پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مدیریت منابع انسانی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

موجودی احتیاطی بپردازد.و نیز ارتباط مفیدی بین خریدار به همان تقاضاکننده است با مدیریت تقاضابه وجود آورد. و کمترین هزینه را برای ارسال کالا و خدمات نهائی را به مشتری نهائی در نظر بگیرد و سیاستهایی را ایجاد کند که به حفظ کارائی و زمان بهینه بپردازد. و به مؤلفه انعطاف‌پذیری به عنوان رمز موفقیت مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین پرداخت.
4
تحقیقی در مهندسی ساخت صنایع ماشین سازی با رویکرد مدیریت تقاضا در مهندسی BTO در بریتانیا
Lichilin و Youli
2012

نتیجه: BTO در زنجیره تأمین گرایش آن به سوی آینده است و به ایجاد یک کشش می‌پردازد. ساختار طبیعی و ویژگی‌های منحصر به فرد صنایع ماشین‌سازی در بریتانیا بیان می‌کند. پرسشنامه‌های بین 180 نفر از خریداران صنایع ماشین‌سازی توزیع شد. آنها تأکید داشتند که با توجه به درآمدشان خواهان و خریدار ماشین می‌باشند و به ایجاد واحدهای بخش‌بندی برای ساخت ماشین‌های مختلف با توجه به درآمدهای خود بودند و ارتباط معناداری بود بین ایجاد بخش‌بندی و مدیریت تقاضا و مدیران تقاضا مدار خود نیز معتقد به ایجاد چنین واحدهائی بودند و این نیز خود سبب راحتی انتقال جریان مواد خام و اولیه و اطلاعات در سرتاسر زنجیره تأمین بود.
5
تحقیقی درباره مؤسسات کارآفرینی درباره نحوه انعکاس خدمات تقاضا و کالاهای نهائی در چین
Yongtao Hvang, Gang wang,Bingyin Ren , Haoyun zhang
2018

نتیجه: در این تحقیق کارآفرینان، مشتریان را شاه کلید و عنصر اصلی سازمان خود می‌دانند. و کارآفرینان خود را مسئول می‌دانند در دریافت شکایات و کالاهایی که به دلائلی برگشت می‌خورد و معتقدند که مدیریت برگشت باید مدیریت تقاضامدار باشد و حس هماهنگی و همکاری بین واحدها به وجود آید و به این نتیجه رسیدند که مشتری مداری حاصل به کاربردن نظرات مشتریان و اینکه آنها انعطاف‌پذیر باشند
6
بررسی عوامل مؤثر بر پاسخگویی مدیریت تقاضا و توزیع در بخش‌های افقی شرکت‌ها
Bingnanjiang ,Yunsi Fei
2011

نتیجه: در این تحقیق به بررسی مدیریت تقاضا و توزیع در شرکت‌های تولیدی و توزیع کننده انرژی پرداخت است. و نقش محیط به طور واضح تشریح شده است. محیط خود از نظر اقتصادی و تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است و مدیریت در زنجیره تأمین با به کاربردن تعریف واضح و روش از محیط در این تحقیق به بررسی مشکلات موجود در آن پرداخته است و نتایج زیر به دست آمده 1)ابزارهای کنترلی مالی و غیرمالی به وضوح تعریف گردد 2) محیطهای مرتبط با صنایع تولیدی و توزیعی انرژی باید بخش‌بندیها در آنها جزء به جزء تعریف گردد 3) مشتریان ترجیح می‌دهند که محیطهای جغرافیایی را انتخاب کننده که مقدار هزینه مصرف انرژی در آنها کم باشد.
7
تحقیقی برای ایجاد مُدل، دو مرحله‌ای در زنجیره تأمین با رویکرد تقاضامدار
Yanhong QIN
2012

نتیجه: در این تحقیق ما سعی در بررسی نمودن مشکلات موجود در صنایع مخابرات و پست و تلگراف پرداخته‌ایم. کارها باید در این صنایع بدون واسطه شوند توزیع کنند می‌توانند از چندین مرحله بگذرد و سریع و بدون وقفه به حداقل دو مرحله برسد. سیستمهایی بررسی شد و پرسشنامه‌هایی توزیع گردد. مشتریان خواهان این بودند که محمولات و نامه‌های پُستی سریعاً به دست آنها برسد در کمترین هزینه و زمان و سودآوری از این طریق می‌تواند توزیع گردد به دست توزیع کننده و واسطه‌های اضافی در زنجیره تأمین حذف گردندو به وجود آوردن تبادل محیطی و فیزیکی بین توزیع کننده اولی (تولیدکننده) به نهائی، مشتری.
8
مقاله‌ای درباره تأثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی با گرایش زنجیره تأمین گرا
اMarkl,‌lengnick–Hallcynthia A.Lengnick –Hall carolee M.Rigsbee
2012

نتیجه: در این تحقیق به بررسی واردنمودن وظایف مدیریت منابع انسانی در زنجیره تأمین می‌پردازد. مدیران منابع انسانی که به تغییر و تحولات سازمانی می‌پردازند با واردکردن تفکرات انسانی خود به مسائلی چون مدیریت‌های پرسنلی، ایجا مشوقها در زنجیره، پاداش، عوامل غیرمادی را نیز باید در زنجیره تأمین ملحوظ کرد تا بتوان مراحل مختلف زنجیره تأمین به صورت مرتب و بدون وقفه پیش روند. و کارکنان به صورت گروه‌های مشارکتی تیمی‌با هم مرتب کردند و حس نوع دوستی و همکاری بین آنها به وجود آید.
9
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت زنجیره موفق مطالعات بر روی شرکت‌های بخش‌های الکترونیکی برزیل
Ana Beatriz lapes do souscv jabbour, Alceu Gomes Alves Filho, Adriana Backx Noronha Viana
2011

نتیجه: در این شرکت‌ها به عوامل مؤثر بر روی موفقیت زنجیره تأمین آنها تحقیقاتی صورت گرفت، متغیرهای اندازه، موقعیت و قدرت مدیریت بررسی گردید و به این نتایج دست یافتند که‌اندازه‌گیری‌های مکانی می‌‌تواند خود بخش‌بندی‌های متفاوت را به وجود آورد و مدیران در آن شرکت‌ها باید مدیران تقاضامدار باشند و بتوانند تعاریفی خاص و واضح از مشتری و مشتری‌مداری بوجود آورند. نفش برندهای الکترونیکی نیز می‌تواند تفاوت خاصی را بین شرکت‌ها از لحاظ تبلیغات و مشتری‌مداری بوجود آورد.
10
بررسی نقش مدیریت یادگیری با رویکرد نقش تقاضامداری در زنجیره‌ی تأمین
Karine Evard Samuel, Marie- lyne Goury, Angappa Gunase Karan, Alain Spalanzani
2011

نتیجه: در این تحقیق رهبری خود باید تزریق کننده‌ی یادگیری به تمام سطوح مدیریت زنجیره‌ی تأمین باشد و استراتژی‌های سازمانی را طبقه‌بندی کند و عنصر حیاتی اطلاعات را به تمام زنجیره‌ و به‌صورت درست تزریق نماید و دانش خفته و خاموش کارکنان را به دانش آشکار تبدیل کند. و حالتهای ادغام، ادغام افقی، ادغام عمودی و بخش‌بندی را به درستی تعریف نماید و مشتریان را به عنوان مالکان شرکت محسوب نمایند.
11
بررسی اثر ادغام مدیریت تفاضا در زنجیره تأمین بر اطلاعات مشارکتی
Ipek Koncglu Salihzeki Imamogl, Huseyin Ince, Halit Keskin
2011

نتیجه: اطلاعات درست خودبه خود به وجودآورنده‌ی مزیت رقابتی است و به‌وجود آوردن اقتصاد رقابتی است. ارتباطات سازمان‌ها باید به صورت درست از محیط دریافت و واسطه آن همان اطلاعات است که باید به درستی تعریف شوند. اگر اطلاعات به درستی در زنجیره‌ی تأمین تعریف شوند به‌وجود آورنده‌ی جایگاه مناسب برای سازمان، کاهش هزینه‌ها. و اطلاعات باید به درستی بین چهار گروه رد و بدل شوند: مشتریان، عرضه کنندگان، سطوح عملیاتی مدیریتی، و سطوح اطلاعاتی دریافتی به این معنی که بازخوردها تعریف گردند. و مزیت دیگر آن هم از ادغام‌های واحدها سودآوری بیشتری نصیب مدیریت زنجیره‌ی تأمین می‌گردد.
12
تحقیقی درباره‌ی عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره‌ی تأمین در شرکت‌های مهندسی صنایع ترکیه
Gulgun Kayakutlu, Gulcin Buyu Kozkan
2010

نتیجه: در این تحقیق سطوح مختلفی از مدیریت در صنایع ترکیه بررسی گردید. به این نتیجه رسیدند: 1) از مواد اولیه‌ای که خریداری می‌کنند تعریف خاصی ارائه نمایند و آن مواد اولیه به درستی طراحی شود، مدیران قدرت یادگیری کارکنان را در این سطح بالا ببرند و منطقه‌ها را جداگانه تجزیه و تحلیل نمایند. ابتدا مدل‌های ساختاری را تعریف نمایند و دانش متخصصین صنایع از طریق کلاس‌های آموزشی را افزایش دهند. 2) عیب‌یابی، مدیران باید واحد برگشت را در زنجیره‌ی خود ایجاد نمایند که کالاها و خدمات نهایی را که دارای عیوب و اشکالاتی می‌باشند به این واحد ارجاع دهند که عیوب آنها برطرف گردد. 3) محدودیت‌های موجود در ایجاد ارتباط بین سطوح کالاهای مدیریتی را از بین ببرند. 4) هر لحظه به نیازها و تقاضاهای مشتریان پاسخگو باشند.
13
تحقیقی درباره‌ی صنایع غذایی موجود و نوع استراتژی کاربردی آنها با گرایش سلامتی و سود در زنجیره‌ی تأمین آنها
Min Zhang, Peichongli
2010

نتیجه: مدیران معمولاً به دنبال بهینه‌ها هستند. سعی می‌کنند هزینه‌ها داخلی را بهینه کنند و تکنولوژی‌های تجارت الکترونیک را در زنجیره‌ی تأمین به کار ببرند. و زمینه‌های ایجاد بهداشت محیطی برای جلوگیری از بیماری‌ها رادر شرکت خود ایجاد کنند. ودرجه‌های سلامتی و سود را به وجود آورند. این تحقیق دربرمی‌گیرد فرایندهای حمل و نقل، خرده‌فروشان، عمده‌فروشان. و تعریف می‌کند ارزش غذایی مشتری را. و اینکه در نهایت یک اقتصاد غذایی جهانی را برای میلیون‌ها نفر در سطح جهان بوجود آورد. با ایجاد شعبه‌های وسیع زنجیره‌های غذایی.
14
فرایندهای شرکت پست در اشتغال افراد در کشورهای ماکو و چین از طریق اجرای آن در زنجیره‌ی تأمین
Eong Tou Vai, Leanda Lee, Joao Negreiros
2012

نتیجه: در شرکت‌های پستی زنجیره‌ی تأمین آنها دارای مشکلاتی می‌باشد که این مشکلات نشأت گرفته از عدم تناسب میان سطوح مدیریتی عرضه و تقاضا می‌باشد. زنجیره‌ی تأمین با ایجاد مراحل مناسب ودرست به ایجاد و تعیین مراحل مدیریت زنجیره: برنامه‌ریزی، منبع‌یابی، تکمیل سفارشات ارسالی از طریق سه اصل: 1) مدیریت تقاضا، 2) مدیریت توزیع، 3) اطلاعات، می‌پردازد.
15
ارزیابی شبکه‌های وسیع در شرکت‌ها در تولید مواد کربن برای کاغذهای چاپ در زنجیره‌ی تأمین مشارکتی
J.C.Cheng
2011

نتیجه: در این شرکت‌ها محیط به طور کامل دستخوش تغییر و تحولات ناخوشایند قرار می‌گرفت. مواد مضر و سمی‌این تولیدات سبب به وجود آمدن ناراحتی‌هایی برای کارکنان می‌شد. اعضا وظایف را به درستی بین خود تقسیم کرده بودند و بیشتر آنها دوست داشتند که زمان کاری کم شود و یا مرخصی داشته باشند و خدمات رفاهی هم نداشتند. و نتایج زیر بدست آمد:
1) مدیران زنجیره‌ی تأمین مهندسی ارگونومی‌را وارد کار نمودند،ایجاد تهویه‌ی هوای کار متناسب با استاندارد، ایجاد مراکز تفریحی و بهداشتی و بهداری‌ها، 2) وسایل و ابزارهای کاری در صنایع تولید کننده مواد کربنی توسط مدیران استاندارد بازرسی شد.3) و در نتیجه آنها در پی به‌وجود آوردن مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز بودند.
16
ایجاد مدلی توسعه داده شده برای ایجاد زنجیره‌ی تأمین کارا برای کشاورزان در سبزیجات و میوه‌جات و ایجاد تقاضای بازار جهانی
Tomy Perdana Kusn andar

2012

نتیجه: تقاضا معمولاً برای خرید و فروش میوه‌جات و سبزیجات در کشورهای آسیایی زیاد است و مشتریان در چین و تایوان معمولاً فقط به 6% در بازارهای محلی خود دسترسی دارند. آنها معمولاً در خرید محصولات به دنبال کیفیت موجود می‌گردند. مدیریت زنجیره‌ی تأمین راه‌حل‌های زیر را برای حل مشکلات موجود در این بازارها بیان کرد: 1) متخصصان کشاورزی در دانشگاه آموزش ببینند. 2) دولت قوانین دست و پاگیر مالیاتی و بیمه را در سطوح کشاورزی و بازارای کاهش دهد. 3) زمین‌های بایر را به زیر کشت ببرد.
17
اثر مدیریت تقاضا و توزیع بر موفقیت زنجیره تأمین
رکسهاوسن
2012

در تحقيق صورت گرفته كه براي جمع آوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است با توزيع116 پرسشنامه داده‌ها و اطلاعات گردآوري شده و با استفاده از روشهـاي مدلسازی معادله ساختاری تجزیه و تحلیل شده است، كه در نتيجه تاثیر عملکرد موفقیت آمیز مدیریت تقاضا بر زنجیره تأمین را بسیار قوی تر از مدیریت توزیع بر آن می‌دانند.
18
برنامه‌ریزی پیش‌بینی، مدیریت تقاضا، و ظرفیت
Charles C. Poirier
2008

درتحقيق انجام شده ازداده هاي پرسشنامهي يك نمونه تصادفي ايالات متحده استفاده شده است.در اين تحقيقــات به بررسی متغيرهاي رابطهاي كه ارتباط مثبت بين عوامل پیش‌بینی، مدیریت تقاضا و ظرفیت موجود را به نمايش ميگذارد پرداخته شده است، كه در نهايت نتايج تحقيق عوامل مذكور را بر زنجیره تأمین مؤثر دانسته است.

فصل سوم
روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه
انجام هر تحقيق در واقع پيداكردن راه حل مشكل يا مسئله‌اي مي‌باشد كه محقق با جستجو و جمع‌آوري اطلاعات در ارتباط با مسئله موردنظر و تجزيه وتحليل آن درپي حل مشكل است. هدف ازانتخاب روش تحقيق اين است كه محقق مشخص نمايدبااستفاده ازچه روشي مي توانددقيق وآسان به نتايج پرسش‌ها و فرضيات تحقيق برسد. (نادري وسيف نراقي،1375).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مدیران زن، کارآفرینی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استان کرمان، استان کرمانشاه