پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، تحقیق کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

‌توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلاً همگي در سطح شركت انجام مي شده به سطح زنجيره تأمین انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدي در يك زنجيره تأمین، مديريت و كنترل مناسب تمامي اين فعاليت ‌ها است.
مديريت زنجيره تأمین (SCM1) پديده‌اي است كه اين كار را به طريقي انجام مي ‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت کنند.
در حالت كلي زنجيره تأمین از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاي مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالي به يكديگر مربوط مي ‌شوند. اين سازمان‌ها مي توانند بنگاه‌هايي باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا خدماتي چون توزيع، انبارش، عمده فروشي و خرده فروشي توليدمي ‌كنند. حتي خود مصرف كننده نهايي را نيز مي ‌توان يكي از اين سازمان‌ها در نظر گرفت.
براي رسيدن به اهداف زنجیره‌ی تأمین، سازمان ها و شرکت ها بايد در زنجیره‌ی تأمین خود به خلق ارزش بپردازند؛ زیرا ارزش از ديد مشتري داراي مفاهيم گسترده اي است که ممکن است در هر محصول متفاوت باشد. يکي از راه هاي خلق ارزش که تقریباً در همه ي محصولات و خدمات مشترک است کاهش قيمت مصرف کننده است. در اين پروژه هدف اين بوده که راه هاي خلق ارزش براي مشتري شناسايي شود و سپس به بيان راهکار هاي خلق ارزش مخصوصاً کاهش هزينه در زنجیره‌ی تأمین پرداخته شود.
این فصل تحقیق مروری بر کلیات تحقیق است. در این فصل، در ابتدا موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و لزوم پرداختن به این موضوع شرح داده شده است و در ادامه به ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سؤالات تحقیق اشاره شده و در انتها به مواردی همچون قلمرو تحقیق و تعاریف متغیرهای اشاره شده است، همچنين در هر جا که نياز بوده، مناسب با موضوع، تجربيات شرکت هاي مختلف و دلايل موفقيت آن ها مورد بررسي قرار گرفتند.
1-1- بیان مسئله
امروزه شركت‌ها دريافته‌اند كه بخش خريد آنها مي تواند به طور فزاينده اي در افزايش کارایی و اثربخشي آنها مؤثر باشد و به همين دليل شيوه هاي خريدشان را تغيير داده و سعي كرده اند تا براي كالاهاي خود شيوه خريد مناسب را بيابند، به طوري كه بخش خريد بتواند به عنوان جزئی از شركت، اهداف استراتژيك خريد شركت را برآورده سازد.
تاکنون تعاريف گوناگونی از زنجیره‌ی تأمین و بهره وری آن ارائه شده است. زنجيره تأمین شامل سازمان ها و فرآيند هايي مي شود که کالاها، اطلاعات و خدمات ايجاد شده را ايجاد کرده و به مصرف کنندگان تحويل مي دهند. خريد، جريان وجوه، باربري مواد، برنامه ريزي و کنترل توليد، کنترل موجودي و لجستيکي و توزيع و تحويل نيز درون اين زنجيره جاي خواهند گرفت. به عبارت ديگر، مديريت زنجیره‌ی تأمین، مديريت تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول به مشتري نهايي (زنجیره‌ی تأمین) است.
در زنجیره‌ی تأمین، مديريت اطلاعات در بخش هاي گوناگونی تأثیر گذار خواهد بود که برخي از آن ها عبارتند از (زنجیرانی،1382):
• مديريت لجستيک
• تبادل و پردازش داده ها ميان شرکا
• جمع آوري و پردازش اطلاعات براي تحليل فرآيند منبع يابي و ارزيابي، انتخاب و توسعه تأمین کنندگان
• جمع آوري و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و … براي پيش بيني روند بازار و شرايط آينده عرضه و تقاضا
• ايجاد و بهبود روابط بين شرکا (ابراهیمی و همکاران، 1388)
با توجه به شرايط کنونی که بين توليد کنندگان رقابت سنگيني وجود دارد، عدم هماهنگي بين فعاليت هاي شرکاي تجاري به عنوان يکي ديگر از مسائلي که اداره ي زنجیره‌ی تأمین را با مشکل مواجه مي سازد، شناخته مي شود. اين نوع مشکلات هنگامي اتفاق مي افتد که يک بخش سازمان با ديگر بخش ها ارتباط خوبي نداشته باشد و یا اینکه اولویت بندی در اجرای زنجیره تأمین جهت بهبود آن انجام نشده باشد.
بنابراین عدم استفاده مناسب و عدم تلفیق تکنیک ها در زنجیره تأمین شرکت ها موجب می گردد در زنجیره تأمین، بهره وری و کاربرد ارزشمندی مشاهده نگردد و نتوان مدیریت جامعی بر روی زنجیره تأمین داشت، تاکنون مدل های متفاوتی جهت حل مسئله مدیریت زنجیره تأمین و خلق ارزش ارائه شده است که در زیر یک دسته بندی جامع از این مدل ها بیان شده است:
1- روش های مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (زنجیرانی،1382)
2- روشهای تحلیل تصمیم، نظیر تصمیم گیری چند معیاره (AHP- ANP-TOPSIS …) (لعیا الفت و هکاران، 1390)
3- استفاده از مهندسي ارزش و تئوري فازي (بیات، 1388)
4- تکنیک های بهینه سازی
اما با توجه به بکارگیری روش های فوق تاکنون بهره وری ارزشمندی در خصوص خلق ارزش در زنجیره تأمین مشاهده نشده است مهندسي ارزش با تکيه بر آناليز ارزش شکل گرفته است و فرآيندي است که طي آن تيم طراحي که در زمينه آناليز ارزش آموزش ديده است سعي در به کار گيري آن در محصول جديد دارد. فرآيند مهندسي ارزش از پنچ فاز تشكيل شده است. (ایر اس، 1383)
1 – فاز اوليه آماده سازي2
2- فاز اطلاعات3
3-فاز خلاقيت4
4-ارزشيابي فاز5
5-فاز اجرا6
که با به کارگیری هر یک از این مراحل، تکنیک FAST می تواند نسبت به سایر روش های به کار گرفته شده راه گشا شود. چرا که برخی تلاش ها و صرف منابع منجر به تأمین نیاز واقعی مشتریان نمی شود و این بدان معنی است که وقتی محصول یا خدمت در اختیار مشتری قرار می گیرد با نیاز های او منطبق نیست
با توجه به اینکه توليد کننده موفق کسي است که به نياز مشتريان، با کيفيت و هزينه مناسب به عرضه توليد و يا ارائه خدمت بپردازد. مهندسي ارزش مي تواند از طريق شناخت نياز ها و خواسته هاي مشتريان اين موفقيت را فراهم سازد. مي توان گفت ارزش، کمترين هزينه براي اين که عملکرد ها و يا خدمات لازم را در زمان و مکان مطلوب و با کيفيت و قابليت اطمينان مناسب انجام داد می باشد. نسبت بها به هزينه به عنوان شاخص ارزش تعريف مي شود (بیرقی، 1389).
بنابراین براي رسيدن به هدف ارزش آفرینی در زنجیره‌ی تأمین، سازمان ها و شرکت ها بايد در زنجیره‌ی تأمین خود به تهيه مدل FAST (تكنيك) بپردازند، تحليل و كاركرد نمودار FAST به‌عنوان قلب مهندسي ارزش تعريف مي گردد و انجام كامل آن نقش تعيين كننده اي در شناسايي كشتزارهاي خلاقيت و تحليل هزينه هاي ناشي از تغييرات بكارگيري ايده اي جديد خواهد داشت.
در اين پروژه هدف اين است كه به كمك نمودار FAST بالاترين مرتبه كاركرد اندازه گيري و كنترل هوشمند مديريت درآمد و پايين ترين مرتبه هزينه براي مشتري شناسايي شود و سپس با بيان مدل FAST، افزايش ارزش حاصل در زنجیره‌ی تأمین برنامه ريزي مي شود؛ که به عنوان نمونه به طور ويژه به بررسی مطالعه موردي در رابطه با برنامه ریزی طراحی، ساخت و برنامه ريزي سفارشات مواد در راستای ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس با هدف کاهش هزينه هاي سفارش دهي و کاهش زمان ساخت با توجه به شرایط در حال رخداد و سایر عوامل در خصوص تأخیر و عدم ارزش مناسب با توجه به تأخیر در بهره برداری از این پالایشگاه می پردازیم این مطالعه موردي یکی از روش هاي تحقیق کیفی است و با توجه به اینکه یکی از ویژگی هاي عمده تحقیق کیفی، تمرکز آن بر مطالعه عمیق نمونه‌ی معانی از یک پدیده (که به آن مورد می گویند) است. تحقیق کیفی با داده هایی سروکار دارد که واقعیت هاي مورد مطالعه را به صورت کلامی تصویري، یا امثال آن (نه کمی و عددي) نمایان کرده و مورد تحلیل قرار می دهد و با بررسی این مطالعه موردی می توان به سؤالاتی مانند اینکه چرا در برخی پروژه ها پس از پایان کار متوجه می شویم فعالیت های غیر ارزش آفرینی انجام شده است که قابل پیشگیری بوده و یا اینکه آیا می شود با تکنیک FAST خلأ های موجود در سایر تکنیک های استفاده شده در زنجیره تأمین را پوشش داد؟ که منجر به خلق ارزش شود را عنوان کرد.
1-2- ضرورت انجام تحقیق
شرايط فعلي که بين توليد کنندگان وجود دارد با توجه به رقابت سنگین که بر آنها حاکم است و محدودیت منابع از یک طرف و از طرف دیگر توسعه سریع فناوری و تغییرات شدید سازمانی باعث عدم هماهنگي بين فعاليت هاي شرکاي تجاري می شود که این خود مسئله ای است که اداره ي زنجیره‌ی تأمین را با مشکل مواجه مي سازد و مشکلات اینچنینی هنگامي اتفاق مي افتد که يک بخش سازمان با ديگر بخش ها از ارتباط مناسبی برخوردار نباشد.
بنابراین عدم استفاده مناسب و عدم تلفیق تکنیک ها در زنجیره تأمین شرکت ها موجب می گردد در زنجیره تأمین، بهره وری و کاربرد ارزشمندی مشاهده نگردد و نتوان مدیریت جامعی بر روی زنجیره تأمین داشت که ما را بر این داشته است با انتخاب استراتژي زنجیره‌ی تأمین و خلق ارزش با استفاده از تکنیک FAST که دومین فاز 6 فاز مهندسی ارزش با عنوان تحلیل کارکرد و تلفیق این دو مقوله که کمتر مورد توجه واقع شده است به بررسی زنجیره تأمین و ارزش آفرینی بپردازیم
با توجه به اینکه توليد کننده موفق کسي است که به نياز مشتريان و با کيفيت و هزينه مناسب به عرضه توليد و يا ارائه خدمت بپردازد. مهندسي ارزش مي تواند از طريق شناخت نياز ها و خواسته هاي مشتريان اين موفقيت را فراهم سازد. مي توان گفت ارزش، کمترين هزينه براي اين که عملکرد ها و يا خدمات لازم را در زمان و مکان مطلوب و با کيفيت و قابليت اطمينان مناسب انجام داد می باشد.
بنابراین براي رسيدن به هدف ارزش آفرینی در زنجیره‌ی تأمین، سازمان ها و شرکت ها بايد در زنجیره‌ی تأمین خود به تهيه مدل FAST بپردازند تا با استفاده از این تکنیک بتوانند پاسخگوی نیازهای روز افزون سازمان ها در انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه با توجه به محدودیت ها و عدم قطعیت بالای این گونه پروژه ها باشند و با افزایش اثربخشی و کارایی زنجيره تأمین در پروژه ها با مدیریت صحیح منابع و کاهش هزینه ها بتوانند هم‌راستا با مأموریت و اهداف سازمان ها عمل کنند و با استفاده از یک الگوی مناسب به حل مسائل مرتبط بپردازند.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اساسی از انجام این تحقیق، پاسخگویی به نیازهای روز افزون سازمان ها در انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه با توجه به محدودیت ها و عدم قطعیت بالای این گونه پروژه ها و همچنین مدیریت صحیح منابع و کاهش هزینه ها است که همراه با ارائه یک الگوی مناسب جهت حل مسائل مرتبط با اجرا و ارزیابی صحیح عملكرد مديريت زنجيره تأمین و بحث ارزش آفرینی است.

1-4- سؤالات تحقیق
با توجه به اهداف بیان شده برای این تحقیق می توان سؤالات زیر را بیان نمود:
• آیا می شود با استفاده تکنیک FAST خلأ های موجود در سایر تکنیک های استفاده شده در زنجیره تأمین را پوشش داد؟ و منجر به خلق ارزش شد
• آیا مي توان ارزش حاصله در زنجيره تأمین را با استفاده از تکنیک FAST افزايش داد؟
• آیا پروژه های موجود در یک سازمان تحقیق و توسعه، با اهداف و مأموریت سازمان هم راستا هستند؟
• چرا در برخی پروژه ها پس از پایان کار متوجه می شویم فعالیت های غیر ارزش آفرینی انجام شده است که قابل پیشگیری بوده؟
• آیا می توان با استفاده از خلق ارزش یک مدیریت جامع بر روی مديريت زنجيره تأمین داشت؟
1-5- مروری بر تحقیق
هدف از این تحقیق خلق ارزش در زنجیره تأمین در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استفاده از مدل FAST بوده است. کل این نتیجه در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول به مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و همچنین فرضیات، اهداف و سؤال‌های تحقیق و قلمرو تحقیق از مهمترین مواردی بوده اند که به آنها پرداخته شده است. فصل دوم را می توان به سه بخش تقسیم نمود: مفاهیم مربوط به زنجیره تأمین، مفاهیم مربوط به مهندسی ارزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، خلیج فارس، مهندسی ارزش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مهندسی ارزش، خلیج فارس