از روشهای تحلیلی، آماری تشریح و نتایج حاصله ارائه گردیده است و در ضمن در این مقاله ضمن تعریف مفاهیمی چون اشتغال، کار، نظام آموزش متوسطه شاخه ی کاردانش به بررسی ارتباط آموزش و بازار کار پرداخته شده است و میزان مهارت براساس آمار مشخص شده است. 18- مقاله‌ی دیگری که دربه صورت آماری کار شده است «مقایسه میزان علاقهمندی به رشته تحصیلی در دانشجویان فرش و نقاشی یک تحلیل آماری»18 مقالهای که در آن محققین علاقهمندی به رشتهی تحصیلی به خصوص دررشتههای هنری یکی از مؤثرترین عوامل در موفقیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی محسوب می‌شود. در این مطالعه 149 نفر از دانشجویان رشته های فرش و نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان دو جامعه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند، که دانشجویان نقاشی این دانشکده علاقه و رغبت بیشتری به رشته تحصیلی خود نسبت به دانشجویان فرش دارند و پژوهش حاضر جهت ریشهیابی این مسئله شکل گرفت. دادهها به وسیله نرمافزار spss تجزیه و تحلیل گردید.
1-5 اهداف و ارزش نظری پژوهش :
حضور هنر الیاف به مثابه رسانه ای با کار ماده ای آشنا و آمیخته با زندگی روزمره از یکسو و تحولات ناشی از پیشرفت های علمی، تکنولوژی و ایدئولوژیکی از سوی دیگر سبب پیدایش روندی رو به رشد در هنر منسوجات قرن بیستم سراسر دنیا شده است، لذا معرفی و دستیابی به جایگاه هنر الیاف به عنوان هنری که در دوران معاصر با توجه به مقتضیات جاری در ایران امروز از خاستگاه کاربردی، رویکردی تجسمی و مدرن به خود گرفته است، لازم و ضروری به نظر می رسد. انتظار می‌رود که هنرمندان این رشته با کسب مهارتها و دانش نظری و تقویت توان علمی خود در شناخت رشته هنر الیاف بتوانند :1- به حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با توجه به اصالتهای موجود در هر منطقه2- احیاء و ترویج هنر الیاف به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایران در متن جامعه 3- آموزش علوم نظری و عملی به منظور تربیت نیروی متخصص4- ایجاد زمینههای مطالعاتی و تحقیقاتی و دستیابی به استانداردهای مطلوب 5- ایجاد زمینه اشتغال و توجه به نقش آن در اقتصاد جامعه دست یابند6- در نهایت توجه و حمایت دولت و یا بخش خصوصی جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی آثار. تصور براین بود که ارتباط بسیار زیادی بین مخاطبین این هنر وجود دارد که سبب ارتقاء وضعیت فرهنگی و اقتصادی این هنر- صنعت شود اما به نظر می رسد در طول 30 سال اخیر ایران نقاط کور و مبهمی همچنان بین مخاطبین این رشته و همچنین مسؤلان هنروجود دارد که مانع از آن شده تاجایگاه این هنر شناخته و هنرمندان به راحتی و به کمک مسؤلان به کار خود ادامه دهند و به موفقیتهایی دست یابند بنابراین این پی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، روش شناسی، صنایع دستی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان صنایع دستی، طرح و نقش، محدودیت ها