پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مهندسی ارزش، خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت زنجیره تأمین، مهندسی ارزش و نمودار FAST در بخش اول و دوم این فصل موضوع مورد بررسی تعریف شده است و ضمن اشاره به نظریات ارائه شده درباره آن، مفاهیم مرتبط با آن نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است در بخش انتهایی این فصل مدل FAST به عنوان روش مورد استفاده این تحقیق بیان شده است. فصل سوم این تحقیق به روش انجام شده این تحقیق پرداخته است.
فصل چهارم تحقیق به تجزیه و تحلیل یافته ها اختصاص دارد. در این فصل با هدف خلق ارزش در زنجیره تأمین که در این صنعت و پالایشگاه در حال ساخت اهمیت داشته است و به تفصیل به بررسی خلق ارزش در زنجیره تأمین با هدف کاهش هزینه و زمان ساخت پرداخته ایم و نتایج بررسی را در فصل چهارم ارائه نموده ایم. در فصل پنجم نیز به نتایج تحقیق به همراه پیشنهاداتی کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی اشاره شده است.
1-6- تعاریف واژه های تحقیق
• زنجیره تأمین
زنجيره تأمین شامل سازمان ها و فرآيند هايي مي شود که کالاها، اطلاعات و خدمات ايجاد شده را ايجاد کرده و به مصرف کنندگان تحويل مي دهند (زنجیرانی فراهانی، 1389).
• مدیریت زنجیره تأمین (SCM):
عبارت است از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین در برگیرنده تمامی جابه جایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا پایان نقطه مصرف است.
• مهندسی ارزش:
مهندسي ارزش با تکيه بر آناليز ارزش شکل گرفته است. مهندسي ارزش فرآيندي است که طي آن تيم طراحي که در زمينه آناليز ارزش آموزش ديده است سعي در به کار گيري آن در محصول جديد دارد (پورنژدیو همکاران، 1389).
• مدل FAST:
نموداری با عنوان تحلیل کارکرد (FAST) استخراج و کارکردهای پر هزینه، پر ریسک و پر فرصت پروژه است که به عنوان دومین فاز شش فاز مطالعه مهندسی ارزش به شمار می رود (بیرقی، 1389).
• پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس:
این پالایشگاه به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت جت در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است و شرکت نفت ستاره خليج فارس در سال 1385 با هدف طراحي، مديريت، تأمین منابع مالي، احداث، بهره‌برداري و نگهداري از پالايشگاه ميعانات گازي تأسیس و در حال اجرای این پروژه است.
1-7- محدودیت های تحقیق
• موضوع تحقیق در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس انجام شده و نتایج به دست آمده همگی مربوط به این پالایشگاه می باشند.
• فرض شده است متغیر ثابت این پژوهش، زنجیره تأمین و متغیرهای وابسته چون مهندسی ارزش، تکنیک FAST  است که دسته بندی و تجزیه و تحلیل خواهند شد.
1-8- روش انجام تحقیق
در این تحقیق، ابتدا با مفهوم زنجیره‌ی تأمین به صورت جامع آشنا شده و هدف از زنجيره تأمین مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به بررسی و جمع آوری اطلاعات جهت آشنایی با ارزيابي عملكرد مديريت زنجیره‌ی تأمین، ضرورت تعریف و اجرای آنها در سازمان‌های تحقیق و توسعه می پردازیم. پس از آشنایی با مديريت زنجیره‌ی تأمین، به بررسی و شناسایی معیارهای استاندارد جهت تعریف و ارائه زنجیره‌ی تأمین مذکور پرداخته و با استفاده از جلسات کارشناسی با افراد خبره در این زمینه، معیارهای مناسب و مرتبط، مشخص می گردد. پس از اینکه معیارهای مناسب جهت تعریف زنجیره‌ی تأمین مشخص گردید، با استفاده از تکنیک های مهندسي ارزش و بحث لجستيك، به تجزیه و تحلیل و رتبه بندی معيار هاي انتخاب در زنجیره‌ی تأمین پرداخته. با توجه به مطالب مطرح شده در قسمت بیان مسئله، از مدل FAST در انتخاب زنجیره‌ی تأمین براي افزايش بهره وري به مطالعه موردی در راستای ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با هدف کاهش هزينه هاي سفارش دهي و کاهش زمان ساخت می پردازیم بدلیل اینکه مطالعه موردي یکی از روش هاي تحقیق کیفی است و با توجه به اینکه یکی از ویژگی هاي عمده تحقیق کیفی، تمرکز آن بر مطالعه عمیق نمونه‌ی معانی از یک پدیده (که به آن مورد می گویند) است (نصر و همکاران، 1383). تحقیق کیفی را به این دلیل که با داده هایی سروکار دارد که واقعیت هاي مورد مطالعه را به صورت کلامی تصویري، یا امثال آن (نه کمی و عددي) نمایان کرده و مورد تحلیل قرار می دهد را انتخاب نموده ایم (بازرگان، 1387).

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه:
در دهه 60 و 70 ميلادي، سازمان ها جهت افزايش توان رقابتي خود تلاش مي کردند تا با استاندارد سازي و بهبود فرآيند داخلي خود محصولي با کيفيت بهتر و هزينه کمتر توليد کنند. در آن زمان تفکر غالب اين بود که مهندسي و طراحي قوي و نيز عمليات توليد منسجم را هماهنگ، پيش نياز دست يابي به خواسته هاي بازار و در نتيجه کسب سهم بازار بيشتر می شود. لذا سازمان ها تمام تلاش خود را برافزايش کارايي معطوف مي کردند (میان آبادی، 1389).
در دهه ي 80 ميلادي با افزايش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتريان، سازمان ها به طور گسترده به افزايش انعطاف پذيرش در خطوط توليد و توسعه محصولات جديد براي ارضاي نياز هاي مشتريان علاقه مند شدند. در دهه ي 90 ميلادي، به همراه بهبود در فرآيند هاي توليد و به کارگيري الگوهاي مهندسي مجدد، مديران بسياري از صنايع دريافتند که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآيندهاي داخلي و انعطاف پذيري در توانايي شرکت کافي نيست، بلکه تأمین کنندگان قطعات و مواد بايد موادي با بهترين کيفيت و کمترين هزينه توليد کنند و توزيع کنندگان محصولات نيز بايد ارتباط نزديکي با سياست هاي توسعه بازار توليد کننده داشته باشند که در شکل 2-1 به شکل ساده ای به نمایش تغییر نگرش ها در دهه های 70 تا 90 پرداخته ایم. با چنين نگرشي، رويکرد هاي زنجيره تأمین و مديريت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف ديگر با توسعه سريع فناوري اطلاعات در سال هاي اخير و کاربرد وسيع آن در مديريت زنجيره تأمین، بسياري از فعاليت هاي اساسي مديريت زنجيره با روش هاي جديد در حال انجام است (سالاری، 1390).

شکل 2-1- تاریخچه تغییر استاندارد سازی زنجیره تأمین
2-1-مفاهیم و ادبیات زنجیره تأمین
2-1-1- زنجیره‌ی تأمین
تاکنون تعاريف بسیار زیادی از زنجیره‌ی تأمین بیان شده است. برخی زنجیره‌ی تأمین را شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول به مشتري نهايي می‌دانند و مديريت زنجیره‌ی تأمین، مديريت تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول به مشتري نهايي (زنجیره‌ی تأمین) می نامند.
طبق تعريف ديگر، زنجیره‌ی تأمین در روابط ميان خريدار و فروشنده محدود مي شود، چنين نگرشي تنها بر عمليات خريد رده اول در يک سازمان تمرکز دارد (کاردر لاله، 1389). گروهی ديگر از محققين و نويسندگان زنجیره‌ی تأمین را شامل تمام سرچشمه هاي تأمین براي سازمان مي دانند. با اين تعريف که زنجیره‌ی تأمین شامل تمام تأمین کنندگان رده ی اول، دوم، سوم و… خواهد بود؛ بنابراین چنين نگرشي نسبت به زنجیره‌ی تأمین، تنها به تحليل شبکه خواهد پرداخت. تعریف دیگر آن، نگرش زنجیره‌ی ارزش پورتر7 است که درآن زنجیره‌ی تأمین شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول يا خدمت به مشتري نهايي است (نقشینه و همکاران، 1388). با این نگرش به زنجیره‌ی تأمین، توابع ساخت و توزيع به عنوان بخشي از جريان کالا و خدمات به زنجيره اضافه مي شوند؛ بنابراین با اين نگرش، زنجیره‌ی تأمین شامل سه حوزه تدارک، توليد و توزيع است. شکل 2-2 به حوزه های تدارکات، تولید و توزیع و ارتباطات ميان آن ها پرداخته است (غضنفری و همکاران، 1380). تأمین کنندگان یکی از عوامل تأثیر گذار بر سازمان می باشند یکی از راه هاي تولید محصول با قیمت تمام شده ي کمتر و هزینه ي کمتر، استفاده از تأمین کنندگان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ارزانتر می باشد از سوي دیگر کیفیت محصول با کیفیت مواد اولیه پیوندي نا گسستنی دارد بنابراین نقش تأمین کنندگان در کیفیت محصول قابل توجه و تامل است بنابراین می توان گفت بدون دریافت به موقع مواد اولیه و قطعات نمی توان محصول را به موقع تحویل مشتري داد تأمین کنندگان را می توان به تأمین کنندگان رده دوم که مواد خام را در اختیار تأمین کنندگان رده اول که پس از تغییرات در مواد خام اولیه، در اختیار بخش مونتاژ یا تولید قرار می گیرد، تقسیم بندی کرد.

شکل 2-2- ارتباط حوزه تدارک، تولید و توزیع در زنجیره تأمین

با توجه به موارد مطرح شده، زنجیره‌ی تأمین تمامي فعاليت هاي مرتبط با جريان و تبديل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحويل به مصرف کننده نهايي و نيز جريان هاي اطلاعاتي مرتبط با آن ها را در برمی‌گیرد. در جريان کالا دو جريان ديگر که يکي جريان اطلاعات و ديگري جريان منابع مالي و اعتبارات است نيز حضور دارند. بنابراين براي بررسي يک سازمان بايد هر دو شبکه تأمین کنندگان و کانال هاي توزيع در نظر گرفته شوند. اين تعريف؛ مديريت سيستم هاي اطلاعات، منبع يابي، تدارکات و زمان بندي توليد، پردازش سفارشات، مديريت موجودي، انبارداري و خدمت به مشتري را در برمی‌گیرد.

با توجه به مطالب بیان شده تاکنون، مديريت زنجیره‌ی تأمین عبارت است از فرايند يکپارچه سازي فعاليت هاي زنجیره‌ی تأمین و نيز جريان هاي اطلاعاتي مرتبط با آن ها از طريق بهبود و هماهنگ سازي فعاليت ها در زنجیره‌ی تأمین، توليد و عرضه محصول يا خدمات. مديريت زنجيره تأمین نوين، نه تنها به بررسي راه هاي ترويج کاهش هزينه در سراسر کانال عرضه کالا و خدمات مي پردازد، بلکه بايد بين تقاضاي روز افزون مشتريان براي ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ايجاد کرده و از تحولات سريعي که در عرصه فناوري صورت مي گيرد نيز غافل نباشد (غفاری، 1386)؛ بنابراین، مديريت کارآمد زنجیره‌ی تأمین به يک شرکت این امکان را مي دهد تا توليد و انتقال محصولات در کانال توليد و توزيع را، از تأمین مواد اوليه يا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در دستان مشتري، هماهنگ می سازد و از وقت و منابع به کار گرفته شده بهترين استفاده ممکن را ببرند.
قبل از معرفي انواع زنجيره هاي تأمین و شبکه هاي تأمین، به دليل اینکه عموماً در مورد ارتباط لجستيک و زنجیره‌ی تأمین صحبت هاي بسیاری وجود دارد، جا دارد به بحث لجستيک و تعريف آن نيز پرداخته شود.
2-1-2- لجستيک و مديريت لجستيک
لجستيک واژه اي است که از تاريخ طولاني برخوردار است و به علت وجود تعاريف بسيار در اين زمينه شايد نتوان، جمع بندي کلي بر روي اين واژه صورت داد. اغلب اين تعاريف از طرف افرادي بوده است که به صورت تجربي و ملموس با اين موضوع دست و پنجه نرم کرده اند. يکي از اين تعاريف است که آن را 7R8 مي نامند و به صورت زير تعريف مي شود (عیسایی، 1390):
“انجام فعاليت هايي به منظور تضمين نمودن تأمین بودن محصول صحيح، در مقدار درست، در زمان درست و در شرايط درست و در مکان درست براي مشتري درست و در هزينه ي مناسب”.
عبارت “تأمین بودن” در عبارت بالا تأکید بيش از حد لجستيک، به موضوع موجود بودن کالا است که به عنوان هسته ي اصلي پيدايش رسالت لجستيک محسوب مي شود. نکته ي جالب توجه اين است که اگر ليستي از مفاهيم وابسته به لجستيک تهيه شود، آن ها را مي توان به سه گروه تقسیم نمود:
1- تأمین گرا9
2- توليد گرا10
3- توزيع گرا11
در ادامه باید به این توجه داشت گفت که اکثر اصطلاحت و مفاهيمي که در شرايط امروزه وجود دارند نتيجه ي يک سري مفاهيم توسعه يافته هستند. همچنین لازم به توضیح است که سابقه ي فعاليت هاي لجستيک به قبل از سال 1950 بر مي گردد. پس از آن که تعريف جامعي از آناليز کل هزينه به وجود آمد، مدل هاي جديد برنامه ريزي خصوصاً براي توزيع فيزيکي به صورت منسجم تري با يکديگر تلفيق شدند و مفاهيم جديد تري را به وجود آوردند (ماکویی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، تحقیق کیفی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، عرضه و تقاضا