پایان نامه با کلید واژگان سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ن به استقلال کشور بوسني و هرزگوين راي دادند که يک روز پس از به رسميت شناخته شدن بوسني توسط مجامع بين‌المللي و سازمان ملل متحد جنگ صربستان بر عليه بوسني و هرزگوين شروع شد.

فصل اول
“کليات”

1-1 – بيان مسئله :
يکي از مهم‌ترين مباحثي که در اتحاديه اروپا مطرح است، بحث پيرامون تدوين سياست امنيتي و دفاعي اروپا1 مي‌باشد. اتحاديه اروپا براي پيشبرد اهداف اقتصادي، تجاري، سياسي و نظامي خود در راستاي همگرايي بيشتر، نياز به امنيت در منطقه و حاشيه خود دارد. از سوي ديگر يکي از مسائل مهم و مناقشه برانگيزي که اتحاديه اروپا با آن مواجه است، بحث گسترش اتحاديه اروپا مي‌باشد. اين موضوع که آيا هر کشوري که در قاره اروپا واقع شده است، بايد عضو اتحاديه اروپا باشد يا خير ، از ديگر مسائل مهمي مي‌باشد که همواره مطرح بوده است. بالکان شبه جزيره‌اي است که در جنوب شرقي اروپا که کشورهاي يونان، آلباني، بلغارستان، بوسني و هرزگوين، کرواسي، اسلووني، جمهوري مقدونيه، صربستان، مونته‌نگرو، روماني و بخش اروپايي ترکيه در آن واقع شده است.
بالکان همواره مکان درگيري‌ها و نزاعي بوده است که همسايگان خود را تحت تأثير ناآرامي‌هاي خود قرار داده است. در اين پژوهش محقق بر آن است تا با شرح موقعيت ژئوپوليتيکي شبه جزيره بالکان (با مرور اجمالي تاريخ اين منطقه) تأثير بحران‌ها و ناآرامي‌هاي آن را بر امنيت همسايگان اين منطقه و به طور دقيق‌تر امنيت اتحاديه اروپا بررسي نمايد.
پديده امنيت يا کشمکش سياسي در يک حوزه جغرافيايي ، ايدئولوژيک و فکري در خلاء به وجود نمي‌آيد . قطعاً” در وراي آن پيشينه تاريخ و مسير تحولات و رخدادهاي جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز شکل گيري چنين راندي شده است و در نتيجه نسبت به کوچکـي و بزرگي حوزه عملياتي آن شاهد تأثيرات متفاوتي خواهيـم بـود. چالش‌هاي قومـي يکـي از پديده‌هاي سياسي با پيشينه‌اي غير قابل انکار است که آن را نمي‌توان در يک ظرف زمان مشخص محدود کرد.
يک مناقشه قومي قرن‌ها به طول مي‌انجامد و تحت شرايط خاصي به مانند آتش زير خاکستر خود را نمايان مي‌سازد تا اين که در قالب يک بحران ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي خودنمايي مي‌کند . چالش‌هاي قومي در بالکان نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست . مسير حوادث و تحولات منطقه بالکان در آخرين دهه قرن گذشته (2000-1990) نشان دهنده عمق درگيري‌ها و اختلافات سر به مهر بود که مي‌توان آن را ميراث امپراتوري‌هاي پروس ، اطريش ، هنگري و عثماني در سده‌هاي گذشته دانست.
منطقه حساس و ژئواستراتژيک بالکان به عنوان پلي ، سه قاره را به يکديگر متصل و تلاقي دو دين بزرگ بشري ، مسيحيت و اسلام است که خود به عنوان عامل و تسريع کننده چالش‌هاي منطقه‌اي ظهور و بروز برجسته‌اي داشته. اختلافات و مناقشات قومي که پس از جنگ جهاني اول و دوم به لحاظ تسلط نظام کمونيستي با تحت فشار قرار دادن و کنترل پليسي سربسته باقي مانده بود، به دنبال تغيير و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي و فروپاشي نظام دوقطبي و شکل گيري نظام نوين جهاني روند جديدي را به خود گرفت.
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، تقسيم فدراسيون يوگسلاوي به کشورهاي کوچک‌تر همچون صربستان، بوسني – هرزگوين ، کرواسي ، مقدونيه، اسلووني و مونته‌نگرو خود شرايطي را به وجود آورد که هر يک مدعاي تاريخي – هويتي قومي و نژادي خود را مطرح و در کسب آن و تظلمي که سال‌ها بر آن‌ها روا داشته شده بود ذي‌حق بدانند در نتيجه موجب بروز دو جنگ خونين با تبعات زشت و ناگوار منطقه‌اي و بين‌المللي شد که هر يک از آن‌ها شرايط منحصر به فردي را در مقابل جنگ‌هاي هم‌رديف خود به وجود آورد. نسل کشي‌هاي فزاينده بر اساس سياست زمين سوخته يا آوارگي‌هاي گسترده چند هزار نفري ، مهاجرت‌هاي اجباري ، تجاوز به حقوق اوليه انسان‌ها ، تخريب و از بين بردن محيط زيست انساني و بسياري مسائل ديگر نمونه‌هاي قابل ذکر از تبعات اين جنگ‌ها بود. در اين بين تأثيرات روحي و رواني بر مردم ستم ديده را نمي‌توان با آمار و ارقام ذکر کرد.
يکي ديگر از تبعات جنگ‌هاي دهه 90 بالکان به چالش کشيدن حقوق بشر و قوانين بين‌المللي بود که هيچ يک از سازمان‌هاي نظم و امنيت جهاني و حقوق بين‌المللي نتوانسته جوابگوي انتظارات و حلال مسائل و مشکلات به وجود آمده باشند.
محدود مکاني پژوهش: دو محدوده جغرافيايي شبه جزيره بالکان و اتحاديه اروپايي در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
محدوده زماني پژوهش: در اين پژوهش از آنجا که قصد بر آن است تا تاريخ اين منطقه مورد بررسي قرار گيرد محدوده زماني پژوهش را بايد در طول تاريخ اين منطقه در نظر گرفت.
1-2 – اهميت موضوع و ضرورت پژوهش:
بررسي موقعيت ژئوپوليتيکي منطقه‌هاي مختلف و اثر آن بر روي پديده‌هاي ديگر از مهم‌ترين دغدغه‌ها و موضوع اصلي رشته جغرافياي سياسي محسوب مي‌شود. اين دغدغه مهم يادآور آن است که براي بررسي پديده‌هاي جاري و مهم در جامعه جهاني امروز ، يکي از متغيرهاي اساسي جهت مطالعه ، موقعيت ژئوپوليتيکي مناطق مختلف مي‌باشد. از سوي ديگر اتحاديه اروپايي جايگاه قابل توجهي در نظام بين‌الملل دارد که بررسي امنيت آن به عنوان يکي از چالش‌هاي فرا روي اين اتحاديه ، مي‌تواند ديگر نهادهاي منطقه‌اي را براي نيل به همگرايي ياري دهد.
شبه جزيره بالکان سرزميني است که زادگاه بحران‌هاي مختلفي بوده است. فروپاشي يوگسلاوي و بحران‌هاي متعاقب آن، اتحاديه اروپا را با چالش‌هاي متعدد امنيتي و دفاعي روبرو ساخته است. در اين تحقيق سعي بر آن است تا با بررسي ژئوپوليتيکي اين شبه جزيره ، اثرات آن را بر امنيت اتحاديه اروپا بسنجيم.
شايد بتوان در اهميت بحران بالکان به اين امر بسنده کرد که بيش از يک دهه اختلاف ، مناقشه، بحران و در نهايت جنگ، خود محرک بزرگي بود براي اين که نظر نگارنده را به خود جلب کند. از سوي ديگر اين منازعات و بحران‌ها در اواخر قرن بيستم و در آستانه سده بيست و يکم شکل گرفت. قرني که بسياري از انديشمندان آن را به عنوان نمادي از اوج رفتارهاي انساني ، رعايت حقوق طبيعي و بشريت نام مي‌بردند، اما فجايع و مصيبت‌هاي پديد آمده در اين برهه از تاريخ، زمان را به نيم قرن قبل‌تر و به هنگام جنگ جهاني دوم و فجايع غيرانساني آن برد. يکي ديگر از دلايل انتخاب اين موضوع را مي‌توان تشابه موضوعي و چالشي بين ايران و منطقه بالکان و به طور خاص کشور يوگسلاوي دانست. از اين منظر که اقليت‌هاي قومي، نژادي و مذهبي در اين منطقه مانند ايران ، بسيار متنوع مي‌باشند. رمزگشايي از بحران بالکان مي‌تواند تجربيات ارزنده‌اي را براي کشورهاي با تنوع قوميتي و مذهبي به همراه داشته باشد.
1-3 – اهداف پژوهش :
هدف از اين پژوهش بررسي چگونگي ژئوپوليتيکي منطقه بالکان و تأثيرات آن بر نظام منطقه‌اي و اتحاديه اروپايي از يک سو و تشريح روند تاريخي آن در يک پروسه زماني از سوي ديگر است.
يکي ديگر از اهداف اين پژوهش روشن کردن موضوع و ارائه راهکار براي دستگاه ديپلماسي کشور در مواجهه با چنين بحران‌هايي است زيرا منطقه بالکان حوزه‌اي بوده است که جنگ‌هاي جهاني اول و دوم هر دو از اين منطقه شروع شده و به عقيده بسياري از کارشناسان مطالعات منطقه‌اي بحران‌هاي اين منطقه پتانسيل ايجاد و شکل گيري جنگ جهاني ديگري را خواهد داشت.
1-4 – سؤال اصلي:
آيا موقعيت ژئوپوليتيکي منطقه بالکان بر امنيت اتحاديه اروپايي تأثيرگذار بوده است؟
1-5- سؤالات فرعي :
چگونه قدرتهاي بزرگ در طول تاريخ در روند مناقشات قومي دهه 90 بالکان نقش داشته‌اند؟
دلايل تاريخي و جغرافيايي شکل گيري بحران‌هاي منطقه‌اي در بالکان چگونه بوده است؟
بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟
آيا بحران‌هاي موجود در شبه جزيره بالکان ، اتحاديه اروپا را با مشکلات امنيتي مواجه ساخته است؟
آيا اتحاديه اروپا براي حفظ امنيت خود بايد به بحران‌هاي شبه جزيره بالکان توجه داشته باشد يا خير؟

1-6- فرضيه:
از آنجا که ماهيت اين تحقيق از نوع بررسي است و معمولاً در اين‌گونه تحقيقات به واسطه عدم امکان دخالت در متغيرها نمي‌توان نتايج حاصله را مورد آزمايش قرار داد از اين رو در اين پايان نامه نيز از فرضيه استفاده نشده و صرفاً تلاش محقق معطوف به پاسخ دادن به پرسش‌هاي مطرح بوده است.
1-7- متغيرهاي مستقل و وابسته:
متغير مستقل: موقعيت ژئوپوليتيکي شبه جزيره بالکان
متغير وابسته: امنيت اتحاديه اروپا
متغير وابسته در اين پژوهش امنيت اتحاديه اروپا مي‌باشد که اثر موقعيت ژئوپوليتيکي شبه جزيره بالکان بر آن بررسي خواهد شد.
1-8 – ماهيت و متدولوژي تحقيق:
اين پژوهش از نوع بررسي يا مروري2 است. در اين شيوه از تحقيق، تلاش محقق بر آن است تا به بررسي کليه متون، کتاب‌ها، اسناد و تحليل‌هاي در دسترس بپردازد تا بتوان به پرسش‌هاي پژوهش خود پاسخي مناسب ارائه دهد. به اين نوع از پژوهش‌ها از آنجا که به شرحي از شرايط گذشته و موجود پديده‌اي پرداخته مي‌شود، توصيفي نيز گفته مي‌شود. اين بدين معناست که محقق با مشاهدات ممکن و جمع آوري اطلاعات مورد نياز به ارائه توصيفي از پديده مورد نظر مبادرت مي‌نمايد.
از آنجا که در اين پژوهش محقق به بررسي طيف گسترده‌اي از اطلاعات در مورد پديده‌اي خاص پرداخته است، نتايج اين پژوهش‌ها مي‌تواند به عنوان مبنايي مهم و موثق براي تحقيقات ديگر در حوزه مورد بحث، در نظر گرفته شود.
در اين پژوهش متدولوژي تحقيق، توصيفي – تحليلي مي‌باشد که با رويکردي تاريخي به سير رويدادهاي سياسي و بحران‌هاي موجود در اين منطقه طي سده گذشته مي‌پردازد.
در اين پژوهش ، اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعه منابع کتابخانه‌اي (اعم از کتاب‌ها، مقالات، اسناد، پايان نامه‌ها و پژوهش‌هاي موجود) و اينترنتي جمع آوري مي‌شود.
1-9 – مفاهيم و اصطلاحات:
در اين قسمت تعاريف متناظر با مفاهيم و اصطلاحات کليدي تحقيق آورده شده است. از آنجا که در فصل بعدي به طور مفصل به اين مفاهيم پرداخته خواهد شد، تنها به ذکر نام هر يک از اصطلاحات کليدي پژوهش بسنده مي‌کنيم. اين واژه‌ها عبارتند از : شبه جزيره بالکان، اتحاديه اروپايي، ژئوپوليتيک و امنيت .
1-10 – موانع و مشکلات تحقيق :
هر موضوعي که براي تحقيق و پژوهش به ذهن متبادر مي‌شود علاوه بر اينکه مي‌تواند ناشي از دغدغه‌هاي فکري ذهن محقق و يا علاقه‌مندي‌هاي شخصي او باشد، بسيار ساده‌تر از آنچه که در حين بررسي عملي با آن مواجه مي‌شويم ، نمود پيدا مي‌کند. بحث از امنيت و اثرات ژئوپوليتيکي که از مدخل‌هاي اساسي اين پژوهش هستند از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.
يکي از مواردي که محقق در حين تحقيق با آن مواجه شد دشواري سنجش پديده‌هايي نظير امنيت و تأثيرات موقعيت ژئوپوليتيکي بر آن بود. بحث از هزار تويه امنيت ، محقق را با انبوهي از متغيرها روبرو ساخت که همگي به نوعي اثرگذار بودند.
يکي از جدي‌ترين موانع تحقيق حاضر عدم امکان حضور و مشاهده مستقيم محقق در منطقه بالکان مي‌باشد. همچنين وجود منابع به زبان غير انگليسي و زبان‌هاي محلي اين منطقه يکي ديگر از دشواري‌هاي اين پژوهش بوده است. اما محقق با توجه به مهارت‌هاي خود و امکانات موجود تلاش داشته است تا از متون و منابع انگليسي در حين پژوهش استفاده نمايد.
اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش‌ها به ويژه تحقيقات حوزه علوم انساني، از محدوديت در منابع، امکانات و زمان نيز برخوردار است. البته محقق با تلاش در جمع آوري داده‌هاي موجود در حوزه پژوهش تلاش داشته است تا بتواند تحليلي جامع در حوزه مطالعاتي و موضوع مورد بررسي خود داشته باشد.
1-11 – ساماندهي تحقيق:
تحقيق حاضر در دو بخش کلان مورد بررسي قرار گرفته است. بخش اول مفاهيم ، مؤلفه‌هاي کارکردهاي نظري و در بخش دوم کار ويژگي‌هاي عملياتي و غير آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اما در کل اين تحقيق در يک مقدمه و کليات طرح تحقيق و پنج فصل تنظيم شده است.
فصل اول شامل کليات مي‌شود که در قالب بيان مسئله ، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤال اصلي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بالکان، يوگسلاوي، جزيره Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کانون توجه